1. Bir gece, kendisine âyetlerimizden/kâinatın işleyiş kanunlarından bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm`dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ`ya yürüten Allah, noksan sıfatlardan uzaktır. O, işitendir; görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Mûsâ`ya kitâbı verdik ve onu İsrâiloğulları`na, “Benden başka bir vekil edinmeyin” diye rehber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ey Nûh ile beraber gemide taşıyarak kurtardıklarımızın soyundan olanlar! Doğrusu Nûh, çok şükreden biri idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kitapta İsrâiloğulları`na, “Andolsun, yeryüzünde iki defa bozgunculuk yaptınız ve büyüklendikçe büyüklendiniz” diye bildirmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Birincisinin vakti geldiği zaman, pek güçlü olan kullarımızı üzerinize saldık ve evlerin arasında dolaştılar. Bu yerine gelmiş bir vaad idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sonra sizi onlara yeniden üstün getirdik. Servet ve çocuklarla gücünüzü arttırdık, sayınızı daha da çoğalttık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İyi davranırsanız, kendinize iyi davranmış olursunuz; eğer kötü davranırsanız kendinize kötü davranmış olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı geldiğinde, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler; ele geçirdiklerini yerle bir edecek kimselerin tekrar gelmesi olağandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinizin size merhamet etmesi ihtimal dahilindedir; fakat siz yine bozgunculuğa dönerseniz, biz de sizi yine cezalandırırız. Biz cehennemi kâfirler için bir hapishane yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10) Şüphesiz bu Kur`ân, dosdoğru olanı gösterir ve iyi işler yapan müminlere büyük ödül olduğunu ve âhirete inanmayanlara da acı bir azap hazırladığımızı bildirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10) Şüphesiz bu Kur`ân, dosdoğru olanı gösterir ve iyi işler yapan müminlere büyük ödül olduğunu ve âhirete inanmayanlara da acı bir azap hazırladığımızı bildirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsan, iyiliği istediğini zannederek kötülüğü ister. Çünkü insan çok acelecidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Biz, geceyi ve gündüzü iki delil yaptık; sonra gecenin karanlığını silip gündüzün aydınlığını gösterici yaptık ki, Rabbinizden bir lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz. Biz her şeyi açık açık anlattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Her insanın amelini boynuna doladık yani mahşere amelleri boynuna takılı olarak gelecektir. İnsan için kıyamet gününde, açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. “Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi öz benliğin yeter!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Her kim doğru yolu izlemeyi seçerse, bunu kendi iyiliği için yapmış olacaktır. Her kim de yoldan saparsa, bu kendi kötülüğüne olacaktır; kimse kimsenin suçunu taşıyacak değildir. Ayrıca, biz bir peygamber göndermedikçe azap etmeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bir toplumu yok etmek istediğimizde, onların refaha gömülmüş seçkinlerine son uyarılarımızı iletiriz ve onlar eğer günahkârca yaşamaya devam ederlerse cezalandırıcı yargı artık o toplum için kaçınılmaz olur ve biz de onu darmadağın ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Nûh`tan bu yana biz böyle nicelerini yok ettik. Çünkü kullarının günahlarını bütünüyle görüp haberdar olmakta senin Rabbin gibisi yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kim bu geçici dünyayı dilerse ona, yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen veririz, sonra da onu, kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kim de âhireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çaba ile çalışırsa, işte bunların çalışmaları kabul edilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışız! Elbette ki âhiret, derece ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. “Allah`la beraber bir başka tanrı edinme! Sonra yerilmiş ve yardımcısız olarak oturup kalırsın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Çünkü Rabbin, başkasına değil, yalnızca O`na kulluk etmenizi, anne babaya iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa kendilerine öf bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara alçak gönüllüce ve esirgeyerek kol kanat geresin ve “Ey Rabbim!” diyesin, “Onları beni küçükken sevgi ve şefkatle besleyip büyüttükleri gibi, sen de onlara merhamet eyle!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Rabbiniz sizin içinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız, şunu biliniz ki Allah, kötülükten yüz çevirerek tövbeye yönelenleri bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bir de akrabaya, yoksula ve yolcuya/çaresiz kalana hakkını ver! Gereksiz yere de saçıp savurma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Eğer sen kendin de Rabbinin katından ihtiyaç duyduğun bir lütfu arama çabası içinde olduğun için onlara ilgisiz kalmak zorunda isen, o zaman hiç değilse onlara işleri kolaylaştırıcı söz söyle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme ve büsbütün de açıp tutumsuz olma! Yoksa pişman olur, açıkta kalırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz senin Rabbin, rızkı dilediğine bolca verendir ve dilediğine de ölçülü verendir. Kullarının durumunu, bütün açıklığıyla görerek haberdar olan da O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fakirliğe düşme endişesi ile evlatlarınızı öldürmeyiniz! Onların da sizin de rızkınızı veren Biz’iz. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir suçtur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, şübhesiz bir hayaasızlıkdı, kötü bir yoldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Haklı bir sebep olmadıkça Allah`ın muhterem kıldığı cana kıymayınız! Bir kimse haksız yere öldürülürse, onun velisine yetki verdik. Ancak bu veli kısasta ileri gitmesin! Ona verdiğimiz yetkiyle, alacağı yardımı almıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yetimin malına da, -kendisi (ergenlik çağına erinceye kadar) yapacağınız en uygun ve olumlu tasarruflar dışında- yaklaşmayın. Yine, verdiğiniz her (meşru) söze sadık kalın! Şüphesiz söz veren herkes bundan dolayı hesaba çekilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutunuz; tartıyı da doğru teraziyle yapınız! Böylesi, daha iyi ve sonuç olarak da daha güzel olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bilmediğin şeyin ardına düşme! Çünkü işitme duyusu, görme duyusu ve gönül, bunların hepsi bundan sorguya çekilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! Çünkü sen, ne yeri yarabilir ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bütün bunların doğurduğu kötülük, Rabbinin katında asla hoş karşılanmamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah ile birlikte başka tanrı edinme! Sonra kınanmış ve uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Rabbiniz erkek çocukları size özel kıldı da, kendisine melekleri kız çocuğu mu edindi? Gerçekten, siz çok büyük söz söylüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Andolsun, bu Kur`ân`da düşünüp anlamaları için bunları açık açık anlatıyoruz; fakat bu, sadece onların nefretini arttırıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. “Onların dedikleri gibi Allah`la beraber tanrılar olsaydı, o takdirde kâinatın hükümranlığı kudretinde olan Allah`a ulaşmak için çareler arayacaklardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Her şeyden yüce olan Allah, onların söylediklerinden uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yedi gök ile yer ve onların içinde yer alan her şey O`nun noksan sıfatlardan uzak olduğunu hatırlatmaktadır. Ayrıca kâinatta olan her şey yüce Allah`ın övgüye layık olduğunu da hatırlatmaktadır. Ne var ki siz, onların tesbihini/ bu hatırlatmasını anlayamıyorsunuz. O, yumuşak davranandır; bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kur`ân okuduğun zaman, senin ile âhirete inanmayanlar arasına gizli bir engel koyarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Âhirete inanmayanlar Kur`ân`ı anlarlar diye kalplerine örtüler ve kulaklarına da ağırlık koyduk. Çünkü, Kur`ân`da Rabbini yalnız andığın zaman, onlar canları sıkılarak arkalarını dönerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Seni dinlerlerken niye dinlediklerini de, gizli toplantılarında haksızlık yapanların, “Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz” dediklerini de biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Baksana, senin için ne türlü benzetmeyi yaptılar! Bu yüzden öylesine saptılar ki, artık doğru yolu bulamayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. “Sahi biz, bir kemik yığını ve kokuşmuş bir toprak olmuş iken, yepyeni bir yaratılış ile diritileceğiz, öyle mi?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. “Yakın olsa gerek.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. “Yakın olsa gerek.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Allah sizi çağıracağı gün, kendisine hamd ederek çağrısına uyarsınız ve çok az kaldığınızı sanırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Kullarıma söyle! Sözün dosdoğru olanını söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Rabbiniz, sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder; dilerse sizi cezalandırır. Biz, seni onların üzerine bir vekil olarak göndermedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Dâvûd`a da Zebûr`u verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. “Allah`ı bırakıp da ilâh olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarınız! Ne var ki onlar, sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İşte, bunların yalvardıklarının kendileri, Rabblerine nasıl daha yakın olacaklarının yolunu ararlar; O`nun rahmetini umar ve azabından korkarlar. Doğrusu, Rabbinin azabı çekinmeye değer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce toplumsal bozulmadan dolayı ya helâk edecek veya en çetin bir şekilde onlara azap edeceğiz. Bu, kitapta yazılıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Mucizeler göndermekten bizi alıkoyan husus, öncekilerin mucizeleri yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semûd kavmine gözle görülebilen bir mucize olarak dişi deveyi vermiştik de, onu haksız yere öldürmüşlerdi. Oysa Biz, mucizeleri yalnız korkutmak için göndeririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Hani sana, “Rabbin, insanları kuşatmıştır” demiştik. Sana gösterdiğimiz görüntüyü ve Kur`ân`da lanetlenen ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutuyoruz da, bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. “Ben, çamurdan yarattığına secde eder miyim?” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. “Şu, benden üstün kıldığını gördün mü? Andolsun eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, onun zürriyetini, pek azı hariç, kökünden koparıp sürükleyeceğim” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. “Defol git! Onlardan kim sana uyarsa, cezanız cehennemdir, ne mükemmel bir ceza!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. “Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt; süvarilerinle ve yayalarınla onların üzerine yaygarayı bas; mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol, kendilerine vaadlerde bulun!” Şeytan, insanlara aldatmadan başka bir şey vadetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. “Benim kullarıma gelince; senin onlara gücün yetmez. Vekil olarak Rabbin yeter.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Bol nimetinden elde edesiniz diye Rabbiniz sizin için denizde gemiler yüzdürür. Doğrusu O, size acır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Denizde bir sıkıntıya düştüğünüz zaman, Allah`tan başka yalvardıklarınız ortadan kaybolur. Ama O sizi karaya çıkarıp kurtarınca da, yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. O`nun karada da sizi yere batırmasından veya başınıza taş yağdırmayacağından güvende misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ya da sizi tekrar denize döndürerek, üzerinize bir kasırga gönderip, inkâr etmenizden dolayı sizi suda boğmayacağından güvende misiniz? Sonra bundan dolayı bizi arayıp soracak bir destekçi bulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Andolsun, biz Âdemoğulları`nı şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık; temiz besinlerle onları rızıklandırdık. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimin amel defteri sağından verilirse onlar, en küçük bir haksızlığa uğramamış olarak amel defterlerini okuyacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Bu dünyada manen kör olan kimse âhirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Bize karşı başka bir şey uydurman için, az kalsın sana vahyettiğimiz şeyden seni saptıracaklardı. O zaman seni dost edineceklerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Eğer seni sebatkâr kılmasaydık yani engellemeseydik, gerçekten neredeyse onlara birazcık meyledecektin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. O zaman, hiç şüphesiz sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık; sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazdın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse dünyayı başına dar edecekler. O takdirde senin ardından kendileri de fazla kalamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Güneşin sarkmasından gecenin kararmasına kadar namaz kıl ve sabahın Kur`ân`ını da unutma. Çünkü sabahın Kur`ân`ı görülecek şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Gecenin bir kısmından uyanarak, sana mahsus bir artı değer/nâfile olmak üzere, namaz kıl! Böylece Rabbinin seni, övülmüş bir makama ulaştırması umulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. “Ey Rabbim! Gireceğim her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bitireceğim her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla! Bana katından yardımcı bir güç ver!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. “Hak geldi, bâtıl gitti; zaten bâtıl yok olup gitmeye mahkûmdur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Biz Kur`ân`dan, müminlere gönüllere şifâ ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Ama bu, zâlimlere ziyan arttırmaktan başka bir katkıda bulunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer; ona bir zarar ziyan dokunacak olsa iyice karamsarlığa düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. “Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. “Rûh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Andolsun, dilesek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız; sonra bu durumda sen de bize karşı hiçbir koruyucu bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ancak Rabbinin rahmeti sayesinde vahiy kesilmedi. Çünkü O`nun sana büyük lütfu vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. “Andolsun, bu Kur`ân`ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, benzerini getiremezler.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Muhakkak ki biz, bu Kur`ân`da insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde anlattık. Yine de insanların çoğu inkârcılıktan vazgeçmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Onlar, “Sen” dediler, “Bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. “Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı; öyle ki içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. “Yahut, iddia ettiğin gibi üzerimize gökten parçalar yağdırmalısın veya Allah`ı ve melekleri gözümüzün önüne getirmelisin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. “Rabbimi tenzih ederim. Ben, sadece beşer bir peygamberim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Zaten, kendilerine hidayet rehberi geldiğinde, insanların buna inanmalarını sırf, “Allah, peygamber olarak bir beşer mi gönderdi?” demeleri engellemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. “Eğer yeryüzünde yerleşmiş, gezip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. “Benimle sizin aranızda gerçek şâhit olarak Allah yeterlidir. Zira O, kullarını bilip görmektedir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolu bulan odur; kimi de şaşırtırsa, artık onlara Allah`tan başka dost bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzükoyun haşr ederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer, ateşi sönmeye yüz tutunca onun alevini arttıracağımız cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. İşte onların bu cezası, âyetlerimizi inkâr etmiş olmalarından ve “Biz kemik ve ufalanmış toprak olduğumuz zaman da mı, yeniden yaratılarak dirileceğiz?” demelerindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Düşünmezler mi ki, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah`ın, kendilerinin benzerini de yaratmaya gücü yeter. Allah onlara şüphe götürmeyen bir süre belirledi. Öyleyken, haksızlık yapanlar inkârcılıktan vazgeçmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. “Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla yine de cimrilik ederdiniz. Aslında insan pek cimridir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Andolsun, Mûsâ`ya apaçık dokuz mu‘cize verdik. İsrâiloğullarına sor! Kendilerine Mûsâ geldiği zaman, Firavun, “Ey Mûsâ! Ben, seni büyülenmiş sanıyorum” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Mûsâ da, “Andolsun, göklerin ve yerin Rabbinin göz açıcı belgeleri olarak bunları indirdiğini biliyorsundur. Doğrusu, Ey Firavun! Senin yok olacağını sanıyorum” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Firavun onları ülkeden çıkarmak istedi. Biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Bundan sonra İsrâiloğulları`na, “Bu yerde siz oturunuz! Âhiret vaadi gerçekleşince, hepinizi karmakarışık bir topluluk olarak getiririz” dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Biz Kur`ân`ı hak olarak indirdik; o da hakkı getirdi. Seni yalnız müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Biz onu Kur`ân olarak, insanlara ağır ağır okuman için, bölüm bölüm ayırdık ve peyderpey indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. “Kur`ân`a ister inanın, ister inanmayın; şu bir gerçek ki, bundan önce kendilerine ilim verilenlere okunduğunda, derhal yüz üstü secdeye kapanırlar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. `Rabbimizi tenzih ve tesbih ederiz. Rabbimizin va’di mutlaka yerine getirilir.` de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur`ân onların saygısını arttırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. “İster Allah deyiniz, ister Rahmân deyiniz! Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler, O`na aittir. Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. “Övgü, çocuk edinmemiş olan, egemenliğinde ortağı bulunmayan, âcizlikten kurtaracak bir yardımcıya ihtiyacı olmayan Allah`a aittir. O`nu gereği gibi yücelt!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster