1. Elif, Lâm, Ra; bunlar kitabın, Kur’an’ın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gün gelecek, kâfirler «keşke vaktiyle müslüman olsaydık» diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bırak onları yesinler, dünya nimetlerinden yararlansınlar ve ihtirasları ile oyalansınlar, ilerde gerçeği öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yok ettiğimiz her beldenin mutlaka uğradığı akıbete ilişkin belirli bir yazısı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiçbir millet ne yokoluş gününü öne alabilir ve ne de yaşama süresini aşabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Müşrikler dediler ki; «Ey kendisine Kur’an inen adam, sen kesinlikle delinin birisin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer söylediklerin doğru ise bize melekler ile birlikte gelseydin ya. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Oysa biz melekleri ancak gerektiğinde indiririz, o zaman da onlara artık mühlet tanınmaz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bu Kur’an’ı gerçekten biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey Muhammed, biz senden önce de eskiden yaşamış çeşitli milletlere peygamberler göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bu milletler, kendilerine gelen her peygamberi mutlaka alaya almışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Biz böylece peygamberleri alaya alma huyunu günahkârların kalplerine aşılarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar Kur’an’a inanmazlar. Oysa daha önceki yoldaşları hakkında ilahi kanun işlemişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eğer onlara bir kapı açsak da göğe çıkmaya koyulsalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. «Gözlerimiz hayal görüyor, herhalde birileri bize büyü yaptı,» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gökte takım yıldızlar (ya da yörüngeler) yarattık ve onları gözetleyenler için çeşitli güzellikler ile donattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Göğü bütün kovulmuş şeytanlardan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ancak kulak hırsızlığına yeltenen bir şeytan olursa onu parlak ışıklı bir kayan yıldız kovalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yerin alanını geniş yaptık, oraya sabit dağlar serpiştirdik ve orada belirli bir ölçü uyarınca her bitkiyi bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada gerek sizin için ve gerekse rızıkları tarafınızdan sağlanması sözkonusu olmayan diğer canlılar için besin kaynakları yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Evrende varolan her şeyin hazinesi, ana kaynağı bizim yanımızdadır. Ve biz her şeyi size belirli bir ölçüye göre indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Gönderdiğimiz yağmur yükleyici rüzgârlar aracılığı ile size gökten su indirerek su ihtiyacınızı karşıladık. Yoksa su kaynağını oluşturan siz değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Dirilten de öldüren de yalnız biziz ve her şey sonunda bize kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Biz sizin eskiden gelip geçenlerini de geride kalanlarını da biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hiç kuşkusuz Rabbin tüm insanları biraraya toplayacaktır. O her işi yerinde yapar ve her şeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gerçekten biz insanı kara çamurdan oluşmuş kuru balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Cinni de daha önce dumansız alevden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hani Rabbin, meleklere dedi ki; «Ben kara çamurdan oluşmuş kuru balçıktan bir insan yaratacağım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ona biçim verip içine kendi ruhumdan bir soluk üflediğimde önünde secdeye kapanınız!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bunun üzerine bütün melekler hep birlikte secdeye kapandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yalnız İblis, secdeye kapananlar arasında olmayı reddetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah «Ey İblis, seni secde edenler ile birlikte olmaktan alıkoyan nedir?» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İblis «Kara çamurdan oluşmuş kuru balçıktan yarattığın insana secde etmek bana yakışmaz» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Allah «Öyleyse defol oradan, artık sen rahmetimden kovulmuşsun» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Hesaplaşma gününe kadar sürekli olarak lânetim üzerinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İblis, «Ey Rabbim, o halde insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana yaşama süresi tanı» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah, «Sen kendilerine yaşama süresi tanınanlardansın» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O belirli vaktin gününe kadar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İblis dedi ki; «Ey Rabbim, beni kışkırtıp sapıklığa düşürdüğün için dünyada kötülüğü onlara cazip göstererek hepsini yoldan çıkaracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sadece onların arasındaki seçkin kulların hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah dedi ki; «İşte bana ileten doğru yolum budur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sana uyan sapıklar dışındaki kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun, hiçbir etkileme gücün yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onların hepsinin buluşma yerleri cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Oranın yedi kapısı vardır. Her kapıdan hangi cehennemlik grupların içeriye girecekleri belirlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kötülükten sakınanlar ise, cennetteler ve pınar başlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlara «Esenlikle ve güven içinde oraya giriniz» denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Biz cennetliklerin kalplerindeki tüm kin tortularını çekip çıkardık, onlar orada karşılıklı koltuklarda oturan kardeşlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlar orada bıkkınlık hissetmezler, oradan çıkarılmaları da sözkonusu değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki, ben gerçekten affediciyim, merhametliyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Fakat azabım da son derece acıklı bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlara İbrahim’in konukları hakkında da bilgi ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hani İbrahim’in yanına girip selâm verdiklerinde O «Biz sizden korkuyoruz» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlar «Korkma, biz sana bilgin bir oğlun olacağını müjdeliyoruz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İbrahim «Hayli ilerlemiş yaşıma rağmen mi bana bu müjdeyi veriyorsunuz? O halde neye dayanarak müjde veriyorsunuz?» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. ’Seni hak ile müjdeledik. Şu halde ümit kesenlerden olma’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İbrahim, «sapıklardan başka kim Allah’ın rahmetinden ümit keser» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İbrahim; «Ey elçiler göreviniz nedir?» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlar dediler ki, «Biz günahkâr bir topluma gönderildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Yalnız Lût’un bağlıları ile ailesi hariç; onların tümünü kurtaracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Yalnız Lût’un eşi hariç, onun geride kalanlar arasında olmasını uygun gördük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Bu elçiler Lût’un evine geldiklerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Lût; «Siz benim tanımadığım kimselersiniz» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Onlar dediler ki; «Biz sana soydaşlarının kuşku ile karşıladıkları ilahi azabı haber vermeye geldik.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Sana gerçeği getirdik, kesinlikle doğru söylüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Gecenin bir saatinde aileni ve bağlılarını yola çıkar, sen de peşlerinden git, hiçbiriniz arkasına bakmasın, emredildiğiniz yere doğru yol alın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Böylece Lût’a bu önemli olayı, yani sabah olunca şu adamların soylarının kurumuş olacağı yolundaki hükmümüzü bildirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şehir halkı sevinç içinde Lût’un evine geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Lût onlara dedi ki; «Bunlar benim konuklarımdır, sakın beni onlar karşısında rezil etmeyiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah’dan korkunuz, beni utandırmayınız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Hemşehrileri ona; «İnsanlar ile ilişki kurmayı biz sana yasaklamamış mıydık?» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. "Eğer yapmak istiyorsanız, işte bunlar, benim kızlarım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ey Muhammed, hayatın hakkı için onlar sarhoşlukları içinde debeleniyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Tanyeri ağarırken korkunç bir gürültüye tutuldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Beldelerinin altını üstüne getirdik ve üzerlerine taşlaşmış balçık kütleleri yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Hiç şüphesiz görüntü aracılığı ile işin özünü kavrayabilenler için bu olayda alınacak birçok dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Bu beldenin yıkıntıları halâ işlek olan bir yol üzerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Bu yıkıntılarda mü’minler için ibret dersleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Eyke halkı da, hiç kuşkusuz zalim kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Bu yüzden onlardan da öç aldık; bu beldelerin her ikisi de işlek bir yol üzerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Hicr vadisinin halkı da gerçekten peygamberleri yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlara mucizelerimizi gösterdik, fakat onlar yüz çevirdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Onlar dağları oyup güvenli köşkler yapıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Gün doğarken korkunç bir gürültüye tutuldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Oydukları köşkler hiçbir işlerine yaramadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındaki varlıkları bir gerekçeye dayalı olarak yarattık, boşuna yaratmadık. Kıyamet anı kesinlikle gelecektir. O halde onların küstahlıklarını soylu bir umursamazlıkla karşıla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Her şeyi yaratan ve her şeyi bilen Rabbindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Gerçekten sana sürekli tekrarlanan yedi ayetli Fatiha suresini ve yüce Kur’an’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Erkek, kadın bazı kâfirlere verdiğimiz kimi dünya nimetlerine göz dikme ve (iman etmiyorlar diye) onlar için üzülme, mü’minlere karşı alçak gönüllülük kanatlarını indir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ben açık sözlü bir uyarıcıyım de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Kutsal kitaplarının ayetleri arasında ayırım gözeten bölücülere de mesaj indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Onlar ki, Kur’an’ın ayetleri arasında da ayırım gözettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Rabbin hakkı için, onların tümünü kesinlikle sorguya çekeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Yaptıkları işler konusunda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Sana buyurulanı açıktan açığa bildir. Ve müşriklere aldırış etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. O istihzacılara karşı muhakkak ki biz sana yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Onlar ki Allah’la beraber başka bir tanrı tanırlar. Onlar yakında bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Andolsun ki onların dediklerinden göğsünün daraldığını biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Sen hemen Rabbini hamd ile tesbih et. Ve secde edenlerden ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Ve sana «yakîn» gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster