1. Allah’ın hükmü yakında gerçekleşecektir; buna göre onun bir an önce gerçekleşmesini boşu boşuna isteyip durmayınız. Allah, onların kendisine yakıştırdıkları ortaklardan uzaktır, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah «Benden başka ilah yoktur, sırf benden korkunuz» uyarısını, mesajını insanlara duyursunlar diye dilediği kullarına kendi iradesi ile vahiy eşliğinde melekler gönderir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah, gökleri ve yeri haklı bir gerekçe uyarınca yarattı; O, onların kendisine yakıştırdıkları ortaklardan uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O insanı bir meni damlacığından yarattı; fakat o birdenbire pervasız bir tartışmacıya dönüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve davarları da yarattı O. O hayvanlar ki, kendilerinden pekçok yararları yanında, sizi ısıtan giysiler, besleyen yiyecekler elde ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu hayvanlar, onları sabahleyin otlağa salarken ve akşam geri getirirken, size göz zevki sağlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bu hayvanlar, ancak ağır sıkıntıya katlanarak varabileceğiniz uzaklıktaki beldelere yüklerinizi taşırlar. Hiç kuşkusuz Rabbiniz pek şefkatli ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah atları, katırları, eşekleri, binek ve süs hayvanı olarak yarattı. O sizin bilmediğiniz daha nice canlıları yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yolun doğrusunu göstermek Allah’ın tekelindedir. Kimi yollar eğridir. Eğer o dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Size gökten su indiren O’dur ve hayvan otlattığınız çayırlar O’nun sayesinde gelişir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah su aracılığı ile sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve çeşit çeşit meyvalar bitirmektedir. Bunda düşünen kimseler için ibret dersi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah gece ile gündüzü, güneş ile ayı yararınıza sundu. Yıldızlar da O’nun buyruğu ile canlılara hizmet sunmaktadırlar. Bunlarda düşünen kimseler için ibret dersi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O yeryüzünde yarattığı çeşitli türdeki varlıkları da sizin yararınıza sundu. Bunda öğüt alan kimselere ibret dersi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O denizi de yararınıza sundu ki, oradan elde edilen taze etler yiyesiniz ve diplerinden süs olarak kullanacağınız takılar çıkarasınız; gemilerin, dalgaları yara yara denizde süzüldüklerini görürsün. Nimetlerini araştırasınız ve ola ki, kendisine şükredesiniz diye Allah, denizi yararınıza sundu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah, yeryüzünde sarsılmayasınız diye köklü dağlar, yolunuzu şaşırmayasınız diye nehirler ve yollar meydana getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Çeşitli yol işaretleri de varetti. İnsanlar yıldızlar aracılığı ile de yönlerini belirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yaratan, yaratamayan gibi olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Eğer Allah’ın nimetlerini sayacak olursanız bitiremezsiniz. Hiç kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. tersine kendileri birer yaratıktırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar cansızdırlar, canları yoktur. Kendilerine tapanların ne zaman yeniden diriltileceklerini bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İlahınız tek ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri inkârcıdır, onlar gerçeğe set çevirmiş, kendini beğenmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hiç kuşkusuz Allah, onların gizli tuttuklarını da, açığa vurduklarını da bilir; O gerçeğe sırt çeviren kendini beğenmişleri kesinlikle sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kendilerine «Rabbiniz ne indirdi» diye sorulduğunda «Bunlar eskilerin masallarıdır» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Böylece kıyamet günü hem kendi günahlarını tümü ile, hem de hiçbir bilgiye dayanmaksızın sapıklığa sürükledikleri kimselerin günahlarının bir bölümünü yüklenirler. Hey! Ne fena bir yükün altına giriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlardan öncekiler de peygamberlerine tuzaklar kurdular da, Allah kurdukları yapının temellerini çökerterek tavanını başlarına indirdi; Allah’ın azabı, hiç ummadıkları taraftan başlarına iniverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra kıyamet günü, Allah onlara «Uğurlarında peygamberler ile çatıştığınız ortaklarım hani nerede?» diyerek kendilerini rezil eder. Bilgi sahipleri de «Bugün rezillik ve kötü akıbet, kâfirleri kuşatmıştır» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Kendilerine zulmederken canları alınan kâfirler «Biz hiçbir kötülük yapmamıştık» diyerek ölüm meleklerine kolayca teslim olurlar. «Hayır, öyle değil. Allah sizin neler yaptıklarınızı bilir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun için ebedi olarak cehennemde kalmak üzere oranın kapılarından içeri giriniz. Kendini beğenmişlerin barınağı ne kötü bir yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Kötülükten sakınanlara «Rabbiniz ne indirdi?» diye sorulduğunda «İyilik indirdi» derler. Bu dünyada iyi davrananlar iyilik görürler. Ahiret ise onlar için daha hayırlıdır. Kötülükten sakınanların yurdu ne güzel bir yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onların girecekleri yer, altından çeşitli ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada diledikleri her şey kendilerine verilir. İşte Allah kötülükten sakınanları böyle ödüllendirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Melekler iyi kulların canlarını alırken kendilerine «Selam üzerinize olsun, yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığı olarak cennete giriniz» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Kâfirler, kendilerine ölüm meleklerinin gelmesinden ya da Rabbinin ani azabına uğramaktan başka bir şey mi bekliyorlar. Kendilerinden öncekiler de öyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmiş değildi, tersine onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Sonunda yaptıkları kötülüklerin acı akıbeti ile yüzyüze geldiler, alay konusu ettikleri ilahi azabın pençesine düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah’a ortak koşanlar «Eğer Allah dileseydi, ne biz ve ne de atalarımız O’nun dışında hiçbir ilaha tapmaz ve O’nun izni olmaksızın hiçbir şeyi yasak saymazdık» derler. Kendilerinden önceki müşrikler de böyle yapmışlardı. Peygamberlerin, ilahi mesajı açıkça duyurmaktan başka bir görevleri mi var ki? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Biz her millete «Allah’a kulluk ediniz, tağuta (şeytana) tapmaktan sakınınız» diyen bir peygamber gönderdik. Kimini Allah doğru yola iletti, kimi de sapıklığı haketti. Yeryüzünde geziniz de peygamberlerini yalanlayanların sonunun ne olduğunu görünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ey Muhammed, sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar ısrarla istesen de Allah, saptırdığı kimseleri kesinlikle doğru yola iletmez. Onlar hiçbir yardımcı bulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlar en pekiştirici ifadeleri kullanarak «Allah, ölüleri yeniden diriltmez» diye yemin ettiler. Hayır, öyle değil. Ölüleri diriltmek, Allah’ın üstlendiği kesin bir vaaddir. Fakat çoğu insanlar bunu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsanlar arasındaki tartışmalı konular Allah tarafından açıklığa kavuşturulsun ve kâfirler, yalan söylediklerini öğrensinler diye ölüler tekrar diriltilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz bir şeyin olmasını isteyince söyleyeceğimiz tek söz ona «ol» dememizdir, o da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Zulme uğratıldıktan sonra Allah uğruna hicret edenleri dünyada güzel yurtlara yerleştireceğiz. Ahirette alacakları ödül ise daha büyüktür. Keşke bunu bilseler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar ki, sabrederler ve sırf Allah’a dayanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Senden önceki peygamberlerimiz de kendilerine vahiy indirdiğimiz birer insandı. Eğer bilmiyorsanız, daha önce kendilerine kitap verilenlere sorunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O peygamberleri açık deliller ile ve kitaplar ile göndermiştik. Sana da, insanlara indirilen ilahi mesajı açıklayasın da ola ki, düşünürler diye Kur’an’ı indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Peygamber’e iğrenç tuzak kuranlar, Allah’ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden ya da beklemedikleri taraftan gelecek ilahi bir azaba uğramayacaklarından emin midirler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ya da ilahi azabın gezilerinden biri sırasında kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onların Allah’ın yapacağını engellemeleri sözkonusu değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ya da ilahi azabın korkulu bir bekleyiş halindelerken başlarına gelmeyeceğinden emin midirler? Hiç şüphesiz Rabbiniz, şefkatli ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Kâfirler, Allah’ın yarattığı her şeyin gölgesinin uzayıp kısalarak sağdan sola döndüğünü ve böylece O’na boyun eğerek secde ettiğini görmüyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler, büyüklük taslamaksızın, Allah’a secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Çünkü onlar üstlerindeki Rabblerinden korkarlar ve kendilerine emredileni yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah «iki ilah edinmeyiniz, o tek bir ilahtır, yalnız benden korkunuz» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. İtaat mercii sürekli olarak hep O’dur. Siz Allah’dan başkasından mı korkuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yararlandığınız her nimet Allah’dandır. Sonra başınıza bir sıkıntı gelince yalnız O’na yalvarırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Arkasından sıkıntınızı giderince, içinizden bazıları hemen Rabblerine ortak koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Böylece, kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük ederler. «Dünya nimetleri ile oyalanın bakalım, yakında gerçeği öğreneceksiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine verdiğimiz rızıktan bilmediklerine hisse çıkarırlar. Allah’a andolsun ki uydurup durduğunuz şeylerden muhakkak suale çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onlar, Allah’a kız çocuklarını mal ederler ki, O bu yakıştırmadan uzaktır, canlarının istediği erkek çocuklarını ise kendilerine ayırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlardan birine kız çocuğu olduğu müjdesi verildiğinde, üzüntüden yüzü simsiyah kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Aldığı kara haberden dolayı tanıdıklarına görünmekten kaçınır. Aşağılanmaya katlanarak onu alıkoysun mu, yoksa toprağa mı gömsün diye düşünür. Baksana, ne kötü hüküm veriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ahirete inanmayanlar her konuda kötülüğün örneğini oluştururlar. Allah ise yüceliğin örneğidir. O üstün iradelidir ve her işi yerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Eğer Allah, zalimce davranışlarından ötürü insanların, hemen yakasına yapışsa yeryüzünde bir tek canlıyı sağ bırakmazdı. Fakat o insanlara belirli bir sürenin sonuna kadar mühlet tanır. Süreleri dolunca onu, ne bir an erteleyebilirler ve ne de öne alabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah’a yakıştırırlar. Buna rağmen en güzel akıbet kendilerinin olacak diye asılsız kuruntular gevelerler. Oysa, hiç kuşku yok ki, yerleri cehennemdir, oraya öncelikle gireceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah’a andolsun ki, senden önce de çeşitli ümmetlere de peygamberler gönderdik. Şeytan onlara yaptıkları kötülükleri güzel gösterdi. O, bugün de onların dostudur. Onları acıklı bir azap bekliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz sana bu kitabı, insanlara anlaşmazlığa düştükleri meseleleri açıklayasın, mü’minlere ise yol gösterici ve rahmet kaynağı olsun diye indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Allah gökten su indirerek, onunla yeri, ölümünden sonra diriltti. Gerçekleri işitebilecek kulakları olanlar için bunda ibret dersi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sizin için süt hayvanlarında da ibret dersi vardır. Onların karınlarındaki (bağırsaklarındaki) posa ile kan arasından size halis ve tatlı içimli bir besin kaynağı olan sütü içiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hurma ağaçlarının meyvaları ile üzümlerden içki ve yararlı besin elde edersiniz. Düşünenler için bunda ibret dersi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbin bal arısına ilham etti ki; «Dağ oyuklarında, ağaç kovuklarında ve asma yaprakları arasında petek ör.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her meyvadan ye, Rabbinin önüne açtığı bütün yolları aş.» Arının karnından değişik renkli ve insanlar için şifa kaynağı olan bir içecek (bal) çıkar. Bu olayda düşünen kimseler için ibret dersi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Allah sizi yarattı, sonra canınızı alır; kiminizin ömrü en rezil, en güçsüz yaşlara kadar uzatılır da adam vaktiyle bildiklerinin hiçbirini bilmez olur. Hiç şüphesiz Allah her şeyi bilir ve her şeyi yapabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Allah rızık alanında bir bölümünüzü diğerlerinizden üstün kıldı. Üstün konumdakiler rızıklarını, buyrukları altındaki yoksullarla paylaşmıyorlar ki, herkes eşit geçim düzeyine kavuşsun. Acaba Allah’ın nimetlerini inkar mı ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Allah size kendi türünüzden eşler sundu; bu eşlerinizden size çocuklar, torunlar verdi, size temiz rızıklar bağışladı. Durum böyleyken, onlar batıla inanıp Allah’ın nimetlerini inkâr mı ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlar Allah’ı bırakıp kendilerine göklerden ya da yerden hiçbir rızık veremeyen buna asla gücü yetmeyen düzmece ilahlara taparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Allah’a benzerler yakıştırmaya kalkışmayınız. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allah, özgürlüğünden yoksun, hiçbir şey yapmaya gücü yetmeyen, bir köle ile kendisine bağışladığımız güzel nimetlerin bir bölümünü başkalarına veren kimseyi size örnek veriyor. Hiç bunlar bir olur mu? Allah’a hamdolsun ki, gerçek meydana çıktı. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Adamlardan biri dilsizdir, hiçbirşey yapamaz efendisine yüktür, gönderildiği hiçbir yerden başarı ile dönmez. Şimdi bu adam hiç doğru yolda olan ve adalete uygun emirler veren bir kimse ile bir olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Göklere ve yere ilişkin bilinmezlerin bilgisi Allah’ın tekelindedir. Kıyamet olayı, yakınlığı bakımından bir göz kırpması gibidir ya da bundan bile daha yakındır. Hiç şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Allah sizi, hiçbir şey bilmez halde, analarınızın karınlarından çıkardı, size kendisine şükredesiniz diye işitme duyusu, gözler ve kalpler verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Onlar gök boşluğunda, süzülen kuşları görmüyorlar mı? Onları dengede tutan Allah’dan başkası değildir. Bu olayda mü’minler için birçok ibret dersleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Allah, evlerinizi size barınak yaptı. Süt hayvanlarından gerek geziye çıktığınız ve gerekse beldelerinizde oturduğunuz günlerde kolayca taşıyabileceğiniz çadırlar yaptı. Bu hayvanların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından yaşama sürenizin bitimine kadar yararlanabileceğiniz çeşitli giyim ve kullanım eşyası yapmanızı sağladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah, yarattıklarından size gölgeler sağladı; dağlarda sığınacağınız mağaralar varetti; size sıcaktan koruyucu elbiseler ile düşmanlarınızın darbelerinden koruyucu zırhlar sağladı. Böylece size yönelik nimetlerini tamama erdiriyor ki, ola ki buyruklarına uyasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Eğer onlar sana sırt çevirirlerse senin görevin, buyruklarımızı onlara açıkça duyurmaktan ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Aslında Allah’ın nimetinin pekala farkındalar, ama yine de O’nu tanıyıp doğrulamaya yanaşmıyorlar. Çünkü onların pek çoğu, Allah’tan gelen gerçekleri örtbas ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O gün her ümmetten bir tanık karşımıza getiririz. Ondan sonra artık kâfirlere ne itiraz izni verilir ve ne de Rabblerinden özür dilemeleri istenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Zalimler, azapla yüzyüze geldiklerinde, artık ne azapları hafifletilir ve ne de kendilerine mühlet verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Allah’a ortak koşanlar, koştukları ortakları gördüklerinde «Ey Rabbimiz, seni bırakıp kendilerine yalvardığımız ortaklar bunlardı» derler. Koşulan ortaklar ise onlara «Sizler kesinlikle yalancısınız» diye hemen cevap yetiştirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. O gün müşrikler, çaresizlik içinde Allah’a teslim oluverirler ve uydurma ilahları tarafından yüzüstü bırakılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onlar ki, kâfir oldular ve başkalarını da Allah yolundan alıkoydular, onların azaplarını katlayarak arttırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Her ümmetin aleyhinde kendilerinden bir şahit göstereceğimiz günde seni de onların aleyhinde şahit tutarız. Sana bu kitabı her şeyi açıklayan bir bilge, bir doğru yol rehberi, bir rahmet kaynağı ve müslümanlara yönelik bir müjde olarak indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Allah size adaleti, iyiliği, akrabalara yardım etmeyi emreder. Çirkin davranışları ve iğrençlikleri yasaklar. Sözünü tutasınız diye O, size öğüt verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Allah’a söz verdiğinizde verdiğiniz sözü tutunuz. Pekiştirdiğiniz yeminlerinizi bozmayınız. Çünkü söylediklerinize Allah’ı şahit tutmuş oluyorsunuz. Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Bir ümmet diğer bir ümmetten (sayıca ve malca) daha gelişkindir diye, yeminlerinizi kendi aranızda bir bozuculuk unsuru yaparak, ipini kuvvetle eğirdikten sonra bozup çözen (kadın) gibi olmayın. Şüphesiz Allah, sizi bununla imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyi size muhakkak açıklayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Allah dileseydi, hepinizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Sizler yaptığınız işlerden kesinlikle sorguya çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Yeminlerinizi birbirinize karşı hile aracı kullanmayınız. Yoksa yere sağlam basan ayaklarınız kayıyor ve başkalarının Allah yoluna girmelerine engel olmanızın sonucu olarak ızdırap çekersiniz, ayrıca ahirette de büyük bir azaba çarpılırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Allah’a vermiş olduğunuz sözü birkaç paraya satmayınız. Çünkü gerçeğin bilincindeyseniz, Allah’ın katındaki ödül sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sizin yanınızdaki tükenir, fakat Allah’ın katındaki kalıcıdır, süreklidir. Biz sabredenleri, yaptıkları iyiliklerin en güzel karşılıkları ile ödüllendireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. İman etmiş olan hangi erkek ya da kadın, eğer iyi amel işlerse, ona dünyada mutlu bir hayat yaşatırız, böylelerini ahirette de yaptıkları iyiliklerin en güzel karşılığı ile ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Ey Muhammed, Kur’an okuyacağınız zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Çünkü şeytanın, Rabblerine sığınan mü’minler üzerinde hiçbir nüfuzu, hiçbir etkinliği yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Şeytanın, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerinde, nüfuzu ve etkinliği vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz herhangi bir ayeti başka bir ayetle değiştirdiğimiz zaman kâfirler sana «Sen bunu yalandan uyduruyorsun» derler. Oysa Allah kullarına ne mesaj indireceğini herkesden iyi bilir. Aslında onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Onlara de ki; «Bu Kur’an’ı, Ruh’ül-Kudüs (Cebrail) Rabbinin katından hakka dayalı olarak indirdi. Amacı, mü’minlerin inancını pekiştirmek, müslümanlara doğru yol kılavuzu ve müjde kaynağı olmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Onların «Bu Kur’an’ı, Muhammed’e biri öğretiyor» dediklerini kesinlikle biliyoruz. Bu asılsız yakıştırmayı ileri sürerken kastettikleri kişinin dili yabancıdır, Arapça değildir; oysa Kur’an’ın dili fasih bir Arapça’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Allah’ın ayetlerine inanmayanları O doğru yola iletmez. Onları acıklı bir azap beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Allah’ın ayetlerine inanmayanlar yalan söylerler, iftira ederler; işte asıl onlardır yalancılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. iman ettikten sonra kâfir olanlar, Allah’ın gazabına uğrarlar, onun için büyük bir azap vardır. Yalnız bu hüküm, kalpleri kesin bir imanın hazzı ile donanmış olduğu halde baskı altında kalanlar için değil, fakat gönüllerinin kapısını inkârcılığa açanlar için geçerlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Çünkü onlar dünya hayatını ahirete tercih etmişlerdir ve çünkü Allah, kâfirleri doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Bunlar var ya; Allah onların kalplerini, kulaklarını, gözlerini mühürlemiştir; onlar gafillerin, (aymazların) ta kendileridirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Hiç kuşkusuz, ahirette hüsrana uğrayanlar olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Buna karşılık dinlerinden dönsünler diye çeşitli işkencelere uğratıldıktan sonra göç edenler, arkasından cihad edenler ve karşılaştıkları zorluklara sabırla katlananlar da var. Hiç kuşkusuz Rabbin, tüm bu olup bitenlerden sonra onlar hakkında affedicidir, merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. O gün herkes gelip kendini savunur ve hiç kimseye haksızlık yapılmaksızın herkese yaptıklarının karşılığı tam olarak verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Allah size bir beldeyi örnek veriyor. Bu belde güven ve huzur içinde yaşıyordu, her yandan kendisine bol rızık akıyordu. Fakat halkı, Allah’ın nimetlerine karşı nankörce davrandı. Bunun üzerine bu tutumları yüzünden Allah, sırtlarına açlık ve korku elbisesi giydirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Gerçi onlara kendi ırklarından peygamber gelmişti, fakat onu yalanladılar. Bunun üzerine zalimlikleri yüzünden azap yakalarına yapıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Eğer kulluğunuzu Allah’a sunuyorsanız, O’nun size bağışlamış olduğu helal ve temiz rızıklardan yiyiniz ve O’nun nimetlerine şükrediniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Allah size sadece, leşi, kanı, domuz etini ve Allah’dan başkası adına boğazlanmış hayvanları yasakladı. Kim çaresiz kalır da başkasının payına el uzatmaksızın ve zorunluluk sınırını aşmaksızın bu yasak etlerden yerse, hiç kuşkusuz Allah affedicidir, merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Kendi dillerinizle uydurduğunuz asılsız nitelemelere dayanarak «Şu helaldir, şu da haramdır» diyerek Allah adına yalan uydurmayınız. Hiç şüphesiz Allah adına yalan uyduranlar iflah olmazlar. Kurtuluşa eremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Kısa süreli bir dünya mutluluğu tadarlar, ama acıklı bir azap onları beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Yahudilere, sana daha önce anlattığımız yiyecekleri haram kıldık. Ama biz onlara zulmetmiş değiliz, tersine onlar kendi kendilerine zulmettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Hiç kuşkusuz Rabbin bu aşamadan sonra onlar hakkında affedicidir, merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Hiç kuşkusuz İbrahim Allah’ın buyruğuna titizlikle uyan, tek Allah’a inanmış bir önderdi, O Allah’a ortak koşanlardan değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Rabbinin nimetlerine şükreden bir kuldu, Allah onu seçip dosdoğru yola iletmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Biz ona dünyada iyilik verdik, ahirette ise O, kesinlikle iyi kullar arasındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Sonra sana «İbrahim’in tek Allah ilkesine dayalı inanç sistemine uy, O Allah’a ortak koşanlardan değildi» diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Cumartesi günü yasağı, bu konuda anlaşmazlığa düşenler (yahudiler) için kondu. Hiç şüphesiz Rabbin kıyamet günü anlaşmazlığa düştükleri konularda, haklarında hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. İnsanları Rabbinin yoluna maharetli bir yöntemle ve güzel öğütlerle çağır, onlarla üslupların en güzel, en etkilisi ile tartış. Hiç şüphesiz Rabbin, yolundan sapanları herkesten iyi bildiği gibi, doğru yolda olanları da herkesten iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Eğer kâfirlere işkence edecekseniz, onlara, vaktiyle size yapmış oldukları işkencenin benzerini uygulayınız. Ama eğer sabrederseniz bu tutum sabredenler hesabına daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Sabret, sabretmeyi ancak Allah’ın yardımı ile başarabilirsin; onlar için üzülme, çevirdikleri entrikalar ve kurdukları tuzaklar sakın canını sıkmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Çünkü Allah kesinlikle kötülükten uzak duranlarla ve iyi davranışlarla beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster