وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا
Ve kane lehu semer fe kale li sahıbihı ve hüve yühaviruhu ene ekseru minke malev ve eazzü nefera
Kelime
Anlamı
Kökü
وَكَانَ
ve vardı
لَهُ
O(adam)ın
ثَمَرٌ
ürünü
فَقَالَ
dedi ki
لِصَاحِبِهِ
arkadaşı
وَهُوَ
ve o
يُحَاوِرُهُ
konuşurken
أَنَا
ben
أَكْثَرُ
zenginim
مِنْكَ
senden
مَالًا
malca
وَأَعَزُّ
ve güçlüyüm
نَفَرًا
adamca da

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Daha başka da gelirleri vardı da konuşurken arkadaşına dedi ki: Ben malca da senden üstünüm, evlât ve ayalce de.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Ben malca da senden üstünüm, çoluk çocuk, hizmetçi, işçi bakımından da senden daha güçlü ve ilerdeyim."

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bu adamın başka geliri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: "Ben, servetçe senden daha zenginim; insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm."

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Bu adamın) başka geliri de vardı... Bu nedenle arkadaşıyla (misaldeki diğer adamla) tartıştığı bir sırada ona şöyle dedi: "Ben malca senden daha zengin ve nüfus olarak da daha kalabalığım."

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Ben malca senden daha zengin, adam bakımından da daha güçlüyüm.’

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (İkisinden) Birinin başka ürün (veren yer)leri de vardı. Böylelikle onunla konuşurken arkadaşına dedi ki: "Ben, mal bakımından senden daha zenginim, insan sayısı bakımından da daha güçlüyüm."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bu adamın başkaca geliri de var. Bundan dolayı (Bu kâfir dönerek mümin) arkadaşına şöyle dedi: "- Ben, malca senden daha zenginim, toplulukça da senden daha kuvvetliyim."

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Ben servetçe senden daha zenginim, insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Onun gelirleri de vardi. Bu yuzden, arkadasiyle konusurken: «Ben malca senden zegin, nufusca da senden daha itibarliyim» dedi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  O adamın ayrıca geliri de var. O sebeple arkadaşıyla yüzyüze konuşurken ona dedi ki: Doğrusu ben hem malca senden zenginim, hem de aile fertleri bakımından senden daha aziz ve şerefliyim.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Bu adamın ayrıca) başka geliri de vardı. Bundan dolayı bu adam arkadaşıyla münakaşa ederken: “Ben malca senden daha zengin ve insan sayısı bakımından da senden daha güçlü ve üstünüm” dedi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Derken onun büyük bir serveti oldu. Arkadaşıyla konuşurken ona dedi ki: "Benim malım seninkinden daha çok. Adamlardan yana da senden daha üstünüm."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bu adamın başka geliri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: «Ben, servetçe senden daha zenginim; insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm.»

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Artık bir ürüne sahipti! Nitekim, sohbet ettiği arkadaşına, "Ben senden daha zenginim ve daha fazla ere sahibim" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İki bağın sahibinin ayrıca başka geliri vardı. Bundan dolayı bu adam arkadaşıyla münakaşa ederken: «Ben malca senden daha zengin ve insan sayısı bakımından da senden daha güçlü ve üstünüm» dedi.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Adamın bol serveti vardı. Bu yüzden tartışma sırasında arkadaşına dedi ki «Ben senden daha varlıklıyım ve tayfam da seninkinden daha kalabalıktır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (İkisinden) Birinin başka ürün (veren yer)leri de vardı. Böylelikle onunla konuşurken arkadaşına dedi ki: "Ben, mal bakımından senden daha zenginim, insan sayısı bakımından da daha güçlüyüm."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bu adamın başka geliri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: "Ben, servetçe senden daha zenginim; insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  O (adamın) başkaca geliri de vardı. Derken o, arkadaşına, (böbürlenerek), onunla konuşurken, dedi ki: «Ben malca senden zenginim. Cem’iyyetce de senden kuvvetli (ve şerefli) yim».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Bunun (o bağ sâhibinin başka) geliri de vardı. Bundan dolayı arkadaşıyla konuşurken ona: `Ben malca senden daha zenginim; nüfusça da daha i`tibarlıyım` dedi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Başkaca onun meyvesi de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken: Ben, malca senden daha zengin, nüfuzca da senden üstünüm, derdi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Ve birde tek meyve bahçesi olan biri vardı. İki bahçesi olan, diğer bahçe sahibine karşılıklı laf atarak "Ben mal çokluğu olarak senden daha fazla ve evlat sayısı olarak da daha güçlüyüm" demişti.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve onun serveti (de) vardı. Bu sebeple arkadaşı ile konuşurken ona: "Benim senden daha çok malım var ve (ailemdeki) fertler bakımından senden daha üstünüm." dedi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (İki adamdan) Birinin başka ürünleri de vardı. Böylelikle onunla konuşurken arkadaşına dedi ki: "Ben, mal bakımından senden daha zenginim, insan sayısı bakımından da daha güçlüyüm."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Böylece (bu bahçenin sahibi) bolluk içinde ürün kaldırıyordu. Ama (bir gün) bu adam komşusuyla tartışırken söz arasında ona: "Benim malım mülküm senden çok; nüfusça da senden daha güçlü, daha ilerdeyim!" dedi.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bu minval üzre (sahibi bol bol) ürün devşiriyordu. Derken, (bir gün) arkadaşıyla söyleşirken şöyle bir laf etti: "Benim malım seninkinden çok, dahası nüfusça da senden üstünüm."

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve onun için başka bir nevi mal da vardı. Sonra o arkadaşına, onunla konuşarak dedi ki: «Ben malca senden daha ziyâdeyim ve cemaatce de senden daha kuvvetliyim.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bu adamın başka geliri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken: "Ben malca senden daha zenginim, insan sayısı bakımından da senden daha güçlü ve itibarlıyım. " dedi.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Onun bir geliri vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona dedi ki: "Ben senden malca daha zengin, adamca daha güçlüyüm".

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Adamın bol serveti vardı. Bu yüzden tartışma sırasında arkadaşına dedi ki «Ben senden daha varlıklıyım ve tayfam da seninkinden daha kalabalıktır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O şahsın başka serveti de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona:"Benim," dedi, "malım ve servetim senden çok olduğu gibi, maiyyet, çoluk çocuk bakımından da senden daha ilerideyim."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  O(adam)ın (başka) ürünü de vardı. Arkadaşiyle konuşurken ona; "Ben malca senden zenginim, adamca da senden güçlüyüm." dedi.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onun başka ürünleri de vardı. İşte böyle bir halde arkadaşıyla konuşurken: -Benim malım senden daha çok, nüfus olarak da senden üstünüm, dedi.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (İkisinden) Birinin başka ürün (veren yer) leri de vardı. Böylelikle onunla konuşurken arkadaşına dedi ki: «Ben, mal bakımından senden daha zenginim, insan sayısı bakımından da daha güçlüyüm.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Adamın başka bir geliri de vardı. Bu yüzden, arkadaşlarıyla konuştuğu bir sırada ona şöyle demişti: "Ben, malca senden zengin, insan unsuru bakımından da güçlü ve onurluyum."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  (Abundant) was the produce this man had : he said to his companion, in the course of a mutual argument: "more wealth have I than you, and more honour and power in (my following of) men."