وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
Ve ma zerae leküm fil erdı muhtelifen elvanüh inne fı zalike le ayetel li kavmiy yezzekkerun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَمَا
ve vardır
ذَرَأَ
yarattıklarında
لَكُمْ
sizin için
فِي
الْأَرْضِ
yeryüzünde
مُخْتَلِفًا
çeşitli
أَلْوَانُهُ
renklerdeki
إِنَّ
şüphesiz
فِي
ذَٰلِكَ
bunda
لَايَةً
ibret vardır
لِقَوْمٍ
bir toplum için
يَذَّكَّرُونَ
öğüt alan

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve yeryüzünde sizin için yarattığı, ayrı ayrı, çeşitli renklerde ne varsa hepsi râm olmuştur size. Şüphe yok ki bunda da ibret alacak topluluk için bir delil var.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve yeryüzünde sizin için yarattığı, çeşitli renklerde ne varsa, hepsi de boyun eğmişlerdir O’nun emrine. İşte bunlarda da, anıp hatırda tutmasını bilen kimseler için elbette çıkarılacak bir ders, bir ibret vardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Yeryüzünde sizin için rengârenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Gene sizin için arzda, muhtelif renklerde yarattığı şeyleri de (size hizmet veren kılmıştır)... Muhakkak ki bu işaret üzerinde düşünecekler için ne dersler var!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Yeryüzünde sizin için değişik renklerde yarattığı şeyleri de (sizin hizmetinize verdi). Şüphesiz bunda öğüt alan topluluk için ibret vardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Yerde sizin için üretip-türettiği çeşitli renklerdekileri de (faydanıza verdi). Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Yeryüzünde muhtelif renklerle yarattığı şeyleri (hayvanat ve bitkileri) de sizin hizmetinize bağladı. Elbette bunda da düşünecek bir topluluk için bir ibret nişanesi var.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Yeryüzünde rengârenk şeyleri de sizin için yaratmıştır. Öğüt alacak topluma bunda ders vardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Yeryuzunde rengarenk seyleri de sizin icin yaratmistir. Bunda, ogut alan kimseler icin ibret vardir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Sizin için yeryüzünde, farklı ren.Jerde yarattıklarını da hizmetinize vermiştir. Şüphesiz bunda iyice düşünüp öğüt alan bir millet için öğüt ve ibret vardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Ve sizin için yeryüzünde yarattığı rengârenk (güzel) şeyler vardır. İşte bunlarda da ders almasını bilen kimseler için elbette çıkarılacak bir ibret vardır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Yeryüzünde sizin için rengârenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ve sizin için yeryüzünde yarattığı rengarenk nesneleri de… Düşünen bir toplum için elbette bunda bir ders vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Yeryüzünde sizin için yarattığı değişik renklerdeki şeyleri de sizin hizmetinize sunmuştur. Elbette bunda öğüt alan kimseler için bir ibret vardır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O yeryüzünde yarattığı çeşitli türdeki varlıkları da sizin yararınıza sundu. Bunda öğüt alan kimselere ibret dersi vardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekileri de (faydanıza verdi). Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için bir ayet vardır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Yeryüzünde sizin için rengârenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Sizin için yerde çeşidli renklerle yaratdığı neler varsa (onları da size müsahhar kılmışdır). Bunların her birinde öğüd alacak, (iyi düşünecek) bir zümre için elbette birer âyet vardır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Yeryüzünde sizin için yarattığı, renkleri muhtelif şeyleri de (size itâatkâr kıldı). Şübhesiz bunda (da) ibret alacak bir topluluk için kat`î bir delil vardır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için O, yaratmıştır. Muhakkak ki öğüt alan bir kavim için bunda ayetler vardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Yeryüzünde sizin faydalanmanız için, çeşitli ve renkleri farklı bitkileri yetiştirmiştir. Bunlarda da (Rabbinin büyüklüğünü) hatırlayanlar için ibret alınacak çok şeyler var.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa hepsinin renkleri çeşit çeşittir (muhteliftir). Muhakkak ki bunda, zikreden (tezekkür eden) bir kavim için elbette âyet (delil) vardır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Yeryüzünde rengârenk şeyleri de sizin için yaratmıştır. Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayet vardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve sizin için yeryüzünde yarattığı bütün o rengarenk (güzel) şeyler: işte bunlarda da anıp da hatırda tutmasını bilen kimseler için elbette çıkarılacak bir ders/bir mesaj vardır!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve sizin için yeryüzüne serpiştirdiği her biri farklı tonlarda rengarenk (güzellikler)... Kuşkusuz bütün bunlarda (da), hafızası olup hatırda tutan bir toplum için mutlaka çıkarılacak bir ders vardır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve sizin için yerde renkleri muhtelif olarak neler yaratmış ise şüphe yok onda da öğüt alacak bir kavim için elbette bir ibret vardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Yeryüzünde rengârenk şeyleri de sizin için O yaratmıştır. Bunda da öğüt alan bir topluluk için âyet (ibret) vardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Yeryüzünde sizin için yarattığı rengârenk şeyler! Şüphesiz bunda, hatırlamaya çalışan bir kavim için gerçekten bir ibret vardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O yeryüzünde yarattığı çeşitli türdeki varlıkları da sizin yararınıza sundu. Bunda öğüt alan kimselere ibret dersi vardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Yeryüzünde türlü türlü renklerle, her çeşitten bitki ve hayvan olarak sizin için yarattığı daha neler neler var!Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak ibret var.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Yeryüzünde yarattığı çeşitli renklerdeki (hayvanları, bitki)leri de (sizin hizmetinize verdi). Şüphesiz bunda öğüt alan bir toplum için ibret vardır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için var etmiştir. Bunda öğüt alan bir toplum için birer ayet vardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekileri de (faydanıza verdi). Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayet vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ve sizin için yeryüzünde, çeşit çeşit renklerde başka şeylere de vücut vermiştir. Bütün bunlarda, düşünüp ibret alacak bir toplum için elbette bir mucize vardır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And the things on this earth which He has multiplied in varying colours (and qualities): verily in this is a sign for men who celebrate the praises of Allah (in gratitude).