مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
Men kefera billahi mim ba’di ımanihı illa men ükrihe ve kalbühu mutmeinüm bil ımani ve lakim men şeraha bil küfri sadran fe aleyhim ğadabüm minellah ve lehüm azabün azıym
Kelime
Anlamı
Kökü
مَنْ
كَفَرَ
inkar eden
بِاللَّهِ
Allah’ı
مِنْ
بَعْدِ
sonra
إِيمَانِهِ
inandıktan
إِلَّا
hariç
مَنْ
kimseler
أُكْرِهَ
(inkara) zorlanan
وَقَلْبُهُ
ve kalbi
مُطْمَئِنٌّ
mutmain olduğu halde
بِالْإِيمَانِ
imanla
وَلَٰكِنْ
fakat
مَنْ
kimselere
شَرَحَ
açan
بِالْكُفْرِ
küfre
صَدْرًا
göğsünü
فَعَلَيْهِمْ
üzerlerine iner
غَضَبٌ
bir gazab
مِنَ
-tan
اللَّهِ
Allah-
وَلَهُمْ
ve onlar için vardır
عَذَابٌ
bir azab
عَظِيمٌ
büyük

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Canla, gönülle inanmışken ve yüreği, inançla yatışmışken zorla, cebirle, istemediği halde dininden döndüğünü söyleyenden başka inandıktan sonra Allah’ı inkâr eden, hattâ kâfirlikle yüreği genişleyen, hoşlanan kişi yok mu, bu çeşit kişileredir Allah’ın gazabı ve onlara pek büyük bir azap var.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Gönülden inanmışken ve yüreği imanla dopdolu iken, zorla istemediği halde, dininden döndüğünü söyleyenden başka, inandıktan sonra, Allah’ı inkâr eden, hatta Allah’tan gelen gerçekleri örtbas etmekle yüreği genişleyen ve hoşlanan kişi yok mu, bu çeşit kimseleredir Allah’ın gazabı, ahirette de büyük bir azap vardır; Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenler için.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Kim iman ettikten sonra Allah’ı inkâr ederse -kalbi iman ile dolu olduğu halde (inkâra) zorlanan başka- fakat kim kalbini kâfirliğe açarsa, işte Allah’ın gazabı bunlaradır; onlar için büyük bir azap vardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Kalbi imanla mutmain olduğu hâlde, (küfre) zorlanan hariç, kim imanından sonra Allâh’a küfrederse ve küfre sînesini açar ise, işte Allâh gazabı onun üzerinedir! Kendilerine çok büyük azap vardır.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  İman ettikten sonra Allah’ı inkâr eden; -kalbi imanla yatışmış olduğu halde zorlanan (ve bu yüzden küfür sözü söyleyen) değil- ama göğüslerini küfre açan kimselere Allah’tan bir gadab vardır. Ve onlar için büyük bir azap vardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Kim imanından sonra Allah’a (karşı) inkara sapıp da, -kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında zorlanan hariç- inkara göğüs açarsa, işte onların üstünde Allah’tan bir gazab vardır ve büyük azap onlarındır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Kalbi iman ile kararlaşmış olduğu halde, (küfür kelimesini söylemeye) cebredilenler (ve böylece yalnız dilleriyle söyliyenler) müstesna, kim Allah’a küfrederse, onlara şiddetli bir azab var; lâkin küfre bağrını açanlar üzerine Allah’dan bir gazab ve kendilerine çok büyük bir azab vardır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Kalbi imanla dolu olduğu halde, zorlananın dışında olan kimse inandıktan sonra Allah`ı inkâr eder ve gönlünü inkârcılığa açarsa, bunlara Allah katında bir öfke vardır ve büyük azap da onlaradır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Gonlu imanla dolu oldugu halde, zor altinda olan kimse mustesna, inandiktan sonra Allah’i inkar edip, gonlunu kafirlige acanlara Allah katindan bir gazap vardir; buyuk azap da onlar icindir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Kalbi imân ile yatışmış olduğu halde, zorlanan kimse dışında, inandıktan sonra Allah’ı inkâr edip göğsünü küfre açanlar üzerine Allah’ tan bir gazab vardır ve büyük bir azâb da onlar içindir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Kalbi imanla dolu olduğu halde (dinden dönmeye) zorlananların dışında, her kim inandıktan sonra Allah`ı bırakıp göğsünü (kalbini) küfre açarsa, işte Allah`ın gazabı onların üzerinedir. Ve onlar için büyük bir azap vardır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Kalbi imanla dolu olduğu hâlde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah’ı inkâr eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah’tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Kim iman ettikten sonra Allah’ı inkâr ederse -kalbi iman ile dolu olduğu halde (inkâra) zorlanan başka- fakat kim kalbini kâfirliğe açarsa, işte Allah’ın gazabı bunlaradır; onlar için büyük bir azap vardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Kalbi gerçeği onaylayıp ikna olduğu halde zorlanan dışında, onaydan sonra inkâra göğsünü açıp ALLAH’ı inkâr edenler, ALLAH’tan bir gazabı haketmişlerdir ve onlar için büyük bir azap vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Kalbi iman ile sükûnet bulduğu halde (dinden dönmeye) zorlananlar dışında, her kim imanından sonra küfre kalbini açarsa, mutlaka onların üzerine Allah’tan bir gazab gelir ve kendilerine çok büyük bir azab vardır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  iman ettikten sonra kâfir olanlar, Allah’ın gazabına uğrarlar, onun için büyük bir azap vardır. Yalnız bu hüküm, kalpleri kesin bir imanın hazzı ile donanmış olduğu halde baskı altında kalanlar için değil, fakat gönüllerinin kapısını inkârcılığa açanlar için geçerlidir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Kim inancından sonra Tanrı’ya küfredip de, -kalbi inançla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında zorlanan hariç- küfre göğüs açarsa, işte onların üstünde Tanrı’dan bir gazab vardır ve büyük azab onlarındır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Kim iman ettikten sonra Allah’ı inkâr ederse kalbi iman ile dolu olduğu halde (inkâra) zorlanan başka fakat kim kalbini kâfirliğe açarsa, işte Allah’ın gazabı bunlaradır; onlar için büyük bir azap vardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Kalbi îman üzere (sabit ve bununla) mutmein (ve müsterih) olduğu halde (cebr-ü) ikrah e uğratılanlar müstesna olmak üzere kim îmanından sonra Allâhı tanımaz, fakat küfre sîne (-i kabul) açarsa Allahın gazabı onların başındadır. Onlar için en büyük bir azâb vardır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Kalbi îmân ile mutmain olduğu hâlde (inkâra) zorlanan kimse müstesnâ, kim îmân ettikten sonra Allah`ı inkâr ederse (onun için şiddetli bir tehdid vardır), fakat kim de küfre gönlü(nü) açarsa, artık Allah`dan onların üzerine bir gazab ve onlar için (pek) büyük bir azab vardır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlananların dışında, her kim; imanından sonra Allah’ı tanımayıp küfre göğüs açarsa; işte Allah’ın gazabı onların üzerinedir. Ve onlar için büyük bir azab vardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Kalbi iman ile dolu olduğu halde inkar etmeye zorlananların dışında, kim imanından sonra inkar eder ve kalbini küfre açarsa, onlar üzerine Allah’dan bir öfke ve büyük bir azap vardır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Kalbi îmânla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim îmânından (hidayete erdikten) sonra Allah’ı inkâr ederse ve kim küfre göğüs açarsa (irşad makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle, Allahû Tealâ, onun göğsünü küfre açar, şerheder), artık Allah’tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için azîm azap vardır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Gönlü imanla dolu olduğu halde, zorlanan kimse müstesna, inandıktan sonra Allah’ı inkâr edip gönlünü küfre açanlara Allah katından bir gazap vardır ve büyük azap da onlar içindir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  İmana eriştikten sonra Allah’ı inkar eden kimseye gelince -ki, bundan kasıt, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında inkar etmiş görünen kimse değil, fakat kalbini bile isteye hakkın inkarına açan kimsedir- işte böylelerinin üzerine Allah katından bir hışım çökecek ve onların payına çok büyük bir azap düşecektir:

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  İman ettikten sonra Allah`ı inkar eden kimseye gelince: -(ki) bu kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında görünüşte inkar eden kimse değil, ve fakat kalbini küfre bile isteye açan kimsedir- işte böyleleri Allah`ın rahmetinden dışlanacaklar, dahası (ahirette) onları korkunç bir azap bekleyecektir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Kalbi imân ile mutmain olduğu halde icbar edilen müstesna, velâkin her kim imânından sonra Allah Teâlâ’yı inkâr eder de küfre sine açarsa işte onların üzerine Allah’tan bir gazap vardır ve onlar için pek büyük bir azap da vardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Gönlü imanla mutmain olduğu halde, zorlanan kimse hariç, kim iman ettikten sonra Allah’ı inkâr eder ve gönlünü küfre açarsa; onların üzerine Allah’tan bir gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Kim inandıktan sonra, Allah’ı inkâr ederse; kalbi imanla yatışmış olduğu halde zorlanan kimse hariç kim inkâra göğsünü açarsa (inkârı severse), Allah’tan bir gazap, işte onların üzerinedir. Onlar için büyük bir azap vardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  iman ettikten sonra kâfir olanlar, Allah’ın gazabına uğrarlar, onun için büyük bir azap vardır. Yalnız bu hüküm, kalpleri kesin bir imanın hazzı ile donanmış olduğu halde baskı altında kalanlar için değil, fakat gönüllerinin kapısını inkârcılığa açanlar için geçerlidir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Kalbi imanla dolu olarak mutmain iken, dini inkâr etmeye mecbur bırakılıp da yalnız dilleriyle inkâr sözünü söyleyenler hariç, kim imanından sonra Allah’ı inkâr ederek gönlünü inkâra açar, göğsüne küfrü yerleştirirse, onlara Allah tarafından bir gazap, hem de müthiş bir azap vardır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İnandıktan sonra Allah’a nankörlük eden, -kalbi imanla yatışmış olduğu halde (inkâra) zorlanan değil- fakat küfre göğüs açan, (küfürle sevinç duyan) kimselere Allah’tan bir gazab iner ve onlar için büyük bir azâb vardır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Kim iman ettikten sonra Allah’a nankörlük ederse, kalbi iman ile dopdolu olduğu halde küfre zorlanan kimseden başka kim de göğsünü inkarcılığa açarsa, Allah’ın gazabı onların üzerinedir. Ve onlara büyük bir azap vardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Kim imanından sonra Allah’a (karşı) küfre sapıp da, -kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında zorlanan hariç- küfre göğüs açarsa, işte onların üstünde Allah’tan bir gazab vardır ve büyük azab onlarındır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Her kim imanından sonra Allah’a küfür eder, kalbi iman ile yatışmış halde iken baskıyla zorlanan hariç olmak üzere, inkâra göğüs açarsa, böylelerinin üzerine Allah’tan bir gazap iner. Bunlar için büyük bir azap da öngörülmüştür.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Any one who, after accepting faith in Allah, utters Unbelief,- except under compulsion, his heart remaining firm in Faith - but such as open their breast to Unbelief, on them is Wrath from Allah, and theirs will be a dreadful Penalty.