وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
Ve inna le nahnü nuhyı ve nümıtü ve nahnül varisun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَإِنَّا
biziz
لَنَحْنُ
elbette biz
نُحْيِي
yaşatırız
وَنُمِيتُ
ve öldürürüz
وَنَحْنُ
ve biziz
الْوَارِثُونَ
gerçek varis olan

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve şüphe yok ki ancak biz diriltiriz, biz öldürürüz ve biziz her şeye vâris olan.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve muhakkak ki, hayatı bahşeden de, ölüme hükmeden de biziz. Gerçekten her fani ölümlü kişinin mülküne de biz varis oluruz.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Muhakkak ki biz, evet biziz hayat veren de öldüren de! Biz vârisleriz (siz Fânisiniz biz Bakıy’iz)!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Gerçekten biz, (evet) elbette biz diriltir ve öldürürüz. (Onların) varisleri de biziz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Şüphesiz Biz, gerçekten Biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar Biziz.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Elbette ve elbette biz diriltiriz, öldürürüz ve hepsinin variseri de biziz (onlar hep helâk olacak, biz ise ebedîyyen bakîyiz. ).

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Doğrusu biz diriltiriz, öldürürüz ve hepsinin vârisi biz kalırız.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Dogrusu dirilten ve olduren Biziz; hepsinin gerisinde de Biz kaliriz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Şüphesiz ki biz, diriltir ve öldürürüz ve vâris olanlar da biziz.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Ve muhakkak ki, hayatı bahşeden de, ölüme hükmeden de biziz. (Fani olan her şey göçüp gittikten sonra) her şeyin sahibi olarak kalacak olan yine biziz!

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Biz, elbette biz diriltir ve öldürürüz, sonunda her şeyin sahibi olarak kalacak olan yine biziz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Elbette biz diriltiriz ve biz öldürürüz! Ve hepsinin varisleri de biziz.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Dirilten de öldüren de yalnız biziz ve her şey sonunda bize kalır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Şüphesiz biz, gerçekten biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar biziz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Gerçek biz, mutlak biz hem diriltiriz, hem öldürürüz. Biz (Hepsinin) vârisleriyizdir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Şübhesiz ki biz ise, elbette hem hayat veririz, hem öldürürüz; (mahlûkatın) hepsine vâris olanlar da biziz!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Doğrusu Biz, hem diriltiriz, hem de öldürürüz. Hepsine varis de Biziz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Muhakkak ki hayat verende, öldüren de biziz ve her şeyin varisleri de biziz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve muhakkak ki; Biz, sadece Biz hayat veririz. Ve Biz öldürürüz. Ve varis olanlar da Biziz.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Şüphesiz biz, evet gerçekten biz yaşatır ve öldürürüz ve (her şeye) varis olanlar da biziz.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve muhakkak ki, hayatı bahşeden de, ölüme hükmeden de Biziz; ve geçici olan göçüp gittikten sonra her şeyin sahibi olarak kalacak olan yine Biziz!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve elbette Biziz hayatı ve ölümü var eden; ve (ölümlü tüm varlıklardan) geriye kalan her şeyin tek gerçek varisi olan da Biziz.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve muhakkak ki Biz, evet Biz elbette diriltir ve öldürürüz. Varisler olanlar da Bizleriz.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Doğrusu biz hem diriltir hem de öldürürüz. Ve ancak biziz hepsine vâris olanlar.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Şüphesiz biz yaşatırız (yaşamanıza izin veririz) ve öldürürüz (ölümünüze izin veririz). Gerçek vârisler Biziz.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Dirilten de öldüren de yalnız biziz ve her şey sonunda bize kalır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Muhakkak ki hayatı veren de Biz’iz, hayatı geri alıp öldüren de ve elbette hepsine vâris olacak, hepsinden sonraya kalacak olan baki de Biz’iz.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Biziz, elbette biz ki, yaşatır, öldürürüz; gerçek vâris olan da biziz (her fâninin mülkü bize geçer. Ölmeyen, dâimâ kalan yalnız biziz).

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Şüphesiz biz, hem hayat veririz hem de öldürürüz. Ebedi olan da biziz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Şüphesiz Biz, gerçekten Biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar Biziz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Biziz, elbette biziz o hayat vermekte olan, o öldürmekte olan. Ve biziz sonunda mirasçı kalan.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And verily, it is We Who give life, and Who give death: it is We Who remain inheritors (after all else passes away).