كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
Kezalike neslükühu fı kulubil mücrimin
Kelime
Anlamı
Kökü
كَذَٰلِكَ
işte böyle
نَسْلُكُهُ
onu sokarız
فِي
içine
قُلُوبِ
kalbleri
الْمُجْرِمِينَ
suçluların

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Biz böylece, Kur’ân’ı, yüreklerine kadar sokarız da.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Biz böylece alay edip inanmadıkları Kur’ân’ı, günaha gömülüp giden o alaycıların kalplerinin derinliklerine kadar sokarız da veya biz o alaycı tutumları, günaha gömülüp gidenlerin kalplerine kadar sokarız.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  İşte böylece biz onu, (inkârcılığı) suçluların kalplerine sokarız.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İşte Onu suçluların kalplerinde böylece ilerletiriz.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  İşte onu suçluların kalplerine böyle sokarız.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Böylece Biz onu (alayı), suçlu-günahkarların kalplerine sokarız.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Biz, o küfrü (istihzâyı) mücrimlerin kalblerine işte böyle geçiririz.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Böylece biz de o alayı suçluların kalplerine sokarız.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (12-13) Ayni sekilde biz de Kitap’i suclularin kalblerine sokariz, ama ona yine de inanmazlar. Oysa kendilerinden oncekilerin ugradiklari meydandadir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bunun gibi onu (sapıklık, inkâr, alay ve şirki) suçlu günahkârların kalblerine sokarız (öncekilerin kalblerine soktuğumuz gibi).

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Böylece biz, onu (peygamberleri alaya alma huyunu) günahkârların (tutumlarına uygun olarak) kalplerine sokarız.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Aynı şekilde (onların tutumlarına uygun olarak) biz onu suçluların kalbine sokarız.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  İşte böylece biz onu, (inkârcılığı) suçluların kalplerine sokarız.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  İşte suçluların kalbine böyle (bir tavrı) sokarız.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Biz o küfrü suçluların kalbine işte böyle sokarız.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Biz böylece peygamberleri alaya alma huyunu günahkârların kalplerine aşılarız.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Böylece biz onu (alayı), suçlu günahkarların kalplerine sokarız.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  İşte böylece biz onu, suçluların kalplerine sokarız.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Biz böylece o (istihzâyi) günahkârların kalblerine sokarız.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  İşte böylece onu (o alayı, bir azâb olarak) günahkârların kalblerine sokarız.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Biz, böylece onu suçluların kalbine sokarız.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bizde bu özelliği, tüm günahkâr inkârcıların kalplerine belirleyici özellik olarak koyduk.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  İşte böylece onu (alay etmeyi), mücrimlerin kalplerine sokarız.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Böylece biz (özürleri kalmasın diye) onu (Kur’an’ı), suçluların kalplerine sokarız.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Biz (mesajımızdan yana) bu (alaycı tutumu), işte böylece, o günaha gömülüp gitmiş kimselerin yüreklerine sokarız,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Biz (vahyin, etki etmeden) günahkarların yüreklerinden geçip gitmesini işte böyle sağlarız;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  İşte böylece onu (o istihzâyı) günahkâr olanların kalplerine sokarız.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  İşte böylece biz onu (inkârı) suçluların kalplerine sokarız.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Işte böylece suçluların kalpleri katılaşır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Biz böylece peygamberleri alaya alma huyunu günahkârların kalplerine aşılarız.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (12-13) Biz böylece o inkâr ve alayı suçluların kalplerine sokarız. Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler ibret teşkil ettiği halde yine de onlar iman etmezler.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İşte biz o(Tanrı Zikri)ni suçluların kalblerine böyle sokarız.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İşte biz onu suçluların kalplerine sokarız.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Böylece biz onu (alayı), suçlu günahkârların kalblerine sokarız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Biz ona, günaha batmışların gönüllerinde böyle bir yol veririz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Even so do we let it creep into the hearts of the sinners -