1. Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’an’ın âyetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnkâr edenler, "Keşke müslüman olsaydık" diye çok arzu edeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bırak onları yesinler (içsinler), yararlansınlar; emelleri onları oyalayadursun. İleride (gerçeği) bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Dediler ki: "Ey kendisine Zikir (Kur’an) indirilen kimse! Sen mutlaka delisin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Eğer doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz, melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Aynı şekilde (onların tutumlarına uygun olarak) biz onu suçluların kalbine sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Önceki milletlerin (helâkine dair Allah’ın) kanunu geçmiş iken onlar buna (Kur’an’a) inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar, yine "Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir toplumuz" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar, yine "Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir toplumuz" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada hem sizin için, hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (28-29) Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (28-29) Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ancak İblis, saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah, "Ey İblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İblis dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygı ile eğilemem." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) Allah, "Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lânet senin üzerinedir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) Allah, "Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lânet senin üzerinedir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İblis: "Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (37-38) Allah da, "O hâlde, sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinen güne (kıyamete) kadar mühlet verilenlerdensin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (37-38) Allah da, "O hâlde, sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinen güne (kıyamete) kadar mühlet verilenlerdensin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (39-40) İblis, "Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (39-40) İblis, "Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (41-42) Allah, "İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin yoktur" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (41-42) Allah, "İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin yoktur" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlara, "Girin oraya esenlikle, güven içinde" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Biz, onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, kardeşler olarak karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz, onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (49-50) Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (49-50) Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlara İbrahim’in misafirlerinden de haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hani misafirler İbrahim’in yanına girmiş ve "Selâm" demişlerdi. O da, "Gerçekten biz sizden korkuyoruz" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlar, "Korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İbrahim, "Bana yaşlılık gelip çatmış iken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. "Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Dedi ki: "Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İbrahim, "Ey Elçiler! Göreviniz nedir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Şöyle dediler: "Şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (59-60) Lût’un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). Lût’un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz, onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (59-60) Lût’un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). Lût’un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz, onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (61-62) Elçiler (melekler) Lût’un ailesine gelince, Lût onlara, "Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (61-62) Elçiler (melekler) Lût’un ailesine gelince, Lût onlara, "Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Dediler ki: "Evet, fakat biz sana (kavminin) şüphe etmekte olduğu azabı getirdik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "Biz, sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. "Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere (doğru) geçin gidin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ona şu durumu kesin olarak bildirdik: "Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şehir halkı sevinerek geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Lût, dedi ki: "Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Allah’a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlar, "Biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Lût: "İşte kızlarım. Eğer yapacaksanız (onlarla evlenebilirsiniz)" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (Melekler, Lût’a:) "Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Derken güneşin doğuşu sırasında, o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. O şehrin kalıntıları hâlâ mevcut olan bir yol üstünde duruyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. "Eyke" halkı da şüphesiz zalim idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Onlardan da intikam aldık. İkisi de (Lût kavminin yaşadığı Sodom ile Şu’ayb kavminin yaşadığı Eyke) belirgin bir anayol üzerinde idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Biz, onlara âyetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz, gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Şüphesiz, Rabbin hakkıyla yaratanın (ve her şeyi) bilenin ta kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur’an’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Kâfirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve mü’minlere (şefkat) kanadını indir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. De ki: "Gerçekten ben, apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da (kitap) indirmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr ederek) Kur’an’ı da parça parça edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. (92-93) Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (92-93) Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. (95-96) Şüphesiz biz, Allah ile beraber başka ilâh edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İlerde bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. (95-96) Şüphesiz biz, Allah ile beraber başka ilâh edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İlerde bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. O hâlde, Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt) ve secde edenlerden ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster