آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا
Atuni züberal hadıd hatta iza sava beynes sadafeyni kalenfühu hatta iza cealehu naran kale atunı üfriğ aleyhi kıdra
Kelime
Anlamı
Kökü
اتُونِي
bana getirin
زُبَرَ
kütleleri
الْحَدِيدِ
demir
حَتَّىٰ
o kadar ki
إِذَا
سَاوَىٰ
aynı seviyeye getirince
بَيْنَ
arasını
الصَّدَفَيْنِ
iki dağın
قَالَ
dedi
انْفُخُوا
üfleyin!
حَتَّىٰ
nihayet
إِذَا
جَعَلَهُ
onu sokunca
نَارًا
bir ateş haline
قَالَ
dedi
اتُونِي
getirin bana
أُفْرِغْ
dökeyim
عَلَيْهِ
üzerine
قِطْرًا
erimiş katran

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Siz bana demir parçaları getirin. Dağların iki tarafı birbirine müsâvî olunca üfleyin dedi. Onu ateş haline sokunca da getirin de dedi, üstüne erimiş bakır dökeyim.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bana demir külçeleri getirin" dedi. Zülkarneyn iki dağın arasını, demir kütleleriyle doldurup, dağlarla aynı seviyeye getirince, "Körükleyin" dedi. Tüm demirler ateş kesilince, "Bana erimiş bakır getirin de, üzerine dökeyim" dedi.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bana, demir kütleleri getirin. Nihayet dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince (vadiyi doldurunca): "Üfleyin (körükleyin)!" dedi. Artık onu kor haline sokunca: "Getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim" dedi.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Bana demir kütleleri getirin... Nihayet iki taraf arasını eşitleyince: "Nefhedin = körükleyin" dedi... Tâ ki onu (demiri) kor hâline getirince, "Getirin bana, üzerine eritilmiş bakır dökeyim" dedi.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Bana erimiş bakır getirin üzerine dökeyim’ dedi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Bana demir kütleleri getirin", iki dağın arası eşit düzeye gelince, "Körükleyin" dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar (bu işi yaptı, sonra:) dedi ki: "Bana getirin, üzerine eritilmiş bakır dökeyim."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bana demir pikleri getirin, (dağların) tam iki ucu denkleştiği vakit körükleyin" dedi. Nihayet demiri bir ateş hâline koyduğu vakit: "-Getirin bana, üzerine erimiş bakır dökeyim." dedi.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Bana demir kütleleri getirin!” Kütleler iki dağın arasını doldurunca, “Körükleyin!” dedi. Demirler akkor haline gelince, “Bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim” dedi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (95-96) «ORabbimin bana verdikleri sizinkinden daha iyidir. Bana gucunuzle yardim edin de sizinle onlarin arasina saglam bir sed yapayim.» Bana demir kutleleri getirin» dedi. Bunlar iki dagin arasini doldurunca: «Korukleyin» dedi. Demirler akkor haline gelince; «Bana erimis bakir getirin de uzerine dokeyim» dedi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bana demir kütleleri getirin». Bununla iki dağ arasını (doldurup eşit duruma gelince) Zülkarneyn, «körükleyin !» diye emretti. Sonunda demirler ateş haline gelince, «bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim» dedi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  “Bana (yeterince) demir (kütleleri) getirin”. İki yamacın arasındaki boşluğu (dağlarla) bir hizaya getirince, “körükleyin!” dedi. Demiri eritip kor (gibi) yapınca da: “Bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine boşaltayım” dedi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  "Bana (yeterince) demir madeni getirin" dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu (dağlarla) bir hizaya getirince, "körükleyin!" dedi. Demiri eritip kor (gibi) yapınca da, "Bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine boşaltayım" dedi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  «Bana, demir kütleleri getirin.» Nihayet dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince (vadiyi doldurunca): «Üfleyin (körükleyin)!» dedi. Artık onu kor haline sokunca: «Getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim» dedi.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Bana demir kütleleri getirin." Her iki barikatın arasını doldurunca, "Üfleyin!" dedi. Onu bir ateş haline sokunca da, "Getirin, üstüne erimiş bakır dökeyim" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  «Bana, demir kütleleri getirin.» Nihayet dağın iki ucunu denkleştirdiği vakit: «Ateş yakıp körükleyin» dedi. Demiri bir ateş koru haline getirince. «Bana erimiş bakır getirin üzerine dökeyim» dedi.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bana demir parçaları getiriniz. Getirdikleri demir parçalarının oluşturduğu yığını yanlardaki setlerin tepeleri ile aynı düzeye çıkarınca adamlara «körükleri çalıştırınız» dedi. Demir yığınını ateş haline getirince «Bana biraz erimiş bakır getiriniz de üzerine dökeyim» dedi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Bana demir kütleleri getirin"; iki dağın arası eşit düzeye gelince "Körükleyin" dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar (bu işi yaptı, sonra) dedi ki: "Bana getirin, üzerine eritilmiş bakır dökeyim."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Bana, demir kütleleri getirin." Nihayet dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince: "Üfleyin!" dedi. Artık onu kor haline sokunca: "Getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim" dedi.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Bana demir kütleleri getirin». (O karşılıklı iki dağın) iki yanı tam denkleşdiği vakit «üfleyin» dedi. Nihayet onu (demiri) bir ateş haaline koyduğu zaman da «Getirin bana, dedi, üstüne erimiş bakır dökeyim».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  `Bana demir kütleleri getirin!` (dedi). İki dağ arası (bunlarla dolup) aynı seviyeye geldiği zaman: `Körükleyin!` dedi. Nihâyet onu (o demir kütlelerini) kor hâline getirince: `Getirin bana, üzerine erimiş bakır dökeyim!` dedi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bana demir kütleleri getirin. Bunlar iki dağın arasını doldurunca; körükleyin, dedi. Nihayet o, bir ateş haline gelince; bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim, dedi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Siz şimdi bana demir parçaları getirin" dedi. Demir parçaları ile iki settin arasını doldurdu ve "(Ateş yakıp) Demirler nar gibi oluncaya kadar körükleyin. Şimdi bana (başka bir yerde eritilmiş bakırı) getirin de, bakır eriyiğini demir korunun üzerine dökeyim" dedi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  "Bana demir parçaları getirin. İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin (körükleyin)." dedi. Onu ateş haline koyunca, "Bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim." dedi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Bana demir külçeleri getirin." İki dağın arası (demir külçeleriyle) eşit düzeye gelince, "Körükleyin" dedi. Onu ateş haline getirince de dedi ki: "Bana getirin, üzerine eritilmiş bakır dökeyim."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  "Bana demir külçeleri getirin!" derken, demir (külçelerini) yığıp, iki yar arasındaki boşluğa doldurunca (onlara) "(Bir ocak kurun ve) körükleyin!" dedi. Nihayet, (demir iyice) kor haline gelince, "Bana ergimiş bakır getirin bunun üzerine dökeyim" dedi.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (şimdi) bana demir plakalar getirin!" Nihayet iki dik yamaç arasındaki (boşluk) doldurulup düz hale gelince onlara "Körükleyin!" dedi. Sonunda demir akkor halini alınca, "Onun üzerine dökmek için bana ergimiş bakır getirin!" dedi.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  «Bana demir parçaları getirin,» iki dağın arası bir seviyeye gelince «körükleyin,» dedi. Onu ateş haline koyduğu zaman da «getirin bana,» dedi, «Üzerine erimiş bakır dökeyim.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Bana demir kütleleri getirin!" Nihayet bunlar iki dağın arasını doldurup aynı seviyeye gelince: "Körükleyin!" dedi. Sonunda o demirleri kor haline getirdiğinde: "Getirin şimdi bana, üzerine erimiş bakır dökeyim!" dedi.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bana demir kütleleri getirin." Nihayet iki dağın arasını aynı seviyeye getirince; "Körükleyin" dedi. Nihayet o demir kütlelerini kor ateş haline sokunca, dedi ki: "Bana erimiş bakır getirin de onun üzerine dökeyim."

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bana demir parçaları getiriniz. Getirdikleri demir parçalarının oluşturduğu yığını yanlardaki setlerin tepeleri ile aynı düzeye çıkarınca adamlara «körükleri çalıştırınız» dedi. Demir yığınını ateş haline getirince «Bana biraz erimiş bakır getiriniz de üzerine dökeyim» dedi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  "Demir kütleleri getirin bana!" Zülkarneyn iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurtup dağlarla aynı seviyeye getirince: "Körükleyin!" dedi. Tam onu bir ateş haline getirince, "Bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim." dedi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Bana demir kütleleri getirin." (Zu’l-Karneyn) iki dağın arasını (demir kütleleriyle doldurtup dağlarla) aynı seviyeye getirince: "Üfleyin!" dedi. Nihâyet o(demir kütleleri)ni bir ateş haline sokunca "Getirin bana, üzerine erimiş katran dökeyim," dedi.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  (95-96) -Rabbimin bana verdikleri, sizinkinden daha hayırlıdır. Bana gücünüzle yardım edin, bana demir kütleleri getirin de sizinle onlar arasına sağlam bir duvar yapayım, dedi. Bunlar iki dağın arasını doldurunca: -Körükleyin, dedi. Sonunda onu ateş haline getirdi. -Bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim, dedi.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Bana demir kütleleri getirin,» iki dağın arası eşit düzeye gelince, «Körükleyin» dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar (bu işi yaptı, sonra:) dedi ki: «Bana getirin, üzerine eritilmiş bakır dökeyim.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Bana demir kütleleri getirin!" İki ucu tam denkleştirince, "Körükleyin!" dedi. Onu ateş haline koyunca da "Getirin bana, üzerine erimiş bakır/katran dökeyim!" diye seslendi.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  "Bring me blocks of iron." At length, when he had filled up the space between the two steep mountain-sides, He said, "Blow (with your bellows)" Then, when he had made it (red) as fire, he said: "Bring me, that I may pour over it, molten lead."