1. Bazı ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu geceleyin Sınırlanmış Mescitten, çevresini kutlu kıldığı en uzak mescide alıp götüren çok Yücedir. O kuşkusuz İşitendir, Görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Aynı şekilde, Musa’ya kitabı vermiştik. İsrailoğullarını şu gerçeğe iletmek için: "Benden başka bir sahip edinmeyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar, Nuh ile birlikte taşıttığımız kimselerin soyudur; o şükreden bir kuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kitapta, İsrailoğullarına: "Yeryüzünde iki kere bozgunculuk çıkaracaksınız ve alabildiğine kibirleneceksiniz" diye bildirdik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Birincisinin zamanı gelince, büyük güce sahip kullarımızı üstünüze göndeririz. Evlerinize kadar girerek araştırırlar. Gerçekleşmesi gereken bir sözdü bu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Sonra onları yenme olanağını size vereceğiz, sizi mal ve soy ile destekleyerek savaşçılarınızı çoğaltacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "İyi davranırsanız, kendiniz için iyi davranmış olursunuz. Kötü davranırsanız yine kendiniz içindir. Sonuncusunun zamanı gelince, sizi kedere boğacaklar ve ilk defa girdikleri gibi mescide girecekler. Ele geçirdiklerini yerle bir edecekler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Efendiniz size rahmet eder. Siz dönerseniz biz de döneriz. Cehennemi kafirler için kuşatıcı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bu Kuran en iyi yola ulaştırır ve erdemli davranan müminleri büyük bir ödülle müjdeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ahireti onaylamayanlara gelince, onlar için acı bir azap hazırlamış bulunuyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsan, iyi bir şey için dua ettiğini sanırken aslında kötü bir şey için dua eder. İnsan çok acelecidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. Efendinizin nimetlerini arayasınız ve yılların hesabını bilesiniz diye gecenin ayetini sildik, gündüzün ayetini aydınlık kıldık. Biz her şeyi ayrıntısıyla açıklarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Her insanın kaderini kendi kişisel seçimine bağlamışızdır. Diriliş gününde, kendisi için bir kayıt çıkarıp yayımlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kaydını oku. Bugün hesap görücü olarak sen kendine yetersin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim doğru yola gelirse kendisi için yola gelmiş bulunur. Kim saparsa kendi aleyhine sapar. Hiç kimse başkasının yükünü çekmez. Biz bir elçi göndermeden hiç kimseyi cezalandırmayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz bir toplumu yok etmek istediğimiz zaman onun ileri gelen varlıklılarının orada kötülük yapmasına izin veririz. Böylece o topluma verilmiş söz gerçekleşir ve onu yerle bir ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Nuh’tan sonra nice toplumları yok ettik. Kullarının günahlarını haber alıcı ve görücü olarak Efendin yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kim bu geçici dünyayı isterse, orada istediğimize dilediğimiz kadar veririz. Ancak daha sonra onu, kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme mahkûm ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kim ahireti seçer ve mümin olarak gereken çabayı gösterirse, işte onların çabası takdir edilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hepsine, onlara da bunlara da, Efendinin nimetlerinden ulaştırırız. Efendinin nimetleri sınırlanmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İnsanları birbirinden nasıl üstün kıldığımıza dikkat et. Ahiretin dereceleri ve üstünlükleri daha büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ALLAH ile birlikte başka tanrı edinme, yoksa kınanmış ve yalnız bırakılmış olarak oturup kalırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Efendin, yalnız kendisine hizmet etmenizi, anaya ve babaya karşı iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi yanında yaşlanırsa onlara "Öf" bile deme ve onları azarlama. Onlarla güzel bir biçimde konuş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sevip kollayarak onlar için alçak gönül kanadını ger ve de ki: "Efendim, beni küçükken yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Efendiniz içinizdekileri çok iyi bilir. Erdemli davranırsanız, elbette O, tövbe edenleri bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Akrabalara haklarını ver. İhtiyaç sahiplerine ve yolcuya da… Ancak saçıp savurma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Kuşkusuz, saçıp savuranlar sapkınların dostlarıdır ve sapkın Efendisine karşı nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Efendinden umduğun bir rahmeti elde etmek için onlardan yüz çevirmek zorunda kalırsan onlara yumuşak söz söyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Elini boynuna bağlama ve tümüyle de açma yoksa pişman olur, üzülürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Efendin, dilediğine rızkını bol verir veya kısar. Kuşkusuz O, kullarından haberdardır, onları görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Doğan çocuklarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz. Onları öldürmek, büyük bir suçtur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Zinaya yaklaşmayın; çünkü o büyük bir günah ve kötü bir davranıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ALLAH’ın yasakladığı canı haksız yere öldürmeyin. Kim haksızlığa uğrayarak öldürülürse onun mirasçılarına yetki vermişizdir. İntikam duygusuyla öldürmede sınırı aşmasın; zira kendisine yardım edilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Öksüzlerin malına, erginlik çağına ulaşıncaya kadar dokunmayın; yararlarına olursa başka. Sözleşmeleri yerine getiriniz; zira sözleşmeler sorumluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın ve doğru teraziyle tartın. Elbette bu daha iyidir ve sonucu daha güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bilmediğin bir şeye ardına körü körüne düşme, çünkü işitme, görme duyusu ve beyin, hepsi ondan sorumludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yeryüzünde kibirli kibirli dolaşma sen ne yeri delebilirsin ne de dağlar kadar boylu olabilirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Tüm bunlar, Efendin tarafından hoş görülmeyen kötü davranışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bunlar, Efendinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. ALLAH ile birlikte başka tanrı edinme; aksi taktirde kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Efendiniz oğulları size seçti de kendisine meleklerden kızlar mı edindi? Çok büyük bir iddiada bulunuyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Biz, öğüt almaları için Kuran’da açıkladık. Ne var ki bu, sadece onların nefretini arttırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. De ki: "İleri sürüdükleri gibi beraberinde başka tanrılar olsaydı, onlar da Egemenliğin Sahibine doğru yol ararlardı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O, onların dediklerinden uzaktır ve çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yedi gök, yer ve onların içindekiler O’nu yücelterek anarlar. Hiçbir şey yoktur ki O’nu överek ve yücelterek anmasın; ama siz onların anışlarını anlamazsınız. O Şefkatlidir, Bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kuran okuduğun zaman, seninle ahireti onaylamayanlar arasına görünmez bir engel yerleştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve onu anlamalarını engellemek için kalplerine kabuklar, kulaklarına da ağırlık koyarız. Efendini yalnızca Kuran’da andığın zaman nefretle geriye dönerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Seni dinlerlerken nasıl işittiklerini ve kendi aralarında konuşurlarken zalimlerin, "Siz sadece büyülenmiş bir adamı izliyorsunuz" dediklerini iyi biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Dikkat et, seni nasıl da tanımlayarak sapıyorlar ve artık bir daha yol bulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Dediler ki: "Kemik ve ufak parçalar haline geldikten sonra mı yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. De ki: "İsterse taş veya demire dönüşün" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Yahut sizce imkansız görünen bir biçime girin, fark etmez." Buna karşılık, "Bizi kim geri döndürecek?" diyecekler. De ki: "Sizi ilk önce kim yarattıysa O!" Sonra başlarını sallayıp, "Peki ne zaman?" diyecekler. De ki: "Belki düşündüğünüzden daha yakın…" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Sizi çağıracağı gün, siz ona övgüyle karşılık verirsiniz ve çok kısa bir süre kalmış olduğunuzu anlarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Kullarıma söyle: En güzel biçimde konuşup tartışsınlar. Çünkü sapkın aralarına girer. Sapkın, insanın apaçık düşmanıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Efendiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size acır, dilerse sizi cezalandırır. Seni onlara avukatlık yapasın diye göndermedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Efendin göklerdekileri ve yerdekileri en iyi bilendir. Peygamberlerden bir kısmını diğerlerine üstün kıldık. Örneğin; Davud’a Zebur’u verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. De ki: "O’nun dışında iddia ettiklerinizi çağırın bakalım, onlar sizden ne sıkıntıyı kaldırabilirler ne de önleyebilirler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onların çağırdıkları kişiler bile Rab’lerine yaklaşmak için yol ararlar. O’nun rahmetini umar, cezasından korkarlar. Efendinin cezası sakınılacak bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Hiçbir ülke yok ki diriliş gününden önce onu yok edecek veya şiddetli bir biçimde cezalandıracak olmayalım. Bu, kitapta yazılmış bulunuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Öncekilerin onları yalanlamış olması bizi ayetler göndermekten alıkoymadı. Örneğin; Semud’a deveyi açıkça vermiştik. Fakat ona haksızlık ettiler. Biz ayetleri yalnızca uyarı amacıyla göndeririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Efendinin insanları kuşatmış olduğunu sana bildirmiştik. Fakat sana gösterdiğimiz görüntü ile ve Kuran’da lanetlenen ağaçla sadece insanları denedik. Biz onları uyarırız, ancak bu, onların azgınlığına büyük bir katkıda bulunmaktan başka sonuç vermiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Denetçilere, "Adem’e secde edin!" dediğimizde, İblis hariç hepsi secde ettiler. "Balçıktan yarattığına mı secde edecekmişim?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. "Benden üstün kıldığın şu kişiyi görüyor musun? Beni diriliş gününe kadar geciktirirsen, onun soyunu, pek azı hariç sahiplenip perişan edeceğim." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Dedi ki: "Onlardan seni izleyenler ile birlikte git. Tam size göre bir ceza olan cehenneme kadar yolunuz var." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat, onlara karşı tüm gücünü ve adamlarını seferber et, paralarının ve çocuklarının bir bölümüne ortak ol ve onlara umut ver." Sapkın, onlara ancak sahte umutlar verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. "Kullarıma gelince, senin onlar üzerine hiçbir gücün yoktur." Koruyucu olarak Efendin yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Efendiniz, nimetlerini aramanız için gemileri okyanuslarda yüzdürendir. O size karşı Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Okyanusta size bir sıkıntı dokunursa O’ndan başka çağırmakta olduklarınız kaybolur. Fakat sizi kurtarıp karaya çıkarınca, dönersiniz. İnsan nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Kıyıyı üstünüze çevirip sizi yutmasından, yahut üzerinize şiddetli bir kasırga yollamasından emin misiniz? Sonra hiçbir koruyucu da bulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sizi tekrar denize göndermeyeceğinden ve üstünüze kırıp geçiren bir fırtına salarak inkârınızdan dolayı sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra sizin için peşinize düşecek birini de bulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ademoğullarına onur verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Onları güzel nimetlerle besledik. Yarattıklarımızın birçoğundan daha üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Her bir halkı önderleriyle birlikte çağırdığımız gün, kitabı sağından verilenler kitaplarını okurlar ve en ufak bir haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Bu dünyada kör olanlara gelince, onlar ahirette de kördür ve yol bakımından daha da sapıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Başka bir şeyi uydurup bize yakıştırman için nerdeyse seni sana vahyettiğimizden ayırıp saptıracaklardı. İşte o zaman seni dost edineceklerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Seni sağlamlaştırmasaydık, onlara neredeyse bir parça meyledecektin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. O zaman da hayatın ve ölümün azabını katlayarak sana tattırırdık. Sonra bize karşı bir yardımcı da bulamazdın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Seni ülkeden çıkarmak için neredeyse seni zorla sürecekler. Bu takdirde senden sonra onlar da fazla kalmayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Senden önce gönderdiğimiz tüm elçiler için öngördüğümüz yasa (sünnet) budur. Yasamızda herhangi bir değişiklik göremezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı gözet. Sabah okumasını da (Kuran) da gözet. Sabahleyin okunan (Kuran) tanık olunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Fazladan iyi iş olarak geceleyin düşünceye dal ki Efendin seni onurlu bir makama yükseltsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ve de ki: "Efendim, girişimlerimi ve vazgeçişlerimi doğru ve tutarlı kıl. Katından beni destekleyecek bir güç ver." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Ve şunu bildir ki: "Gerçek gelmiş, yanlış ise ortadan kalkmıştır. Zaten yanlış, yok olmaya mahkûmdur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Kuran’ı, gerçeği onaylayanlar için bir şifa ve rahmet olarak indirdik. Zalimlerin ise ancak zararını arttırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirip yan çizer. Kendisine kötülük dokununca da umutsuzluğa düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. De ki: "Herkes onayladığı tezlere göre davranır. Kimin daha doğru yolda olduğunu ise Efendim daha iyi bilir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Sana ruhtan sorarlar. De ki: "Ruh Efendimden gelir. Size verilen bilgi ise pek azdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Dilesek sana vahyettiğimizi geri alırız ve bize karşı herhangi bir koruyucu da bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ancak Efendinin rahmeti var… O’nun sana olan nimeti büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. De ki: "Tüm insanlar ve cinler bu Kuran’ın bir benzerini oluşturmak amacıyla toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar bile onun bir benzerini oluşturamazlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Biz bu Kuran’da her türlü örneği verdik, ne var ki halkın çoğunluğu inkârda direniyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Dediler ki: "Yerden bize bir kaynak fışkırtmadıkça seni onaylamayız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. "Veya hurma ve üzüm bahçelerin olup aralarında ırmaklar fışkırtmalısın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. "Veya ileri sürdüğün gibi gökten üzerimize parçalar düşürmeli, yahut ALLAH’ı ve melekleri karşımıza getirmelisin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. "Ya da altın bir evin olmalı veya göğe yükselmelisin. Yükselsen bile okuyacağımız bir kitabı üzerimize indirmedikçe onu onaylamayız." De ki: "Efendim yücedir. Ben elçi olan bir insandan başka bir şey miyim ki!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Kendilerine hidayet geldiğinde, halk: "ALLAH bir insanı mı elçi olarak gönderdi" diyerek onaylamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. De ki: "Yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler olsaydı onlara gökten bir meleği elçi gönderirdik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. De ki: "Benimle sizin aranızda ALLAH tanıktır. O, kullarından haber alır, görür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. ALLAH kime yol gösterirse o kişi doğruyu bulmuştur. Kimi de saptırırsa onlar için O’ndan başka bir koruyucu da bulamazsın. Diriliş günü de onları kör, dilsiz ve sağır olarak yaka paça toplarız. Cehennemdir yerleri. Soğudukça alevlerini arttırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Ayetlerimizi yalanladıkları, "Kemik ve ufalanmış toprak olduktan sonra biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz!" dedikleri için cezaları budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Gökleri ve yeri yaratan ALLAH’ın onların bir benzerini tekrar yaratmaya gücü yeteceğini düşünmüyorlar mı? Nitekim onlar için belli ve kesin bir süre koymuştur. Zalimler hâlâ inkâr ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. De ki: "Efendimin rahmet hazineleri sizin elinizde olsaydı, harcamakla tükenir korkusuyla onları tutacaktınız. İnsan cimridir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Musa’ya apaçık dokuz mucize verdik. Dilersen İsrailoğullarına sor. Onlara gittiğinde, Firavun ona, "Musa, senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. "Göklerin ve yerin Rabbi’nden başkasının bu delilleri indirmediğini iyi biliyorsun. Firavun, seni mahvolmuş biri olarak görüyorum!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Onları yeryüzünden kaldırmak isteyince de onu ve beraberindekileri topluca suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ondan sonra İsrailoğullarına, "Bu ülkede yerleşin. Verilen son söz geldiğinde sizi bir araya toplayacağız" dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Gerçekten onu biz indirdik ve o gerçek ile indi. Seni de ancak bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Uzun bir zaman dilimi içerisinde halka okuman için ayırdığımız bir Kuran’dır. Onu topluca indirmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. De ki: "Onu ister onaylayın, ister onaylamayın!" Daha önce kendilerine bilgi verilmiş olanlara okunduğu zaman secde ederek yüzüstü kapanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. "Efendimiz yücedir. Efendimizin sözü gerçekleşmiştir" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Ağlayarak yüzüstü kapanırlar; çünkü onların saygısını arttırır o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. De ki: "İster ALLAH diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız, tüm güzel isimler O’nundur. " Namazda ne ilan et, ne de gizle; ikisinin arasında bir yol tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Ve de ki: "Övgü, ALLAH’adır. O çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı ve zayıflıktan ötürü de bir yardımcısı yoktur." O’nu alabildiğine Yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster