وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
Ve inne rabbeke hüve yahşüruhüm innehu hakımün alım
Kelime
Anlamı
Kökü
وَإِنَّ
ve gerçekten
رَبَّكَ
Rabbindir
هُوَ
O
يَحْشُرُهُمْ
onları toplayacak olan
إِنَّهُ
muhakak O
حَكِيمٌ
Hakîmdir
عَلِيمٌ
Bilendir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve şüphe yok ki Rabbin, hepsini de haşreder; şüphe yok ki o, hüküm ve hikmet sâhibidir ve her şeyi bilir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve yine şüphe yok ki, Rabbin hesap gününde onların hepsini bir araya toplayacaktır ve gerçekten herşeyin aslını bilen ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapan da O’dur.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Şüphesiz Rabbin onları (kıyamette) toplayacaktır. Çünkü O, hakîmdir, alîmdir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Muhakkak ki Rabbin, "HÛ"; onları haşreder! Muhakkak ki O, Hakiym’dir, Aliym’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Şüphesiz onları toplayacak olan da senin Rabbindir. O hakimdir, alimdir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ve şüphesiz senin Rabbin, O, onları haşredecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Muhakkak Rabbin odur ki, onları kıyamet gününde hesaba çekmek için toplayacaktır. Gerçekten O, Hakîm’dir; Alîm’dir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Şüphesiz, Rabbin onları toplayacaktır. Çünkü O, işini yerli yerince yapan, her şeyi bilendir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Dogrusu Rabbin onlari diriltip bir araya getirecektir. suphesiz O Hakim’dir, herseyi bilen’dir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Şüphesiz ki, Rabbin onları diriltip biraraya getirecek. Çünkü O, mutlak hikmet sahibidir, yegâne bilendir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Hiç kuşkusuz senin Rabbin, (ancak) O, onları (diriltip) mahşerde bir araya getirecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Şüphesiz Rabbin onları (kıyamette) toplayacaktır. Çünkü O, hakîmdir, alîmdir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onları, senin Efendin toplayacak. O Bilgedir, Bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Şüphesiz Rabbin O’dur ki, onları kıyamet gününde hesaba çekmek için toplayacaktır. O, hikmet sahibidir, bilendir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Hiç kuşkusuz Rabbin tüm insanları biraraya toplayacaktır. O her işi yerinde yapar ve her şeyi bilir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ve şüphesiz senin rabbin, O, onları haşredecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ve gerçekte senin Rabbin var ya; işte O’dur onları bir araya toplayacak olan: Çünkü O her hükmünde hep isabet kaydeder, her şeyi tarifsiz bilir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Şübhe yok ki Rabb’in, (evet) O, onları (kabirlerinden kaldırıb) toplayacakdır. Hakıykat O, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir, (her şey’i de) hakkıyle bilendir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Muhakkak ki onları (mahşerde) ancak Rabbin toplayacaktır. Çünki O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Alîm (herşeyi bilen)dir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Şüphe yok ki Rabbın, onları toplayacaktır. Gerçekten O, Hakim’dir, Alim’dir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Rabbin onların hepsini diriltip toplayacak. Şüphesiz ki Allah, her şeyin hükmünü veren ve her şeyi, en iyi bir şekilde bilendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve muhakkak ki; senin Rabbin, O, onları haşreder (huzurunda toplar). Muhakkak ki; O, Hakîm’dir, Alîm’dir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ve şüphesiz senin Rabbin, evet O, onları diriltip bir araya getirecektir. Gerçekten O, hikmet sahibi olandır, bilendir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve kuşkusuz, (Hesap Günü’nde) onların hepsini bir arada toplayacak olan senin Rabbindir; gerçekten de her şeyin aslını bilen, doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen O’dur.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve gerçekte senin Rabbin var ya; işte O`dur onları bir araya toplayacak olan: Çünkü O her hükmünde hep isabet kaydeder, her şeyi tarifsiz bilir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve şüphe yok. Senin Rabbindir ki, O onları haşredecektir. Muhakkak ki, O hakîmdir, alîmdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Şüphesiz ki Rabbin onları toplayacaktır. Çünkü O hikmet sahibidir, her şeyi bilendir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Şüphesiz rabbiniz O’dur ki, onları toplayacak. Gerçekten O; hakimdir, herşeyi bilendir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Hiç kuşkusuz Rabbin tüm insanları biraraya toplayacaktır. O her işi yerinde yapar ve her şeyi bilir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Senin Rabbin, elbette onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü O hakîmdir, alîmdir (tam hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir).

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Gerçekten onları toplayacak olan, Rabbindir. O hükümdardır, bilendir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Kesinlikle, Rabbin onları bir araya toplayacaktır. Çünkü O, hakimdir, alimdir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ve şüphesiz senin Rabbin, O, onları haşredecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Hiç kuşkusuz, Rabbindir, evet O’dur onları haşredecek olan. Hakîmdir O, Alîm’dir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Assuredly it is thy Lord Who will gather them together: for He is perfect in Wisdom and Knowledge.