1. Elif, Lâm, Râ! İşte kitabın ayetleri ve apaçık Kur’an! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kafirler bir zaman gelir ki müslüman olmayı şiddetle isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onları bırak, yesinler, eğlensinler, beklentileri onları oyalasın. Nasıl olsa öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bilinen bir yazgısı olmayan hiçbir ülkeyi yok etmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiç bir ümmet ecelinin önüne geçemez ve erteleyemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Nitekim şöyle demişlerdi: - Ey kendisine zikir indirilen, kesinlikle sen delisin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer doğru söylüyorsan, bize melekleri getirmeli değil miydin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Melekleri haksız yere indirmeyiz, indirince de onlara süre verilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kur’an’ı şüphesiz biz indirdik. O’nu koruyacak olan da şüphesiz biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Senden önce de geçmiş toplumlara elçiler göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlara hiç bir elçi gelmedi ki onunla alay etmemiş olsunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İşte biz onu suçluların kalplerine sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar da öncekilerin yaptığı gibi ona inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara gökten bir kapı açsak da onlar oradan yukarı çıksalar bile, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yine de: "gözlerimiz bağlandı, belki de hepimiz büyülendik" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gökte burçlar varettik ve onları bakanlar için süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu lanetlenmiş şeytanlardan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ancak kulak hırsızlığı yapmak isteyen olursa onu parlak bir ateş kovalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yeri de yaydık. Oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her şeyden ölçülü olarak ürün verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada sizin için ve sizin beslemediğiniz kimseler için geçimlikler belirledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kaynağı yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Ancak biz onu belli bir ölçüye göre indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sert rüzgarlar gönderdik, onunla sizi suladığımız suyu gökten indirdik. Siz onun sahibi değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphesiz biz, hem hayat veririz hem de öldürürüz. Ebedi olan da biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sizden önce geçenleri bildiğimiz gibi, sizden sonra gelecekleri de biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kesinlikle, Rabbin onları bir araya toplayacaktır. Çünkü O, hakimdir, alimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İnsanı, kuru bir çamurdan, olgunlaşmış bir balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Daha önce de cinleri yakıp kavuran bir ateşten yaratmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbin, meleklere şöyle demişti: -Ben, kuru bir çamurdan, olgunlaşmış balçıktan bir beşer yaratacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (29-31) Onu düzenleyip, canlandırdığım zaman, derhal onun için secdeye kapanınız. Meleklerin hepsi topluca secde etti. İblis hariç, O, büyüklendi ve secde edenlerle beraber olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (29-31) Onu düzenleyip, canlandırdığım zaman, derhal onun için secdeye kapanınız. Meleklerin hepsi topluca secde etti. İblis hariç, O, büyüklendi ve secde edenlerle beraber olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (29-31) Onu düzenleyip, canlandırdığım zaman, derhal onun için secdeye kapanınız. Meleklerin hepsi topluca secde etti. İblis hariç, O, büyüklendi ve secde edenlerle beraber olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah: -Ey İblis, secde edenlerle beraber olmanı engelleyen nedir? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. -Ben, kuru bir çamurdan, olgun bir balçıktan yarattığın bir beşere secde etmek için var olmadım, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. - Defol oradan, sen kovuldun! dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Hesap gününe kadar lanet sana! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. -Rabbim, dedi. Yeniden diriliş gününe kadar beni ertele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. -Sen, ertelenenlerdensin! dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Vakti bilinen bir güne kadar.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. -Rabbim, dedi. (İblis) beni azdırdığın şey adına yemin ederim ki, yeryüzündekileri onlara süslü göstereceğim ve saptıracağım hepsini! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ancak, içlerinde ihlas sahibi kulların hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. -Bu benim gösterdiğim dosdoğru yoldur, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Senin, kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur, sana uyan azgınlar dışında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onların hepsine vaat olunan yer cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun yedi kapısı vardır. Her kapısının kısımlara ayrılmış bölümleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlardadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Esenlikle, güvenle girin oraya! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Biz, onların gönlündeki tüm kini söküp attık. Onlar, kardeşler olarak karşılıklı koltuklarda otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara, orada hiçbir yorgunluk ve zahmet hissetmeleri yoktur. Ve onlar, oradan hiç çıkarılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. -Kullarıma benim, çok bağışlayıcı ve merhametli olduğumu haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Azabıma gelince o acı bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlara İbrahim’in misafirlerinden haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onun yanına girdikleri zaman: "Selam!" demişlerdi. O da: "Biz, sizden endişe ediyoruz" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlar: -Endişelenme, biz sana bilgin bir erkek evlat müjdeliyoruz, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. -Bana ihtiyarlık gelmiş olduğu halde mi müjde veriyorsunuz? Neye dayanarak müjde veriyorsunuz? dedi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. -Seni gerçekten müjdeliyoruz. Ümitsizliğe düşenlerden olma! dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. -Rabbin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümidini keser? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ey elçiler asıl göreviniz nedir? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. -Biz, günahkar bir topluma gönderildik, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (59-60) Lût ailesini, -geride kalanlardan olması kesinleşen karısı dışında- hepsini kurtaracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (59-60) Lût ailesini, -geride kalanlardan olması kesinleşen karısı dışında- hepsini kurtaracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Elçiler, Lût ailesine gelince: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. -Siz, tanınmayan kimselersiniz, dedi Lût. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. -Biz sana hakkında şüphe ettiklerini (azabı) getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Sana hak olanı getirdik, şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Bu sebeple, gecenin bir saatinde aileni yola çıkar. Sen de onların arkasından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın, emrolonduğunuz yere gidin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ona, Sabahleyin onların arkasının kesilmiş olacağı hususunu da açıklamıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şehir halkı sevinçle geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Lût: -Bunlar benim misafirlerim, beni rezil etmeyin, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah’tan korkun, beni utandırmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. -Biz sana insanları misafir etmeni yasaklamadık mı? dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. -Eğer evlenecekseniz işte kızlarım! dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Hayatına and olsun ki onlar sarhoşlukları içerisinde bocalayıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Güneşin doğuşuyla birlikte onları bir çığlık yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Tavanlarını yerin dibine geçirdik. Üzerlerine de yağmur gibi pişmiş taşlar yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İbret almak isteyenlere bu olayda işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Orası işlek bir yol üstündedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Bunda müminler için de bir belge vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Eyke halkı zalimlik etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Biz de onlardan intikam aldık. Şüphesiz bu iki olay da apaçık (göz) önündedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Hicr halkı da elçileri yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlara ayetlerimizi göndermiştik ama ondan yüz çevirmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Onlar, dağları oyarak güvenli evler yapıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Sabahladıklarında onları da bir çığlık yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Kazandıkları onlara bir fayda sağlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz, gökleri, yeri ve arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet elbette gelecektir. Öyleyse (kavminden) güzel bir ayrılışla ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Elbette, Rabbin, her şeyi yaratan ve bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Sana, tekrarlanan yedi ayeti ve büyük Kur’an’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onlardan bir kısmını faydalandırdığımız şeylere sakın gözünü dikme! Onlar için üzülme, müminler için şefkat kanatlarını indir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ve ben apaçık bir uyarıcıyım! de Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bölücülere indirdiğimiz gibi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Onlar, Kur’an’ı parçalayan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. (92-93) Rabbine andolsun ki, onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (92-93) Rabbine andolsun ki, onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Emrolunduğun şeyi açıkla ve müşriklerden yüz çevir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Alaycılara karşı biz sana yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Onlar, Allah ile beraber bir başka ilah tanıyorlar. İleride öğrenecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Onların söyledikleri şeyler sebebiyle göğsünün daraldığını bilmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Övgü ile Rabbinin yüceliğini ifade et, ve secde edenlerden ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Sana ölüm gelene kadar Rabbine kulluk et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster