1. Allah’ın emri (vaat edilen azap) geldi, artık onu acele istemeyin. O (Allah), şirk koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah kendi emriyle melekleri, kullarından dilediği kimseye, ruh ile "Benden başka tanrı olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve benden korkun" diye gönderir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, şirk koştukları şeylerden yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnsanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen o, apaçık bir düşman kesilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yemektesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ayrıca akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken onlarda sizin için bir güzellik vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendisine ancak ağır sıkıntıya katlanarak varabileceğiniz uzaklıktaki beldelere, yüklerinizi taşırlar. Hiç kuşkusuz Rabbiniz pek şefkatlidir, merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Hem binesiniz diye ve hem de ziynet olarak atları, katırları, merkepleri (yarattı). Bilmediğiniz daha nice şeyleri de yaratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Doğru yolu göstermek Allah’a aittir. Kimi (yollar) ise eğridir. Eğer o dileseydi, sizin tümünüzü elbette hidayete erdirirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sizin için gökten su indiren O’dur. İçecek ondan (gökten indirilen sudan) ve ağaç ondandır; hayvanlarınızı da onda otlatmaktasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onunla (suyla) sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda, düşünen bir topluluk için ayet (apaçık bir nişane) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. Yıldızlar da O’nun buyruğuna boyun eğmiştir. Şüphesiz bunda, aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yeryüzünde rengârenk şeyleri de sizin için yaratmıştır. Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yine taze bir et yiyesiniz ve içinden giyeceğiniz ziynet eşyasını çıkarasınız diye denizi emrinize veren O’dur. Gemilerin denizde suları yara yara akıp gittiklerini görürsün. (Bütün bunlar) O’nun fazlından aramanız ve şükretmeniz içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sizi sarsıntıya uğratır diye yerde sarsılmaz dağlar koydu, ırmaklar ve yollar (kıldı). Umulur ki hidayete erersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve (başka) işaretler (yarattı) ve onlar yıldızlarla yollarını bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Siz artık kendinize gelmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah’ın nimetini saymaya kalksanız, onu sayamazsınız. Hakikaten Allah çok bağışlayandır, pek esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah, saklı tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah’tan başka yakardıkları, hiç bir şeyi yaratamazlar; üstelik onlar yaratılıp durmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ölüdürler, diri değildirler; (kendilerine tapanların) ne zaman diriltileceklerinin de bilincinde değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri ise inkârcıdır ve onlar büyüklenmekte olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphesiz ki Allah, onların saklı tuttuklarını ve açığa vurduklarını bilir ve gerçekten O, hiç şüphesiz büyüklenmekte olanları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara "Rabbiniz ne indirdi?" dendiğinde, "Öncekilerin masalları" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bununla kıyamet gününde kendi günahlarının tümünü ve bilgisizce saptırdıklarının günahlarının bir kısmını yüklenirler. Yüklendikleri şey pek de kötü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlardan öncekiler de düzenler kurmuşlardı; sonunda Allah onların binalarını temellerinden sökmüştü de üstlerindeki tavan tepelerine çökmüştü. Bu azap onlara, farkında olmadıkları bir yerden gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra (Allah) kıyamet günü onları aşağılık kılacak ve diyecek ki: "Haklarında (müminlere) düşman kesildiğiniz ortaklarım hani nerede?" Kendilerine ilim verilenler derler ki: "Bugün, gerçekten aşağılanma ve kötülük, kâfirlerin üstünedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Melekler, kendi nefislerinin zalimleri olarak onların canlarını aldıklarında, "Biz hiç bir kötülük yapmıyorduk" diye teslim olurlar. Hayır, şüphesiz Allah, sizin neler yaptığınızı bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Öyleyse içinde temelli kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların konaklama yeri pek de kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Allah’tan) Sakınanlara, "Rabbiniz ne indirdi?" denildiğinde, "İyilik" derler. Bu dünyada güzel davranışlarda bulunanlara güzellik vardır; ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu pek de güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Adn cennetlerine girerler, onun altından ırmaklar akar ve içinde onların diledikleri her şey vardır. İşte Allah, takva sahiplerini böyle ödüllendirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Melekler güzellikle (takva sahiplerinin) canlarını aldıklarında, "Selam (esenlik) size" derler. "Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (Küfre sapanlar) Kendilerine meleklerin gelmesinden veya Rabbinin emrinin gelmesinden başka bir şey mi gözlüyorlar? Onlardan öncekiler de öyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Böylece işledikleri kötülükleri kendilerine isabet etti ve alaya aldıkları şey, kendilerini sarıp kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şirk koşmakta olanlar dediler ki: "Eğer Allah dileseydi, biz de babalarımız da O’nun dışında hiç bir şeye kulluk etmezdik ve O’nsuz hiç bir şeyi haram da kılmazdık." Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. O halde peygamberlere düşen apaçık bir tebliğden başkası mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şüphesiz biz her ümmete, "Allah’a kulluk edin ve tağuttan kaçının" (diye tebliğ etmesi için) bir peygamber gönderdik. Böylelikle, onlardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine de sapıklık hak oldu. Artık, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sen, onların hidayete ermeleri için ne kadar hırslansan da Allah, şüphesiz saptırdığına hidayet etmez, onlar için yardım edecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Olanca yeminleriyle, "Öleni Allah diriltmez" diye yemin ettiler. Hayır! Bu, O’nun üzerinde hak olan bir sözdür, ancak insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaması ve küfre sapanların kendilerinin yalancı olduklarını bilmesi için (onları mutlaka diriltecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. İstediğimizde herhangi bir şey için sözümüz, ona yalnızca "Ol" demekten ibarettir; o da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Zulme uğratıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada şüphesiz güzel bir biçimde yerleştireceğiz; ahiret karşılığı ise daha büyüktür. (Keşke) Bilmiş olsalardı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar; sabredenler ve rablerine tevekkül edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını (melekleri) göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (Onları) Apaçık deliller ve kitaplarla (gönderdik). Sana da zikri (Kur’an’ı) insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık kötülüğü kurup yapanlar Allah’ın, kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya farkına varamayacakları yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ya da onlar, (normal hayatlarında) dönüp dolaşırlarken onları (azabın) yakalayıvermesinden (mi emindirler?) Ki onlar (bu konuda asla Allah’ı) aciz bırakacaklar değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Veya onları (afetlerden) korkulu bir bekleyiş içindeyken yakalayıvermesinden (mi emindirler)? Zira Rabbin (azap öncesi afetlerle uyardığı için) gerçekten şefkatlidir, merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Allah’ın yarattığı herhangi bir şeye bakmıyorlar mı (ki nasıl da) sağdan ve soldan gölgeleri kısalarak ve Allah’a secde eder vaziyette (gerisin geri) dönmektedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Göklerde ve yerde bulunan her canlı ve melekler Allah’a secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar, üstlerindeki (kendilerine egemen olan) rablerinden korkarlar ve emredildikleri şeyi yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah dedi ki: "İki ilah edinmeyin. O, ancak tek bir ilahtır. Öyleyse yalnızca benden korkun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur, din (itaat) de sürekli olarak O’nundur. Böyleyken Allah’tan başkasından mı korkup sakınıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Nimet olarak size ulaşan ne varsa Allah’tandır, sonra size bir zarar dokunduğunda (yine) ancak O’na yalvarmaktasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sonra sizden zararı kaldırdığında, sizden bir grup (hemen) rablerine şirk koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler (bakalım)! Öyleyse faydalanıp yararlanın; artık yakında bileceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, hiç bir şey bilmeyenlere paylar ayırıyorlar. Şüphesiz Allah’a karşı düzmekte olduklarınızdan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ve Allah’a kızlar karar kılıyorlar; (hâşâ!) O yücedir. Hoşlandıkları (erkek çocuklar) ise kendilerinin oluyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı topluluktan gizlenir (ve düşünmeye başlar); onu aşağılanarak tutsun mu, yoksa toprağa mı gömsün? İyi bilin ki, verdikleri hüküm pek de kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ahirete inanmayanların kötü örnekleri vardır. En yüce örnekler ise Allah’a aittir. O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Eğer Allah, insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı, onun üstünde (yeryüzünde) canlılardan hiç bir şey bırakmazdı. Ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat geri kalabilirler ve ne de öne geçebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Onlar, Allah’a, hoşlarına gitmeyen şeyleri uygun görürler, dilleri de yalan olarak en güzel olanın kendilerinin olduğunu düzmektedir. Hiç şüphesiz ateş onlar içindir ve hiç şüphesiz onlar, (cehennemde) öncülerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah’a andolsun, senden önceki ümmetlere de (peygamberler) gönderdik. Fakat şeytan onlara yapıp ettiklerini süslü göstermiştir. Bugün de onların velisi odur ve onlar için elim bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz kitabı ancak, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve inanan bir kavime rahmet ve hidayet olması dışında (başka bir amaçla) indirmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Allah gökten su indirdi de böylece ölümünden sonra yeri onunla diriltti. Dinleyen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sizin için sağmal hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Size onların karınlarında sindirilmiş gıdalar ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvelerinden kurdukları çardaklarda hem sarhoşluk verici içki, hem güzel bir rızık edinmektesiniz. Şüphesiz aklını kullanabilen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbin bal arısına, "Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin" diye vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Sonra meyvelerin tümünden ye de böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü." Onların karınlarından türlü renklerde bir şerbet çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirecektir, sizden kimi de ömrün en rezil çağına (bilgisizliğe) geri çevrilir. Öyle ki bilgi sahibi olmasından sonra (çocuk gibi), bir şey bilemez hale gelir. Şüphe yok, Allah her şeyi bilendir, güçlüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kılmıştır; üstün kılınanlar, (zatî bir üstünlüğe sahip olmadıkları halde kendilerine verilen) rızıklarını ellerinin altında bulunanlara vermezler (ve onları mülkünde ortak kılmazlar) ki böylece onda (mülkte) eşit olsunlar. (Ama nasıl olur da mülkünde zatî bir üstünlüğe sahip olan Allah’ın bir takım ortakları olduğunu iddia ediyorlar!) Yoksa Allah’ın bu nimetini (üstün kıldığını) inkâr mı ediyorlar (ve zatî bir üstünlüğe sahip olduklarına mı inanıyorlar)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve size eşlerinizden de çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı. Şimdi onlar, batıla mı inanıyorlar ve Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Allah’ın dışında, kendileri için göklerden ve yerden rızıktan hiçbir şeye malik olmayan ve buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Artık Allah’a benzerler aramağa kalkışmayın; Gerçekten Allah bilir, siz ise bilmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allah, hiç bir şeye gücü yetmeyen ve başkasının mülkünde olan köle ile katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan (hür) bir kimseyi örnek olarak gösterir; bunlar hiç eşit olur mu? Bütün övgüler Allah’a özgüdür; fakat onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah şu örneği de veriyor: İki kişi; bunlardan birisi dilsiz, hiç bir şeye gücü yetmez ve her şeyiyle efendisinin üstünde bir yük’ O, onu hangi yöne gönderse bir hayır da getirmez. Şimdi bu, adaletle emreden ve dosdoğru yol üzerinde bulunanla eşit olabilir mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir. Kıyametin kopuşu bir göz kırpması kadar veya daha çabuk bir zaman içinde olur. Şüphe yok, Allah her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Allah sizi annelerinizin karınlarından siz hiç bir şey bilmez halde iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Umulur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş kuşları görmüyorlar mı? Onları (böyle boşlukta) Allah’tan başkası tutmuyor. Şüphesiz iman eden bir topluluk için bunda ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Allah, size evlerinizi (içinde) huzur bulacağınız yer kıldı ve size hayvan derilerinden hem göç gününde, hem de yerleşme gününde kolaylıkla taşıyabileceğiniz evler, ayrıca yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar (faydalanacağınız) bir ev eşyası ve bir meta kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah, sizin için yarattığı şeylerden gölgeler kıldı. Dağlarda da sizin için barınaklar düzenledi. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve sizi savaşınızda (zorluklara karşı) koruyacak giyimlikler kıldı. İşte O, üzerinizdeki nimetini böyle tamamlamaktadır; umulur ki boyun eğip teslimiyet gösterirsiniz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Fakat onlar yüz çevirirlerse, sana düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onlar, Allah’ın nimetini bilmekte, sonra da inkâr etmektedirler. Onların çoğu kâfirdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün, artık ne küfre sapanlara izin verilir ve ne de (Allah’tan) hoşnutluk dilemeleri istenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. O zulmedenler azabı gördüklerinde, ne (azap) onlara hafifletilecek, ne de onlara süre tanınacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. O şirk koşanlar, şirk koştuklarını gördükleri zaman, "Rabbimiz! Seni bırakıp bizim tapmakta olduğumuz ortaklarımız bunlardır" derler. (Onlar da bunlara,) "Siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz" diye söz atarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. O gün (artık) Allah’a teslim olurlar ve uydurdukları (yalancı ilahlar) da onlardan kaybolup gitmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Küfre sapıp da Allah’ın yolundan alıkoyanlara, işledikleri bozgunculuk sebebiyle azaplarını kat kat artırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahit getirdiğimiz gün, seni de onlar üzerinde bir şahit olarak getireceğiz. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı ve Müslümanlara da bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Şüphe yok Allah adaleti, ihsanı ve yakınlara vermeyi emreder; çirkinliklerden, kötülüklerden ve taşkınlıklardan ise sakındırır. Size öğüt vermektedir; umulur ki kendinize gelirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Ahitleştiğiniz zaman, Allah’ın ahdini yerine getirin ve pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Çünkü (bu durumda) Allah’ı üzerinize kefil kılmış sayılırsınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Bir toplum diğer bir toplumdan (sayıca ve malca) daha çok olduğu için yeminlerinizi (ve sözleşmelerinizi), aranızda bir hile aracı edinerek ipliğini sağlamca büktükten sonra çözüp bozan (kadın) gibi (çözüp bozucu) olmayın. Allah, bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyi kıyamet gününde mutlaka size açıklayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Eğer Allah dileseydi, sizi (aynı inançlara sahip) tek bir ümmet kılardı; ancak dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Yapmakta olduklarınızdan muhakkak sorulacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Yeminlerinizi aranızda hile ve bozgunculuk vesilesi yapmayın; yoksa bu yüzden sağlamca yere basmakta olan ayak sürçebilir, Allah yolundan alıkoymanıza karşılık kötü bir azap tadarsınız ve (ahirette de) büyük bir azaba uğrarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Allah’ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz, Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sizin yanınızda olan tükenir, Allah’ın katında olan ise kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz muhakkak vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Öyleyse Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Şüphesiz iman edenler ve rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) hiç bir zorlayıcı gücü yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Onun zorlayıcı gücü ancak onu (şeytanı) veli edinenler ve onunla O’na (Allah’a) ortak koşanlar üzerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz bir ayeti, bir (başka) ayetin yeriyle değiştirdiğimiz zaman, Allah neyi indirdiğini daha iyi bilmektedir. "Sen yalnızca iftira edicisin" dediler. Hayır, onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. De ki: "Ruh’ul Kudüs, iman edenleri sağlamlaştırmak ve Müslümanlara yol gösterici ve müjde olmak üzere onu (Kur’an’ı) Rabbinden hak olarak indirdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Şüphesiz biz, onların, "Bunu ancak kendisine bir beşer öğretmektedir" dediklerini biliyoruz. Kendisine (öğretimi) isnat ettikleri şahsın dili yabancıdır (Arapça değildir!). Hâlbuki bu (Kur’an) apaçık bir Arapçadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Allah’ın ayetlerine inanmayanları Allah hidayete ulaştırmaz ve onlar için elim bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Yalanı, yalnızca Allah’ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar, yalancıların ta kendileridirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Gönlü imanla dolu olduğu halde, zorlanan kimse müstesna, inandıktan sonra Allah’ı inkâr edip gönlünü küfre açanlara Allah katından bir gazap vardır ve büyük azap da onlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Bu, onların dünya hayatını ahirete göre daha sevimli bulmalarından ve şüphesiz Allah’ın da küfre sapan bir topluluğu hidayete ulaştırmaması nedeniyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Onlar, Allah’ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da onların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Hiç şüphesiz onlar ahirette hüsrana uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Sonra gerçekten Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret edenlerin, ardından cihad edip sabredenlerin (destekçisidir). Hiç şüphesiz senin Rabbin, bütün bunlardan sonra gerçekten bağışlayandır, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. O gün, herkes kendi nefsi adına mücadele eder ve herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir. Onlar zulme uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Allah size (bakın) bir ülkeyi örnek vermektedir; (bu ülke halkı) Güvenlik ve huzur içindeydi ve rızkı da her yerden bol bol gelmekteydi. Derken Allah’ın nimetlerine nankörlük etti, böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak, ona açlık ve korku elbisesini tattırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Şüphesiz onlara kendi içlerinden bir peygamber gelmişti; fakat onu yalanladılar. Böylece onlar, zulümlerine devam ederlerken azap onları yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. O halde, Allah’ın size verdiği rızıktan helal (ve) hoş olarak yiyin ve eğer sadece O’na kulluk ediyorsanız, Allah’ın nimetine şükredin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. O, size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Fakat haksızlık etmeksizin ve haddi aşmaksızın zorda kalan (yiyebilir). Çünkü gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla, "Şuna helal, buna haram" demeyin. Çünkü Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah’a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. (Kazandıkları) Pek az bir menfaattir. Hâlbuki onlar için elem verici bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Yahudi olanlara da bundan önce sana aktardıklarımızı haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Sonra gerçekten Rabbin, cehalet sonucu kötülük işleyen, sonra bunun ardından tevbe eden ve ıslah olanlar (ile beraberdir). Şüphe yok, senin Rabbin bundan (tevbeden) sonra bağışlayandır, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Şüphesiz İbrahim (tek başına) bir ümmetti; o Allah’a itaat eden, O’na yönelen bir muvahhitti ve o müşriklerden değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. O’nun nimetlerine şükrediciydi. (Allah) Onu seçti ve doğru yola hidayet etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Ve biz ona dünyada bir güzellik verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Sonra sana, "Hanif (muvahhit) olan İbrahim’in dinine uy. O müşriklerden değildi" diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Cumartesi (günü avlanmamak), sadece onda ihtilafa düşenlere (farz) kılındı. Şüphesiz senin Rabbin, onların ihtilaf ettikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı en iyi bilendir ve hidayete ereni de daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Eğer ceza verecekseniz, size verilen cezanın misliyle ceza verin ve eğer sabrederseniz, şüphesiz bu, sabredenler için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Sabret; senin sabrın ancak Allah (yardımı) iledir. Onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları düzenlerden dolayı da sıkıntıya düşme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Şüphe yok Allah, korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster