1. Elif, Lam, Ra. Bu (okuna)nlar Kitap`ın ve (her şeyi) açıklayan ve apaçık olan Kuran`ın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Kıyamet günü) inkârcılar, keşke (dünya hayatındayken) Müslüman olsaydık diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Şimdi) kendi hallerine bırak onları, yiyip (içsinler), avunsunlar, ihtiraslarıyla oyalansınlar; nasıl olsa günü gelince bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz, hiçbir memleketi (toplumu), (Allah katında, azabı hak edecek) bilinen bir yazısı olmaksızın helak etmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiç bir ümmet ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan geri kalabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) (Müşrikler) dediler ki: “Ey kendisine Kur`an inen kimse, sen kesinlikle delisin! Eğer doğru sözlü isen bize melekleri getirsene!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) (Müşrikler) dediler ki: “Ey kendisine Kur`an inen kimse, sen kesinlikle delisin! Eğer doğru sözlü isen bize melekleri getirsene!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Oysa biz melekleri ancak bir hak (ve hikmet gereği) indiririz, o zaman da onlara mühlet verilmez (gerekli azaba çarpılırlar ya da yok olup giderler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bu Kur`an`ı gerçekten biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Ey Muhammed!) Andolsun ki, senden önceki topluluklara da elçiler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlara hiçbir peygamber gelmedi ki, onunla alay etmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece biz, onu (peygamberleri alaya alma huyunu) günahkârların (tutumlarına uygun olarak) kalplerine sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Fakat) Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler ibret teşkil ettiği halde yine de onlar inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Hatta o inkârcılara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar yine: “Gözlerimiz hayal görüyor, herhalde birileri bize büyü yaptı” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Hatta o inkârcılara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar yine: “Gözlerimiz hayal görüyor, herhalde birileri bize büyü yaptı” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-17) Andolsun ki, biz gökyüzüne burçlar (takımyıldızları) serpiştirdik ve onları (ibretle) seyredenler için süsledik. Biz onları kovulmuş her şeytandan koruduk (oraya yaklaşamazlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-17) Andolsun ki, biz gökyüzüne burçlar (takımyıldızları) serpiştirdik ve onları (ibretle) seyredenler için süsledik. Biz onları kovulmuş her şeytandan koruduk (oraya yaklaşamazlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ancak (göğün sırlarını çalmak için) dinleme hırsızlığına yeltenen bir şeytan olursa onu (akıp yakan) parlak ışıklı bir alev kovalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yeryüzünü yayıp üzerine yerinden oynatılmaz dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve yine orada hem sizin için, hem de rızkı size bağlı olmayan öteki bütün canlılar için geçim vasıtaları yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Evrende kaynağı yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Ve biz her şeyi belirli bir ölçüye göre indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Biz (bitki ve bulutlar için) rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik, gökten su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve muhakkak ki, hayatı bahşeden de, ölüme hükmeden de biziz. (Fani olan her şey göçüp gittikten sonra) her şeyin sahibi olarak kalacak olan yine biziz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Andolsun ki, biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hiç kuşkusuz senin Rabbin, (ancak) O, onları (diriltip) mahşerde bir araya getirecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyi) hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Andolsun ki, biz (ilk) insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (28-29) Hani Rabbin, meleklere (şöyle demişti:) “Ben kuru çamurdan, şekillenmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Ona belirli bir biçim verip de ruhumdan üflediğim zaman onun önünde secde ederek yere kapanın!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (28-29) Hani Rabbin, meleklere (şöyle demişti:) “Ben kuru çamurdan, şekillenmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Ona belirli bir biçim verip de ruhumdan üflediğim zaman onun önünde secde ederek yere kapanın!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (30-31) Bunun üzerine İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip, secde edenler arasında yer almadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (30-31) Bunun üzerine İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip, secde edenler arasında yer almadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Allah:) “Ey İblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın nedir?” buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İblis dedi ki: “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygı ile eğilemem.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) (Allah) şöyle buyurdu: “Öyle ise oradan (cennetten) çık! Artık kovuldun! Ve bil ki, hesap gününe kadar lanetim üzerinde olacak!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) (Allah) şöyle buyurdu: “Öyle ise oradan (cennetten) çık! Artık kovuldun! Ve bil ki, hesap gününe kadar lanetim üzerinde olacak!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İblis: “Ey Rabbim, o halde insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana yaşama süresi tanı” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (37-38) (Allah) buyurdu ki: “Öyleyse, sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinen (kıyamete) gün(ün)e kadar mühlet verilenlerdensin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (37-38) (Allah) buyurdu ki: “Öyleyse, sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinen (kıyamete) gün(ün)e kadar mühlet verilenlerdensin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (39-40) (İblis) dedi ki: “Ey Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlaslı olan kulların hariç, onların hepsini azdıracağım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (39-40) (İblis) dedi ki: “Ey Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlaslı olan kulların hariç, onların hepsini azdıracağım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (41-42) (Allah) buyurdu ki: “İşte bu (ihlas) bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin yoktur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (41-42) (Allah) buyurdu ki: “İşte bu (ihlas) bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin yoktur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (43-44) “Ve hiç şüphe yok ki, onların tümünün buluşma yeri cehennemdir. Onun yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için bir grup ayrılmıştır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (43-44) “Ve hiç şüphe yok ki, onların tümünün buluşma yeri cehennemdir. Onun yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için bir grup ayrılmıştır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (45-46) Şüphesiz Allah`a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan kimseler, cennetler içinde ve pınarlar başındadır. Onlara: “Esenlikle ve güven içinde oraya giriniz” denecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (45-46) Şüphesiz Allah`a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan kimseler, cennetler içinde ve pınarlar başındadır. Onlara: “Esenlikle ve güven içinde oraya giriniz” denecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (47-48) Biz, onların gönüllerindeki kini söküp atmışızdır. Onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar. Onlar orada bıkkınlık hissetmezler, oradan çıkarılmaları da söz konusu değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (47-48) Biz, onların gönüllerindeki kini söküp atmışızdır. Onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar. Onlar orada bıkkınlık hissetmezler, oradan çıkarılmaları da söz konusu değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (49-50) (Ey Resulüm!) Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olduğumu haber ver. (Bununla beraber) azabımın da çok acıklı bir azap olduğunu bildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (49-50) (Ey Resulüm!) Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olduğumu haber ver. (Bununla beraber) azabımın da çok acıklı bir azap olduğunu bildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlara İbrahim`in misafirlerinden de haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hani, onun yanına geldiklerinde ona: “Sana selam olsun!” dediler de, o da onlara: “Biz sizden korkuyoruz!” diye cevap verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. “Korkma! Biz sana, bilgin bir erkek evlât müjdeliyoruz!” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İbrahim: “Bana yaşlılık gelip çatmış iken beni mi müjdeliyorsunuz? O halde neye dayanarak müjde veriyorsunuz?” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. “Sana bu müjdeyi gerçeğe dayanarak veriyoruz, sakın umutsuzlardan olma!” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. (İbrahim) dedi ki: “Rabbinin rahmetinden, sapıtmışlardan başka kim ümit keser?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (İbrahim onların melek olduğunu anlayınca:) “Ey Elçiler! Göreviniz nedir?” diye sordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (58-60) Onlar: “Biz, Lut ailesi dışında suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik; onun karısı hariç tüm ailesini kurtaracağız. Zira eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (58-60) Onlar: “Biz, Lut ailesi dışında suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik; onun karısı hariç tüm ailesini kurtaracağız. Zira eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (58-60) Onlar: “Biz, Lut ailesi dışında suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik; onun karısı hariç tüm ailesini kurtaracağız. Zira eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (61-62) Ve elçiler, Lut`un evine gelince, (Lut onlara): “Doğrusu, siz (burada) tanınmayan kimselersiniz!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (61-62) Ve elçiler, Lut`un evine gelince, (Lut onlara): “Doğrusu, siz (burada) tanınmayan kimselersiniz!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. (63-65) (Onlar da) dediler ki: “Evet, biz sana (kavminin) şüphe etmekte olduğu azabı getirdik. Ve sana (gerçekleşmesi kaçınılmaz olan) hakkı getirdik. Kuşku yok ki, biz doğruyu söylüyoruz. Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Emrolunduğunuz yere (doğru) gidin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (63-65) (Onlar da) dediler ki: “Evet, biz sana (kavminin) şüphe etmekte olduğu azabı getirdik. Ve sana (gerçekleşmesi kaçınılmaz olan) hakkı getirdik. Kuşku yok ki, biz doğruyu söylüyoruz. Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Emrolunduğunuz yere (doğru) gidin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. (63-65) (Onlar da) dediler ki: “Evet, biz sana (kavminin) şüphe etmekte olduğu azabı getirdik. Ve sana (gerçekleşmesi kaçınılmaz olan) hakkı getirdik. Kuşku yok ki, biz doğruyu söylüyoruz. Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Emrolunduğunuz yere (doğru) gidin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ona şu durumu kesin olarak bildirdik: “Sabaha çıkarken onların kökü kesilmiş olacaktır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Bu arada, (Sodom) şehrinin (sapık) halkı (misafirlere zarar vermek için) sevinerek (Lut`un evine) geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. (68-69) (Lut şöyle) seslendi: “Bakın, bunlar benim konuklarımdır, sakın beni utandırmayın! Allah`a karşı gelmekten sakının, beni rezil etmeyin!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. (68-69) (Lut şöyle) seslendi: “Bakın, bunlar benim konuklarımdır, sakın beni utandırmayın! Allah`a karşı gelmekten sakının, beni rezil etmeyin!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlar: “Biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. (Lut:) “Eğer bir şey yapacaksanız, işte size kızlarım (onlarla sizi evlendireyim)!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (Resulüm!) “Hayatın hakkı için doğrusu onlar (şehvetten) gözleri dönmüş hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ve derken güneşin doğuşu sırasında, onları korkunç bir ses yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ve bir anda (yaşadıkları yerin) üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Şüphesiz, bütün bunlarda, (kavrama kabiliyet olan) ince düşünceli kimseler için alınacak nice dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Bu (beldenin yıkıntıları) hâlâ (herkesin çok rahat görebileceği) işlek olan bir yol üzerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. (Şuayib`ın kavmi olan) Eyke halkı da, doğrusu, ıslah olmaz zalim kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Onlardan intikam aldık (Sodom ve Eyke halklarına hak ettikleri cezayı verdik). Bu her ikisi de (Lût kavminin yaşadığı Sodom ile Şuayip kavminin yaşadığı Eyke herkesin görebileceği uğrak) apaçık bir yol üzerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Andolsun ki (benzer biçimde Salih`in gönderildiği Semud kavmi olan), Hicr halkı da (bizim) gönderdiklerimizi (peygamberleri) yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Biz, onlara âyetlerimizi vermiştik de (onlar) bunlardan yüz çevirmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. (Onlar tehlikelere karşı) dağları oyup güya güvenli köşkler yapıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onları da sabaha girerlerken, korkunç bir gürültü yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Yaptıkları şeylerin (oydukları köşklerin) onlara hiçbir faydası olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındaki varlıkları elbette ki boşuna değil, gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. O halde onların küstahlıklarını soylu bir umursamazlıkla karşıla! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Şüphe yok ki Rabbin, her şeyi yaratandır ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Gerçekten sana sürekli tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur`an`ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. İnkârcılardan bazılarına verdiğimiz (dünyevi) zenginliklere gözün kalmasın! Ve (inanmıyorlar diye) onlar için üzülme! İnananlara kol kanat ger (onlara karşı mütevazı ol, kendilerini himayene al). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. “Gerçekten ben, apaçık bir uyarıcıyım” de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıran (Yahudi ve Hıristiyan)lara indirdiğimiz gibi (sizin başınıza da azap indiririz)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. (91-93) Onlar ki, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr ederek) Kur`an`ın ayetleri arasında da ayırım gözettiler. Rabbin hakkı için, onların tümünü muhakkak sorguya çekeceğiz. Onları yaptıkları işlerden sorumlu tutacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. (91-93) Onlar ki, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr ederek) Kur`an`ın ayetleri arasında da ayırım gözettiler. Rabbin hakkı için, onların tümünü muhakkak sorguya çekeceğiz. Onları yaptıkları işlerden sorumlu tutacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (91-93) Onlar ki, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr ederek) Kur`an`ın ayetleri arasında da ayırım gözettiler. Rabbin hakkı için, onların tümünü muhakkak sorguya çekeceğiz. Onları yaptıkları işlerden sorumlu tutacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Artık sen, sana emredilen şeyi açıkla ve müşriklerden yüz çevir (onlara itibar etme)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. (Seninle ve sana vahyedilenlerle) alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Ki onlar, Allah ile beraber başka ilahları (ortak) kılmaktadırlar; onlar yakında bilip öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Söyledikleri (karalayıcı) şeylerden ötürü kalbinin daraldığını kuşkusuz biz biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Şimdi sen Rabbinin yüceliğini, sınırsız kudret ve kemalini övgüyle an ve secde edenlerden ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster