وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا
Ve inna le caılune ma aleyha saıydem cüruza
Kelime
Anlamı
Kökü
وَإِنَّا
biz elbette
لَجَاعِلُونَ
yaparız
مَا
şeyleri
عَلَيْهَا
(yerin) üzerindeki
صَعِيدًا
bir toprak
جُرُزًا
kupkuru

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve biz, elbette yeryüzünde ne varsa hepsini kupkuru toprak haline getiririz sonunda.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve hiç şüphe yok ki, zamanı gelince, yeryüzündeki herşeyi kupkuru toprak haline getireceğiz.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Bununla beraber) biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Muhakkak ki biz arzda (bedende) bulunan her şeyi çorak bir toprak hâline getireceğiz!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Biz elbette onun üzerinde olanları kupkuru bir toprak da yaparız.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları kupkuru-çorak bir toprak yapabiliriz.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Şu da muhakkak ki, biz, yeryüzünde olan şeyleri (süsleri) kupkuru bir toprak yaparız.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Biz, elbette yerin üzerindekileri kupkuru bir toprak yapacağız.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  suphesiz Biz, yeryuzunde olanlari kupkuru bir toprak haline getirebiliriz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ve elbette biz yeryüzünün üstündeki şeyleri kuru bir toprak haline getiricileriz.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Muhakkak ki biz, zamanı gelince yeryüzünün bütün göz alıcı yeşilliklerini kesinlikle kupkuru bir toprak haline getireceğiz.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Biz, elbette (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak hâline getireceğiz.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Bununla beraber) biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ve elbette biz onun üzerinde bulunanları çorak bir toprak haline dönüştüreceğiz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Şüphesiz biz, yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Günü gelince yeryüzünün bütün gözalıcı yeşilliklerini kesinlikle kupkuru bir toprak düzlüğüne çevireceğiz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Biz gerçekten yeryüzü üzerinde olanları kupkuru, çorak bir toprak yapabiliriz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  (Bununla beraber) biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Bununla beraber biz onun üstünde olan şeyleri elbet kupkuru bir toprak yapanlarız.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Bununla berâber muhakkak ki biz, orada (yeryüzünde) ne varsa, elbette kupkuru bir toprak edicileriz.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Şüphesiz ki Biz, yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak haline getirebiliriz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Şurası bir gerçektir ki, biz yeryüzündeki her şeyi kupkuru bir toprak haline getireceğiz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve muhakkak ki onun (arzın) üzerinde olan şeyleri, kuru toprak yapacak olan elbette Biziz.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları kupkuru çorak bir toprak kılıcılarız.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve hiç şüphe yok ki (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi kupkuru toprak haline getireceğiz.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  ama hiç şüphesiz yine Biz, (günü gelince) orada bulunan her şeyi kupkuru bir toprak haline çevirmeyi biliriz.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve mamafih onun üzerinde ne varsa muhakkak ki, Biz hepsini de kupkuru, dağınık bir toprak edicileriz.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Biz onun üzerindeki her şeyi elbette kupkuru bir toprak haline getireceğiz.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Şüphesiz biz, yeryüzünün üzerindekilerini kupkuru bir toprak yapıcılarız.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Günü gelince yeryüzünün bütün gözalıcı yeşilliklerini kesinlikle kupkuru bir toprak düzlüğüne çevireceğiz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ve elbette Biz yer üstünde ne varsa hepsini, kupkuru yapıp dümdüz edeceğiz.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Biz elbette (bir gün) yerin üzerindekileri kupkuru bir toprak yaparız.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Aynı zamanda biz, yerin üzerindekileri çorak bir arazi de yapabiliriz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları kupkuru, çorak bir toprak yapabiliriz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ve şu da bir gerçek ki biz, yeryüzündeki her şeyi, bitki bitirmeyen/kıtlık ve ölüme yol açan kupkuru bir toprak haline elbette getireceğiz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Verily what is on earth we shall make but as dust and dry soil (without growth or herbage).