وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا
Ve aradna cehenneme yevmeizil lil kafirıne arda
Kelime
Anlamı
Kökü
وَعَرَضْنَا
ve göstereceğiz
جَهَنَّمَ
cehennemi
يَوْمَئِذٍ
o gün
لِلْكَافِرِينَ
kafirlere
عَرْضًا
açıkça

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve o gün kâfirlere, cehennemi öyle bir gösteririz ki.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve o gün Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenlere, cehennemi açık olarak göstermişizdir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Hakikat bilgisini inkâr edenlerin gözlerinin önüne o süreçte Cehennemi, öyle apaçık sermişizdir ki!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  O gün cehennemi kâfirlere (açık) bir sunuşla sunarız.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ve o gün, cehennemi, inkar edenlere tam bir sunuşla sunmuşuz.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Cehennem’i de o kıyamet günü, kâfirlere açık olarak göstermişizdir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (100-101) Dünyada iken gözleri beni hatırlatan her şeye karşı perdeli, kulak vermeye de dayanamayan kâfirleri, o gün cehennemle yüz yüze getireceğiz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (100-10) 1 Gozleri bizim ogudumuze karsi kapali olan ve ofkelerinden onu dinlemeye tahammul edemeyen kafirlere o gun cehennemi oyle bir gosteririrz ki!

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (100-101) Beni anmak (öğüdümü kabullenmek) hususunda gözle/i perdeli olup (Kur’ân’ı) dinlemeye tahammülleri olmayan kâfirlere o gün Cehennem’i gösterip karşı karşıya getiririz.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (100-101) O gün cehennemi, hakikati görmek hususunda gözleri perdeli olan, (Kur`an`ı) dinlemeye tahammül edemeyen inkârcıların karşısına dikeceğiz.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (100-101) O gün cehennemi; gözleri Zikr’ime (Kur’an’a) karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kâfirlerin karşısına (bütün dehşetiyle) dikeriz!

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (100-101) Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  O gün cehennemi sunarız o kafirlere…

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ve cehennemi o gün kâfirlere öyle bir göstereceğiz ki!

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O gün cehennemi, kâfirlerin gözleri önüne dikeriz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ve o gün, cehennemi, kafirlere tam bir sunuşla sunmuşuz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (100-101) Beni anmak (hakıykatı görmek) hususunda gözleri perdeli olan, (Kur’ânı) dinlemiye tahammül edemeyen kâfirlere o gün cehennemi öyle bir göstereceğiz ki!

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ve o gün Cehennemi kâfirlere açıkça göstermişizdir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  O gün; kafirlere cehennemi öyle bir gösteririz ki;

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  O gün cehennemi, inkar edenlere arz ederiz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve izin günü cehennemi, kâfirlere çok şiddetli birarz edişle, arz ettik (gösterdik).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ve o gün, cehennemi, küfre sapanlara tam bir sunuşla (tümüyle göstererek) sunarız.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve o Gün hakkı inkar edenlerin karşısına cehennemi çıkarırız.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  İşte o gün kafirlere cehennemi (reddedemeyecekleri bir biçimde) arz ederiz.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (100-101) Ve o gün cehennemi kâfirler için bir gösterişle göstermişizdir. Onlar ki, gözleri benim zikrimden bir perdede idi ve işitmeğe de kâdir olmaz olmuşlardı.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Cehennemi o gün kâfirlere öyle bir gösteririz ki!

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  O gün cehennemi kâfirler için açıkça göstermişizdir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O gün cehennemi, kâfirlerin gözleri önüne dikeriz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (100-101) Gözleri Benim kitabım karşısında perdeli olup, Kur’ân’ı dinlemeye tahammül edemeyen kâfirlere, o gün cehennemi gösteririz, cehennemle karşı karşıya koyarız onları.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  O gün cehennemi kâfirlere açıkça göstereceğiz.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  O gün, kafirlere cehennemi tam bir gösterişle sunarız.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ve o gün, cehennemi, küfre sapanlara tam bir sunuşla sunmuşuz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  O gün, cehennemi, inkârcılara öyle bir sunmuşuzdur ki!...

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And We shall present Hell that day for Unbelievers to see, all spread out,-