كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا
Kezalik ve kad ehatna bima ledeyhi hubra
Kelime
Anlamı
Kökü
كَذَٰلِكَ
işte böyle
وَقَدْ
ve muhakkak
أَحَطْنَا
biliyorduk
بِمَا
لَدَيْهِ
onun yanındakini
خُبْرًا
ilmimizle

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Böyleydi işte bu, gerçekten de nesi var, nesi yoksa bilgimiz hepsine şâmildir, hepsinden de haberdarız.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İşte Zülkarneyn’in gücü ve saltanatı böylece idi. Fakat onun yanında ne türlü alet ve bilgiler vardı ki, biz hepsini ilmimizle kuşatmışızdır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İşte böyle... Biz Onu, ondaki ile ihâta etmiştik.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  İşte böyle. Biz, onun yanında ne tür bilgi ve tecrübe varsa (ilmimizle) kuşatmıştık.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  İşte böyle, onun yanında "özü kapsayan bilgi olduğunu" (veya yanında olup-biten herşeyi) Biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  İşte Zü’l-karneyn’in kudret ve saltanatı böyleydi. Halbuki onun yanında (asker ve harp vasıtaları gibi daha) neler vardı ki, biz, tamamını ilmimizle kuşatmışızdır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  İşte onun durumu böyledir. Onun bilgi olarak sahip olduğu her şeyi biz biliriz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Iste bunun gibi, onun yaptiklarinin hepsini bastanbasa biliyorduk.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  İşte böylece onun yanında olan her şeyi kuşatıp biliyorduk.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  İşte (Zülkarneyn `in) kudret ve saltanatı böyleydi. Halbuki onun yanında (asker ve harp vasıtaları gibi sizin bilmediğiniz daha) neler vardı ki, biz, tamamını ilmimizle kuşatmıştık.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  İşte böyle… Onun her bulduğunu tamamıyla biliyorduk.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İşte Zülkarneyn’in kudret ve saltanatı böyleydi. Ve biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İşte böyle, onun serüveni, bütün ayrıntıları ile bilgimizin kapsamı içindedir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  İşte böyle, onun yanında "özü kapsayan bilgi olduğunu" (veya yanında olup biten her şeyi) biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  İşte (Zülkarneynin işi) böyle idi. Halbuki onun yanında (neler vardı) ki biz hepsini ilm (imiz) le kuşatmışızdır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  İşte (Zülkarneyn`in işi) böyledir! Ve onun yanında olan şeyleri, gerçekten(hepsinden) haberdâr olarak kuşatmıştık.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  İşte bunun gibi, onun yaptıklarının hepsini baştan başa biliyorduk Biz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Böylece biz onları bulundukları hal ile kuşattık (kendi hallerine bıraktık).

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  İşte böylece Biz, onun yanında oluşan şeyleri (olayları), haberdar olarak, (ilmimizle) ihata ettik.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  İşte böyleydi, onun yanında olan her şeyi (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Biz onları) işte böyle (bir yaşama tarzı içinde, böyle bir düzeyde bırakmıştık ve o da onları öylece kendi hallerine bıraktı;) ve muhakkak ki sınırsız bilgimizle Biz onun zihninden geçenleri kuşatmış bulunuyorduk.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  onların yaşam tarzı da işte böyleydi; fakat doğrusu Biz, onun sahip olduğu tasavvuru derin bir bilgiyle kuşatmışızdır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  İşte böylece. Ve şüphe yok ki, onun yanında neler olduğunu Biz ilmen ihata etmişizdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  İşte böylece onunla ilgili baştan başa her şeyden haberdar idik.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Işte böyle! Biz onunla ilgili olan her bilgiyi kuşatmıştık.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İşte böyle, onun serüveni, bütün ayrıntıları ile bilgimizin kapsamı içindedir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  İşte Zülkarneyn, böyle yüksek bir hükümranlığa sahip idi. Onun yanında ne var, ne yoksa Biz hepsine vakıf idik.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İşte (Zu’l-Karneyn) böyle (yüksek bir mevkie ve hükümranlığa sâhip) idi. Onun yanında (daha) nice bilgi ve yetki bulunduğunu biliyorduk.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İşte böyle, onun yanındakilerin hepsini baştan başa biliyorduk.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  İşte böyle, onun yanında «özü kapsayan bilgi olduğunu» (veya yanında olup biten her şeyi) Biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İşte böyle! Biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  (He left them) as they were: We completely understood what was before him.