1. Allah’ın emri mutlaka yerine gelecektir. Öyleyse onun, hemencecik gelmesini istemeyin. O, sınırsız güç ve kuvvetiyle, insanların tanrısal nitelikler yakıştırdıkları herkesten ve herşeyden üstündür ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. "Benden başka gerçek ilah olmadığı gerçekliğine ve yolunuzu benim mesajlarımla bulun!" buyruğunu ulaştırmaları için meleklerini vahiyle indirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O ki, gökleri ve yeri şaşmaz bir düzen ve uygunluk üzere yaratmıştır. İnsanların tanrısal nitelikler yakıştırarak, kendisine ortak koştukları herşeyin ve herkesin ötesindedir O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, insanı bir damla sudan yarattı. Böyleyken bir de bakarsın o insan, apaçık bir düşman kesilmiş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve davarları da yarattı O. O hayvanlar ki, kendilerinden pekçok yararları yanında, sizi ısıtan giysiler, besleyen yiyecekler elde ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Akşamleyin mer’adan getirir, sabahleyin meraya götürürken de, güzellikleri var, zevk alırsınız o davarlardan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendinizi büyük sıkıntılara sokmadan, varamayacağınız nice yerlere, yükünüzü onlar taşır. Rabbiniz gerçekten çok şefkatli ve çok acıyandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Binmeniz için ve zinet olarak atları, katırları, merkepleri yaratmıştır; daha da bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yolun doğrusunu göstermek de Allah’a düşer; kimi yol ise eğridir. Allah dileseydi sizin hepinizi doğru yola çıkarırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O öyle bir Allah’tır ki, size gökten yağmur yağdırır da, suyundan içersiniz, hayvanlarınızı otlattığınız ağaçlar ve otlar da onunla biter ve yeşerir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onunla Allah sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve çeşit çeşit meyveler bitirir. Şüphe yok ki, bunlarda düşünen insanlar için mutlaka bir ders vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve geceyi, gündüzü sizin yararlanmanız için, koyduğu yasalara boyun eğdirmiştir O. Güneş ve ay, bütün yıdızlar hepsi O’nun buyruğuna boyun eğmişlerdir. Dikkat edin! Bütün bunlarda, şüphesiz aklını kullanan kimseler için çıkarılacak dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve yeryüzünde sizin için yarattığı, çeşitli renklerde ne varsa, hepsi de boyun eğmişlerdir O’nun emrine. İşte bunlarda da, anıp hatırda tutmasını bilen kimseler için elbette çıkarılacak bir ders, bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve yemek için taze et, takınmak için değerli taşlar çıkarasınız diye denizi ve denizin üstünde suları yararak yol aldığını gördüğünüz gemileri, O’nun lütfundan nasibinizi arayıp bularak şükredesiniz diye, koyduğu yasalara bağlı kılan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sizinle beraber sallanmaması, çalkalanmaması için yeryüzünde, yerinden oynatılmaz dağlar ve gideceğiniz yeri bulmanız için, nehirler ve yollar da yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve daha nice alametler ve yıldızlar yaratmıştır ki, onlarla insanlar yollarını bulmaktalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O halde bütün bunları yaratan Allah, hiç birşey yaratamayan, herhangi bir varlıkla bir olur mu? Hâlâ aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız, imkan yok sayamazsınız. Şüphe yok ki, Allah suçları örten ve acıyandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve Allah gizlediğinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah’tan başka yalvarıp yakardıklarınız, kendileri yaratılmış varlıklar olduklarına göre, hiç birşey yaratamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ölülerdir onlar, diriler değil. Ne vakit diriltilecekler, ondan da haberleri yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sizin ilahınız tek ve gerçek ilahtır. Ne var ki, ahirete inanmayanların kalpleri, bu gerçeği boş bir kibir yüzünden kabule yanaşmıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hiç şüphesiz Allah, onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da tastamam bilmektedir. Kesin olan şu ki O, kendini büyüklük tutkusuna kaptıranları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Rabbiniz ne indirdi?" diye sorulsa, "Eskilerin masalları" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Böyle yapmaları kıyamet günü kendi günahlarını tamamen yüklendikten başka, bilgisizlikle doğru yoldan çıkarıp saptırdıkları bilgisiz kişilerin suçlarının bir kısmını da yüklenmeleri içindir. Bilin ki, yüklendikleri yük, ne kötü yüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gerçekten onlardan önce gelip geçenler de, Allah’a karşı düzenler kurmuşlardı. Allah onların yapılarını temelden yıktı da, tavanları başlarına göçüverdi ve hem de bu azap, anlayamadıkları bir yerden gelip çattı onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra Allah, kıyamet gününde onları hor ve hakir bir hale getirecek de, nerede diyecek kendileri yüzünden, inananlara düşman kesildiğiniz ve bana eş tuttuğunuz ortaklarım? Kendilerine ilim verilenler ise; "Bugün gerçekten horluk ve kötülük, senden gelen gerçekleri örtbas edenler içindir" diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Melekler, kendi kendilerine zulmeden yani yaratılış gayeleri dışında yaşayanların canlarını alırken onlar, biz hiçbir kötülük yapmadık diye diye can verirler. Evet şüphe yok ki, Allah sizin yaptıklarınızı tamamiyle bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Artık girin cehennem kapılarından, ebedi kalacaksınız orada, büyüklük duygusuna kapılanların düştüğü durum ne kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Rabbiniz ne indirdi?" diye sorulduğunda onlar da, "Hayır indirdi" derler. Bu dünyada güzel hareket edenlere, güzel bir mükafat var, ahiret evi ise elbette daha hayırlı. Yolunu Allah ve kitabıyla bulanların evleri, gerçekten de ne güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Adn cennetleridir onların yurtları, oraya girerler, kıyılarından ırmaklar akar, orada gönüllerinin çektiği herşeyi bulabilecekler. Allah, yollarını Allah ve kitabıyla bulanları, işte böyle ödüllendirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bunlar o kimselerdir ki, Melekler ruhlarını tertemiz olarak alır ve onlara "Selam size, yaptıklarınızın karşılığı olarak cennete girin!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gerçekleri örtbas edenler, meleklerin gelip çatmasından yahut Rabbinin azap emrinin gelmesinden başka birşey mi beklerler? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Helak edildikleri zaman, onlara haksızlık eden Allah değildi; fakat onlar kendi kendilerine haksızlık edip, yaratılış gayesi dışına çıkarak yaşamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yaptıkları kötülüklerin cezası başlarına geldi de, alay etmekte oldukları gerçekler onları çepeçevre sarıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Allah dileseydi" dediler, "Ne biz O’ndan başka birşeye kulluk ederdik, ne de atalarımız, ne de O’ndan başkasının buyruğuyla birşeyi haram sayardık." İşte onlardan öncekiler de, tıpkı böyle hareket ettiler. Peki bu durumda peygamberlere, apaçık mesajları iletmekten başka ne düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Andolsun ki, biz her ümmete, "Allah’a kulluk edin, azdırıp saptıran şeytani şer güçlerden uzaklaşın!" diye, bir peygamber gönderdik. O geçmiş toplumların içerisinden bir kısmını, Allah hidayetiyle doğru yola yöneltti, bir kısmı da sapıklığı hak edenlerden oldu. O halde şimdi yeryüzünü gezip dolaşın, hakkı yalanlayanların sonuçları ne olmuş, görün bakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onları doğru yola sevketmek için, üzerlerine düştükçe düşsen de şüphe yok ki, Allah sapıklığı kabul edeni, doğru yola getirmez ve onlara birtek yardımcı da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Üstelik bunlar Allah’a kesin olarak and içtiler de "Allah ölen bir kimseyi asla diriltmez" dediler. Hayır, diriltecektir. Bu O’nun gerçekleşmesini kendi üzerine aldığı bir sözüdür; ne var ki, insanların çoğu bunu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Allah ölüleri mutlaka diriltecektir ki, üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği, onlara bütün açıklığıyla göstersin ve o Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenler de, kendilerinin yalancı olduklarını görüp anlayabilsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz ne zaman birşeyin olmasını istesek, ona sadece "Ol" deriz ve o şey hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Dinini İslâmla değiştirmesinden dolayı, haksızlığa uğrayıp, Allah yolunda yerlerini, yurtlarını terkedenlere gelince, biz onları şüphesiz bu dünyada,  güzel bir yere  yerleştireceğiz  ama ahirette  kazanacakları ödül, daha da büyük olacaktır. Eğer hicretten geri kalanlar ve tüm insanlar bunu bilselerdi, o zulüm yurdunda bir saniye bile kalmak istemezlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O hicret edenler öyle kimselerdir ki, hertürlü kötülüklere göğüs gerip, Rablerine güvenip dayanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Andolsun ki, senden önce de gönderdiğimiz ve kendilerine vahyettiğimiz kimseler erkeklerdendi. Bu konuda yeterli bilgiye sahip değilseniz, sorun önceki vahyi bilenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O peygamberler, apaçık delillerle ve kitaplarla gönderildiler. Ey peygamber! Biz sana da bu uyarıcı kitabı indirdik ki, insanlara başından beri indirilegelen mesajın aslını, olanca açıklığıyla anlatasın diye, onlar da böylece belki düşünürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kötülük düzenleri kuranlar, Allah’ın onları yere batırmayacağından, yahut hiç anlamadıkları bir yerden başlarına bir azap gelmeyeceğinden emin mi oldular? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yahut O’nu aciz bırakamayacaklarına göre, dönüp dolaşırlarken, tutup onları helak etmeyeceğinden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yahut da yavaş yavaş azaltarak korkuya, azaba uğratarak onları yakalayıvermesinden de emin midirler? Ama bilin ki, Rabbiniz çok merhametli ve şefkatlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Öyleyse gerçekleri örtbas edenler, Allah’ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah’ın iradesine bütünüyle boyun eğerek, bir sağa, bir sola dönüp Allah için saygı ve ta’zimle nasıl yere kapanmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve Allah’a secde etmektedir. Göklerde ve yeryüzünde ne varsa ve yeryüzünde yürüyen ne varsa, melekler de büyüklenmeden Allah’a secde etmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Hepsi üstlerine egemen olan Rablerinden korkarlar da, kendilerine emredileni hemen yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Hani Allah; "İki ya da daha fazla ilah edinmeyin!" demişti. Çünkü O’dur tek ve gerçek olan ilah. Bunun içindir ki benden, yalnızca benden korkun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O’nundur. O halde kulluk ve itaat da daima O’na olmalıdır. Hal böyleyken, tutup yine de Allah’tan başka birinden, çekinmekte ve korkmaktasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Size gelen her nimet, mutlaka Allah’tandır. Sonra bir zarara uğrasanız, yine O’na yalvarırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sonra sizden o zararı giderdi mi, o vakit içinizden bir kısmı Rablerine karşı başka güçlere de ilahlık yakıştırıverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Adeta kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmek için, bu geçici dünya hayatıyla avunup, geçinedurun bakalım, yakında bilir anlarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden, mahiyetlerini bilmedikleri putlara, bir hisse ayırır onlar. Andolsun Allah’a iftira ettikleri şeyler yüzünden, sorguya çekilecek onlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Bir de Allah’a kızlar yakıştırırlar. O böyle şeylerden münezzehtir. Kendilerine ise, canlarının istediği oğulları seçmek isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. O kadar ki, ne zaman birine bir kız çocuğu olduğu müjdesi verilse, hemen yüzü kararır ve içi öfkeyle dolar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Müjdelendiği kötü şey yüzünden, kavminden gizlenmeye çalışır. O çocuğu horlukla elinde mi tutacak, yoksa toprağa mı gömecek, bunu düşünür. Dikkat edin, izledikleri düşünce tarzı, ne kadar da kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ahirete inanmayanlar, kötü sıfatlara sahiptir. En yüce sıfatlarsa Allah’a aittir. Çünkü O, en güçlü olandır, yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Allah, insanları yaratılış gayeleri dışında yaşamalarından dolayı, hemen helak ediverecek olsaydı, yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı kalmazdı. Ne var ki, onları belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar erteliyor, süreleri dolduğu zaman, sonlarını bir an olsun, ne geciktirebilirler, ne de öne alabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah’a, kendilerinin bile hoşlanmadıkları kızları yakıştırırlar ve dilleri de güzel ve hayırlı sonucun kendilerine ait olduğunu yalan yere söyler durur. Şüphe yok ki, ateş onlarındır ve herkesten önce de onlar girerler ateşe. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Andolsun O Allah’a ki, senden önce de diğer ümmetlere peygamberler göndermişti de, şeytan onların yaptıklarını onlara süslü göstermişti, mesajlarımızı hep reddettiler. Zaten şeytan, bugün de onların dostudur. Bu yüzden onlara can yakıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz sana bu Kur’ân’ı ancak, hakkında ayrılığa düştükleri şeyleri, onlara apaçık bildirmen için indirdik. Bu kitap, iman edenler için hidayet ve rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ve Allah, gökten yağmur yağdırır da, yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz bunda kulak verip dinleyen bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Doğrusu sizin için, davarlarda da ibretler vardır. Karınlarındaki fışkıyla kan arasında oluşan halis sütü içirmekteyiz size; ve süt, içenlerin boğazından kayıp gitmede. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hurma ağacının meyveleriyle, üzümlerden de hem şarap yaparsınız, hem de güzel bir rızık elde edersiniz. Şüphe yok ki, bunda aklını kullanan topluluklar için bir ders ve ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Dağlarda, ağaçlarda ve insanların hazırladıkları kovanlarda, kendine yuva edin" diye vahyettiğini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Sonra bütün meyvelerden yiyerek bal toplayıp ve mutlak bir boyun eğmişlikle Rabbinizin yollarını izleyin" diye vahyettiğini düşünün. İşte bundan dolayıdır ki, onların karınlarından çeşitli renkte ballar çıkar, onlarda şifa var insanlara. Şüphe yok ki, bunda da düşünen kimseler için ders ve ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ve sizi Allah yarattı, zamanı gelince de öldürecek, içinizden hayatın en kötü düşkünlük çağına, kocalığa kadar ömür sürdürülenler de vardır ki, bildikleri şeyi bilmez hale gelirler. Şüphe yok ki, Allah herşeyi bilir, herşeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ve Allah, rızık bakımından bir kısmınızı, bir kısmınızdan üstün kılmıştır. Hal böyleyken, rızkı kendilerine fazla verilmiş olanlar, bu rızıklarını elleri altında bulunan işci ve kölelerine verip, onları da geçim bakımından kendilerine eşit etmezler. Peki böyle yapmakla, Allah’ın rızık nimetini bile bile inkâra mı kalkışıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ve Allah size, kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de size oğullar ve torunlar verdi ve tertemiz şeylerle de sizi rızıklandırdı. Hal böyleyken, insanlar kalkıp, yine de asılsız boş şeylere inanıp, Allah’ın nimetine karşı nankörlük mü yapacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlar hâlâ, Allah’ı bırakıp ne göklerde, ne de yerde herhangi bir rızık sağlayamayan ve hiç birşeye gücü yetmeyen putlara mı tapınıp duracaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Öyleyse, Allah’a eşit varlıklar tanımayın. Çünkü Allah, herşeyin aslını bilir, fakat sizler bilmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İşte Allah, size iki insan örneği veriyor. Bir köle olsa ve hiç birşeye gücü yetmese ve bir de, güzel bir şekilde rızıklandırdığımız birisi bulunsa da, rızıklandırdığımız şeylerden bir kısmını gizli, açık doğru yolda harcasa, bu hür kimse ile köle, eşit ve denk olur mu? Eksiksiz tüm övgüler Allah’a mahsustur, ne varki insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Biri dilsizdir, hiçbirşeye gücü yetmez, sahibine bir yüktür, nereye gönderse hayırlı bir iş becerip gelemez. Peki böyle biri doğru ve hakça olanın yapılmasını emreden ve kendisi de, dosdoğru yolda olan kimseyle bir tutulabilir mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Göklerin ve yerin bilinmeyen gerçekleri, Allah’a aittir ve kıyametin kopması da, göz açıp kapayacak kadar bir an içinde olup biter, belki ondan daha da çabuk bir an içinde. Şüphe yok ki, Allah’ın herşeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ve Allah sizi analarınızın karnından çıkardı, hiç birşey bilmezdiniz. Belki de şükredersiniz diye size kulak verdi, gözler verdi ve gönüller verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Gökle yer arasında uçup duran kuşları görmezler mi? Onları boşlukta tutan ancak Allah’tır, şüphe yok ki, bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ve size dinlenme yeri olarak, kendinize ev yapma imkanı ve yeteneği veren, size hayvanların derilerinden, konaklama ve göçme zamanında kolayca taşıyabileceğiniz barınaklar yapma imkanı veren, yünlerinden, yapağılarından ve tüylerinden dayanıklı ev eşyası ve alıp satacağınız eşyalar meydana getirmenizi sağlayan da Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Ve Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler meydana getirdi. Dağlarda gizlenme ve saklanma yerleri bahşeden ve sizi sıcağa, soğuğa karşı koruyacak elbiseler, savaşlarda zararlardan koruyacak zırhlar yapma imkanı ve becerisini de veren Allah’tır. O’na teslim olarak müslüman olup, kurtulabilmeniz için nimetlerini böylece tamamlar size. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Bütün bunlara rağmen ey peygamber! Hâlâ senden ve mesajından yüz çevirirlerse, şüphe yok ki sana düşen, açıkça bir bildirimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Aslında Allah’ın nimetinin pekala farkındalar, ama yine de O’nu tanıyıp doğrulamaya yanaşmıyorlar. Çünkü onların pek çoğu, Allah’tan gelen gerçekleri örtbas ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Ama biz, bir gün gelecek ki, her toplumdan bir şahit çıkaracağız. O gün gerçekleri örtbas edenlere, özür dilemeleri için izin verilmeyecek, yaptıkları kötülüklerden vazgeçeceklerine dair verdikleri söz de kabul edilmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Yaratılış gayesi dışında yaşamaya alışanlar, azabı karşılarında bulduklarında, o azabın kendileri için hiçbir mazeretle hafifletilmeyeceğini ve kendilerine artık mühlet de verilmeyeceğini hemen anlayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Allah’tan başkalarına ilahlık yakıştıranlar, Allah’a eş olarak kabul ettikleri düzmece varlıkları, karşılarında bulduklarında "Ey Rabbimiz!" diyecekler, "Evet bunlar bizim sana ortak ilahlar olarak gördüğümüz ve seni bırakıp, kendilerine yalvarıp yakardığımız varlıklar." Bunun üzerine o varlıklar, onların hakettikleri sözü yüzlerine çarparlar da, "Şüphe yok ki, sizler yalancı kimselersiniz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. O gün onlar, Allah’a teslim oluverirler ve uydurdukları düzmece tanrılar da, yüzüstü bırakır onları ve kaybolup giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Gerçekleri örtbas eden, başkalarını Allah yolundan çeviren kimselerin üzerine, çıkardıkları bozgunculuktan dolayı, azap üstüne azap katarak cezalandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. O gün her topluma, kendileri içinden aleyhlerine bir şahit çıkaracağız. Ve seni de ey peygamber! Mesajının ulaşabileceği tüm insanlar üzerinde şahit kılacağız ve biz sana herşeyi açıklayıp anlatan, doğru yolu gösteren ve rahmet olan ve Allah’a yürekten boyun eğenlere müjde olarak bu kitabı indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Şüphe yok ki, Allah adaleti ve iyilik yapmayı, yakınlara karşı cömert olmayı emredip, çirkin olan kötü görünen şeylerle, haksızlığı ve taşkınlığı yasaklıyor ve size böylece düşünesiniz diye öğüt veriyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Ve sözleşme yaptığınızda Allah’ın sözleşmesini yerine getirin. Sağlama bağladıktan sonra, yeminlerinizi bozmayın. Nasıl bozarsınız ki, Allah’ı kendinize kefil kılmışsınız. Şüphesiz ki Allah, ne yaparsınız hepsini de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. İpliğini sağlamca büktükten sonra, onu söküp dağıtan kadına benzemeyin. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha çok ve üstün diye yeminlerinizi bozup, hileli hareket etmeyin. Allah bütün bunlarla sizi sınavdan geçiriyor ve üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyleri de, kıyamet gününde size açıklayıp bildirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Çünkü Allah dileseydi, sizleri tek tip bir toplum yapardı; ama sapmak isteyeni saptırıp doğru yola ulaşmak isteyeni de doğru yoluna iletiyor.  Ve şüphesiz yaptıklarınızdan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Bunun içindir ki, yeminlerinizi aranızda bir aldatma aracı olarak kullanmayın, sonra ayağınız adamakıllı, İslâm’la sağlamlaşıp pekiştikten sonra kayar ki, Allah yolundan sapmanıza karşılık dünyada fena bir kötülüğe uğrar, ahiretteki hakkınız ise daha büyük bir azap olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Öyleyse Allah’la yaptığınız sözleşmeyi, az bir paha ile değişmeyin. Eğer bilirseniz, Allah yanında olan sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Çünkü sizde ne varsa, bitip tükenir, ama Allah katındaki kalıcıdır ve kesin olan şu ki, güçlüklere göğüs gerenleri, yaptıkları en iyi şey neyse, ona göre ödüllendireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Erkek veya kadın, kim mü’min olarak iyi amel işlerse, biz ona hoş ve huzurlu bir hayat yaşatırız ve yine şüphesiz böylelerini, yapageldikleri en güzel şey neyse, ona göre ödüllendireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Kur’ân okuyacağın zaman, hemen Allah’ın rahmetinden kovulmuş taşlanmış şeytanın şerrinden Allah’a sığın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Gerçekte o şeytanın iman eden ve Rablerine güvenip dayananlar üzerinde, hiçbir yaptırıcı otoritesi yoktur, hükmü yürümez onun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Onun gücü kuvveti, ancak ona dost olup, ona itaat edenlere yeter ve onlar da Allah’la beraber, şeytana tanrısal nitelikler yakıştıranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz bir ayetin yerine, başka bir ayeti getirdiğimizde, Allah neyi indireceğini çok iyi bilirken, Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenler, sen sadece değişik zamanlarda değişik ayetler getirdiğini söylemek suretiyle, hep uyduruyorsun derler. Halbuki onların çoğu, bilmeyen, anlamayan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. O Kur’ân’ı, inananların imanını sağlamlaştırmak için ve müslümanlara hidayet ve müjde olarak, Rûhu’lKudüs=Cebrail Rabbinden apaçık bir gerçeklik ve sarsılmayan bir doğru olarak indirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Andolsun ki, biz kâfirlerin "Bu Kur’ân’ı, ona ancak bir insan öğretmektedir" dediklerini biliyoruz. Öğrettiğini sandıkları adam yabancıdır, Arapçayı doğru düzgün konuşamaz. Fakat bu Kur’ân, apaçık Arap diliyle indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Allah’ın ayetlerine inanmayanları, Allah doğru yola yöneltmez, öte dünyada onların payları, can yakıcı bir azap olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Yalanı, ancak Allah’ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. Onlar ise yalancıların ta kendileridirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Gönülden inanmışken ve yüreği imanla dopdolu iken, zorla istemediği halde, dininden döndüğünü söyleyenden başka, inandıktan sonra, Allah’ı inkâr eden, hatta Allah’tan gelen gerçekleri örtbas etmekle yüreği genişleyen ve hoşlanan kişi yok mu, bu çeşit kimseleredir Allah’ın gazabı, ahirette de büyük bir azap vardır; Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Bunun da sebebi, dünya hayatının sevilip, ahiretten üstün tutulmasındandır. Şüphe yok ki, Allah kendisinden gelen gerçekleri örtbas eden kimseleri doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. İşte Allah’ın, kalplerini işitme ve görme duyularını mühürlediği kimseler bunlardır. Hakka ve gerçeklere karşı umursamazlık içinde bulunanlar da, işte bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Hiç şüphe yok ki, ahirette de kaybedecek olanlar bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Sonra şüphe yok ki, Rabbin işkenceye uğradıktan sonra, yurtlarından göçenlerin, sonra Allah yolunda üstün çabalar gösterip, her türlü güçlüklere göğüs gerenlerin yanındadır. Rabbin çok bağışlayan ve çok acıyandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Öyleyse haberiniz olsun ki, o kıyamet günü herkes kendi başının çaresini aramaya çabalayacak ve herkese yapıp ettiğinin karşılığı, tam olarak ödenecek ve kimseye de haksızlık yapılmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Bir şehir düşünün, halkı emniyet içerisinde yaşamada, gönülleri rahat, rızıkları herbir taraftan bol bol gelmekte, derken Allah’ın tüm nimetlerine karşı, nankörlük ettiler de, Allah onlara işledikleri yüzünden, açlık ve korku felaketini tattırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Andolsun, onlara kendi aralarından bir peygamber de geldi ve O’nu yalanladılar, yaratılış gayeleri dışına çıktıkları için, azap onları kıskıvrak yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Bunun içindir ki, Allah’ın size rızık olarak verdiği şeylerin, temiz ve meşru olanlarından istifade edin ve eğer yalnızca O’na kulluk ediyorsanız, o zaman nimetlerinden dolayı Allah’a şükrünüzü gösterin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası için kesilmiş hayvanı haram etmiştir. Fakat zorda kalan, aşırı gidip ihtiyacının ötesine geçmemek şartıyla, bunlardan yiyebilir. Çünkü Allah, gerçekten çok bağışlayan ve çok acıyandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Kendi dillerinizin uydurmasıyla Allah’a iftira ederek, "Bu helaldir, şu haramdır" demeyin. Çünkü Allah’a karşı yalan düzenler asla kurtuluşa erişemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Az bir geçim ve avunmaktan ibarettir. Onlar için, can yakıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Daha önce sana anlattığımız şeyleri, yani tırnaklı hayvanlar ve iç yağları, Yahudilere haram kılmıştık. Bununla biz, onlara haksızlık etmedik, tersine onlar kendi kendilerine haksızlık yaparak, yaratılış gayesi dışında yaşamaya kalkıştılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Şüphe yok ki Rabbin, bilmeyerek kötülük işleyen sonra da tevbe eden ve hallerini düzeltenlerin yanındadır. Rabbin muhakkak ki, tevbeden sonra çok acıyıp bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Şüphe yok ki, İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah’a itaat ederdi, daima doğruydu, Allah’tan başkalarına ilahlık yakıştıran kimselerden de değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. O Allah’ın nimetlerine şükrederdi, Allah da onu seçmiş ve dosdoğru yoluna iletmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Dünyada da ona iyilik vermiştik; ahirette de o, iyilerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. "Yalan ve sahtelik taşıyan herşeyden sakınan ve hiçbir şekilde Allah’tan başkalarına ilahlık yakıştırmayan, İbrahim’in dinine uy" diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Cumartesi gününe saygı ve o günü yalnız ibadet günü yapmak, o tatil günündeki ağır hükümler, onda ayrılığa düşen Yahudilere farz kılınmıştı. Şüphe yok ki, bu çekişip durdukları konuda, kıyamet günü senin Rabbin, aralarında elbette hükmedecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel, en inandırıcı yöntemlerle tartış. Şüphe yok ki Rabbin, kendi yolundan sapanları da, doğru yolu tutanları da en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Eğer bir kimseye ve bir topluma ceza verecekseniz, onların sizi cezalandırdıkları gibi ve o miktar cezalandırın onları. Fakat kendinizi tutarsanız bilin ki, güçlüklere göğüs germesini bilenler için, bu tutum daha iyi ve daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Allah yolunda başına gelecek herşeye göğüs ger, dirençli ol. Bu dirençlilik ancak Allah’ın vereceği başarıyla mümkündür. Sana düzen kurduklarından dolayı da daralma, sıkıntıya düşme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Şüphe yok ki Allah, elbette yolunu Allah ve kitabıyla bulan ve Allah huzurunda olma bilinciyle kulluk yapanlarla beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster