قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
Kale inneküm kavmümü münkerun
Kelime
Anlamı
Kökü
قَالَ
dedi
إِنَّكُمْ
şüphesiz siz
قَوْمٌ
kimselersiniz
مُنْكَرُونَ
hiç tanınmamış

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  O, siz dedi tanınmamış kimselersiniz.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Doğrusu siz, burada tanınmayan kimselersiniz!" dedi.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Lût onlara: "Hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz" dedi.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Lût) dedi ki: "Muhakkak ki siz yadırganacak birilerisiniz!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Siz tanınmayan bir topluluksunuz’ dedi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (Lut) Dedi ki: "Sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Lût dedi ki: "- Doğrusu siz ürkülecek bir kavimsiniz

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Lût onlara, “Hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz” dedi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (61-62) Elciler Lut’un ailesine gelince, Lut: «Dogrusu siz taninmayan kimselersiniz» dedi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Lût, onlara : «Elbette (yabancısınız) tanınan bir topluluk değilsiniz,» dedi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (61-62) Ve elçiler, Lut`un evine gelince, (Lut onlara): “Doğrusu, siz (burada) tanınmayan kimselersiniz!” dedi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (61-62) Elçiler (melekler) Lût’un ailesine gelince, Lût onlara, "Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz" dedi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (61-62) Elçiler Lût âilesine gelince, Lût onlara: «Hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz» dedi.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Siz, bizce tanınmayan bir topluluksunuz" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Lût dedi ki: «Doğrusu siz ürkülecek bir kavimsiniz.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Lût; «Siz benim tanımadığım kimselersiniz» dedi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (Lut) Dedi ki: "Sizler gerçekten münker bir kavimsiniz."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Dedi ki: "Hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz"

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Lût) dedi ki: «Herhalde siz tanınmamış bir zümresiniz».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (61-62) Nihâyet elçiler Lût âilesine geldiğinde, (Lût onlara:) `Doğrusu siz (buralarda pek) tanınmamış bir topluluksunuz` dedi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Lut: Doğrusu siz, tanınmamış kimselersiniz, dedi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Lut elçilere "Siz (bu çevrede) bizim tarafımızdan tanınmayan bir topluluksunuz" dedi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  (Lut (A.S) şöyle) dedi: "Muhakkak ki; siz tanınmayan bir kavimsiniz (yabancı bir topluluksunuz)."

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Lut) Dedi ki: "Sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Lut onlara): "Doğrusu, siz (burada) tanınmayan kimselersiniz!" dedi.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  o dedi ki; "Bakın, siz tanınmayan garip kimselersiniz!"

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (Lut aleyhisselâm) Dedi ki: «Muhakkak siz, meçhul bir tâifesiniz.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Lut onlara: "Doğrusu siz tanınmamış kimselersiniz. " dedi.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  "doğrusu siz tanınmamış kimselersiniz" dedi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Lût; «Siz benim tanımadığım kimselersiniz» dedi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (61-62) Elçiler Lut’un evine gelince O: "Doğrusu, siz ürkülecek kimselersiniz." dedi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Lût): "Siz hiç tanınmamış kimselersiniz!" dedi.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  -Siz, tanınmayan kimselersiniz, dedi Lût.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (Lut) Dedi ki: «Sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Lût: "Siz tanınmayan kimlersiniz." dedi.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  He said: "Ye appear to be uncommon folk."