1. Elif, lâm, râ. Bunlar, kitabın ve apaçık bir Kur`ân`ın âyetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnkâr edenler zaman zaman, “Keşke Müslüman olsaydık!” diye derin bir özlem duyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bırak onları, yesinler, eğlensinler ve boş ümitler onları oyalayadursun. İleride yaptıklarının yanlış olduğunu bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz, hiçbir toplumu ilâhî kitaptan haberdar kılmadan helâk etmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiçbir millet, kendi ecelini ne ileri alabilir ne de geciktirebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. “Ey kendisine Kur`ân indirilen! Sen mutlaka bir delisin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. “Doğru sözlülerden isen, bize melekleri getirsene!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz melekleri ancak bir amaç için indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kur`ân`ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Andolsun ki senden önce gelip geçmiş topluluklar arasından peygamberler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar, gelen peygamberi mutlaka alaya alırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece biz de o alayı suçluların kalplerine sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Geçmişteki milletlerin durumu ortada iken, yine de ona inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Onlara gökten bir kapı açsaydık da oraya çıkmaya koyulsalardı; “şüphesiz ki gözlerimiz döndü; hayır, büyüye uğramış bir topluluk olduk” derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Onlara gökten bir kapı açsaydık da oraya çıkmaya koyulsalardı; “şüphesiz ki gözlerimiz döndü; hayır, büyüye uğramış bir topluluk olduk” derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gerçekten de biz gökyüzüne büyük takımyıldızları/burçlar serpiştirdik ve onları seyredenler için süsleyip bezedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu kovulmuş her türlü şeytana karşı koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ancak, kulak hırsızlığına kalkışan olursa, onun peşine de parlak bir ateş alevi takılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yeryüzünü yaydık, oraya sabit dağlar diktik ve orada her şeyi ölçülü bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada hem sizin için hem de sizin rızık veremeyeceğiniz varlıklar için geçimlikler var ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Katımızda hazineleri olmayan hiçbir şey yoktur. Biz onu ancak bilinen bir ölçüye göre indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Biz, rüzgârları dölleyici olarak gönderdik ve böylece gökten su indirdik de sizi onunla suladık. Yoksa, siz o suyu depolayamazdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğrusu biz diriltiriz, öldürürüz ve hepsinin vârisi biz kalırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Andolsun biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz; geri kalanları da biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz, Rabbin onları toplayacaktır. Çünkü O, işini yerli yerince yapan, her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. “Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yalnız İblis, secdeye kapananlar arasında olmayı reddetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah, “Ey İblis! Secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir?” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İblis, “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Allah «Öyleyse defol oradan, artık sen rahmetimden kovulmuşsun» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. “Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İblis, “Ey Rabbim! Öyle ise, öldükten sonra dirilme gününe kadar bana mühlet ver!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (37-38) Allah, “Sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin” buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (37-38) Allah, “Sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin” buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. “Ey Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara kötü davranışları süsleyeceğim ve ihlâslı kulların hariç onların hepsini mutlaka azdıracağım!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. “Ey Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara kötü davranışları süsleyeceğim ve ihlâslı kulların hariç onların hepsini mutlaka azdıracağım!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. “Benim doğru yolum budur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. “Şüphesiz, senin, kullarım üzerinde bir hakimiyetin yoktur. Ancak, azgınlardan sana uyanlar müstesna.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Muhakkak cehennem, onların hepsine vaad olunan yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Takvâ sahipleri, elbette cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Oraya esenlik ve emniyetle giriniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Biz, onların gönüllerindeki kini söküp attık; onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmayacak ve onlar oradan çıkarılmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğumu haber ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlara İbrâhim`in misafirlerinden de haber ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onun yanına girdikleri zaman, “Selâm” dediler. İbrâhim, “Biz sizden çekiniyoruz” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. “Korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İbrâhim, “Bana ihtiyarlık çökmesine rağmen beni müjdeliyor musunuz? Beni ne ile müjdeliyorsunuz?” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Melekler, “Sana gerçeği müjdeledik, sakın ümitsizliğe düşenlerden olma!” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İbrâhim, “Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser?” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İbrâhim, “Ey elçiler! Başka ne işiniz var?” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. “Biz, suçlu bir topluma gönderildik.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. “Ancak Lût ailesi hariç, inananların hepsini kurtaracağız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. “Lût`un karısı müstesna; biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Elçiler Lût ailesine gelince, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Lût onlara, “Hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. “Bilakis, biz sana, onların şüphe etmekte oldukları şeyi getirdik.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. “Sana gerçeği getirdik; biz, hakikaten doğru söyleyenleriz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. “Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından yürü! Sizden hiç kimse, sakın dönüp de arkasına bakmasın; istenen yere gidiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. “Sabaha çıkarlarken mutlaka onların ardı kesilmiş olacaktır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şehir halkı, birbirlerini kutlayarak geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Lût onlara, “Bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni utandırmayınız!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. “Allah`tan sakının, beni rezil etmeyin!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Bunun üzerine onlar da, “Biz seni başkalarının işine karışmaktan men etmemiş miydik?” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Lût, “Eğer düşündüğünüzü yapacaksanız, işte kızlarım, onlarla evlenin!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Senin ömrüne andolsun ki onlar, sarhoşluklarının içinde bocalıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Böylece ülkelerinin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İşte bunda feraset/güçlü anlayış sahipleri için işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onlar hâlâ gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Hakikaten bunda iman edenler için büyük bir ders vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Eyke halkı da gerçekten zâlim idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de açık bir yol üzerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Biz onlara mucizelerimizi vermiştik; fakat onlar yüz çevirmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Onlar, dağlardan emniyet içinde kalacakları evler oyarlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Kazandıkları kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları bir amaç için yarattık. O saat de mutlaka gelecektir. Şimdi sen onlara karşı iyice tedbirli ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Şüphesiz Rabbin her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Andolsun ki biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur`ân`ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya nimetine göz dikme, onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. “Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. “Nitekim biz, bölücülere azabı indirmişizdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Onlar, Kur`ân`ı bölüp ayıranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. (92-93) “Rabbin hakkı için, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (92-93) “Rabbin hakkı için, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. “Sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah`a ortak koşanlardan yüz çevir!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. “Seninle alay edip, ilâhî mesajı küçümseyenlere karşı biz sana yeteriz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. “Onlar Allah ile beraber başka bir tanrı edinenlerdir. Yakında gerçeği bileceklerdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. “Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı senin canının sıkıldığını biliyoruz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. “Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbîh et ve secde edenlerden ol!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. “Sana yakîn/kesin bilgi ya da ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster