1. Allah’ın emri mutlaka gelecektir. Onu acele ederek istemeyin. Allah onların kendisine ortak koştukları şeylerin hepsinden yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah, melekleri vahy ile, insanları "Ben, Allah dan başka ilah yok, yalnızca benden korunun" mesajı ile uyarsınlar diye, kendisinin seçmiş olduğu kullarından dilediğine indirir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah gökleri ve yeri amaçladığı planına uygun bir şekilde (hak ile) yaratmıştır. O, onların ortak koştuklarından çok çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah insanı bir damla sudan yarattığı halde, insan hemen yaratanına karşı hasım kesiliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Etinden, sütünden, güçlerinden ve derilerinden faydalandığınız) Evcil hayvanları sizin için yaratmış, onlardan elbise yaparak ısınır, başka şekilde faydalanır ve etlerinden de yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Bu hayvanları) Akşam eve getirdiğinizde ve sabah çayıra saldığınızda, sizin hoşunuza giden güzellikler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ancak çok büyük sıkıntılarla ulaşabileceğiniz yerlere yüklerinizi bu hayvanlar taşır. Rabbiniz (size karşı) çok şefkatli ve çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Atları, katırları ve eşekleri sizin onları binek olarak kullanmanız ve aynı zamanda sizin için bir güzellik olması için yaratmıştır. Allah bilmediğiniz daha pek çok şeyleri de yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yolun doğru olanını belirlemek Allah’a aittir. O yolun farklı alternatifleri de var. Allah dilerse sizi toplu halde doğru yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gökten sizin için su indiren (yağmuru yağdıran) O dur. O su, sizin, ağaçların (bitkiler) ve otlattığınız hayvanların içeceğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O suyla (Allah) sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve her türlü meyveler bitirir. Düşünebilen bir topluluk için bunlarda alınacak ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yine Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize (kullanmanıza) amade kıldı. Yıldızlarda O nun emri ile sizin hizmetinizdedir. Aklını kullanan bir toplum için, bunlarda da ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yeryüzünde sizin faydalanmanız için, çeşitli ve renkleri farklı bitkileri yetiştirmiştir. Bunlarda da (Rabbinin büyüklüğünü) hatırlayanlar için ibret alınacak çok şeyler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Taze etler yemeniz, üzerlerinize taktığınız süsleri çıkarmanız için, Allah denizi de sizin kullanımınıza sunmuştur. Lütfundan rızık aramanız için kullandığınız gemilerin, denizlerde farklı yerlere gittiğini görürsün ki, belki (Rabbinize) şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yeryüzüne sizin için referans olsun diye dağlar, nehirler ve yollar yerleştirdik ki, (gideceğiniz) yollarınızı onlarla doğru bulursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve (başka) işaretleri (koyduk), yıldızlar ile gidecekleri yollarını doğru bulsunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hiç yaratan ile, yaratamayan bir olur mu? Düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Eğer Allah’ın sizin için yarattığı nimetlerini, saymaya kalksanız, kesinlikle sayamazsınız. Şüphesiz ki Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah, sizin içinizde gizlediklerinizi de bilir, açıkça söylediklerinizi de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah dan başka dua ettikleriniz (yardıma çağırdıklarınız) hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar kendileri yaratılmışlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Dua ettiğiniz) Ölüler yaşayanlar değiller ki, ne zaman diriltileceklerini nereden bilsinler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İlahınız tek bir ilah dır. Ahiret gününe inanmayanlar, kendilerini büyük gördükleri için, kalpleri hep inkar içerisindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ama hiç şüphe yok ki Allah onların içlerinde sakladıklarını da, açıkça söylediklerini de bilir. Elbet ki O, büyüklük taslayanları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kendini beğenmişlere "Rabbiniz ne indirdi?" diye sorulduğu zaman, "Öncekilerin masallarını" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar (vahye, öncekilerin masalları diyenler) kıyamet gününe kadar, bu ortaya attıkları sözün vebalini yüklensinler ve ayrıca cehalet içerisindeki, bu sözle saptırdıkları kimselerin vebalini de taşısınlar. Yüklendikleri şeyler ne kadar kötü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlardan öncekiler de pek çok tuzaklar (hileler) hazırladı. Allah da oturdukları binalarına (azap emrini) vermiş, binalarının tavanları da üzerlerine çöküvermiş ve böylece azap, onlara bilmedikleri bir yerden gelivermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra Allah, kıyamet günü onları alçaltacak ve "Sizlerin, farklı farklı ilahlar kabul edip bana ortak koştuklarınız nerede?" diye soracak. Kendilerine ilim verilenler "Bu gün alçaklık ve kötülükler, hakkı inkar edenlerin üzerine olacak" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Meleklerin canlarını aldığı, kendi kendilerine haksızlık yapanlar "Biz kötü bir şey yapmıyorduk" diyerek güvencede olmaları için mazeret atarlar. Halbuki Allah onların ne yaptığını en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Sürekli kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Allah’a karşı büyüklük taslayanlar için, kalınacak yer olarak ne kadar kötü bir yer. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah dan korunanlara "Rabbiniz ne indirdi?" diye sorulduğunda, onlar "iyilikler" indirdi derler. Dünyada iken iyi ve faydalı şeyler yapanlar için güzellikler olup, ahiret yurdunda da onlar için daha güzel şeyler var. Allah dan korunanların kalacakları yerler ne kadar güzel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sürekli olarak kalacakları, altlarından ırmakların aktığı adn bahçelerine (cennetlere) girerler. Orada onların diledikleri her şey var. İşte, Allah’ın korunanlar için verdiği karşılık böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Melekler, ter temiz olarak canlarını aldıklarına "Allah’ın güven ve selameti sizin üzerinize olmak üzere, yaptıklarınızın karşılığı olarak bahçelere (cennetlere) girin" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar (hala) meleklerin kendilerine gelmelerini veya Rabbinin azabının gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekilerde böyle yapmışlardı. Allah, onlara haksızlık yapmadı. Ancak onlar kendi kendilerine haksızlık yaptılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Böylece, yaptıklarının karşılığında onlara kötülükler isabet etti ve alay ettikleri şeylerde onların üzerine hak oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah’a ortak koşanlar "Allah dileseydi, biz ve atalarımız ondan başka hiçbir şeye kulluk etmez ve onun haram ettiğinden başka şeyleri de haram etmezdik" dediler. İşte, onlardan öncekilerde bu şekilde yapmıştı. Elçilere düşen, yalnızca açıkça tebliğ etmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Her toplum (ümmet) içerisine "Yalnızca Allah’a kulluk edin ve Allah’a karşı gelen her türlü azgınlardan da uzak durun" diyen elçiler gönderdik. O toplum içerisinden Allah’ın doğru yola ilettikleri olduğu gibi, sapıklık içerisinde bırakılmalarını hak edenler de oldu. Yeryüzünü şöyle bir dolaşın bakalım da, yalanlayanların durumu ne hale gelmiş, görün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onların doğru yola gelmeleri için, ne kadar çaba gösterirsen göster, şüphesiz ki Allah, sapıklık yolunu seçenleri, doğru yola iletmez ve onların bu hususta hiçbir yardımcıları da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Birde, Allah’ın ölenleri yeniden diriltmeyeceğine dair, Allah adına yemin edip duruyorlar. Tam tersine, Allah’ın yeniden diriltme sözü, mutlak gerçekleşecektir. Ama insanların pek çoğu bunu bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Bu diriliş) Onların aralarında ihtilaf edip çekiştiği konuların, açıkça ortay çıkması ve gerçekleri inkar edenlerin kesinlikle yalancı olduklarını bilmeleri içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Dikkat edin! Biz bir şeyin olmasını dilediğimizde ki sözümüz, yalnızca ona "Ol" deriz, o da hemen olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Zulüm ve baskı gördükten sonra, Allah yolunda hicret edenleri, dünyada daha güzel yerlere yerleştiririz. Ahiret yurdundaki karşılıklarının daha büyük olduğunu bir bilseler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte, Allah’a olan inançlarında direnç (sabır) gösterenler ve yalnızca Allah’a güvenip dayananlar bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Senden öncede birtakım adamlara vahyederek, onları da (kendi toplumlarına) göndermiştik. Eğer (bu konuları) bilmiyorsanız zikir ehline (vahiy kültüründen haberdar olanlara) sorun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (O adamlar toplumlarına) Açık deliller ve vahy den oluşan sayfalarla gönderildiler. Sana da, öğütlerle dolu kitabı, onlara indirilenleri açıkça bildirmen için indirdik ki, belki üşünürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sürekli olarak inananlara tuzak ve hileler kuranlar, Allah’ın onları yere batırmasından veya onların haberlerinin olmadığı bir zamanda, azapla yakalamasından güvende mi oldular? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Veya bir dönüşüm içinde (normal yaşantı anında) oldukları bir sırada (yakaladığında), bu durumda onların Allah’ı engelleyecek güçleri var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. En çok korktukları bir sırada, onları yakalamayacağından emin mi oldular? Senin Rabbin kullarına karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlar Allah’ın yarattığı herhangi bir şeye bakmıyorlar mı? Rablerinin yanında kendi acizliklerini bilerek, gölgelerinin sağdan ve soldan saygı ile secde ederek eğildiğini görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Göklerde ve yerde olan canlılardan ve meleklerden her biri, Rablerine karşı büyüklük taslamadan, O na secde edip kapanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Her şeyin üzerinde olan Rablerinden korkarak, emredildikleri şeyleri kayıtsız yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah onlara "İki ilah edinmeyin. Yalnızca tek ilah O dur, ancak benden korkun" demiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Göklerde ve yerlerde olan her şeyin sahibi O dur. Sürekli ve değişmez kuralların konulduğu yegane din de O na aittir. O halde, sakınacağınız Allah dan başkaları mı var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Sizin elinizde olan her nimet Allah dandır. Size bir zarar dokunduğunda, O na yönelirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Üzerinizden size dokunan zararı kaldırdığında, sizden bir gurup, hemen Rablerine ortaklar koşmaya başlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sizlere verdiğimiz nimetleri inkar edin ve onlarla bir zaman yaşayın. Ama sonra bunların (inkar etmenizin) karşılığını öğreneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bizim kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden, (mahiyetlerini ve yetkilerini) bilmedikleri kimselere (şunlarda bize rızık veriyor diye) pay çıkartıyorlar. Allah’a yemin olsun ki uydurduğunuz her şey hakkında mutlaka sorguya çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Kızlar Allah’a aittir yakıştırmasını yapıyorlar. Allah, onların canlarının istediği şeylere sahip olmaktan çok uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlardan birisine kız çocuğu olduğu müjdesi verildiğinde, öfkelenerek, yüzü simsiyah kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Aldığı kötü haberden dolayı, toplum içerisinde utana utana o kız çocuğunu evinde tutsun mu? Yoksa onu toprağa mı saklasın (gömsün)? İkilemi içerisinde kalır. Verdikleri karar ne kadar da kötü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kötü misaller (kararlar) vermek ahiret’e inanmayanların yaptığıdır. Güçlü ve her şeyin hükmünü veren Allah ise en yüce misalleri verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Eğer Allah insanları yaptıkları zulümden dolayı hemen yakalasa idi, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Yalnızca belirlenmiş bir vakte kadar onlara süre tanıyor. Zamanları dolduğunda ne bir saat geciktirilirler, nede bir saat öne alınırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Hoşlarına gitmeyen şeyleri ve ağızlarıyla uydurdukları yalanları Allah’a nispet ediyorlar ve güzel olan şeyleri de kendileri sahipleniyorlar. Şurası muhakkak ki ateş onlarındır ve hesap günü onlarla hiç ilgilenilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah’a yemin olsun ki senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Şeytan (aldatıcı güçler) onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Bu gün (hesap günü) onların sığındıkları şeytandır ve onlar için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Kitabı sana, ihtilaf içerisinde olanların ayrılığa düştükleri konuları açıklaman için indirdik. O kitabın içeriğinde, inanan bir toplum için doğru yolu gösteren ve onlar için rahmet dolu ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Allah gökten su indirir ve ölümünden sonra, o suyla yeryüzünü diriltir. İşiten bir toplum için bunda alınacak ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Evcil hayvanlarda da sizin için ibret var. Yedikleri ile kan arasından oluşan ve karınlarından çıkan, içenler için, katkısız, lezzetli ve içimi kolay olan sütlerini size içiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hurma ve üzümlerin meyvelerinden sarhoş edici içkiler elde ettiğiniz gibi, onlardan güzel rızıklar (yiyecekler) da hazırlarsınız. Aklını kullanan bir toplum için bunlarda da alınacak ibretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbin arıya "Dağlarda veya ağaçlarda veya insanların yükseklere hazırladıkları yerler (kovanlar) da evler edinin" diye vahy etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra "Her türlü meyveden yiyin ve Rabbinin her türlü yollarına boyun eğerek gidin" dedik. Arıların karınlarından çeşitli renklerde, insanlar için şifa olan bir içecek (bal) çıkar. Düşünebilen bir toplum için bunlarda alınacak ibretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Allah sizi yaratıp sonrada sizi öldürür. Sizin içinizden ömrünün en düşkün (rezil) çağına kadar yaşattığı ve bildiği şeyleri bilmez duruma gelen kimseler var. Allah her şeyi bilen ve her şeyi ona göre planlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Allah, sizin bir kısmınızı, rızık olarak bir kısmınıza üstün tuttu. Kendilerine fazla rızık verilenler, sorumlulukları altındakileri rızıklandırmaktan kaçınıyorlar. Hâlbuki rızıklanma hususunda eşittiler. Onlar Allah’ın nimetlerini inkar mı ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Allah size, kendiniz gibi insan olan eşler yaratmış ve bu eşlerden de yardımcılar olmak üzere evlatlar ve rızıklanmanız için temiz yiyecekler vermiştir. Şimdi bu nimetlerden sonra batıl olan şeylere mi inanıyorlar ve Allah’ın nimetlerini inkâr mı ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. 73. Göklerde ve yerde hiçbir şeyi rızık olarak elde edemeyen ve asla güç yetiremeyecek olan, Allah’dan başkalarına kulluk ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Allah’ı misaller vererek anlatmayın. Allah her şeyi bilir, siz bilemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allah size kendisi için hiçbir şeyi planlayamayan sahipli köle insanla, kendisine güzel bir rızık verdiğimiz ve bu rızıklardan gizli ve açık ihtiyaç sahiplerine veren iki insanı misal veriyor. Şimdi bu ikisi eşit midir? Hamd (övgü) bütünüyle Allah’a aittir. Ama onların çoğu bunu bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (Yine) Allah iki adamı misal olarak anlatıyor. İkisinden birisi dilsiz ve kendisi için hiçbir şeyi planlayamıyor ve o daima sahibine bir yük. Sahibi onu hangi işe yönlendirse bir işe yaramıyor. Birde doğru bir yol üzerinde olup, adaletli olmayı emreden diğer bir adam var. Şimdi bu iki kişi eşit midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Göklerin ve yerlerin bilinmeyenlerinin (gayb) bilgisi Allah’a aittir. Kıyamet saatinin oluşması, bir göz açıp kapaması, hatta ondan daha yakındır. Allah elbetteki her şeyi bir plan üzerine yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Allah, sizler henüz hiçbir şey bilmezken, annelerinizin karnından sizi çıkarandır. Şükredesiniz diye size, kulak, göz ve kalp vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Göğün boşluğunda, yaratanının emriyle uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları (havada) tutan Allah dır. Bu gözlemlemede, inanan bir toplum için alınacak ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Allah, evlerinizi sükûnet içinde dinlenebileceğiniz mekânlar kıldı. Göçebe hayatı yaşadığınızda veya sabit bir yere yerleştiğinizde kolayca taşıyabileceğiniz hafiflikte, hayvanların derilerinden evler (çadırlar), yünlerinden, ince kıl (tüy) larından ve saçlarından ev eşyası yapmanızı sağladı (öğretti) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah, yarattığı varlıklardan (rahatlayabileceğiniz) gölgeler var etmiş, dağlardan sığınacağınız yerler meydana getirmiş ve sıcaktan korunacağınız elbiseler yapmayı ve yine bu elbiselerle tehlikelerden korunmayı öğretmiştir. Böylece Allah üzerinize nimetlerini tamamladı ki, belki O nun koyduğu kurallara teslim olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Allah’ın (senin elçiliğinle bildirdiği) bu mesajlarından yüz çevirirlerse, yalnızca sana düşen açık ve anlaşılır bir şekilde anlatmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onlar Allah’ın nimetlerini çok iyi bildikleri halde, sonradan o nimetleri inkâr ediyorlar. Onların (insanların) pek çoğu hakkı (gerçekleri) kabul etmeyenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O gün (hesap günü) her toplumun içerisinden şahitler getiririz ki, inkâr edenlerin gereksiz konuşmalarına ve kendilerine göre mazeret uydurmalarına izin verilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Kendilerine haksızlık yapanlar (zalimler) azabı gördüklerinde, bundan sonra azap onlardan hafifletilmez ve onların yüzüne de hiç bakılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Yine Allah’a ortak koşanlar, kendilerini Allah’a ortak koştukları kimseleri gördüklerinde "Ey Rabbimiz! Seni bırakıp da, kendilerinden yardım talep (dua) ettiklerimiz işte bunlar" derler ve onlara "Sizler gerçekten yalancılarmışsınız" diye laf atarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Onlar (dünyada iken yapmaları gerekirken) hesap günü Allah’a teslim olduklarını bildirirler. Ama dünyada iken uydurdukları her şey onlardan uzaklaşmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. İnkâr edenlere ve Allah yolundan insanları çevirenlere, Allah’ın dininde kargaşa (fesat) çıkarmalarından dolayı, artırarak azap üstüne azap vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. O (hesap) gün her toplum içinden, onlara şahitlik yapacak kendi içlerinden bir şahit getireceğiz ve müslümanlar için doğru yolu gösteren, rahmet ve müjde olarak sana indirdiğimiz kitap ile her şeyin açıklandığına dair bunlara şahitlik yapman için, senide şahit olarak getireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Allah, adaletli olmayı, insanlara iyilikler yapılmasını, akrabaların ihtiyaçlarının karşılanmasını emrediyor ve hayâsızlığın, çirkin şeylerin yapılmasını ve (Allah’a) isyan etmeyi yasaklıyor. Düşünesiniz diye Allah size böyle öğütler veriyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Antlaşma yaptığınızda, Allah ile yaptığınız antlaşmalara uyun. Allah’ı kefil göstererek, sağlam bir şekilde yaptığınız yeminleri bozmayın. Yaptığınız şeylerin hepsini Allah biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Sağlamca örgüsünü ördükten sonra, örgüsünü söken kadınlar gibi olmayın. Siz diğer inanç sahiplerinden (Yahudi, Mecusi, Ateist, Hıristiyan, Budist) sayıca kalabalık olmanızdan dolayı, yeminlerinizi aranızda bir topluluğa galebe çalmak için vasıta (baskı) olarak kullanıyorsunuz. Allah yeminlerinizle sizi deniyor. Aranızda ihtilaf ettiğiniz konuları, kıyamet gününde elbetteki açıklayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak, Allah isteyeni sapıklık içinde bırakır, isteyeni de doğru yola iletir. Şüphesiz ki yaptığınız her şeyden sorulacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Aranızda yeminlerinizi istismar vasıtası olarak kullanmayın. Ayaklarınız sağlamca bastıktan sonra kaydırırsınız ve Allah yolundan sapmanızdan dolayı da çok kötü bir azap tadarsınız. Aynı zamanda sizin için (kıyamet günü) büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Allah ile yaptığınız antlaşmaları çok ucuz bir değer karşılığında satmayın. Eğer bilirseniz, Allah’ın yanında elde edecekleriniz daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. (Antlaşmaları bozarak) Elde ettikleriniz tükenir. Hâlbuki Allah’ın katında elde ettikleriniz kalıcıdır. Sabredip inançlarından taviz vermeyenlere (sabır edenlere), yaptıklarının en güzeli ile elbette karşılık vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Erkeklerden veya kadınlardan Allah’a inanmış olarak, kim doğru ve güzel işler yaparsa, onlara tertemiz bir hayat yaşatırız ve hesap gününde de yaptıklarının en güzeli ile karşılığını kesinlikle veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Şeytanın, inananlar ve Allah’a güvenip dayananlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Onun güç yetirdiği kimseler, ancak Kur’an’dan yüz çevirenler ve Allah’a ortak koşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Allah, ne indirdiğini bildiği halde, biz bir ayetin yerine başka bir ayeti değiştirdiğimizde "Sen ancak uyduruyorsun" derler. Ama onların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Onlara "Rabbinden gerçek olarak (hiçbir değişikliğe uğratmadan), inananların imanlarını güçlendirmek, doğru yolu göstermek ve teslim olanları müjdelemek için, Kur’an’ı Ruhul Kudüs indirmiştir" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Onların "Ona (Muhammed’e) bir insan öğretiyor" dediklerini biliyoruz. Hâlbuki (Muhammed’e) Öğretmekle itham ettikleri kişinin dili yabancı bir dil. Ama bu (Kur’an) açıkça Arapça dil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Allah’ın ayetlerine inanmayan kimseleri Allah asla doğru yola iletmez ve inanmayanlar içinde acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Allah’ın ayetlerine inanmayan kimseler (Allah adına) yalan uyduruyorlar. İşte böyleleri yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Kalbi iman ile dolu olduğu halde inkar etmeye zorlananların dışında, kim imanından sonra inkar eder ve kalbini küfre açarsa, onlar üzerine Allah’dan bir öfke ve büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. İşte bu (duruma düşmelerinin sebebi), ahiret hayatına karşılık, dünya hayatını daha çok sevmelerindendir. Şüphesiz ki Allah hakkı inkâr edenler topluluğunu doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Doğrulardan habersiz olduklarından dolayı, Allah’ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimseler de böyleleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Şurası kesindir ki onlar ahirette kaybedenlerden olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Sonra senin Rabbinin, başlarına gelen belalardan (fitne) sonra, oraları terk edip hicret edenler, mücadele edenler (savaşanlar) ve başlarına gelenlere sabredenler için (bağışlaması var). Elbette ki Rabbin bağışlayan ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. O gün (kıyamet günü) her nefis, kendini kurtarmanın mücadelesini vererek gelir. Ama her nefse yapmış olduklarının karşılığı ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Allah size bir kasabanın misalini verir. Herkes güven içinde ve bulundukları durumdan memnun, rızıkları her yerden bolca gelirken, sonra onlar Allah’ın nimetlerini inkara kalkıştılar. Allah da onlara yaptıklarının karşılığında, açlık ve korku azabını tattırmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Halbuki onlara kendi içlerinden bir elçi gelmişti de onlar, o elçiyi yalanlamıştı. Zulümlerine devam ettikleri bir zamanda onları azap yakalamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Allah’ın size rızık olarak verdiklerinin helal ve temiz olanlarından yiyin. Eğer yalnızca O na kulluk etmek istiyorsanız, nimetlerinden dolayı Allah’a şükredin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Allah size ölü etini (leş), kanı, domuz etini ve Allah dan başkası adına kesilenleri yemeyi yasaklıyor. Kim zorda kalırsa onların haramlılığına (helal etmeye kalkarak) isyan etmemek ve haddi aşmamak koşuluyla yiyebilir. Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Dillerinizde yalanları alışkanlık haline getirip, Allah adına yalan söyleyerek, rast gele bu helaldir, şu haramdır demeyin. Allah adına yalan söyleyenler, asla kurtuluşa eremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. (Bu şekilde yalanlarla) Bir müddet yaşayıp giderler ama onlar için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Yahudi olanlara da daha önceden, sana anlattıklarımızı haram etmiştik. Allah onlara zulmetmedi ama, (Bu yasaklara uymamalarından dolayı) onlar kendi nefislerine zulüm ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Sonra Rabbin, bilgisizce kötülük yapan ve yaptığı kötülükten sonra tövbe edip doğru işler yapanların (tövbelerini kabul eder). Şüphesiz ki senin Rabbin tövbeden sonra bağışlayıcı ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. İbrahim, Allah’a gönülden kulluk eden, yalnızca doğruya yönelen (hanif) bir ümmetti. Aynı zamanda İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. O nun nimetine şükreden bir kul oldu. Rabbi onu seçti ve dosdoğru bir yola iletti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Ona dünyada güzellikler verdik ve ahirette de o salihlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Sonra sana da "Hep doğruları ve gerçekleri araştıran (hanif olan), İbrahim’in dinine uy diye vahyettik. İbrahim asla müşriklerden değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Allah’ın (koyduğu emirler ve yasakları) dini hakkında ihtilaf edenleri ayırmak için, cumartesi günü (avlanma) yasağı koyduk. Allah onların ihtilaf ettikleri konularda kıyamet günü hükmünü verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Sen, Rabbinin yoluna hikmetli sözler ve güzel öğütler vererek davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan sapanları ve kendi yoluna uyanları en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Siz karşınızdakileri (kötü sözler söyleyerek) suçlarsanız, onlarda sizin onları suçladığınızın aynıyla suçlarlar (daha kötü sözlerle hakaret ederler). Eğer sabırlı davranırsanız (öfkelerinizi tutarsanız), sabredenler için bu daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Sabret. Senin sabır etmen, yalnızca Allah’a güvenmendir. Onların hazırladığı plan ve tuzaklardan dolayı canını sıkma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Allah, kendisinden korunanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster