1. Elif. Lam. Ra. Bunlar, içerisinde her şeyin açıkça okunduğu kitabın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu kitabın ayetlerini inkar edenler, öyle bir vakit (hesap günü) gelir ki, o zaman Allah’ın dinine teslim olanlardan olmayı çok isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onları bırak yesinler, dünyada elde ettikleri ile yaşasınlar ve kendilerine has hayalleri (düşünceleri) onları oyalasın. Daha sonra (böyle olmadığını) öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yaşantıları kitaplara (tarihi kayıtlara) geçmiş şehirlerden, helak ettiklerimiz var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiçbir toplum, kendileri için belirlenmiş ömürden önce ne yok olabilir, nede verilen zamanı erteleyebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İnkâr edenler Allah’ın elçisine "Ey kendisine zikrin (Kur’an’ın) indirildiği kişi! Sen şüphesiz ki delinin birisisin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Eğer sen doğru söyleyenlerden birisi isen, bize melekleri getirirsin" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz ancak melekleri hak (onları inkârlarından dolayı yok etmek) için indiririz. O zaman onlar bekletilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Zikri (Kur’an’ı) biz indirdik ve elbetteki onu koruyacak olanda biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Senden önceki batıl dinlerine sım sıkı sarılanlara da elçi göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ne zaman onlara bir elçi gelse, o elçiyle mutlaka alay etmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bizde bu özelliği, tüm günahkâr inkârcıların kalplerine belirleyici özellik olarak koyduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar asla elçilere inanmayacaklar. Zira, önceki inkarcılarda aynı şekilde inanmamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara göklerin kapılarını açsak ve onlar oradan göğe çıkartılsalar da (yine inanmazlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Göğe çıkartılsalar) "Gözlerimiz döndürülmüş, yok yok biz, büyülenmiş bir topluluğuz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz göklerde takım yıldızlar (burçlar) yaratarak, bakanlar için göğü süslemiş olduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Göklerin bu düzenini her türlü kovulmuş bozguncu güçlerden de koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kim gizli gizli (göğü) dinlemeye çalışırsa, onu açık belirgin bir alev takip eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yeryüzünü de genişçe yaydık ve üzerine dağları yerleştirdik. Orada her türlü bitkilerden de dengeli bir şekilde bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yeryüzünde yarattıklarımızı, sizin yaşamanızı sağlamak için var ettik. Onların (yeryüzündeki canlıların) rızkını veren siz değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hiçbir şey yoktur ki, onların yaşam kaynakları bizim yanımızda olmasın. Biz belli bir ölçü ile kaynakları yeryüzüne indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bitkilere aşılayıcı rüzgârları gönderip, gökten su indirerek sizi ve onları biz sularız. Bu kaynakların koruyucusu da siz değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Muhakkak ki hayat verende, öldüren de biziz ve her şeyin varisleri de biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sizin içinizden, kendisi için doğru işler yapanları da biz biliriz, doğru şeyleri yapmayanları da yine biz biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Rabbin onların hepsini diriltip toplayacak. Şüphesiz ki Allah, her şeyin hükmünü veren ve her şeyi, en iyi bir şekilde bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Biz insanı toprağın çamurundan, yıllanmış kara balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İnsanın yaratılmasından öncede görünmez varlıkları (melekleri), küçücük bir ateş parçasından yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbin meleklere "Ben yeryüzünde çamurlu topraktan, yıllanmış kara balçıktan insan yaratacağım" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Çamuru insan halinde şekillendirdiğim ve kendi diriliğimden (canlılığımdan ruhumdan) ona verdiğim zaman, can verilmiş insan için (Rabbinize) secdeye kapanın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Meleklerin tamamı topluca secde ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ancak İblis, secde edenlerle beraber secde etmekten kaçındı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Rabbi İblise "Ey İblis! Secde edenlerle birlikte niçin secde etmedin?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İblis "Senin, toprağın çamurundan, kara yıllanmış balçıktan yarattığın bir insan için secde etmem olanaksız" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Allah "Çık oradan. Sen kovuldun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Senin için din (hesap) gününe kadar lanet var" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İblis "Rabbim! Bana diriliş gününe kadar mühlet ver" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah "Sen mühlet verilenlerdensin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Bilinen bir vakte kadar" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İblis "Rabbim! Beni azdırmana karşılık, insanlara yeryüzünde (yaptıkları yanlışları) süsleyeceğim ve onların tümünü azdıracağım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Yalnızca onlardan, senin halis kulların (senin emirlerinin dışında başka bir emir tanımayanlar) hariç" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah "Bu yol, benim en doğru yolumdur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Ancak, bana karşı gelip, isyan ederek sana tabi olanlar haricinde, benim kullarım üzerinde senin hiçbir etkin (yaptırım gücün) yok" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Şüphesiz ki cehennem, sana uyanların hepsine vaat edilen yerdir" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "O cehennemin yedi kapısı var. Farklı şekilde isyan eden suçlulardan her birisi için, girecekleri ayrı kapılar var" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Allah dan sakınanlara gelince, onlar cennetin bahçeleri içinde ve her türlü içecek kaynaklarının başındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Esenlik ve güven içinde o bahçelere girin" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onların kalplerindeki rahatsız edecek bütün düşünceleri çıkartırız. Altlarına serilmiş divanlarda kardeşlik içerisinde karşılıklı oturup, yatarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Orada onlara hiçbir zorluk dokunmaz ve onlar oradan asla çıkartılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Kullarıma haber ver ki "Ben, kullarımı mutlak bağışlayan ve onlara merhamet edenim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Aynı zamanda benim azabım can yakıcıdır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlara İbrahim’in misafirleri hakkında haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Misafirler İbrahim’in yanına girdiklerinde ona "Selam" dediler. İbrahim "Biz sizden korktuk (sizin halinizden ürperdik)" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Misafirler "Bizden korkma. Biz sana, bilgin bir oğlan çocuğunun olacağını müjdelemek için geldik" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İbrahim "Bana yaşlılık gelip çatmışken, siz ne ile müjdelediğinizin farkında mısınız? Dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Misafirler "Biz seni olacak bir gerçekle müjdeliyoruz. Umutsuzlardan olma" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İbrahim de onlara "Rabbimin Rahmetinden ancak sapkınlar umutlarını keserler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. "Ey Elçiler! Başka haber vereciğiniz bir durum var mı? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlarda "Biz günahkâr bir toplum (u yok etmek) için gönderildik" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. "Yalnızca Lut ailesinin hepsini mutlaka kurtaracağız" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. "Ancak karısı hariç, biz onun boğulanlardan olmasını planladık (takdir ettik" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Elçiler Lut ailesine geldiklerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Lut elçilere "Siz (bu çevrede) bizim tarafımızdan tanınmayan bir topluluksunuz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Onlarda "Biz, kavminin şüphe ettiklerini (azabı) sana getirdik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "Sana gerçek doğru olanı getirdik ve bu hususta doğruyu söylüyoruz" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. "Gecenin sessiz bir bölümünde ailenle birlikte yola çık ve onları arkalarından takip et. İçinizden hiçbir kimse geride bıraktıklarına (hasretle özlemle) bakmasınlar. Emredildiğiniz tarafa doğru geçip gidin" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Böylece, emrimizin yerine gelmesi için hükmedince, onların tamamen arkaları (kötü davranışları) sona erecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şehir halkı sevinç içinde (Lut’a) geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Lut onlara "Bunlar benim misafirlerim. Beni utandıracak bir şey yapmayın" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Allah dan sakının ve beni üzmeyin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlar da "Sana kendi âlemimizde (işimize karışmayı) yasaklamadık mı?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Lut "Eğer yapmak istiyorsanız (evlilik şartı ile) işte kızlarım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Misafirler "Vay ömrüne! Onlar bu işin sarhoşluğu içinde, bu çirkinliği yapmak için uğraşıyorlar" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Sabah güneş doğarken, yok edici (yüksek frekanslı) bir ses onları yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Yaşadıkları yerin altını üstüne getirdik ve üzerlerine sertleşmiş taş gibi, çamur yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Bu hadisede ders alabilenler için ibretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Şüphesiz ki bu (yaptıkları çirkinliğin karşılığı olarak) yerine getirilmesi gereken bir yoldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. İnanan bir toplum için de, bu cezada alınacak dersler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Eyke halkı da zulümde çok haddi aşmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Bizde onlardan, yaptıkları zulmün intikamını aldık. Şüphe yok ki, haddi aşan bu iki toplum, yaptıkları çirkinliklerde (diğer toplumlara) açıkça kötü örnek olmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Hicir halkı da kendilerine gönderilen elçileri yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlara elçiler eliyle mesajlar gönderdiğimiz halde, onlar bu mesajlara sırtlarını döndüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Dağlardan getirdikleri taşları yontarak güvenli evler inşa ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Sabah olunca onları şiddetli bir ses yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Ama, yaptıkları o güvenli evlerin onlara hiçbir faydası olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. (Biz) gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları da ancak hak ile (gerektiği şekilde) yarattık. Şübhesiz kıyâmet ise mutlaka gelicidir; (ey Resûlüm!) O hâlde (onlara şimdilik) güzel muâmele ederek aldırma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Şüphesiz senin Rabbin hep yaratan ve her şeyi en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Biz sana, tekrarlanan yediyi ve ulu büyük bir Kur’an verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Gözlerini onlar için çifter çifter verdiğimiz geçimliklere çevirme ve bundan dolayı (nimetin şükrünü yapmıyorlar diye) üzülme. Sen yalnızca inananlara kol kanat ger. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. İnkar edenlere "Ben sizin için açıkça bir uyarıcıyım" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Daha önceki ayrılıklara düşmüş olanlara indirdiğimiz kitaplar gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Onlar da Kur’an’ı birbirinden kopuk tutarsız parçalara ayırdılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Sonra Rabbine and olsun ki onlara bunların hepsini soracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (Kur’an’a karşı) yaptıkları ve aldıkları tavrı da sorgulayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Sen, sana emrolunana yüzünü dön (o Kur’an’ın bütünlüğüne bak) ve ortak koşanlardan yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Biz, seninle alay edenlere karşı sana yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Alay edenler, Allah ile birlikte başkasını ilâh sayanlardır. Her iki dünyada da âkıbetlerinin nasıl olacağını yakında öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Biz senin, onların söylediklerine karşı göğsünün daraldığını elbette biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Övgü ile Rabbini bütün eksikliklerden arındır ve O na secde edenlerden ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster