وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا
Ve le kad sarrafna fı hazel kur’ani li yezzekkeru ve ma yezıdühüm illa nüfura
Kelime
Anlamı
Kökü
وَلَقَدْ
andolsun
صَرَّفْنَا
biz türlü biçimlerde anlattık
فِي
هَٰذَا
bu
الْقُرْانِ
Kur’an’da
لِيَذَّكَّرُوا
düşünüp anlasınlar diye
وَمَا
fakat (bu)
يَزِيدُهُمْ
artırmıyor
إِلَّا
başkasını
نُفُورًا
nefretlerinden

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Andolsun ki düşünüp ibret almaları için şu Kur’ân’da bu meseleyi apaçık ve defalarca anlattık, fakat bu anlatış, onların ancak, gerçekten büsbütün uzaklaşmalarına sebep olmada.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Gerçek şu ki, düşünüp ibret almaları için, şu Kur’an’da gerçekleri pek çok yönden, apaçık ortaya koyduk. Fakat bu gerçekler ve hatırlatmalar inanmak istemeyen o kimselerin ancak gerçeklerden büsbütün uzaklaşmalarına sebep oldu.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Biz, onların akıllarını başlarına toplamaları için bu Kur’an’da (çeşitli ikaz ve ihtarları) türlü şekillerde tekrar ettik. Fakat bu, onlara, daha da kaçıp uzaklaşmaktan başka bir şey sağlamıyor.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Andolsun, şu Kurân’da (hakikati) temsillerle, türlü anlatım yollarıyla açıkladık ki düşünüp hatırlasınlar; fakat bu, onların ancak uzaklaşmalarını arttırıyor.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Andolsun öğüt almaları için bu Kur’an’da (bunları) türlü türlü açıkladık. Ama bu onların sadece nefretlerini artırıyor.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Andolsun, Biz bu Kur’an’da çeşitli açıklamalar yaptık, öğüt alıp-düşünsünler diye. Oysa bu, onların daha uzaklaşmalarından başkasını arttırmıyor.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Biz, Bu Kur’ân’da ibret misalleri verdik; cennet’le müjdeledik, Cehennem’le korkuttuk ki, düşünüp akıllarını başlarına alsınlar. Halbuki bu, ancak onların hakdan nefretini artırıyor.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Andolsun, bu Kur`ân`da düşünüp anlamaları için bunları açık açık anlatıyoruz; fakat bu, sadece onların nefretini arttırıyor.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Biz, and olsun ki ogut almalari icin bu Kuran’da bunlari turlu turlu acikladik. Fakat bu aciklamalar ancak onlarin nefretini artirmistir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Şanıma and olsun ki biz, bu Kur’ân’da (sözü edilen hususları), iyice düşünüp öğüt alsınlar diye bir bir açıklayıp tekrarladık. Ne yazık ki bu uyarı ve öğütler onların sadece nefretini artırmaktadır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye bu Kur`an`da farklı şekillerde gerçekleri açıkladık. Fakat bu, (inatları yüzünden) onların ancak kaçışlarını artırıyor.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye (gerçekleri) bu Kur’an’da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu, onların ancak kaçışlarını artırıyor.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Biz, onların akıllarını başlarına toplamaları için bu Kur’an’da (çeşitli ikaz ve ihtarları) türlü şekillerde tekrar ettik. Fakat bu, onlara, daha da kaçıp uzaklaşmaktan başka bir şey sağlamıyor.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Biz, öğüt almaları için Kuran’da açıkladık. Ne var ki bu, sadece onların nefretini arttırır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Biz, bu Kur’ân’da akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde (ikaz ve ihtarı) açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Kâfirler öğüt alıp, akıllarını başlarına toplasınlar diye bu Kur’an’da çeşitli uyarı yöntemleri kullandık. Fakat bu farklı uyarılar onların gerçekten daha da uzaklaşmalarından başka bir şeye yaramamıştır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Andolsun, biz bu Kuran’da çeşitli açıklamalar yaptık, öğüt alıp düşünsünler diye. Oysa bu, onların daha uzaklaşmalarından başkasını arttırmıyor.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Biz, onların akıllarını başlarına toplamaları için bu Kur’an’da türlü şekillerde tekrar ettik. Fakat bu, onlara, daha da kaçıp uzaklaşmaktan başka bir şey sağlamıyor.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Andolsun, bu (ihtaarı) şu Kur’anda dürlü dürlü şekillerde açıklamışızdır. Tâki iyice düşünüb ibret alsınlar. Halbuki bu, onların (hakdan) nefret etmelerinden başka, bir şey’i artırmıyor.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Şübhesiz ki (bu ihtârı) bu Kur`ân`da türlü şekillerde ifâde ettik ki, düşünüp ibret alsınlar. Fakat (bu), onlara (hakka karşı) nefretten başka bir şey artırmıyor.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Andolsun ki; Biz, öğüt alsınlar diye bu Kur’an’da çeşitli açıklamalar yaptık. Fakat bu, onların nefretinden başka bir şeyi artırmıyor.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Biz bu Kur’an da onlar anlasınlar diye, her türlü açıklamaları kullandık. Ama bu açıklamalar yalnızca onların nefretlerini artırıyor.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve andolsun ki Biz, tezekkür (idrak) etsinler diye, bu Kur’ân’da tekrar tekrar (hakikatleri) açıkladık. Oysa bu (açıklamalar), nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Şüphesiz biz, hatırlayıp kendilerine gelsinler diye bu Kur’an’da çeşitli açıklamalarda bulunduk. Fakat bu, onların sadece kaçışlarını artırır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Gerçek şu ki, bu Kuran’da Biz (gerçeği) pek çok yönden açık açık ortaya koyduk ki (onu inkar edenler) iyice içlerine sindirebilsinler: ne var ki, bu sadece onların nefretini artırdı.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Doğrusu Biz bu hitapda, (hakikati) tüm boyutlarıyla ortaya koyduk ki düşünüp öğüt alabilsinler; fakat bu onların sadece nefretini artırdı.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Andolsun ki, Biz Kur’an’da bu ihtarı güzelce düşünsünler diye (mütenevvi sûrette) beyan ettik. Halbuki, bu onlar için nefretten başka bir şey arttırmıyor.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Andolsun ki biz, düşünüp anlasınlar diye bu Kur’an’da sözü tekrar tekrar açıkladık. Fakat bu, onlara daha da kaçıp uzaklaşmaktan başka bir yarar sağlamıyor.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ant olsun, bu Kur’an’ın içinde sözü uzun uzun anlattık. Düşünüp öğüt alsınlar diye. Fakat onlara (müşriklere) kaçıştan başka bir faydası olmuyor.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Kâfirler öğüt alıp, akıllarını başlarına toplasınlar diye bu Kur’an’da çeşitli uyarı yöntemleri kullandık. Fakat bu farklı uyarılar onların gerçekten daha da uzaklaşmalarından başka bir şeye yaramamıştır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  İnsanlar düşünüp ders alsınlar diye Biz Kur’ân’da bu gerçekleri farklı üsluplarla beyan ettik. Ne var ki bu, onları daha da kaçırmaktan başka bir sonuç vermedi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Biz Kur’ân’da sözü türlü biçimlerde anlattık ki, düşünüp anlasınlar. Fakat bu, onların sadece kaçışlarını artırıyor.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Bu Kur’an’da, öğüt alsınlar diye açıklamalar yaptık. Fakat, bu onların sadece nefretini artırdı.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Andolsun, biz bu Kur’anda çeşitli açıklamalar yaptık, öğüt alıp düşünsünler diye, oysa bu, onların daha da uzaklaşmalarından başkasını arttırmıyor.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Biz, gerçeği, Kur’an’da türlü biçimlerde ifade ettik ki, düşünüp anlayabilsinler. Fakat bu onların sadece kaçışlarını artırıyor.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  We have explained (things) in various (ways) in this Qur´an, in order that they may receive admonition, but it only increases their flight (from the Truth)!