1. Elif Lâm Râ. Bunlar kitabın ve Kur’ân-ı Mübin’in âyetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bir zaman olur kâfirler, "Keşke vaktiyle Müslüman olmuş olsaydık!" diye çok hasret çekerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bırak onları, yesin içsinler, zevklerine düşsünler, arzu ve emelleri kendilerini oyalaya dursun. Yakında bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bizim imha ettiğimiz her memleket hakkında mutlaka daha önce kararlaştırılmış, malum bir vade vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiç bir ümmet vaadesini ne öne alabilir, ne erteleyebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) O kâfirler, alay ederek: "Ey o kendisine kitap indirilmiş olan" dediler; "mutlaka sen bir delisin! Eğer iddianda tutarlı isen, ne diye bize o melekleri getirip göstermiyorsun?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) O kâfirler, alay ederek: "Ey o kendisine kitap indirilmiş olan" dediler; "mutlaka sen bir delisin! Eğer iddianda tutarlı isen, ne diye bize o melekleri getirip göstermiyorsun?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da, kendilerine hiç mühlet verilmez, derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur’ân’ı Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biz’iz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) Senden önce gelip geçen milletlere de Biz Peygamberler gönderdik. Ama onlara hiç bir resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) Senden önce gelip geçen milletlere de Biz Peygamberler gönderdik. Ama onlara hiç bir resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Biz böylece o inkâr ve alayı suçluların kalplerine sokarız. Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler ibret teşkil ettiği halde yine de onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Biz böylece o inkâr ve alayı suçluların kalplerine sokarız. Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler ibret teşkil ettiği halde yine de onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Hatta o kâfirlere gökten bir kapı açsak, onlar da yukarı yükselip çıksalar, yine de "Galiba gözlerimiz bağlandı, belki de büyüye tutulduk!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Hatta o kâfirlere gökten bir kapı açsak, onlar da yukarı yükselip çıksalar, yine de "Galiba gözlerimiz bağlandı, belki de büyüye tutulduk!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-18) Gerçekten Biz, gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik. Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-18) Gerçekten Biz, gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik. Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (16-18) Gerçekten Biz, gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik. Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yeri de yaydık, genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her türlü nebatı yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada hem siz insanlar için, hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hiçbir şey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçü ile indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Aşılayıcı Rüzgârlar gönderdik. Derken gökten yağmur indirip onunla sizi suladık. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Muhakkak ki hayatı veren de Biz’iz, hayatı geri alıp öldüren de ve elbette hepsine vâris olacak, hepsinden sonraya kalacak olan baki de Biz’iz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Doğrusu sizden, önden gidenleri de, geri kalanları da Biz pek iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Senin Rabbin, elbette onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü O hakîmdir, alîmdir (tam hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yaratmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve hani Rabbin meleklere: "Ben, demişti, kuru çamurdan, şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Bu itibarla, Ben onu düzenlediğim insan şekline koyduğum ve içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun önünde secdeye kapanınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (30-31) İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip, secde edenler arasında yer almadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (30-31) İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip, secde edenler arasında yer almadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah İblis’e: "Sen niye secde edenlerle beraber olmadın?" diye sordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Benim," dedi, "kuru çamurdan şekillenmiş balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem mümkün değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) Allah şöyle buyurdu: "O halde, defol buradan! Çünkü sen kovuldun ve bu lânet, hesap gününe kadar senin üzerinde devam edecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) Allah şöyle buyurdu: "O halde, defol buradan! Çünkü sen kovuldun ve bu lânet, hesap gününe kadar senin üzerinde devam edecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Ya Rabbî!" dedi, "O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (37-38) "Haydi, buyurdu, belirli bir güne kadar sana müsaade edildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (37-38) "Haydi, buyurdu, belirli bir güne kadar sana müsaade edildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (39-40) İblis dedi ki: "Ya Rabbî! Beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğim ve senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (39-40) İblis dedi ki: "Ya Rabbî! Beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğim ve senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah buyurdu: "Bu seçkin kullarımın tuttuğu yol, işte Ben’im gözettiğim dosdoğru yoldur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Şüphesiz Benim o seçkin kullarım üzerinde senin hiçbir nüfûzun yoktur, ancak senin peşine takılmış şaşkın azgınlar başka!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (43-44) Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın yedi kapısı vardır ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (43-44) Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın yedi kapısı vardır ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şeytana uymaktan korunan müttakiler ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Esenlikle, emin olarak girin oraya!" (denir onlara). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onların kalplerindeki kini söküp çıkarmışızdır. Dost ve kardeş olarak, divanlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Orada kendilerine hiç bir zahmet ve meşakkat dokunmaz, oradan hiç çıkarılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (49-50) Kullarıma haber ver ki (günahları örten) gafur, (ihsanı bol olan) rahîm Ben’im. Bununla beraber azabım da elîm mi elîm! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (49-50) Kullarıma haber ver ki (günahları örten) gafur, (ihsanı bol olan) rahîm Ben’im. Bununla beraber azabım da elîm mi elîm! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlara İbrâhim’in misafirlerinden de bahset. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onun yanına girdiklerinde "Selam!" dediler. İbrâhim: "Biz sizden korkuyoruz." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Korkma!" dediler. "Biz sana (büyüdüğünde âlim olacak) bir oğlunuzun dünyaya geleceğini müjdeliyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. "Beni mi müjdeliyorsunuz?" dedi. "Bana ihtiyarlık gelip çatmışken, artık beni nasıl tebşir edersiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. "Sana gerçeği müjdeledik, onun için ümit kesenlerden olma!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. O da: "Rabbinin rahmetinden, hak yoldan sapanlardan başka kim ümit keser ki?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ve ilâve etti: "Ey elçiler, bundan başka işiniz nedir? sorabilir miyim?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (58-60) "Haberin olsun!" dediler, "Biz, Lut’un ailesi dışında suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik; onun karısı hariç tüm ailesini kurtaracağız. Zira eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (58-60) "Haberin olsun!" dediler, "Biz, Lut’un ailesi dışında suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik; onun karısı hariç tüm ailesini kurtaracağız. Zira eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (58-60) "Haberin olsun!" dediler, "Biz, Lut’un ailesi dışında suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik; onun karısı hariç tüm ailesini kurtaracağız. Zira eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (61-62) Elçiler Lut’un evine gelince O: "Doğrusu, siz ürkülecek kimselersiniz." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (61-62) Elçiler Lut’un evine gelince O: "Doğrusu, siz ürkülecek kimselersiniz." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. (63-65) "Yok" dediler, "Biz sana, onların şüphe ettikleri cezayı getirdik ve sana emr-i Hak ile geldik, emin ol biz sadık kimseleriz. Hemen gecenin sonunda aileni yola çıkar, sen de arkalarından git, içinizden hiç kimse dönüp ardına bakmasın, size emredilen yere geçin gidin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (63-65) "Yok" dediler, "Biz sana, onların şüphe ettikleri cezayı getirdik ve sana emr-i Hak ile geldik, emin ol biz sadık kimseleriz. Hemen gecenin sonunda aileni yola çıkar, sen de arkalarından git, içinizden hiç kimse dönüp ardına bakmasın, size emredilen yere geçin gidin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. (63-65) "Yok" dediler, "Biz sana, onların şüphe ettikleri cezayı getirdik ve sana emr-i Hak ile geldik, emin ol biz sadık kimseleriz. Hemen gecenin sonunda aileni yola çıkar, sen de arkalarından git, içinizden hiç kimse dönüp ardına bakmasın, size emredilen yere geçin gidin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ona şu kesin emri vahyettik: "Sabaha çıkarlarken onların kökü kesilmiş olacaktır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şehir halkı da misafirlerin geldiğini duyup eğlenmek için gelmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. (68-69) "Bunlar benim misafirlerim!" dedi, "Ne olur beni mahcûp etmeyin. Allah’tan korkun da beni rüsvay etmeyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. (68-69) "Bunlar benim misafirlerim!" dedi, "Ne olur beni mahcûp etmeyin. Allah’tan korkun da beni rüsvay etmeyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlarsa: "Biz seni elalemin işine karışmaktan menetmemiş miydik (şunu bunu korumak sana mı kalmış!)" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Lût: "Eğer evlenmek isterseniz, işte kızlarım, onlarla evlenebilirsiniz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (Resulüm!) "Hayatın hakkı için onlar, kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekte idiler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Güneş doğarken o korkunç ses bastırıverdi onları! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Bir anda şehirlerinin üstünü altına çevirdik. Pişirilmiş çamurdan yapılmış taş yağmuruna tuttuk onları! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Elbette bunda işaretten anlayanlar için alınacak nice ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Hem o şehir harabesi uğrak bir yol üzerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Elbette bunda, iman edecekler için çok ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Eyke halkı da zalim mi zalim bir halk idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu her iki şehir harabesi de uğrak bir yol üzerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Hicr halkı da peygamberleri yalancı saydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlara delil ve mûcizelerimizi verdik, ama onlar bu delillerden yüz çevirdiler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Dağlarda evler yontarak güven içinde bulunuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Bir sabah o korkunç ses bastırıverdi onları! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkânlar hiçbir fayda vermedi kendilerine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Öyle ya, Biz gökleri, yeri ve bu ikisinin aralarında bulunan varlıkları elbette boşuna değil, gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Hiç şüphe yok ki o kıyamet saati gelip çatacaktır. Öyleyse müsamaha ile tatlılıkla davran onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Elbette senin Rabbin mükemmel yaratan ve her şeyi hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Şu kesin ki biz sana Seb-i mesânî ile şu yüce Kur’ân’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Sakın o kâfirlerden bir kısmına geçici bir zevk olarak verdiğimiz dünya nimetlerine göz dikme!Onların iman etmemelerinden ötürü üzülme ve müminlere kol kanat ger, onları şefkatle koru. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ve de ki: "Sizleri bekleyen felakete karşı sizi açıkça uyarıyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. (90-91) Tıpkı o bölüşenlerin, O Kur’ân’ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. (90-91) Tıpkı o bölüşenlerin, O Kur’ân’ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Rabbin hakkı için, onların hepsini sorguya çekeceğiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Onları yaptıkları işlerden sorumlu tutacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Şimdi sen, sana ne emredilmişse onu açıkça onlara söyle. O müşriklere aldırma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Seninle alay edenlerin haklarından gelmeye Biz yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Onlar Allah’tan başka tanrı uyduruyorlar ama yaptıklarının sonucunu yakında öğrenecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Onların bu kabil iddialarından ötürü senin canının sıkıldığını çok iyi biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Ama sen Rabbini hamd ile tenzih et ve secde edenlerden ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadet et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster