1. Allah’ın emri geldi. Onu acele istemeyin. Allah, onların koştukları ortaklardan uzak ve çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Melekleri, vahiyle birlikte emri gereği kullarından dilediğine indirir. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse benden sakının diye uyarmak üzere... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri hakkıyla yarattı ve müşriklerin ortak koşmalarından çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnsanı bir damladan yarattı. Buna rağmen insan apaçık bir hasım kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve o evcil hayvanları yarattı. Pek çok yararları yarında sizi ısıtan giysiler, besleyen yiyecekler elde ediyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve onların gidiş gelişlerinde ayrı bir güzellik bulursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çok güçlükle varabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşırlar. İşte Rabbiniz, böyle şefkatli ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Hem onlara binmeniz için hem de zinet için size atları, katırları ve merkepleri yarattı. Sizin bilmediğiniz şeyleri de yaratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yolun doğrusunu göstermek Allah’a aittir. Eğri yol da vardır. Eğer dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gökten size su indiren O’dur. O sudan içersiniz ve bitkileri de o su ile yetiştirirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah, onunla size ekinler, zeytin ve hurma ağaçları, üzüm ve her türlü ürünü yetiştirir. Düşünen bir toplum için bunda deliller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Geceyi, gündüzü, güneşi, ayı sizin istifadenize vermiştir. Yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmiştir. Bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için var etmiştir. Bunda öğüt alan bir toplum için birer ayet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Taze et yemeniz ve takındığınız süs eşyalarını ondan çıkarmanız için denizi sizin istifadenize sunmuştur. O’nun lütfundan aramanız için gemilerin onu yara yara gittiğini görürsün. Artık belki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Yeryüzünde sabit dağlar yarattı size; sarsılırsınız diye. (Gideceğiniz yere) ulaşmanız için de nehirler ve yollar.. ve işaretler.. Yıldız ile de onlar yollarını bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Yeryüzünde sabit dağlar yarattı size; sarsılırsınız diye. (Gideceğiniz yere) ulaşmanız için de nehirler ve yollar.. ve işaretler.. Yıldız ile de onlar yollarını bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yaratıcı, yaratamayan gibi midir? Hiç düşünmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız, onları sayamazsınız. Allah, gerçekten bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlar, Allah’tan başkalarına dua ediyorlar. Yaratamayan şeylere, kendileri yaratılmış olanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar, ölüdür, diri değil. Ne zaman diriltileceklerinin de bilincinde değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İlahınız tek ilahtır. Ahirete inanmayanlar ise, onların kalpleri inkarcıdır. Aslında onlar, büyüklük taslayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Dikkat edin, Allah onların içlerinde gizlediklerini de açığa koyduklarını da elbette bilir. O, büyüklenenleri hiç sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara, "Rabbiniz ne indirdi?" diye sorulduğunda "öncekilerin masallarını" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak; saptırdıkları bilgisiz kimselerin günahlarından bir kısmını yüklensinler. Dikkat, ne kötü bir yük yükleniyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı da Allah, bir anda binalarını temellerinden çökertmiş ve çatıları başlarına devrilmişti. Azap, onlara hissetmedikleri bir yönden gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra, Allah, kıyamet günü onları rezil edip şöyle der: -Nerede benim ortaklarım olduğu konusunda tartıştıklarınız?!" kendilerine ilim verilenler: -Bugün, rezillik ve azap kafirlerin üzerinedir, der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Melekler, kendilerine zulmedenlerin canlarını alırlarken "biz bir kötülük yapmamıştık." diyerek teslim olurlar. Şüphesiz, Allah, onların ne yaptıklarını çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bu sebeple, içinde ebedi kalacağınız cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların ikametgahı ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah’tan korkan kimselere "Rabbiniz size ne indirdi?" denildiğinde, "iyilik!" diye karşılık verirler. Bu dünyada güzel davrananlara, "nimet ve güzel akibet" vardır. Ahiret yurdu ise daha iyidir. Allah’tan korkanların yurdu ne güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Adn Cennetleridir, girecekleri yer... Oranın alt tarafından ırmaklar akar, orada diledikleri şey onlarındır. İşte Allah, takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Melekler, arınmış kimselerin canlarını alırken: -Selam size! Yaptıklarınızın karşılığı olarak girin cennete! derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar, kendilerine meleklerin veya Rabbinin emrinin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Onlara Allah zulmetmedi. Onlar, kendi kendilerine zulmettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlara, yaptıklarının kötülüğü dokundu ve onları alay ettikleri şey, çepeçevre kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şirk koşanlar, "Allah dilemiş olsaydı, O’ndan başka hiç bir şeye ne biz ne de atalarımız kulluk etmezdik. Onun izni olmadan bir şeyi haram kılmazdık." dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Elçiye düşen açıkça duyurmaktan başka bir şey midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. -Allah’a kulluk edin ve tağuttan sakının, diye her topluma bir elçi gönderdik. Böylece, onların içinden kendilerine Allah’ın yol gösterdiği de vardır. Sapıklığı hak edenler de vardır. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl oldu, bir bakın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sen, onların doğru yola girmelerini çok arzu etsen de Allah saptırıcılara yol göstermez. Onların hiç bir yardımcısı da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Allah’ın ölen bir kimseyi yeniden diriltmeyeceğine tüm güçleri ile Allah adına yemin ettiler. Hayır, verilmiş bir söz olarak o gerçektir. Fakat, insanların çoğu bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Bu diriliş,) Hakkında ayrılığa düştükleri şeyi açıklamak ve kafirlerin yalancı olduklarını ortaya çıkarmak içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz bir şeyi dilediğimiz zaman ona sözümüz sadece "ol!" demektir. O da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Zulme uğradıktan sonra Allah için hicret edenleri biz, dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret sevabı ise daha büyüktür. Bir bilseler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar, sabreder ve Rablerine bağlanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. -Senden önce de kendilerine vahiy ilettiğimiz adamlardan başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız kitap ehline sorun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onları açıklanmış belgeler ve kitaplarla (gönderdik.) Sana da "zikri" indirdik. Kendilerine indirileni insanlara açıklaman için. Umulur ki onlar da düşünürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sinsice kötülük kuranlar, Allah’ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya farkında olmadıkları bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Veya Onlar, dolaşıp dururlarken, kaçamayacakları bir azabın kendilerine gelmesinden güvende midirler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Veya Onlar, korktuklarının başlarına gelmeyeceğinden emin midirler? Şüphesiz Rabbin çok şefkatli, çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Allah’ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Boyun eğip, Allah’a secde ederek gölgeleri sağa sola eğilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Göklerde ve yerde olan tüm canlılar ve melekler hiç büyüklenmeden Allah’a secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Üstün olan Rab’lerinden korkarlar ve yalnızca kendilerine emredileni yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah: -İki ilah edinmeyin, O, ancak tek ilahtır. Öyleyse benden korkun, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Göklerde ve yerdeki her şey O’nundur. Her zaman otorite O’na aittir. O halde Allah’tan başkasından mı çekiniyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Sizin sahip olduğunuz her nimet Allah’tandır. Sonra size bir sıkıntı dokunduğu zaman da hemen O’na yalvarırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sonra, sıkıntıyı sizden giderdiğimiz zaman içinizden bir grup hemen Rab’lerine şirk koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlara verdiğimize nankörlük etsinler bakalım, şimdilik yaşayın, nasıl olsa anlayacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlara verdiğimiz rızıktan bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar. Allah adına andolsun ki, uydurmakta olduklarınızın hesabı sorulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Allah’a kızları isnat ederler. O, bundan uzaktır. Kendilerine de arzu ettiklerini..(erkek çocukları) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlardan birine bir kız çocuğu müjdelendiği zaman, kederlenerek yüzü simsiyah kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kendisine verilen kötü müjdeden dolayı halktan gizlenmeye çalışır. Utana utana onu tutsun/yaşatsın mı; yoksa toprağa mı gömsün? Dikkat et, verdikleri hüküm ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kötülük örneği ahirete inanmayanlarındır. En yüce örnek ise Allah’ındır. Çünkü O, saygındır, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Eğer Allah, zulümleri sebebiyle hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiç bir canlı bırakmazdı. Fakat O, belli bir süreye kadar erteler. Onların eceli gelince de bir dakika geciktirmesi de; öne alması da beklenemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah’a mal ederler ve yalana alışkın dilleri en güzel şeylerin kendilerine ait olduğunu ifade eder. Kuşkusuz onlara ait olan "ateş"tir. Ve onlar "cehennem"e doldurulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. -Allah’a andolsun ki, senden önceki ümmetlere de (peygamberler) gönderdik. Fakat, şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Bugün de o, onların velisidir ve onlara can yakıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz, kitabı ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyleri onlara açıklaman için, yol gösterici ve iman eden bir halka rahmet olarak sana indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Allah, gökten su indirdi ve onunla ölümünden sonra yere hayat verdi. Şüphesiz bunda, işiten bir toplum için bir belge vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sizin için hayvanlarda da ibretler vardır. Size, onların karınlarındaki dışkı ile kan arasında halis, içenlerin boğazından kolayca geçen bir süt içiriyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hurma ve üzüm ürünlerinden de bir sarhoşluk verici bir de güzel rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan bir toplum için bir işaret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve kovanlardan kendine evler yap. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra "bütün ürünlerden ye, ve Rabbinin sana tahsis ettiği yollardan yürü." Arıların karnından, çeşitli renklerde ve insanlar için şifa olan bir içecek çıkar. İşte bunda da düşünen bir toplum için bir işaret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. -Allah, sizi yarattı, daha sonra da sizi öldürecektir. Sizden kiminiz de hayatın en rezil dönemine itilir ki, daha önce bildikleri şeyleri bilmez olur. Şüphesiz Allah, her şeyi bilen ve güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Allah, rızık konusunda kiminizi, kiminizden üstün kılmıştır. Fakat, üstün kılınanlar, gözetimleri altında bulunanlara, kendileriyle eşit olurlar diye rızıklarını vermezler. Bile bile Allah’ın nimetini inkar mı ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kendi canlarınızdan sizin için eşler kıldı Allah. Ve yine kendi eşlerinizden size oğullar ve torunlar vermiştir. Sizi temiz ve güzel rızıklarla rızıklandırmıştır. Buna rağmen batıla inanıp, Allah’ın nimetini inkar mı ediyor onlar?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Allah’ı bırakıp onlara göklerden ve yerden verecek hiç rızka sahip olmayan ve vermeye de gücü yetmeyenlere kulluk ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Allah hakkında örnek göstermeyin. Allah elbette bilir fakat siz bilmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allah, size, başkasının mülkiyetinde olan ve hiç bir şeye gücü yetmeyen bir köle ile tarafımızdan güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız ve kendisi de ondan gizli ve açıktan infak eden kimseyi örnek gösteriyor. Hiç bunlar eşit olur mu? Hamd Allah’a mahsustur. Fakat, onların çoğu bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah şu iki adamı da örnek olarak veriyor: Birisi, dilsiz, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve efendisine yük. Onu nereye gönderse hayır getirmez. Onunla; adaleti emreden ve dosdoğru bir yolda olan kimse eşit olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir. Kıyamet vakti ancak bir göz açıp kapama kadardır. Veya daha kısadır. Şüphesiz Allah’ın her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Allah sizi, hiçbir şey bilmez olduğunuz halde annelerinizin karnından çıkarmış ve size, şükür edesiniz diye kulak, göz ve kalp vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Gök boşluğunda, Allah’ın emrine boyun eğen kuşları görmüyorlar mı? Onları, Allah’tan başka kimse tutmuyor. İşte bunda da iman eden bir toplum için belgeler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Allah, evlerinizi sizin için huzur yeri kıldı. Size hayvanların derisinden, yolculuğunuzda ve oturduğunuzda kolayca taşıyacağınız evler ve onların yününden, tüyünden ve kıllarından belli bir süre kullanacağınız, ev eşyası ve değerli mallar hazırladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah yine sizin için yarattığı şeylerden gölgeler, dağlardan sığınaklar ve sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve tehlikeden koruyacak zırhlar vermiştir. Kendisine teslimiyet arzedesiniz diye, üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Buna rağmen yine de yüz çevirirlerse, O zaman sana düşen açıkça tebliğdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onlar Allah’ın nimetini bildikleri halde onu inkar ederler ve onların çoğu kafirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Her toplumdan birer şahit getirdiğimiz gün, artık küfredenlere izin verilmeyecek ve onların özürleri de dinlenmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Zulmedenler azabı gördükleri zaman, artık onlardan bu azap hafifletilmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Allah’a şirk koşanlar, koştukları ortakları görünce: -Rabbimiz, seni bırakıp, kendilerine dua ettiğimiz ortak koştuklarımız işte bunlardı." derler. Onlar da: - Siz, kuşkusuz yalancısınız" diye laf atarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. İşte o gün hepsi Allah’a teslimiyet arzederler. Uydurmuş oldukları şeyler ise onlardan uzaklaşıp kaybolur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Küfredenlere ve Allah’ın yolundan alıkoyanlara, bozgunculuk yaptıkları için azap üstüne azap veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Her topluma, kendi içlerinden bir şahid getirdiğimiz gün, seni de bunlara şahid olarak getireceğiz. Çünkü, sana her şeyi açıklamak için ve müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak kitabı indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Allah, adaleti, iyiliği ve yakınlara vermeyi emreder. Ahlaksızlığı, kötülüğü ve taşkınlığı yasaklar. Düşünesiniz diye size öğüt verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Sözleştiğiniz zaman, Allah’a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah’ı kendinize kefil tutarak sağlama bağladıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Allah, sizin ne yaptığınızı elbette bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. İpliğini iyice eğirip sağlamlaştırdıktan sonra bozan kadın gibi olmayın. Bir toplum, diğer bir toplumdan daha çok diye yeminlerinizi bozuyorsunuz. Ancak, Allah sizi onunla imtihan ediyor, kıyamet günü hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyi açıklayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Eğer Allah dileseydi, sizi elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğine de doğru yolu gösterir. Yaptıklarınızdan elbette hesaba çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Birbirinizi aldatmak için yemin etmeyin. Eğer böyle yaparsanız, ayak sağlamca yere bastıktan sonra kaymış olur. Allah yolundan saptığınız için azabı tadarsınız. Ve size büyük bir azap dokunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Allah’a verdiğiniz sözü az bir bedele satmayın! Eğer, bilirseniz gerçekten Allah’ın yanındakiler sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sizin yanınızda olanlar tükenir, fakat Allah’ın yanındakiler tükenmez. Sabırlı olanları ödüllendireceğiz. Onların mükafatını yaptıklarının en iyisiyle öderiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Erkek ve kadınlardan her kim mümin olarak doğru olanı yaparsa, ona güzel bir hayat yaşatırız, ve onları yaptıklarının en iyisi ile ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Şüphesiz ki, onun iman edenler ve Rabbine güvenenler üzerinde hiçbir gücü yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Onun nüfuzu, sadece kendisini veli edinenler ve (Allah’a) şirk koşanlar üzerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Bir ayetin yerini başka bir ayetle değiştirdiğimiz zaman -ki Allah ne indirdiğini çok iyi bilir- şöyle derler: "sen ancak uyduruyorsun." Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. De ki: "O’nu Ruhul Kudüs (Cebrail), müminlerin imanının pekişmesi, müslümanlara doğru yolu göstermek ve müjde vermek için Rabbinin katından indirmiştir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Onların, "Muhammed’e bir insan öğretiyor" dediklerini elbette biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur’an ise apaçık Arapça’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Allah’ın ayetlerine inanmayanları, Allah doğru yola iletmez. Ve onlara acı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Allah’ın ayetlerine iman etmeyenler sadece yalan uydururlar. Onlar gerçekten yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Kim iman ettikten sonra Allah’a nankörlük ederse, kalbi iman ile dopdolu olduğu halde küfre zorlanan kimseden başka kim de göğsünü inkarcılığa açarsa, Allah’ın gazabı onların üzerinedir. Ve onlara büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Bu, dünya hayatını ahirete üstün tutmaları ve Allah’ın kafir toplumu doğru yola iletmemesinden dolayıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Onlar, Allah’ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Çünkü onlar gafil olanların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Hiç kuşkusuz, onlar, ahirette de hüsrana uğrayacak olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Sonra, Rabbin, eziyete uğradıktan sonra hicret eden, mücadele veren ve sabreden kimseleri, Rabbin, ondan sonra da bağışlar ve merhamet eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. O gün herkes kendi canını kurtarmaya çalışır. Herkese çalışmasının bedeli haksızlık yapılmadan ödenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Allah bir şehri örnek veriyor. Güven ve huzur içindeydi. Rızkı her yerden kendilerine bol bol geliyordu. Sonra Allah’ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da onlara yaptıklarının bedeli olarak açlık ve korku giysisi giydirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Onlara içlerinden bir peygamber gelmişti. Ama onu yalanladılar. İşte o zaman, zalimlikleri içinde iken onları bir azap yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. O halde, eğer yalnızca Allah’a kulluk ediyorsanız, size Allah’ın verdiği rızıklardan helal ve temiz olanı yiyin ve Allah’ın nimetine şükredin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Ancak O, size ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkasına kurban edileni haram kıldı. Fakat kim zorda kalırsa, saldırmadan ve sınırı da aşmadan (yiyebilir). Şüphesiz Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Dilleriniz yalana alışkın olması sebebiyle "Allah hakkında yalan uydurmuş olmamak için "bu helaldir, şu haramdır" demeyin. Şüphesiz, Allah hakkında yalan uyduranlar kurtuluşa eremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Az bir menfaat ve onlara acı bir azap! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Onlara biz zulmetmedik, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Sonra, Rabbin, cahillikle kötülük işleyen, daha sonra onun ardından tevbe edip, halini düzelten kimseleri, şüphesiz Rabbin böyle yaptıkları takdirde bağışlar ve merhamet eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. İbrahim, Allah’a itaatkar hanif bir önderdir. Asla müşriklerden değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Allah’ın nimetlerine şükredici idi. Allah, onu seçti ve onu dosdoğru yola iletti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Dünyada ona iyilik vermiştik. Ahirette de o salihlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Sonra sana "müşriklerden olmayan İbrahim’in hanif yoluna uy" diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Cumartesi (yasağı) sadece onun hakkında ihtilaf edenlere buyurulmuştur. Rabbin, onların hakkında ihtilafa düştükleri konuda, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin, kimlerin kendi yolundan saptığını, kimlerin de doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Eğer karşılık verecekseniz, size yapılanın aynıyla karşılık verin. Eğer sabrederseniz, bu sabredenler için daha iyidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Sabret, senin sabrın ancak Allah içindir. Onlar için üzülme, Onların hilelerinden de sakın dara düşme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Şüphesiz Allah, takvalı olanlar ve iyi kimselerin yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster