1. Elif, Lâm, Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’an’ın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O küfre sapanlar, nice defa Müslüman olmayı dileyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onları bırak; yesinler, yararlansınlar ve onları (boş) emel oyalayadursun. İlerde bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz, (Allah katında) bilinen bir zamanı olmaksızın hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiç bir ümmet, kendi ecelinden ne öne geçebilir ve ne de ondan geri kalabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar, "Ey kendisine zikir (Kur’an) indirilen! Gerçekten sen cinlenmiş bir delisin" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Eğer doğruyu söyleyenlerden isen, bizlere melekleri getirmeli değil miydin?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hiç şüphesiz zikri (Kur’an’ı) biz indirdik ve onun koruyucuları da gerçekten biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şüphesiz senden önce geçmiş topluluklara da elçiler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlara herhangi bir peygamber gelmeye dursun, mutlaka onunla alay ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece biz (özürleri kalmasın diye) onu (Kur’an’ı), suçluların kalplerine sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar ona (indirilen kitaba) inanmazlar, oysaki evvelkilerin sünneti de böyle olup gitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak da oradan yukarı yükselseler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mutlaka, "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şüphesiz biz gökte burçlar kıldık ve onu bakanlar için süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve onu her kovulan şeytandan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yere (gelince,) onu döşeyip yaydık, onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda her şeyden ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız canlılar için geçimlikler kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hazineleri bizim katımızda olmayan hiç bir şey yoktur; ancak biz onu belirlenmiş bir miktar olarak indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Aşılayıcılar olarak rüzgârları gönderdik. Böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. Oysa onu haznelerde (yeryüzünün derinliklerinde) koruyanlar siz değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphesiz biz, evet gerçekten biz yaşatır ve öldürürüz ve (her şeye) varis olanlar da biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Doğrusu sizden, önden gidenleri de geri kalanları da biz pekiyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve şüphesiz senin Rabbin, evet O, onları diriltip bir araya getirecektir. Gerçekten O, hikmet sahibi olandır, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şüphesiz biz insanı şekillenmiş (kötü kokan kara bir) balçıktan (alınmış) kuru bir çamurdan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve cinleri de daha önce sızan kavurucu ateşten yaratmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hani Rabbin meleklere demişti: "Ben, şekillenmiş (kötü kokan kara bir) balçıktan (alınmış) kuru bir çamurdan bir beşer yaratıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ediciler olarak (yere) kapanın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Böylece meleklerin tümü, topluca secde etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ancak İblis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Allah) "Ey İblis! Seni secde edenler ile birlikte olmaktan alıkoyan nedir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dedi ki: " Ben, şekillenmiş (kötü kokan kara bir) balçıktan (alınmış) kuru bir çamurdan yarattığın beşere secde etmek için var değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Dedi ki: "Öyleyse ondan (cennetten) çık, çünkü sen kovulmuş bulunmaktasın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Ve şüphesiz ceza gününe kadar lanet senin üzerinedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dedi ki: "Rabbim! O halde onların dirileceği güne kadar bana süre tanı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Dedi ki: "Öyleyse, sen (kendisine) süre tanınanlardansın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Bilinen vaktin gününe kadar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Dedi ki: "Rabbim! Beni kışkırttığın şeye karşılık, şüphesiz ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların tümünü mutlaka saptıracağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Ancak onlardan ihlâsa erdirilen kulların müstesna." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (Allah) Dedi ki: "İşte bu (ihlâs), bana varan dosdoğru yoldur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Şüphesiz kışkırtılıp saptırılmışlardan sana uyanlar dışında, senin benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiç bir gücün yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Ve hiç şüphe yok, onların tümünün buluşma yeri cehennemdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun yedi kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Oraya esenlikle ve güvenlikle girin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onların göğüslerinde kinden (ne varsa tümünü) sıyırıp çektik, kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Orda onlara hiç bir sıkıntı dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak kimseler de değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Resulüm!) Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Ve şüphesiz azabım (var ya); odur elim azap!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlara İbrahim’in konuklarından da haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yanına girdiklerinde, "Selam" demişlerdi. O da, "Biz sizden korkmaktayız" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Dediler ki: "Korkma, biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekteyiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Dedi ki: "Bana ihtiyarlık gelip çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdelemektesiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Dediler ki: "Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse ümitsizliğe düşenlerden olma." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Dedi ki: "Sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim ümitsizliğe düşer?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Dedi ki: "Ey elçiler! (Bunun dışında, diğer) İşiniz ne?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Dediler ki: "Gerçekten biz, suçlu bir topluluğa gönderildik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. "Ancak Lut ailesi hariçtir; biz onların (Lut ailesinin) tümünü muhakkak kurtaracağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. "Ama karısını şüphesiz geride kalacak olanlardan kıldık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (Lut) Dedi ki: "Sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. "Hayır" dediler: "Biz sana onların hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle (azapla) geldik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "Sana gerçeği getirdik, biz şüphesiz doğru söyleyenleriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. "Hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar, sen de onların ardından git, sizden hiç kimse arkasına bakmasın ve emredildiğiniz yere gidin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ve ona (Lut’a) şu kesin emrimizi bildirdik: "Sabaha çıkarlarken onların arkası (kökü) mutlaka kesilecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şehir halkı birbirlerine müjdeler vererek geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. (Lut onlara,) "Bunlar benim konuğumdur, beni utandırmayın" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Allah’tan korkup sakının ve beni küçük düşürmeyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dediler ki: "Biz seni âlemlerden (tek bir kişiyi bile misafir kabul etmekten) alıkoymamış mıydık?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Dedi ki: "Eğer yapmak istiyorsanız, işte bunlar, benim kızlarım (Sizi onlarla evlendireyim)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde (kör sersem) bocalayıp duruyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Derken, tan yeri ağarırken onları (o korkunç ve dayanılmaz) çığlık yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Anında (yurtlarının) üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Elbette bunda derin bir kavrayışa sahip olanlar için gerçekten ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. O (şehrin kalıntıları) işlek bir yol üzerinde hala durmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Elbette, bunda iman edenler için gerçekten ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Eyke halkı da gerçekten zalim kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Bundan dolayı onlardan intikam aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen yıkıntıları) açık (gidip geldiğiniz işlek) bir yol üzerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Şüphesiz Hicr (Semud) halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlara ayetlerimizi vermiştik de ondan yüz çevirmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Derken, onları sabah vaktine girdiklerinde, o dayanılmaz çığlık yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Böylece kazandıkları şeyler, onları (Allah’tan) müstağni kılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O kıyamet saati mutlaka gelecektir. Güzel bir hoşgörü ile muamele et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Gerçekten Rabbin, yaratan ve bilenin ta kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Şüphesiz sana tekrarlanan yediyi (iki defa nazil olan Fatiha suresini) ve azametli Kur’an’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme, onlara karşı hüzne kapılma ve müminler için de (şefkat) kanatlarını ger. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ve de ki: "Şüphe yok, ben apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Parça parça edenlere indirdiğimiz (azap) gibi (diğer Mekke putperestlerine de azap indiririz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. O kimseler ki Kur’an’ı parça parça kıldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Rabbine andolsun, onların tümüne mutlaka soracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Yapmakta oldukları şeyleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Öyleyse sen emredildiğin şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Şüphesiz o alay edenlere (karşı) biz sana yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. O kimseler ki Allah ile beraber başka ilahları (ortak) kılmaktadırlar; onlar yakında bilip öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Şüphesiz onların söylemekte olduklarına karşı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Ve sana yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster