كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ
Kema enzelna alel muktesimın
Kelime
Anlamı
Kökü
كَمَا
gibi
أَنْزَلْنَا
indirdiğimiz
عَلَى
الْمُقْتَسِمِينَ
kısımlara ayıranlara

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Nitekim bölük bölük olanlara da indirmiştik.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Nitekim bölük bölük olanlara, veya kendilerine indirilen kitabı parçalara ayırıp bir kısmına inanıp, bir kısmını reddedenlere de kitap indirmiştik.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Nitekim biz, (Kur’an’ı) kısımlara ayıranlara azabı indirmişizdir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İnzâl ettiğimizi bölüp ayrıştıranlara (Tevrat ve İncil’i işlerine gelenler ve gelmeyenler olarak) olduğu gibi; sana da inzâl ettik (hakikat BİLGİsini)!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  O (kitabı) parçalara ayıranlara indirdiğimiz gibi!

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Tıpkı o Yahudi ve Hristiyanlara indirdiğimiz (azap) gibi.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Nitekim biz, bölücülere azabı indirmişizdir.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (90-93) Kuran’i islerine geldigi gibi bolenlere de, kendi Kitablarinin bir kismina inanip bir kismini kabul etmiyen yahudi ve hiristiyanlara da nitekim Kitap indirmistik; Rabbine and olsun ki hepsini, yaptiklarindan sorumlu tutacagiz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Nitekim işbölümü yapanlara.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıran (Yahudi ve Hıristiyan)lara indirdiğimiz gibi (sizin başınıza da azap indiririz)!

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da (kitap) indirmiştik.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Nitekim biz, komplo kuranlara (azabı) indirmişizdir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Aynı şekilde o bölücülerle de ilgileneceğiz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (İnanmazsanız başınıza) tıpkı o taksimcilere (yahudi ve hıristiyanlara) indirdiğimiz azap gibi (bir azab inecektir).

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Kutsal kitaplarının ayetleri arasında ayırım gözeten bölücülere de mesaj indirdik.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Nitekim biz, (Kur’an’ı) kısımlara ayıranlara azabı indirmişizdir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (90-91) Nitekim iş bölümü yapanlara, Kur’ânı parçalayanlara da (öyle azâb) indirmişdik.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Nitekim, o taksîm edicilere (kendilerini sakındırdığın azâbı) indirmişizdir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Tıpkı o bölüşenlere indirdiğimiz gibi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Daha önceki ayrılıklara düşmüş olanlara indirdiğimiz kitaplar gibi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muktesimlere (kısım kısım ayıranlara) indirdiğimiz gibi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Parça parça edenlere indirdiğimiz (azap) gibi (diğer Mekke putperestlerine de azap indiririz).

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Bir ilahi kelam bağışladık sana), tıpkı onu (sonradan) bölüp parçalayanlara indirdiğimiz gibi,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (Vahyi sana Biz indirdik), tıpkı (onu önceden) paramparça edenlere indirdiğimiz gibi.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Nitekim (o azabı,) taksimcilerin üzerlerine indirmiştik.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Biz o bölücülere (azap) indirmişizdir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Tıpkı daha öncekilerden ayetlerin bir kısmını kabul edip, bir kısmını reddedenlere indirdiğimiz gibi azabı indireceğiz.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Kutsal kitaplarının ayetleri arasında ayırım gözeten bölücülere de mesaj indirdik.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (90-91) Tıpkı o bölüşenlerin, O Kur’ân’ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Siz bilirsiniz, inanmazsanız Allâh’ın azâbı başınıza inecektir.) Tıpkı o bölücülere (veya and içenlere) indirdiğimiz gibi (sizin başınıza da azâb indiririz)!

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Bölücülere indirdiğimiz gibi...

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Aynı şekilde, o bölücülere/yemin edip duranlara da beyyineler indirmiştik.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  (Of just such wrath) as We sent down on those who divided (Scripture into arbitrary parts),-