1. Kuluna Kitab’ı indiren ve ona hiç bir çarpıklık koymayan Allah’a hamd olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Onu) katından (gelecek) şiddetli bir azapla uyarması ve salih ameller işleyen mü’minleri kendileri için güzel bir mükafatla müjdelemesi için dosdoğru (bir kitap) olarak (indirdi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ’Allah çocuk edindi’ diyenleri de uyarması üzere (indirdi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan söz ne kadar büyüktür! Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Demek bu söze inanmayacak olurlarsa, arkalarından üzülerek neredeyse kendini mahvedeceksin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz, onların (insanların) hangilerinin daha iyi amel edeceklerini deneyelim diye yeryüzünde olanları onun için bir süs kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz elbette onun üzerinde olanları kupkuru bir toprak da yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa sen Kehf ve Rakim ashabının bizim şaşılacak ayetlerimizden olduklarını mı sandın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Ey Rabbimiz! Bize kendi katından bir rahmet ver ve bize işimizde bir başarı hazırla.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunun üzerine mağarada nice yıllar onları ağır bir uykuya daldırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sonra iki gruptan hangisinin bekledikleri süreyi iyi hesab ettiğini bilmek (ortaya çıkarmak) için onları uyandırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar Rabblerine iman etmiş gençlerdi. Biz de hidayetlerini artırmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ’Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz O’ndan başkasına tapmayacağız. Aksi takdirde, andolsun ki, çok saçma bir söz söylemiş oluruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte şunlar kavmimiz; O’ndan başka ilahlar edindiler. Onlar (tanrıları) hakkında açık bir delil getirmeli değiller mi? Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ’Madem ki onlardan ve Allah’tan başka taptıklarından ayrıldınız, mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden genişlik versin ve işinizde kolaylık hazırlasın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Güneşin, doğduğunda onların mağaralarının sağ tarafına yöneldiğini battığında da onların sol yanlarını kesip geçtiğini görürsün. Kendileri ise oranın geniş bir yerindedirler. Bu Allah’ın ayetlerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse o doğru yoldadır. Kimi de saptırırsa onun için doğru yola iletici bir dost bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sen onları uyanık sanırsın. Oysa onlar uykudadırlar. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviririz. Köpekleri de girişte iki kolunu uzatmış (yatmakta)dır. Onların durumlarını görecek olsaydın mutlaka arkanı dönüp kaçardın ve onlardan için korku dolardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ’Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi birinizi şu paranızla şehire gönderin. Hangi yiyeceğin daha temiz olduğuna baksın da size ondan bir rızık getirsin. Ancak çok dikkatli davransın da sakın sizi birine sezdirmesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse taşa tutarlar veya kendi dinlerine döndürürler. O takdirde asla kurtuluşa eremezsiniz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ’Mutlaka onların yanlarında bir mescid edineceğiz’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ’Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Pek az kimseden başkası onları bilmez.’ Artık onlar hakkında açık bir tartışmadan başka tartışmaya girme ve onlar hakkında onlardan (kitap ehlinden) kimseye bir şey sorma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ’Bunu ben yarın yapacağım’ deme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya iletir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar ve dokuz (yıl) da kattılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı O’nundur. O ne güzel gören ve ne güzel duyandır. Onların O’ndan başka hiçbir dostları yoktur ve O hükmüne kimseyi ortak etmez.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Rabbinin Kitabından sana vahyedileni oku. O’nun sözlerini değiştirecek yoktur. O’ndan başka sığınılacak birini de bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah’ın rızasını isteyerek sabah ve akşam Rabblerine dua edenlerle beraber sen de sabret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan alıkoyduğumuz, arzularına uymuş ve işi de aşırılık olan kimseye uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ’Hak Rabbinizdendir. Artık isteyen inansın, isteyen inkar etsin.’ Şüphesiz biz zalimlere duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacak bir ateş hazırladık. Yardım istediklerinde kendilerine erimiş maden gibi yüzleri kavuran bir su ile kendilerine yardımda bulunulur. O ne kötü bir içecektir! Orası ne kötü bir duraktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, biz iyi amel edenin ecrini zayi etmeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onlar için Adn cennetleri vardır. Altlarından ırmaklar akar. Orada altın bileziklerle süslenir ve ince ipekten ve kalın atlastan yeşil elbiseler giyerek tahtlara yaslanırlar. Orası ne güzel bir duraktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Her iki bağ da ürününü vermiş ve ondan bir şeyi eksik bırakmamıştı. Aralarından bir de ırmak fışkırtmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ’Ben malca senden daha zengin, adam bakımından da daha güçlüyüm.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. ’Bunun asla yok olacağını sanmıyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile muhakkak bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. ’Seni topraktan sonra nutfeden yaratan, sonra da düzgün bir adam kılığına koyan Rabbini inkar mı ettin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ama, O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. ’Maşallah (Allah’ın dilediği olmuş), kuvvet ancak Allah’tandır’ demeli değil miydin? Eğer beni mal ve evlat bakımından senden daha az görüyorsan; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Umulur ki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir, onun (seninkinin) üzerine de gökten yıldırımlar gönderir ve böylece kaygan bir toprak halini alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yahut suyu yerin altına çekilir de onu bir daha ara(yıp bul)maya güç yetiremezsin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ’Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım’ diyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ona, Allah’tan başka yardım edecek birileri yoktu; kendi kendine de yardım edemedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İşte burada velayet (dostluk, yardım) Hakk olan Allah’ındır. O’nun vereceği sevap da daha hayırlı, sonuç da daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibi ki yerin bitkileri onunla birbirine karışır ve rüzgarların savurduğu çöp kırıntıları haline gelir. Allah her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin katında sevapça da daha hayırlıdır, umutça da daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O gün dağları yürütürüz, yeri dümdüz görürsün, onların hepsini bir yere toplarız ve hiçbirini bırakmayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Saflar halinde Rabbine sunulurlar. ’Andolsun, sizi ilk kez yarattığımız gibi bize geldiniz. Hayır, sizin için buluşma vakti belirlemeyeceğimizi sanmıştınız (değil mi)?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Kitap (önlerine) konulmuştur. Suçluların onun içindekilerden dolayı korkuya kapıldıklarını görürsün. ’Yazık bize! Bu kitaba da ne oluyor ki, küçük büyük hiçbir şey bırakmayıp saymış’ derler. Yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. ’Adem’e secde edin’ dediğimizde İblis dışında hepsi secde etti. O cinlerdendi, Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. Bu zalimler için ne kötü bir değişmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onları ne göklerin ve yerin yaratılışında, ne de kendilerinin yaratılışında hazır bulundurdum. Ben saptırıcıları yardımcı da edinmedim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. ’Benim ortaklarım olduklarını sandıklarınızı çağırın’ der. Onları çağırırlar ama cevap vermezler. Biz aralarına bir uçurum koymuşuzdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Suçlular ateşi görürler ve onun içine kendilerinin düşeceklerini anlarlar. Fakat ondan kaçacak bir yer de bulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Andolsun, insanlara bu Kur’an’da her tür örneği çeşitli şekillerde açıkladık. Ama insan her şeyden daha çok tartışmacıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. İnsanları, kendilerine hidayet geldiğinde iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan; öncekilerin başına gelenlerin kendilerinin de başlarına gelmesi(ni) veya azabın göz göre göre kendilerine ulaşması(nı beklemeleri)nden başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. İnkar edenler ise hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyi de alaya alıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı halde onlardan yüz çeviren ve ellerinin önceden işlediğini unutandan daha zalim kim olabilir? Biz, onu anlamamaları için kalplerinin üstüne örtüler kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da bu durumda asla doğru yola gelmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Rabbin bağışlayıcı, rahmet sahibidir. Onları yaptıklarından dolayı hemen hesaba çekecek olsaydı onlara azabı çabuklaştırırdı. Hayır; onlar için vaadedilen bir vakit vardır ki ondan kaçacak bir yer bulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte şu kasabaları zulmettikleri zaman helak ettik ve onların helakleri için bir vakit belirledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. ’İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar devam edecek yahut uzun zamanlar yürüyeceğim’ demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Böylece iki (deniz)in birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. O da denizde bir delik (menfez) bulup yolunu tuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. ’Azığımızı getir. Andolsun, bu yolculuğumuzdan dolayı yorgun düştük.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. ’Gördün mü! Biz o kayaya çekildiğimizde ben balığı unutmuşum. Bana onu hatırlamamı şeytandan başkası unutturmamıştır. O da şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tuttu.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. ’İşte bizim aradığımız da buydu’ dedi. Böylece izlerini takib ederek geri döndüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Derken kullarımızdan kendisine katımızdan bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz bir kulumuzu buldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. ’Doğruya iletici (bilgi) olarak sana öğretilenlerden bana da öğretmen için sana uyabilir miyim?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. ’Doğrusu sen benimle sabretmeye güç yetiremezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Özünü etraflıca kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. ’İnşallah beni sabırlı bulacaksın ve hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. ’Eğer bana uyarsan ben ondan sana söz edinceye kadar bana bir şey hakkında soru sorma.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. ’Sen içindekileri boğmak için mi bunu deldin? Andolsun şaşılacak bir şey yaptın!’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. ’Ben, sen benimle sabretmeye güç yetiremezsin, dememiş miydim?’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. ’Unuttuğum şeyden dolayı beni sorguya çekme ve bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. ’Bir can karşılığı olmaksızın suçsuz bir canı öldürdün mü? Doğrusu çok çirkin bir şey yaptın!’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. ’Ben, sen benimle sabretmeye güç yetiremezsin, dememiş miydim?’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. ’Bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benim tarafımdan (benden ayrılmak konusunda) mazerete sahip olursun.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. ’İsteseydin onun karşılığında bir ücret alırdın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. ’İşte bu benimle senin aranda ayrılma (vakti)dir. Haklarında sabır gösteremediğin şeylerin yorumlarını sana bildireceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Gemi, denizde çalışan birtakım yoksullara aitti. Ben onu kusurlu yapmak istedim. (Çünkü) arkalarında her (sağlam) gemiyi zorla alan bir kral vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onun anne babası mü’min kimselerdi. Biz onun onları taşkınlığa ve küfre sürükleyeceğinden korktuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Böylece Rablerinin onun yerine kendilerine temizlikte daha hayırlı ve merhamette daha yakın birini vermesini istedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. O şehirdeki iki yetim çocuğa aitti ve altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da salih biriydi. Rabbin onların erginlik çağlarına ermelerini ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarmalarını diledi. Ben bunu kendi görüşümle yapmadım. Haklarında sabır gösteremediğin şeylerin yorumları (iç yüzleri) işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. ’Ben size ondan bir haber okuyacağım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Gerçekten biz onu yeryüzünde güçlü bir iktidar sahibi kılmış ve ona her şeyden bir yol vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. O da bir yol tuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. ’Ey Zulkarneyn! Onlara ya azap edersin, ya da haklarında güzel davranırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. ’Kim zulmederse ona azab edeceğiz. Sonra Rabbine döndürülür O da onu görülmemiş azapla azablandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Ancak kim iman eder ve salih amel işlerse ona en güzel karşılık vardır. Buyruğumuzdan da ona kolay olanı söyleyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Sonra yine bir yol tuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu, kendilerine güneşe karşı bir siper yapmadığımız bir kavmin üzerine doğar gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. İşte böyle. Biz, onun yanında ne tür bilgi ve tecrübe varsa (ilmimizle) kuşatmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Sonra yine bir yol tuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Nihayet iki seddin arasına ulaştığında onların önünde neredeyse hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. ’Ey Zulkarneyn! Doğrusu Ye’cuc ve Me’cuc (bu) yerde bozgunculuk etmektedirler. Onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana bir vergi verelim mi?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. ’Rabbimin beni içinde bulundurduğu güç (ve nimet) daha hayırlıdır. Bana (bedensel) güçle yardım edin sizinle onların arasına kuvvetli bir engel yapayım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. ’Bana erimiş bakır getirin üzerine dökeyim’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Böylece onlar (Ye’cuc ve Me’cuc) ne onu aşmaya ne de delmeye güç yetirebildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. ’Bu, Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiğinde onu dümdüz eder. Rabbimin vaadi haktır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. O gün onları birbirleri içinde dalgalanır halde bırakırız. Sur’a da üflenir ve artık onların tümünü biraraya toplarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. O gün cehennemi kâfirlere (açık) bir sunuşla sunarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Onlar ki gözleri benim zikrime karşı perde içindeydi ve (Kur’an’ı) dinlemeye katlanamıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı kendilerine dostlar (veliler) edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kâfirler için konak olarak hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. ’Ameller bakımından en çok ziyana uğrayacakları size haber verelim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Onlar, dünya hayatında(ki) bütün çabaları boşa gittiği halde kendilerinin iyi iş yaptıklarını sanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve O’na kavuşmayı inkar eden ve bu yüzden amelleri boşa gidenlerdir. Artık kıyamet günü onlar için bir tartı tutmayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. İşte, inkar ettikleri ve ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya aldıkları için onların cezaları cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. İman edip salih ameller işleyenlerin konakları ise Firdevs cennetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Orada sonsuza kadar kalacaklardır. Oradan ayrılmak da istemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. ’Rabbimin sözleri(ni yazmak) için deniz mürekkep olsa, bir o kadarını daha destek olarak getirsek Rabbimin sözleri bitmeden deniz biter.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. ’Ben ancak sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve Rabbine olan ibadetine kimseyi ortak tutmasın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster