وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Ve la teşteru bi ahdillahi semenen kalıla innema ındellahi hüve hayrul leküm in küntüm ta’lemun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَلَا
ve asla
تَشْتَرُوا
satmayın
بِعَهْدِ
verdiğiniz sözü
اللَّهِ
Allah’a
ثَمَنًا
bir paraya
قَلِيلًا
az
إِنَّمَا
şüphesiz
عِنْدَ
yanında olan
اللَّهِ
Allah’ın
هُوَ
o
خَيْرٌ
daha hayırlıdır
لَكُمْ
sizin için
إِنْ
eğer
كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ
bilirseniz

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Allah’la giriştiğiniz ahdi, az bir menfaat karşılığında satmayın ve Allah’ın katındaki yok mu, bilirseniz o, daha da hayırlıdır size.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Öyleyse Allah’la yaptığınız sözleşmeyi, az bir paha ile değişmeyin. Eğer bilirseniz, Allah yanında olan sizin için daha hayırlıdır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah’ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin! Şayet anlayan kimseler iseniz, şüphesiz Allah katında olan (sevap) sizin için daha hayırlıdır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Az bir pahaya Allâh ahdini satmayın... Eğer bilirseniz, Allâh indîndeki sizin için daha hayırlıdır.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah’ın ahdini az bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz Allah’ın katında olan sizin için daha hayırlıdır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Allah’ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz, Allah Katında olan sizin için daha hayırlıdır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah’ın ahdini az bir bedel karşılığında değişmeyin. Muhakkak ki, Allah katında olan sevap;sizin için (dünya menfaatından) daha hayırlıdır, eğer bilirseniz...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah`ın antlaşmasını az bir değere satmayınız! Eğer gerçeği biliyorsanız, Allah`ın katında olan, sizin için çok daha iyidir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Allah’in ahdini hic bir degere degismeyin. Eger bilirseniz, Allah katinda olan sizin icin daha iyidir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah dına verdiğiniz sözü, yaptığınız andlaşmayı az bir pahaya değiştirmeyin. Eğer bilirseniz, Allah yanında olan sizin için daha hayırlıdır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Allah`a verdiğiniz sözü değersiz bir menfaat karşılığında satmayın! Eğer bilirseniz, Allah katında olan elbette sizin için daha hayırlıdır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah’a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz, şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Allah’ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin! Şayet anlayan kimseler iseniz, şüphesiz Allah katında olan (sevap) sizin için daha hayırlıdır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  ALLAH’a verdiğiniz sözü ucuza satmayın. Sizin için ALLAH’ın yanındakiler daha iyidir; bir bilseniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah’ın ahdini az bir bedel karşılığında değişmeyin. Eğer bilirseniz muhakkak ki Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah’a vermiş olduğunuz sözü birkaç paraya satmayınız. Çünkü gerçeğin bilincindeyseniz, Allah’ın katındaki ödül sizin için daha hayırlıdır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Tanrı’nın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz, Tanrı katında olan sizin için daha hayırlıdır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Allah’ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin! Şayet anlayan kimseler iseniz, şüphesiz Allah katında olan (sevap) sizin için daha hayırlıdır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Allahın ahdini az bir bahâya satmayın (satıp değişmeyin). Allah indindeki (nusret ve sevab yok mu?) sizin için hayırlı olan ancak odur, eğer bilirseniz...

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Allah`ın ahdini, (karşılığında ne alsanız) az (düşecek) bir fiyata satmayın! Eğer bilirseniz, ancak Allah katında olan (ahde riâyetinize karşı verilecek mükâfât) sizin için hayırlıdır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Allah’ın ahdini az bir pahaya değişmeyin. Eğer bilirseniz; Allah katında olan, sizin için daha hayırlıdır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah ile yaptığınız antlaşmaları çok ucuz bir değer karşılığında satmayın. Eğer bilirseniz, Allah’ın yanında elde edecekleriniz daha hayırlıdır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve Allah’ın ahdini, az bir bedelle satmayın. Oysa o (ahd), Allah’ın indinde (katında) sizin için daha hayırlıdır, bilseniz (bilmiş olsaydınız).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Allah’ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz, Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Öyleyse, Allah’la yaptığınız sözleşmeyi az bir pahayla değişmeyin! Bir bilseniz, Allah katında (bulacağınız paha) sizin için elbette en iyisidir:

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve Allah ile yaptığınız sözleşmeyi az bir bedel karşılığında satmayın! Bakın, (onun) Allah katındaki karşılığı var ya; işte o eğer bilirseniz sizin için çok daha hayırlıdır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve Allah’ın ahdini az bir bedel ile değişmeyin. Şüphe yok ki, Allah’ın katındaki sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah’ın ahdini (verdiğiniz sözü) az bir karşılığa satmayın. Eğer bilirseniz, Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Öyleyse, Allah ile yaptığınız sözleşmeyi/O’na verdiğiniz sözü, geçici bir şey olan (dünyalık) karşılığında değişmeyin!.. Şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah’a vermiş olduğunuz sözü birkaç paraya satmayınız. Çünkü gerçeğin bilincindeyseniz, Allah’ın katındaki ödül sizin için daha hayırlıdır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Allah’a verdiğiniz sözü değersiz bir menfaat karşılığında satmayın! Zira âhirette Allah nezdinde olan nimet, eğer bilirseniz, sizin için elbette daha hayırlıdır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allah’a verdiğiniz sözü (peygambere yaptığınız bey’atı) az bir paraya satmayın. Zira bilirseniz Allâh’ın yanında olan, sizin için daha hayırlıdır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah’a verdiğiniz sözü az bir bedele satmayın! Eğer, bilirseniz gerçekten Allah’ın yanındakiler sizin için daha hayırlıdır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Allah’ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz, Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah’a verdiğiniz sözü basit bir ücret karşılığı satmayın. Eğer bilirseniz, Allah katında olan, sizin için daha hayırlıdır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Nor sell the covenant of Allah for a miserable price: for with Allah is (a prize) far better for you, if ye only knew.