1. Elif-Lam-Ra! Bunlar Kitab`ın, yani özünde açık ve (hakikatı) açıklayıcı olan ilahi hitabın ayetleridirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gün gelecek, inkarda ısrar edenler (vahyin yol göstericiliğine) teslim olmayı yürekten temenni edecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kendi haline bırak onları; yesinler, geçici hazlarla avunsunlar, oyalasın onları boş umutlar: nasıl olsa zamanı gelince (gerçeği) öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Zira Biz hiçbir memleketi, (önceden) bilinip anlaşılan ilahi bir vahye muhatap kılmadıkça helake sürüklememişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Kaldı ki) hiçbir uygarlık, kendisi için belirlenen sürenin (artık kaçınılmaz olan) bitimini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bir de (kalkıp) "Sen ey kendisine uyarıcı mesaj indiğini (iddia eden) kişi, evet sen kesinlikle mecnunsun!" dediler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Eğer doğru söylüyor idiysen, bize meleklerle gelseydin ya!" (diye de eklediler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz, melekleri ancak ve ancak hakikatin gerçekleşmesi için indiririz; eğer (dedikleri olsaydı), o zaman da onlar için asla erteleme olmazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Elbette bu uyarıcı mesajı kaynağından indiren Biziz; onu koruyacak olan da kesinlikle yine Biz olacağız, Biz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Doğrusu (Ey Peygamber), senden önce de geçip gitmiş topluluklara (elçiler) göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kendilerine gelen hiçbir elçi yoktu ki onları alaya almamış olsunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Biz (vahyin, etki etmeden) günahkarların yüreklerinden geçip gitmesini işte böyle sağlarız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. onlar da öncekilerin nasıl bir model ortaya koydukları sergilendiği halde, (yine de) bu (vahye) inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve eğer onların üzerine gökten bir kapı açmış olsaydık ve onlar da oraya yükselebilselerdi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. kesinlikle derlerdi ki: "Al işte, bizim basiretimiz de bağlandı; daha da beteri (galiba) biz topyekün büyülendik..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Doğrusu Biz, gökyüzünde yıldız kümeleri var ettik; ve onları (ibret nazarıyla) bakanlar için süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve onları (bilir bilmez) atan her tür şeytani güçten koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Fakat kim ki (gayb konusunda) kulak hırsızlığına soyunur, onun peşine ayan açık parlak bir alev takılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve yeryüzünü (engebeli arazı yapısıyla) uzatıp genişlettik; zira orada kalkmaz kımıldamaz dağlar yerleştirdik; üstelik orada her türün dengeli bir biçimde büyüyüp gelişeceği (bir canlı hayat) bahşettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yine orada hem sizin için, hem de rızık vericisi siz olmadığınız bütün (diğer) varlıklar için geçinme imkanları sağladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hiçbir şey yoktur ki, onun kaynağı Bizim katımızda olmamış olsun; fakat Biz her bir şeyi tesbit ve tayin edilmiş bir ölçüye göre indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yine, aşılayıcı rüzgarları Biz sevk etmişiz; bunun sonucunda gökten suyu indirmiş ve onunla sizi suya kandımışız; yoksa onun kaynağına hükmeden siz değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve elbette Biziz hayatı ve ölümü var eden; ve (ölümlü tüm varlıklardan) geriye kalan her şeyin tek gerçek varisi olan da Biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Doğrusu Biz, sizin içinizden öne geçmek isteyenleri de, bile isteye geride kalanları da biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve gerçekte senin Rabbin var ya; işte O`dur onları bir araya toplayacak olan: Çünkü O her hükmünde hep isabet kaydeder, her şeyi tarifsiz bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Doğrusu Biz insanı süzme, kurumuş, ses veren bir balçık türünden özgün bir biçim almaya elverişli, tabiatı değiştirilmiş, koyu ve yoğun çamur nevi bir şeyden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Görünmez varlıkları ise, (insandan) daha önce, yakıp kavuran (şaşırtıcı bir karışımda), zehir gibi (insanın gözeneklerine) nüfuz eden tarifsiz bir ateşten yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hani bir zamanlar Rabbin meleklere demişti ki: "Bakın, Ben süzme, kurumuş, ses veren bir balçıktan; özgün bir biçim almaya elverişli, tabiatı değiştirilmiş, koyu ve yoğun bir çamurdan fiziki olarak görünen ölümlü bir varlık yaratacağım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İzleyin; ne zaman ki onu şekillendirir de kendisine ruhumdan üflersem, derhal yere kapanıp onun (hizmetine) amade olun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bunun üzerine meleklerin tümü hep birlikte yere kapandı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. iblis müstesna: o (hizmete) amade olup yere kapananlarla birlikte hareket etmekten kaçındı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Allah) "Ey İblis! Sen neden yere kapananlarla birlikte hareket etmedin?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (İblis) dedi ki: "Benim, süzme, kurumuş, ses veren bir balçıktan; tabiatı değiştirilmiş, koyu ve yoğun bir çamurdan yarattığın bir beşerin emrine amade olmam yakışık almazdı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Allah) "Öyleyse çık git bu makamdan!" dedi, "Çünkü sen kendi kendini aşağıladın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ve unutma ki Hesap Günü`ne kadar tüm lanet senin üzerine olacaktır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (İblis) "Rabbim!" dedi, "Madem öyle, bana tekrar diriliş gününe kadar süre tanı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (Allah) buyurdu ki: "Peki, sen zaten süre tanınmışlardan birisin; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (tabi ki, sadece tarafımdan) bilinen zaman doluncaya ve günü gelinceye kadar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (İblis) "Rabbim!" dedi, "Beni yoldan dışladığın için ben de yeryüzünde onlara (günahları) süslü püslü göstereceğim ve kesinlikle onların tümünü yoldan çıkaracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bunun tek istisnası, onlar arasındaki imanını saf ve temiz tutma çabasını desteklediğin kullar olacak!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (Allah) buyurdu ki: "(Zaten) bu, kendim için benimsediğim en doğru yol ve yöntemdir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Şu bir gerçek ki, has kullarım üzerinde senin hiçbir inandırıcı gücün olmayacaktır; ne var ki batıl inançlı cahil ve bilinçsizlerden sana uyanlar müstesna! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte onların tümünün buluşma yeri cehennemdir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. oranın yedi kapısı vardır; o kapıların her biri, onlardan (günahıma göre) tasnif edilmiş bir kesime tahsis edilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ve fakat muttakiler! Onlar has bahçelerde, pınar başlarında... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Çünkü) onlara "Esenlik ve güvenlik içinde oraya girin!" (denilecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Zira Biz Onları, içlerine işlemiş olan her tür olumsuz duygu ve düşünceden tamamen arındıracağız. Onlar mutluluk tahtları üzerinde, kardeşler olarak karşılıklı oturacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Orada onlar ne bir yorgunluk ve zahmete katlanacaklar, ne de oradan çıkarılacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Ey Peygamber!) Kullarıma haber ver: Ben, evet Ben tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıyım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ama unutma ki, en çok elem ve ıstırap veren azap da Benim azabım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlara İbrahim`in konuklarından da haber ver: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hani, onun huzuruna girmişler ve "Selam!" demişlerdi. (İbrahim) ise "Doğrusu biz sizden çekiniyoruz" diye mukabele etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Çekinmenize gerek yok" dediler, "çünkü biz sana bilge bir oğlan çocuğu müjdelemek amacıyla geldik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. "Ne! Yaşlılık gelip başıma çökmüşken bana bu müjdeyi veriyorsunuz, öyle mi?" dedi; "Peki neye dayanarak bana müjde veriyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlar "Biz seni, gerçekleşmesi kaçınılmaz bir bilgiye dayanarak müjdeliyoruz" deyip eklediler: "Sakın ha, umutsuzluğa düşeyim deme!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. (İbrahim) "Yoldan sapanlar dışında Rabbinin rahmetinden kim umut kesebilir ki?" dedi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. ve ekledi: "Daha başka bir işiniz de var mı ey elçiler?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Dediler ki: "Evet, biz günaha gömülmüş bir toplumun (helakı) için gönderildik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. tabii ki Lut`un (iman) ailesi bundan istisna. Şu kesin ki, biz onların tümünü kurtaracağız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. onun karısı hariç! Biz (tercihine bakarak) bunu öngördük; çünkü o dökülenlerden biri olmayı seçti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Derken, elçiler Lut ailesinin (yanına) gelince Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. o dedi ki; "Bakın, siz tanınmayan garip kimselersiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Dediler ki: "Hayır, aksine biz sana onların kendisi hakkında kuşku içerisinde bocalayıp durdukları şeyi getirdik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. ve biz sana tartışılmaz bir gerçekle geldik; zira unutma ki biz sadece doğruyu söyleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Şu durumda sen gecenin bir vaktinde aileni yola çıkar, sen de onların arkalarından peşlerine takıl! Sizden hiç kimsenin gözü arkada kalmasın! Emredildiğiniz yere doğru ilerleyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ve ona şu kesin kararımızı bildirdik: "İşte bu güruhun kökü gün ağarırken tamamen kazınmış olacaktır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Derken, şehir halkı sevinç çığlıkları atarak gelip (kapıya dayandı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. (Lut) dedi ki: "Bakın, onlar benim konuklarımdır! Sakın bir rezalet çıkarayım demeyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ve Allah`tan korkun; beni de utanç içinde bırakmayın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Şöyle çıkıştılar: "Yok ya! Biz seni el alemin işine karışmaman konusunda uyarmamış mıydık?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. (Lut) dedi ki: "İşte kızlarım; tabi ille de bu işi yapacaksınız!.." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (Melekler) "Hay, sen bin yaşa!" dediler; "Baksana, onlar (şehvet) sarhoşluğuyla (gömüldükleri günah bataklığı) içerisinde debelenip duruyorlar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ve şafak ağarırken, onları (dehşetli) sayha kıskıvrak yakalayıverdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. ve oranın altını üstüne getirdik ve o coğrafyanın üzerine (püskürtü halinde) akkor balçıktan taşlar yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Kuşku yok ki bütün bunlarda, işaretleri okumasını bilen kimselerin alacağı nice ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Yine kuşku yok ki bu (şehir)ler, (hala) varlığı sabit bir yol üzerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Kuşkusuz bütün bunlarda iman sahiplerinin alacağı nice ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Doğrusu (Medyen`deki) Yeşil Vadi`nin halkı da zulme gömülmüş kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Bundan dolayı Biz, onlara (da) yaptıklarının acısını tattırdık. İşte adı geçen bu iki toplumun da, (dünyevi refah açısından) çok önde olduğu ayan açık ortadaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Doğrusu Hicr halkı da gönderilen elçileri yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Zira onlara ayetlerimizi iletmiştik, fakat onlar o (ayetlerden) ısrarla yüz çevirmiştiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hesapta onlar dağları oyarak kendilerine güvenli evler inşa ediyorlardı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. fakat sabahın ilk ışıklarıyla (dehşetli) sayha onları kıskıvrak yakalayıverdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. ve elde ettiklerinden hiçbir şey onların başından belayı savamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. İmdi Biz, gökleri, yeri ve o ikisi arasındakileri başka değil, sadece mutlak hakikate atıf olsunlar için yarattık. Şu da bir gerçek ki, Son Saat kesinlikle gelecektir. Şu halde (onlara) hoşgörüyle karşılık ver: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. çünkü senin Rabbin var ya: en yüce yaratıcı, her şeyi bilen işte O`dur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Doğrusu Biz sana, seb` mesani`yi, yani Yüce Kur`an`ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. (Öyleyse) onlardan kimilerine verdiğimiz geçici lezzetlere iltifat etme! Üstelik onlar için üzülme de... Ancak mü`minlere kol kanat ger. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. ve de ki: "Bakın ben, evet ben (ilahi vahyi) açıklayan uyarıcıyım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. (Vahyi sana Biz indirdik), tıpkı (onu önceden) paramparça edenlere indirdiğimiz gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Onlar ki, (şimdi de) Kur`an`ı birbirinden kopuk sözler demeti olarak tasavvur ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Evet, Rabbine andolsun ki onların tümünü sorgulayacağız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. yapıp ettikleri her şeyden! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. O halde, artık sana emredileni açıkça ortaya koy ve şirk koşmayı tabiat haline getirenlere aldırma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Unutma ki küçümseyip alaya alanlara karşı Biz sana yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Onlar ki, Allah`la beraber başka bir ilah (atama yetkisini) kendilerinde buluyorlar. Nasıl olsa günü gelince (yaptıklarının ne demeye geldiğini) öğrenecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Doğrusu, onların söyledikleri şeylerden dolayı içinin daraldığını Biz de biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Öyleyse Rabbinin adını anarak O`nun yüceliğini hamd ile dile getir ve (hep) O`nun huzurunda secde edenlerden biri ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Nihayet, ölüm gelip seni buluncaya dek Rabbine kulluğu (sürdür)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster