1. ALLAH’a övgü olsun, kuluna kitabı indirmiş ve onda hiçbir eğriliğe yer vermemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Dosdoğru... O’ndan gelecek şiddetli bir cezaya karşı uyarsın ve erdemli davranan müminlere kendileri için güzel bir ödülü müjdelesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ki orada sürekli kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve "ALLAH çocuk edindi" diyenleri de uyarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ne onların, ne de atalarının bu konuda bir bilgileri yoktur. Ağızlarından ne büyük bir söz çıkıyor! Yalandan başka şey söylemiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu hadisi onaylamazlarsa onların ardından kendini sorumlu tutarak suçlayıp üzülecek misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz, kimlerin erdemli davranacağını sınamak için, üzerindeki maddelerle yeryüzünü süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve elbette biz onun üzerinde bulunanları çorak bir toprak haline dönüştüreceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Mağaradakilerin ve onlarla ilgili rakamların ilginç kanıtlarımızdan başka bir şey olduğunu mu sandın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gençler mağaraya sığındıklarında, "Efendimiz bize merhametini yağdır ve bu durumdan bize bir kurtuluş yolu göster" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunun üzerine sayılı yıllar süresince mağarada kulaklarını kapadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sonra onları dirilttik ki onların orada kalış sürelerini hangi grubun daha iyi hesaplayacağını bilelim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onların haberini sana gerçek olarak anlatıyoruz. Onlar Rab’lerini onaylamış gençlerdi. Onların hidayetini arttırmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kalktıklarında kalplerini sağlamlaştırmıştık. "Efendimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. O’ndan başka tanrı edinmeyeceğiz. Yoksa, yanlış söz söylemiş oluruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Şu halkımız O’ndan başkasını tanrılar edindi. Onların tanrı olduğunu açık bir delille kanıtlamaları gerekmez miydi? ALLAH’a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Madem ki siz onlardan ve Allah’ın dışında hizmet ettiklerinden ayrıldınız, öyleyse mağaraya sığının. Olur ki Efendiniz size rahmetini yağdırır, işinizde size olumlu sonuç hazırlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Tan ağardığında, onlar mağara boşluğunda iken, mağaralarının üzerinden Güneşin sağa doğru hareket ettiğini, battığı zaman da onları yalayıp sola doğru kaydığını görürdün. Bu, ALLAH’ın işaretlerindendir. ALLAH kime yol gösterirse o kişi doğruyu bulmuştur; kimi de saptırırsa onun için aydınlatıcı bir dost bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Uykuda olmalarına rağmen onları uyanık sanırsın. Onları sağa ve sola doğru çeviririz. Köpekleri de kollarını eşikte uzatmıştır. Onlara baksaydın onlardan dönüp kaçardın ve onlardan dolayı korkuyla dolardın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Böylece onları uyandırdık ki birbirlerine sorsunlar. Onlardan biri, "Ne kadar kaldınız?" diye sordu. "Birgün, yahut günün bir parçası kadar kaldık" dediler. "Ne kadar kaldığınızı Efendiniz daha iyi bilir. Birinizi şu para ile şehre gönderelim de en temiz ve leziz yiyecekleri seçip size bir azık getirsin. Dikkatli davranarak kimsenin dikkatini üstüne çekmesin" diye eklediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Onlar sizi görseler sizi taşlarlar/kovarlar veya sizi zorla kendi dinlerine döndürürler ki bu durumda asla başarıya ulaşamazsınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Böylece onları buldurduk ki ALLAH’ın sözünün gerçek olduğunu öğrensinler ve o an konusunda da kuşkuları kalmasın. Halk onların durumunu aralarında tartışırken bir kısmı, "Onların üzerine bir bina yapın" dedi. Rab’leri onları daha iyi bilir. Onların durumuna karar verme yetkisini ellerine geçirenler, "Onların üstüne bir mescid yapacağız" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Tahminde bulunanların bazıları, "Onlar üçtür, dördüncüleri köpekleridir" derken diğerleri de, "Beştir, altıncıları köpekleridir" diyecekler. Başkaları ise, "Yedidir, sekizincileri köpekleridir" diye bilinmeyen hakkında atıp tutacaklar. De ki: "Onların sayısını en iyi bilen Efendimdir." Onları bilen azdır. Onlarla yüzeysel olması hariç tartışmaya girme ve onlardan hiç kimseye de bu konuyu danışma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hiçbir şey için, "Bunu yarın yapacağım" deme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ancak, "ALLAH dilerse (inşallah)" diyerek Efendini an. Unutursan, o zaman da, "Belki Efendim bir dahaki sefere beni daha iyiye ulaştırır" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Mağaralarında üç yüz yıl kalıp dokuz arttırdılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Onların orada ne kadar kaldıklarını ALLAH daha iyi bilir" de. Göklerin ve yerin tüm gizemleri O’nundur. O ne güzel Görendir! O ne güzel İşitendir! Onların O’ndan başka bir yardımcısı yoktur. O, hükmüne kimseyi ortak etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Efendinin kitabından sana vahyedileni oku. Kelimelerini hiçbir şey değiştirip kaldıramaz ve O’ndan başka bir sığınak da bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rab’lerinin rızasını dileyerek sabah akşam hizmet edenlerle birlikte olmaya çalış. Dünya hayatının çekici materyallerini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini mesajımızdan gafil kıldığımız ve hevesine uyarak işlerini karıştıran kimseleri izleme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "Bu gerçek senin Efendindendir." Dileyen onaylasın, dileyen inkâr etsin. Biz zalimler için onları çepeçevre saracak bir ateş hazırladık. Onlar her ne zaman feryad ederek yardım isteseler, derişik asit gibi yüzleri haşlayan bir su sunulur. Ne kötü bir içecek, ne kötü bir son! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlara gelince, elbette biz iyi işlerde bulunanların ödülünü yitirmeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onlar için, içlerinden ırmaklar akan Adn bahçeleri vardır. Orada altından bileziklerle süslenirler, ipek ve kadifeden dokunmuş yeşil elbiseler giyerler. Orada koltuklar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir ödül ve ne güzel bir durak… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlara iki adamın örneğini ver: Birisine, etrafını hurma ağaçlarıyla çevirip aralarına başka ekinler bitirdiğimiz iki üzüm bahçesi vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Aralarına bir ırmak yerleştirdiğimiz için, her iki bağ da yemişini hiç esirgemeden cömertçe vermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Artık bir ürüne sahipti! Nitekim, sohbet ettiği arkadaşına, "Ben senden daha zenginim ve daha fazla ere sahibim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Böylece nefsine zulmederek bağına girdi ve, "Bunun yok olacağını hiç sanmıyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "O anın da geleceğini sanmıyorum. Efendime döndürülürsem de orada daha iyisini bulurum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi ki: "Seni topraktan, ufak bir damladan yaratıp seni bir adam biçimine sokan Efendini mi inkâr ediyorsun?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Bana gelince… O ALLAH benim Efendimdir, ben Efendime hiçbir şeyi ortak koşmam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Bağına girerken, ’Bu ALLAH’ın bir bağışıdır (maşallah), kuvvet ancak ALLAH iledir (la havle vela kuvvete illa billah)’ demen gerekmez miydi? Senden daha az para ve çocuğa sahip olduğumu görüyor olabilirsin ama," Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Efendim, belki senin bahçenden daha iyisini bana verir ve olur ki bahçene gökten bir felaket gönderir de kupkuru bir toprağa dönüşür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Yahut suyu dibe çöker de bir daha su bulamazsın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Derken, ürünü yok edildi. Çardakları üzerine yığılmış olan bağına verdiği emekten ötürü matem tutmaya ve "Keşke Efendime ortak koşmasaydım" demeye başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. ALLAH’tan aşağı kendisine yardım edecek bir destek bulamadı. Kendini de kurtaramadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O an, otorite tümüyle gerçek olan ALLAH’ındır. O, en iyi ödülü ve en iyi sonucu verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlara dünya hayatının örneği olarak, gökten indirdiğimiz suyla beslenen ve sonra rüzgarın savurduğu çer çöpe dönen yeryüzünün bitkisini ver. ALLAH her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Para ve çocuklar bu dünya hayatının çekici materyalleridir. Ama, sürekli kalacak erdemli işler, Efendinin katında bir ödül ve umut olarak çok daha iyidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Dağları silip götürdüğümüz ve yeri çıplak bıraktığımız gün onları toplarız; bir tanesini bile bırakmadan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve sırayla Efendine sunulurlar. Bize, ilk başta sizi nasıl yarattıysak öyle gelirsiniz. Oysa, böyle bir buluşmayı gerçekleştirmeyeceğimizi ileri sürüyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onun içeriğinden korkuya kapıldığını ve "Bize yazıklar olsun, meğer bu kitap küçük büyük hiçbir şeyi bırakmayıp saymış" dediklerini görürsün. Yaptıkları her şeyi önlerinde hazır bulmuşlardır. Efendin hiç kimseye haksızlık etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Denetçilere, "Adem’e secde edin!" dediğimiz zaman hepsi secde ettiler; yalnız İblis hariç. Efendisinin emrine karşı geldiği için cinlerden oldu. Beni bırakıp onu ve soyunu mu dostlar ediniyorsunuz? Oysa onlar, sizin düşmanlarınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onları ne göklerin ve yerin yaratılışına, ne de kendilerinin yaratılışına tanık yapmadım. Saptıranları hiçbir zaman egemenliğimde görevlendirmem. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz kişileri çağırın" diye emrettiği gün, onları çağırırlar da onlar kendilerine karşılık vermezler. Onların arasına bir öfke ve nefret uçurumu koymuşuzdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Suçlular ateşi gördüler ve içine düşeceklerini anladılar; ondan kaçacak bir yer de bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Biz bu Kuran’da halk için her türlü örneği verdik. Fakat insan tartışmaya çok düşkündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kendilerine yol gösterici geldiğinde, halkı gerçeği onaylamaktan ve Rab’lerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey, öncekilerin yasalarının (sünnetinin, benzer uygulamanın, örneğin, geçmiş toplumlara verilen mucizelerin bir benzerinin) kendilerine de gelmesini veya azabın açıkça karşılarına gelmesini dilemeleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz, elçileri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdik. Kafirler, gerçeği sahte ve yanlış ile ortadan kaldırmak için gayret ediyor. Ayetlerimi (işaret ve mucizeleri) ve uyarıldıkları şeyleri alaya aldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Efendisinin ayet ve mucizeleri kendisine hatırlatıldığı halde, yaptıklarını unutarak ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Kalplerine, onu (Kuran’ı) anlamalarına engel olacak bir örtü, kulaklarına da bir ağırlık koymuşuzdur. Onları hidayete ne kadar çağırırsan çağır, onlar asla doğruyu bulamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Efendin Bağışlayandır, Merhamet Sahibidir. Yaptıklarıyla hemen onları hesaba çekse onlar için azabı çabuklaştırmış olurdu. Ancak, onlara belirli bir süre verir de onun ötesine kaçamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte, haksızlık ettikleri için yok ettiğimiz toplumlar… Hepsinin helakı için belli bir süre belirlemiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Musa, genç yoldaşına, "Yıllarca yürümeyi gerektirse de iki denizin birleştiği yere varmadan dinlenmeyeceğim" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İki denizin birleştiği yere vardıklarında, balıklarını unuttular. Sinsice kayıp denizin yolunu tuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orayı geçtiklerinde, genç yoldaşına, "Yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuz bizi gerçekten yordu" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Dedi ki: "Bak gördün mü, o kayalığa vardığımızda balığı unuttum. Onu bana sapkın unutturdu ve böylece denizde yolunu tutup gitti. Ne kadar da ilginç!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "İşte aradığımız yer orası idi" dedi ve böylece izleri üzerinde geri döndüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve bilgimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Musa ona, "Sana öğretilenden, aydınlatıcı prensipleri bana öğretmen için seni izleyebilir miyim" deyince, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. "Sen benimle birlikte olmaya dayanamazsın" dedi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Bilmediğin bir şeye nasıl dayanabilirsin?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Dedi: "ALLAH dilerse beni sabırlı bulacaksın; sana hiçbir işte karşı gelmeyeceğim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dedi: "Bana uyacaksan, ben sana anlatmadıkça bana hiçbir şey hakkında soru sorma." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Böylece yürüdüler. Nihayet gemiye bindiklerinde, onda delik açtı. "Halkını boğmak için mi gemide delik açtın? Gerçekten müthiş bir iş yaptın" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Bana dayanamayacağını sana söylememiş miydim" diye karşılık verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. "Unuttuğum şeyden dolayı beni kınama; bu işimde bana güçlük çıkarma" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Böylece yürüdüler. Nihayet bir delikanlıya rastladıklarında onu hemen öldürdü. "Kimseye kıymamış suçsuz bir kimseyi niçin öldürdün? Sen, çok kötü bir iş yaptın" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. "Bana dayanamayacağını sana söylememiş miydim?" diye tekrarladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. "Sana daha başka bir şey sorarsam o zaman artık benimle arkadaş olma. Benden yeterli özür dinledin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Böylece yürüdüler. Nihayet bir köy halkına rastladılar ve halkından yiyecek istediler. Fakat onları misafir kabul etmeyi reddettiler. Derken orada yıkılmak isteyen bir duvar buldular, hemen onu doğrultuverdi. "Dileseydin, o işten dolayı bir ücret alabilirdin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Dedi ki: "İşte bu, benim seninle olan beraberliğimin sonudur. Dayanamadığın şeylerin açıklamasını ise sana bildireceğim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. "Gemi, denizde çalışan yoksullara aitti. Gemiyi kusurlu yapmak istedim; zira peşlerinde, tüm gemileri zorla ele geçiren bir kral vardı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. "Çocuğa gelince, ana babası iki gerçeği onaylayan kişi idi. Taşkınlık ve nankörlük ile o ikisine yük olmasından endişelendik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "İstedik ki Rab’leri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve merhametli birini versin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. "Duvar ise kentteki iki öksüze aitti. Duvarın altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da erdemli birisiydi. Efendin diledi ki onlar büyüyüp tam güçlerine kavuştuktan sonra Efendinden bir rahmet olarak hazinelerini ortaya çıkarsınlar. Bunları kendi irademle yapmadım. İşte bunlar, dayanamadığın şeylerin açıklamasıdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Sana, iki nesil kadar yönetime sahip olan kişiden sorarlar. De ki: "Size ondan bir öğüt ve hatırlatma aktaracağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Biz ona yeryüzünde yönetim gücünü ve her türlü imkanı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Nitekim, o bir yol izledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Uzak batıya varınca güneşi büyük bir okyanusta batar buldu ve orada bir topluluk ile karşılaştı. "Ey İki Nesil Sahibi, dilersen onları cezalandır, dilersen onlara iyi davran" dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Dedi ki, "Kim haksızlık ederse onu cezalandıracağız, Efendisine döndürülünce de O onu görülmemiş bir cezaya çarpacaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "Gerçeği onaylayıp erdemli davranana gelince, ona güzel bir ödül vardır. Ona kolaylık göstereceğiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Sonra bir yol tuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Uzak doğuya varınca, güneşi, kendilerini güneşten koruyacak herhangi bir şeye sahip olmayan bir topluluk üzerine doğar buldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. İşte böyle… Onun her bulduğunu tamamıyla biliyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Sonra yine bir yol tuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. İki seddin arasına varınca, ötesinde, nerdeyse söz anlamayan bir topluluk buldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Dediler ki, "Ey İki Nesle Sahip Olan (Zül Karneyn), Yecuc ve Mecuc yeryüzünde kötülük işliyorlar. Bizimle onların arasında bir engel koyman için sana bir vergi ödeyebilir miyiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Dedi ki, "Efendimin bana verdikleri daha iyidir. Bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına bir duvar kurayım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. "Bana demir kütleleri getirin." Her iki barikatın arasını doldurunca, "Üfleyin!" dedi. Onu bir ateş haline sokunca da, "Getirin, üstüne erimiş bakır dökeyim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Artık onu ne aşabildiler, ne de delebildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. "Bu, Efendimden bir rahmettir" dedi. "Efendimin belirlediği an gelince onu paramparça eder. Efendimin sözü gerçektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. O gün onları bırakırız. Dalgalar halinde birbirlerine girerler. Boruya üflenir; hepsini bir araya toplarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. O gün cehennemi sunarız o kafirlere… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Onlar ki mesajıma karşı gözleri perdeliydi, dinleyemezlerdi de… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. İnkarcılar, benim dışımda kullarımı veliler edinerek kurtulacaklarını mı sandılar? O inkârcıların konağı olarak cehennemi belirledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. De ki: "İş yapanların en kötüsünün kim olduğunu size bildireyim mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. "Onlar, iyi iş yaptıklarını zannettikleri halde dünyadaki çabaları boşa çıkanlardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Onlar, Rab’lerinin ayetlerini ve O’nunla karşılaşmayı inkâr edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa çıkar ve diriliş gününde de onlar için bir değer biçmeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. İnkar ettikleri, ayetlerimi ve elçilerimi hafife aldıkları için, onlara en uygun ceza cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlara gelince, onlar durak olarak neşe ve mutluluk dolu bahçeleri haketmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Orada sürekli kalıcıdırlar, orayı hiçbir şeyle değişmek istemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. De ki: "Efendimin sözleri için okyanus mürekkep olsa ve hatta bir o kadarını da katsak, Efendimin sözleri tükenmeden okyanus tükenir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. De ki: "Ben sizin gibi bir insandan başka bir şey değilim. Tanrınızın bir tek Tanrı olduğu bana vahyedildi. Rabbiyle karşılaşmayı uman herkes erdemli işler yapsın ve Efendine olan kulluğa hiç kimseyi ortak koşmasın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster