قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
Kalu e ve lem nenheke anil alemın
Kelime
Anlamı
Kökü
قَالُوا
dediler
أَوَلَمْ
نَنْهَكَ
seni menetmemiş miydik?
عَنِ
-den
الْعَالَمِينَ
alemler-

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Seni konuk kabûl etmekten menetmedik miydi dediler.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Biz seni yabancıları konuk etmekten veya elalemin işine karışmayı sana yasaklamamış mıydık?" dediler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? dediler.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Dediler ki: "Biz sana başkalarının işine karışma demedik mi?"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Biz seni başkalarına karışmaktan menetmemiş miydik?’ dediler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Dediler ki: "Biz seni ’herkes(in işin)e karışmaktan’ alıkoymamış mıydık?"

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Onlar "- Biz, seni âlemin işine karışmaktan men etmedik mi?" dediler.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bunun üzerine onlar da, “Biz seni başkalarının işine karışmaktan men etmemiş miydik?” dediler.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  «Biz sana kimseyi misafir kabul etmeyi yasak etmemis miydik?» dediler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Onlar: «Biz seni yabancıları (konuk edinmek)den men’etmemiş miydik ?» dediler.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Onlar: “Biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik” dediler.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Onlar, "Biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik" dediler.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  «Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?» dediler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "İnsanlarla diyalog kurmaktan seni menetmemiş miydik?" dediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Lût kavmi şöyle dedi: «Biz sana kimsenin koruyuculuğunu yapmamanı söylememiş miydik?»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Hemşehrileri ona; «İnsanlar ile ilişki kurmayı biz sana yasaklamamış mıydık?» dediler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Dediler ki: "Biz seni ’herkes(in işin)e karışmaktan’ alıkoymamış mıydık?"

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?" dediler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Biz seni, dediler, elâleme karışmakdan, (bizim bu gibi işlerimize müdâhale etmekden) men etmedik mi»?

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Onlar:) `Seni elâlem(in işine karışmak)tan men` etmedik mi?` dediler.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Dediler ki: Biz seni alemlerden men’etmemiş miydik?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onlar da "Sana kendi âlemimizde (işimize karışmayı) yasaklamadık mı?" dediler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Biz seni elâlemin (başkalarının) işine karışmaktan nehyetmedik (men etmedik) mi?

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Dediler ki: "Biz seni âlemlerden (tek bir kişiyi bile misafir kabul etmekten) alıkoymamış mıydık?"

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Cevap verdiler: "Biz sana insanlarla görüşmeyi, (onlara kol kanat germeyi) yasaklamamış mıydık?"

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Şöyle çıkıştılar: "Yok ya! Biz seni el alemin işine karışmaman konusunda uyarmamış mıydık?"

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (Kavmi de) Dediler ki: «Biz seni âlemlerin işine karışmaktan men etmiş değil miydik?»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Dediler ki: "Biz seni elâlemin işine karışmaktan menetmemiş miydik?"

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Dediler ki: "Elâlemin işine karışmaktan seni menetmemiş miydik?"

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Hemşehrileri ona; «İnsanlar ile ilişki kurmayı biz sana yasaklamamış mıydık?» dediler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Onlarsa: "Biz seni elalemin işine karışmaktan menetmemiş miydik (şunu bunu korumak sana mı kalmış!)" dediler.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Seni âlemlerden (başkalarının işine karışmaktan) menetmemiş miydik?" dediler.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  -Biz sana insanları misafir etmeni yasaklamadık mı? dediler.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Dediler ki: «Biz seni ’herkes(in işin)e karışmaktan’ alıkoymamış mıydık?»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Dediler: "Seni el âlemin işiyle uğraşmaktan men etmemiş miydik?"

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  They said: "Did we not forbid thee (to speak) for all and sundry?"