1. Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescidi Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah münezzehtir. Gerçekten O, işitendir görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Musa’ya kitap verdik ve "Benden başka vekil edinmeyin" diye onu İsrail oğulları için bir hidayet (vesilesi) kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Sizler,) Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın neslisiniz! Şüphesiz o, şükreden bir kuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kitapta İsrail oğullarına şu hükmü verdik: "Muhakkak siz yerde (Filistin’de) iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla taşkınlık edeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "O ikiden (iki taşkınlıktan) birincisinin vakti gelince, kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı üzerinize göndeririz de (sizi) evlerin aralarına kadar girip araştırırlar. Bu yerine gelecek kesin bir sözdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Sonra onlara karşı size tekrar güç ve kuvvet veririz, size mallar ve çocuklarla yardım ederiz ve topluluk olarak da sizi sayıca çok kılarız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Eğer iyilik ederseniz kendi nefsinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz o da (kendinizin) aleyhindedir. İkinci vaadin zamanı gelince, yüzünüzü üzüntüye sokmaları, önceden mescide girdikleri gibi girmeleri ve de galebe çaldıkları şeyleri yok etmeleri için onları tekrar göndereceğiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Umulur ki, Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz (bozgunculuğa) dönerseniz, biz de (sizi cezalandırmaya) döneriz. Biz cehennemi, küfre sapanlar için bir kuşatma yeri kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Şüphesiz ki bu Kur’an, en sağlam yola hidayet eder ve salih amellerde bulunan müminlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve şüphesiz ahirete inanmayanlar için de, acıklı bir azap hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsan (sabırsız olduğu için) iyiliği istediği gibi, kötülüğü de istemektedir. İnsan, pek de acelecidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. Gece ayetini görünmez (karanlık) ve Rabbinizin bol nimetini aramanız ve de yılların sayısını ve hesabı öğrenmeniz için; gündüz ayetini ise aydınlık kıldık. Biz her şeyi yeterince açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Biz, her insanın kuşunu (yaptıklarını) kendi boynuna doladık ve kıyamet gününde de onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkarırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Kendi kitabını oku; bugün nefsin, hesap sorucu olarak sana yeter." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hidayete erer; kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiç bir günahkâr, bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz, bir peygamber gönderinceye kadar (hiç bir topluma) azap edecek değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman, onun nimet içinde yüzen şımarıklarına (her türlü nimetlerin verilmesini) emrederiz, böylelikle onlar onda bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun üzerine söz (azap) kesinleşir de onu tümüyle helak ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Biz, Nuh’tan sonra nice kuşakları helak ettik. Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak Rabbin yeterlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kim çarçabuk olanı (geçici dünya arzularını) isterse, orada istediğimiz kimseye dilediğimizi çabuklaştırırız. Sonra da ona cehennemi (yurt) kılarız da ona, kınanmış ve kovulmuş olarak gider. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ciddi bir çaba ile ona çalışırsa, işte böylelerinin çabası şükre (takdire) değerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hepsine; onlara da bunlara da, Rabbinin ihsanından artırarak veririz. Rabbinin ihsanı kesilmiş değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlardan bir kısmını bir kısmına nasıl da üstün tuttuğumuzu gör! Muhakkak ahiret dereceler bakımından da daha yüce ve üstünlük bakımından da daha büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sakın Allah ile beraber başka bir ilah edinme; yoksa kınanmış ve kendi başına (yapayalnız ve yardımcısız) bırakılmış olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rabbin, O’ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne babaya iyilikle davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara, "Öf" bile deme ve onlara sesini yükseltme. Onlara yumuşak söz söyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara acıyarak alçakgönüllülük kanadını ger ve de ki: "Rabbim! Onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse, sen de onları esirge." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Rabbiniz, sizin içinizdekini daha iyi bilir. Eğer siz salih olursanız, şüphesiz O da (kendisine) yönelenleri bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver ve de israf ederek saçıp savurma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü saçıp savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Eğer Rabbinden ummakta olduğun bir rahmeti beklerken (darlıkta olduğundan dolayı) onlardan yüz çevirecek olursan, bu durumda onlara yumuşak söz söyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Elini boynuna zincirlenmiş (cimri) kılma, büsbütün de açık tutma. Sonra kınanır da hasret (pişmanlık) içinde kalakalırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz senin Rabbin, rızkı dilediğine genişletip açar ve daraltır. Gerçekten O, kullarından haberi olandır, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de biz rızık veririz. Şüphesiz onları öldürmek büyük bir (günah ve) yanlışlıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Zinaya yaklaşmayın; şüphesiz o, çirkin bir hayâsızlık ve kötü bir yoldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Haklı bir neden olmaksızın Allah’ın haram kıldığı bir kimseyi öldürmeyin. Kim mazlum olarak öldürülürse onun velisine (kısas için) yetki vermişizdir; o da öldürmede ölçüyü taşırmasın. Çünkü o gerçekten yardım görmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Erginlik çağına erişinceye kadar, o da en güzel bir tarz olması dışında yetimin malına yaklaşmayın. Ahde vefa edin. Çünkü ahit bir sorumluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun ve dosdoğru bir tartıyla tartın; bu daha hayırlıdır ve sonuç bakımından da daha güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme; çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bütün bunlar, Rabbinin katında kötülüğü olan iğrenç şeylerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bunlar, Rabbinin sana hikmet olarak vahyettiği şeylerdir. Rabbin ile beraber başka bir ilah kılma; yoksa yerilmiş, kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Rabbiniz size erkekleri seçti de meleklerden dişileri mi (kendine) edindi? Gerçekten siz büyük bir söz söylemektesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz biz, hatırlayıp kendilerine gelsinler diye bu Kur’an’da çeşitli açıklamalarda bulunduk. Fakat bu, onların sadece kaçışlarını artırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. De ki: "Eğer söyledikleri gibi O’nunla beraber ilahlar olsaydı, onlar (o ilahlar) da arş sahibine (galip gelmek için) mutlaka bir yol ararlardı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O, onların söylediklerinden münezzehtir, yücedir ve uludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yedi gök, yer ve bunların içindekiler O’nu tesbih etmektedir. O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiç bir şey yoktur; ancak siz onların tesbihlerini kavramıyorsunuz. Şüphesiz O, hilim sahibidir, bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kur’an okuduğun zaman, seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez bir perde kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve onların kalpleri üzerine, onu (Kur’an’ı) kavrayıp anlarlar diye (engelleyen) kılıflar ve kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur’an’da Rabbinin birliğini andığın zaman, gerisin geriye dönüp uzaklaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Biz onların seni dinlediklerinde niçin dinlediklerini, gizli konuşmalarında da o zalimlerin, "Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz" dediklerini çok iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sana nasıl örnekler (kötü sıfatlar) vererek saptıklarına bir bak! Artık onların (doğru) yolu bulmaya güçleri yetmemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Dediler ki: "Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz yeni bir yaratılışla mı diriltileceğiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. De ki: "İster taş olun, ister demir! (Bunlar Allah’ın sizi yeniden diriltmesini güçleştirmez.)" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Ya da göğüslerinizde (gözlerinizde) büyüksediğiniz bir yaratık (olun fark etmez)!" "Bizi kim (hayata) geri çevirebilir?" diyecekler. De ki: "Sizi ilk defa yaratan." Bu durumda sana başlarını alaylıca sallayacaklar ve "Ne zamanmış o?" diyecekler. De ki: "Pek yakında olması umulur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Sizi çağıracağı gün, O’na övgüyle icabet edecek, (dünyada) pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Kullarıma, sözün en güzel olanını konuşmalarını söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sizi en iyi Rabbiniz bilir; dilerse size merhamet eder, dilerse size azap eder. Biz seni onların üzerine bir vekil olarak göndermedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilir. Şüphesiz biz peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık ve Davud’a da Zebur verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. De ki: "O’nun dışında (ilah) olduğunu sandıklarınızı çağırın; onlar sizden ne zararı uzaklaştırabilirler ve ne de (o zararı faydaya) dönüştürebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onların yalvarıp durdukları da, hangisi (Allah’a) daha yakındır diye Rablerine bir vesile ararlar. O’nun rahmetini umar ve azabından korkarlar. Şüphesiz senin Rabbinin azabı sakınılmaya değerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helâk edecek veya en çetin bir şekilde azap edeceğiz. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Bizi mucizeler göndermekten, öncekilerin onu yalanlamasından başka bir şey alıkoymadı. Semud’a dişi deveyi görünür (bir mucize) olarak gönderdik, fakat onlar ona zulmettiler. Oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Hani sana, "Şüphesiz Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır" demiştik. Sana gösterdiğimiz rüyayı ve Kur’an’da lanetlenen ağacı ancak insanlara bir sınama vesilesi kıldık. Biz onları arka arkaya korkutuyoruz, fakat (bu) onlarda büyük bir azgınlıktan başka bir şeyi artırmaya yaramıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Hani meleklere, "Âdem’e secde edin" demiştik de İblis’in dışında (hepsi) secde etmişlerdi. Dedi ki: "Bir çamur olarak yarattığın kimseye ben secde eder miyim?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Dedi ki: " Şu benden üstün kıldığını gördün mü? (Benden üstün nesi var ki?) Eğer bana kıyamet gününe kadar süre tanırsan, onun soyunu, pek azı dışında kuşkusuz buyruğum altına alacağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Dedi ki: "Git, onlardan kim sana uyarsa, şüphesiz sizin cezanız cehennemdir; hem de eksiksiz bir ceza!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "(Ey İblis!) Onlardan güç yetirdiklerini sesinle yerinden oynat, atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeşitli vaatlerde bulun." Şeytan, onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. "Benim kullarım (ise); senin onlar üzerinde hiç bir zorlayıcı gücün yoktur." Vekil olarak Rabbin yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sizin Rabbiniz, fazlından aramanız için denizde gemileri sizin için yürütür. Gerçekten O, size karşı merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Size denizde bir sıkıntı (tehlike) dokunduğu zaman, O’nun dışında taptıklarınız kaybolur gider; fakat karaya (çıkarıp) sizi kurtarınca (yine) sırt çevirirsiniz. İnsan pek nankördür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Kara tarafında sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden veya üzerinize taş yüklü bir kasırga göndermeyeceğinden güvende misiniz? (Bunlar olduktan sonra) Kendinize bir vekil (bile) bulamazsınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Veya sizi bir kere daha ona (denize) gönderip üzerinize kırıp geçiren bir fırtına salarak nankörlük etmeniz nedeniyle sizi boğmayacağından emin misiniz? (Böyle olduktan sonra) Artık bize karşı onun bir öcünü alacak kimseyi de bulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Şüphesiz biz Âdemoğlunu yücelttik, onları karada ve denizde (çeşitli araçlarla) taşıdık, temiz güzel şeylerden rızıklandırdık ve yarattıklarımızın birçoğundan fazlasıyla üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Her insan grubunu imamlarıyla çağıracağımız gün, artık kimin kitabı sağ eline verilirse, onlar kitaplarını okuyacaklar ve onlar, bir hurma çekirdeği üzerindeki küçücük bir tomurcuk (zerre) kadar bile zulme uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kim dünyada (imamını bulma noktasında) kör ise, O, ahirette de kördür ve yol bakımından daha sapıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlar neredeyse, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı düzüp uydurman için seni fitneye düşüreceklerdi; o zaman da seni mutlaka dost edinirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Eğer biz seni sağlam kılmasaydık, kesinlikle sen onlara az bir şey (de olsa) eğilim gösterecektin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. O takdirde sana, hayatın da ölümün de kat kat azabını tattırırdık. Sonra bize karşı bir yardımcı da bulamazdın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Şüphesiz yakında (düzen kurarak) seni yurdundan çıkmak zorunda bırakacaklar; bu durumda kendileri de senden sonra az bir süreden başka kalamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. (Bu,) Senden önce gönderdiğimiz resullerimizin bir sünnetidir. Sünnetimizde bir değişiklik bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Güneşin sarkmasından (öğle vaktinden) gecenin kararmasına kadar namazı kıl ve fecir Kur’an’ını (sabah namazını) da; şüphesiz fecir Kur’an’ı (sabah namazı, meleklerce) şahit olunandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile (veya fazilet) olmak üzere namaz kıl. (Böylece) Rabbinin, seni övülmüş makama (şefaat makamına) ulaştırması umulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ve de ki: "Rabbim! Beni (girilecek yere) doğru bir girdirişle girdir ve (çıkılacak yerden) doğru bir çıkarılışla çıkar. Katından bana yardımcı bir güç ver." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu; hiç şüphesiz batıl yok olucudur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Kur’an’dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indirmekteyiz. Oysa o, zalimlere hüsrandan başkasını arttırmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İnsana bir nimet verdiğimizde yüz çevirir ve uzaklaşır; ona bir şer dokunduğu zaman da ümitsiz olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. De ki: "Herkes kendi karakterine (fıtratına) göre davranır. O halde yol olarak kimin daha çok hidayete erdiğini Rabbiniz daha iyi bilir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Sana ruh hakkında sorarlar. De ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir ve size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Şüphesiz eğer dilersek, sana vahyettiğimiz şeyleri gerçekten gideriveririz de sonra bunun için bize karşı bir vekil de bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. (Vahyin bekası) Ancak Rabbinden bir rahmet iledir. Şüphesiz O’nun lütfü senin üzerinde çok büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. De ki: "Eğer bütün insan ve cin (toplulukları), bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansa, onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile, onun bir benzerini getiremezler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Şüphesiz bu Kur’an’da insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde anlattık. İnsanların çoğu ise ancak küfürde ayak direttiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Dediler ki: "Bize yerden pınarlar fışkırtmadıkça sana kesinlikle inanmayız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. "Ya da sana ait hurmalıklardan ve üzümlerden bir bahçe olup aralarından şarıl şarıl akan ırmaklar fışkırtmalısın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. "Veya sandığın gibi, gökyüzünü üstümüze parça parça düşürmeli ya da Allah’ı ve melekleri karşımıza (şahit olarak) getirmelisin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. "Yahut altından bir evin olmalı veya gökyüzüne yükselmelisin. Üzerimize bizim okuyabileceğimiz bir kitap indirinceye kadar senin yükselişine de inanmayız." De ki: "Rabbim münezzehtir; ben, elçi olan bir beşerden başkası mıyım?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Kendilerine hidayet geldiği zaman, insanları inanmaktan alıkoyan şey onların, "Allah, elçi olarak bir beşer mi gönderdi?" demelerinden başkası değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. De ki: "Eğer yeryüzünde (insan değil de) güvene ermiş yürüyen melekler olsaydı, biz de onlara gökten elçi olarak elbette melek gönderirdik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. De ki: "Benimle aranızda şahit olarak Allah yeter; kuşkusuz O, kullarından hakkıyla haberdardır, görendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Allah, kimi hidayete ulaştırırsa, işte o, hidayet bulmuştur; kimi de saptırırsa onlar için O’nun dışında asla veliler bulamazsın. Kıyamet günü, biz onları yüzükoyun körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Onların barınma yerleri cehennemdir; ateşi ne zaman sönmeye yüz tutsa, çılgın alevini onlara arttırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Şüphesiz bu; onların ayetlerimizi inkâr etmelerine ve "Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra, gerçekten biz yeni bir yaratılışla mı diriltileceğiz?" demelerine karşılık cezadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Onlar gökleri ve yeri yoktan var eden Allah’ın kendi benzerlerini (bir kez daha) yaratmaya gücünün yeteceğini ve onlar için de kendisinde şüphe olmayan bir süre (ecel) kıldığını görmüyorlar mı? Ama zalimler, inkârcılıktan başkasını kabullenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. De ki: "Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik olsaydınız, bu durumda harcamakla tükenir endişesiyle gerçekten (cimrilik edip elinizde) tutardınız. İnsan pek cimridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Şüphesiz biz Musa’ya apaçık dokuz ayet (mucize) vermiştik. İşte İsrail oğullarına sor; onlara geldiği zaman Firavun ona, "Gerçekten ben seni büyülenmiş sanıyorum" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. O da, "Şüphesiz bunları görülecek belgeler olarak göklerin ve yerin Rabbinden başkasının indirmediğini sen de bilmişsin. Gerçekten Ey Firavun! Ben artık seni helak olmuş sanıyorum (görüyorum), demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Böylelikle, onları o yerden sürmek istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birlikte boğuverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ve onun ardından İsrail oğullarına dedik ki: "O yerde (Filistin’de) oturun, ahiret vaadi geldiğinde hepinizi bir araya getiririz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Biz onu (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ve o hak ile indi. Seni de yalnızca bir müjde verici ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Onu insanlara ağır ağır okuman için bir Kur’an olarak (bölüm bölüm) ayırdık ve onu özel bir indirişle (aşamalı şekilde) indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. De ki: "İster ona inanın, ister inanmayın; O, daha önce kendilerine ilim verilenlere okunduğu zaman çeneleri üstüne kapanarak secde ederler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Ve derler ki: "Rabbimiz münezzehtir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Çeneleri üstüne kapanıp ağlarlar ve (Kur’an) onların huşularını arttırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. De ki: "İster Allah deyin, ister Rahman deyin; hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O’nundur." Namazında sesini çok yükseltme, onda çok da kısma, bu ikisi arasında (orta) bir yol benimse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Ve de ki: "Bütün övgüler; çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı bir veliye de (ihtiyacı) bulunmayan Allah’adır." Ve O’nu yüceltebildiğin kadar yücelt! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster