أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا
Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakıymi kanu min ayatina aceba
Kelime
Anlamı
Kökü
أَمْ
yoksa
حَسِبْتَ
(mi) sandın?
أَنَّ
sadece
أَصْحَابَ
sahiplerinin
الْكَهْفِ
Kehf
وَالرَّقِيمِ
ve Rakim
كَانُوا
olduklarını
مِنْ
ايَاتِنَا
bizim ayetlerimizden
عَجَبًا
şaşılacak

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Kehf ve Rakıym ashâbının ahvâlini, delillerimiz içinde şaşılacak bir delil mi sandın?

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bu dünya hayatı, bir sınamadan ibaret olduğuna göre, şimdi sen mağaraya sığınan gençlerin ve sığındıkları mağaranın durumunu bizim şaşılacak ayetlerimizden bir delil mi sandın?

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Resûlüm)! Yoksa sen, bizim âyetlerimizden (sadece) Kehf ve Rakîm sahiplerinin ibrete şâyan olduklarını mı sandın?

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Yoksa bizim işaretlerimizden (sadece) Ashab-ı Kehf (mağara arkadaşları) ve Rakîm’in (bilgi yazılı taş levha) bilgisinin mi şaşılacak şey olduklarını sandın?

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Yoksa sen Kehf ve Rakim ashabının bizim şaşılacak ayetlerimizden olduklarını mı sandın?

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini Bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın?

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Yoksa, (ey Rasûlüm), uzun zaman mağarada uykuda kalan Kehf ve Rakîm ashâbı, bizim mûcizelerimizden şaşılacak bir şey oldular mı sandın? (Kehf: Geniş mağaraya denir. Rakîm: uykuya dalanların köy adı ve köpeklerinin adıdır. Bir rivayette de uykuda kalanların adlarının yazılı bulunduğu kitabın ismidir).

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Yoksa sen, sadece Kehf ve Rakîm sahiplerinin, bizim şaşılacak âyetlerimizden olduğunu mu sandın?

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Yoksa sen Magara ve Kitap ehlini sasilacak ayetlerimizden mi zannettin?

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Yoksa sen mağara ve yazılı levha sahiplerini bizim şaşılacak âyetlerimizden mi sandın ?

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Ne o, (Ey Resulüm!) yoksa sen, (sadece) Ashabı Kehf ve Rakım`ı mı bizim ibret verici delillerimizden sandın?

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Yoksa sen, (sadece) Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm’i mi bizim ibret verici delillerimizden sandın?

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Resûlüm)! Yoksa sen, bizim âyetlerimizden Ashâb-ı Kehf ve Ashâb-ı Rakîm’in durumlarını şaşırtıcı mı buldun?

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Mağaradakilerin ve onlarla ilgili rakamların ilginç kanıtlarımızdan başka bir şey olduğunu mu sandın?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Yoksa sen Ashab-ı Kehf’i ve Rakim’i (isimlerinin yazılı bulunduğu taş kitabeyi) şaşılacak âyetlerimizden mi sandın?

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Sen «Ashab-ı Kehf» ve «Ashab-ı Rakım» olayının, bizim şaşırtıcı mucizelerimizden biri olduğunu mu sanıyorsun?

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Sen yoksa Kehf ve Rakim Ehlini bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın?

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ey Muhammed! Yoksa sen, Kehf ve Rakîm ashabını bizim en harikulade mucizemiz mi sandın? Garipliğine rağmen, Ashabı Kehf kıssasını sakın Allah’ın en harikulade mucizesi olduğunu sanma. Bu kainat sayfalarında, Ashabı Kehf kıssasından daha üstün, harikulade ve garip şeyler vardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Habîbim) sen, bizim âyetlerimiz içinde (yalınız) Kehf ve Rakıym yaranının ibrete şayan olduklarını mı sandın? (öyle değil).

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Habîbim, yâ Muhammed!) Yoksa gerçekten (sâdece) Ashâb-ı Kehf ve Rakim`inmi şaşılacak âyetlerimizden olduklarını sandın?

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Yoksa; sen, mağara ve kitabe ehlini şaşılacak ayetlerimizden mi sandın?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Sen, bizim insanlar için ibret olsun diye bahsettiğimiz mağara insanlarını ve kitaplarda anlatılan kimseleri şaşılacak bir durum mu zannettin?

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Yoksa sen, Ashabel Kehf ve Rakîm’in, bizim acayip âyetlerimizden biri olduğunu mu sandın?

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Sen, yoksa Kehf ve Rakim ehlini bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın?

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Bu dünya hayatı bir sınamadan ibaret olduğuna göre, imdi) sen Mağara İnsanlarını(n) ve (onların kendilerini) yazıtlara/kitabelere (adamalarının kıssasını)n, gerçekten, Bizim (öteki) mesajlarımızdan daha meraka değer bulunacağını mı düşünüyorsun?

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Yoksa sen mağara arkadaşlarının ve (onlar için yazılan) anıt kitabenin, bizim (bütün bu) ayetlerimizden daha mı ibret ve hayret verici olduğunu düşünüyorsun?

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Yoksa sandın mı ki Ashâb-ı Kehf ile Rakım, bizim âyetlerimizden bir aceb şey olmuşlardır?

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Resulüm! Yoksa sen Ashabı Kehf’i ve Rakîm’i, bizim şaşılacak âyet (mucize) lerimizden mi sandın?

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Sen kehf (mağara ashabı/arkadaşları) ve Rakîm ashabını (yazılı metin sahibi arkadaşlarını), Bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sanıyorsun?

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Sen «Ashab-ı Kehf» ve «Ashab-ı Rakım» olayının, bizim şaşırtıcı mucizelerimizden biri olduğunu mu sanıyorsun?

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ne o, yoksa sen, bizim âyetlerimiz içinde yalnız Ashab-ı Kehf ve Rakîm’in mi ibrete şayan olduklarını sandın? İş öyle değil!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Yoksa sen, sadece Kehf ve Rakim sâhiplerinin bizim şaşılacak âyetlerimizden olduklarını mı sandın? (onlardan başka çok daha acâip âyetlerimiz vardır. Arzı yeşertip sonra kurutmamız da şaşılacak âyetlerimizden değil midir?)

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Ashab-ı Kehf ve Rakim’i, şaşılacak ayetlerimizden mi zannettin sen?

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın?

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yoksa sen o Ashab-ı Kehf’i, mağara ve kitabe yâranını, bizim ayetlerimizden, hayrete düşüren bir tanesi mi sandın?

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Or dost thou reflect that the Companions of the Cave and of the Inscription were wonders among Our Sign?