1. Allâh’ın emri geldi, artık onu acele istemeyin. Allâh, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Melekleri, kullarından dilediğine, emrinden olan ruh (vahy) ile indirir: "(İnsanları) Benden başka tanrı yoktur, benden korkun! diye uyarın!" (der). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Allâh), gökleri ve yeri hak ile (hikmeti uyarınca) yarattı. (O), onların ortak koştuklarından yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnsanı nutfe(sperm)den yarattı, birden o (insan) konuşkan bir karşı koyucu olup çıktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için ısınma(nızı sağlayan şeyler) ve daha birçok yararlar vardır. Ve onlardan kimini de yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve akşamleyin mer’adan getirdiğiniz, sabahleyin mer’aya götürdüğünüz zaman onlarda sizin için bir güzellik de vardır. (Onların gidiş gelişleri size ayrı bir güzellik ve zevk verir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ağırlıklarınızı öyle (uzak) şehirlere taşırlar ki, (onlar olmasa) canlar(ınız), büyük zahmetler çekmeden oraya varamazdınız. Doğrusu Rabbiniz, çok şefkatli, çok acıyandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkepleri (yarattı) ve daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kısa ve doğru yolu Allâh gösterir. Ama o yoldan sapan da var. Allâh dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O’dur ki, sizin için gökten bir su indirdi. İçeceğ(iniz) ondandır ve hayvanları otlattığınız ağaç(lar, bitkiler) ondan(sulanıp filizlenmekte)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onunla size ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvalardan bitirmektedir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ay’ı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da O’nun emriyle (size) boyun eğdirilmiştir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yeryüzünde yarattığı çeşitli renklerdeki (hayvanları, bitki)leri de (sizin hizmetinize verdi). Şüphesiz bunda öğüt alan bir toplum için ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, denizi de (hizmetinize) verdi ki ondan taptaze et yiyesiniz ve ondan kuşanacağınız süsler çıkarasınız. Görüyorsun ki gemiler, denizi yara yara akıp gitmektedir. Allâh’ın lutfunu aramanız ve O’na şükretmeniz için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sizi sarsar diye arza ağır baskılar attı, ırmaklar ve yollar yaptı ki doğru yolu bulasınız (amaçlarınıza eresiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Yol bulmak için yararlanılacak) işâretler de (yarattı). Onlar yıldız(lar)la da yol bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yaratan, yaratmayan gibi midir? Hiç düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Eğer Allâh’ın ni’metini saysanız, sayamazsınız. Doğrusu Allâh çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allâh, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah’tan başka yalvardıkları (tanrılar), hiçbir şey yaratamazlar, zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Tanrınız bir tek Tanrıdır. Ama âhirete inanmayanların kalbleri inkârcıdır, onlar büyüklük taslarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gerçekten Allâh, onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O, büyüklük taslayanları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara: "Rabbiniz ne indirdi?" dendiği zaman, "Evvelkilerin masalları!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ki kıyâmet günü hem kendi vebâllerini tam olarak yüklensinler, hem de bilgisizce saptırdıkları kimselerin vebâllerinden bir kısmını. Bak, ne kötü şey yükleniyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı da Allâh, binâlarına temellerinden gelmiş, üstlerindeki tavan, başlarına çökmüştü! Ve azâb onlara ummadıkları yerden gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra kıyâmet günü de, onları rezil eder ve "Hani haklarında (mü’minlere) düşmanlık ettiğiniz ortaklarım nerede?" der. Kendilerine ilim verilmiş olanlar: "Bugün rezillik ve kötülük kâfirleredir!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Nefislerine zulmederlerken meleklerin, canlarını aldığı kimseler; "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk!" diye teslim olurlar. "Hayır, Allâh sizin yaptıklarınızı biliyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Onun için, içinde sürekli kalmak üzere cehennemin kapılarına girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Allâh’ın azâbından) korunanlara da: "Rabbiniz ne indirdi?" dendi. "Hayır (indirdi)." dediler. Bu dünyâda güzel iş yapanlara güzellik vardır, (onlar için) âhiret yurdu ise daha hayırlıdır. Korunanların yurdu ne güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Altlarından ırmaklar akan adn cennetlerine girerler. Orada onlar için diledikleri her şey vardır. İşte Allâh, korunanları böyle mükâfâtlandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Melekler, iyi insanlar olarak canlarını aldığı kimselere de: "Selâm size, yaptıklarınıza karşılık cennete girin!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (İnkâr edenler) İlle kendilerine meleklerin gelmesini, yahut Rabbinin (azâb) emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de öyle yapmıştı. Allâh onlara zulmetmedi, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Nihâyet yaptıklarının kötülükleri onlara ulaştı ve alay ettikleri şey onları kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (Allah’a) ortak koşanlar, "Allâh dileseydi ne biz, ne de atalarımız O’ndan başka bir şeye tapmazdık ve O’nsuz hiçbir şeyi harâm kılmazdık!" dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Elçilere düşen, yalnız açıkça tebliğ etmek değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Andolsun biz, her millet içinde: "Allah’a kulluk edin, şeytân(a tapmak)dan kaçının" diye bir elçi gönderdik. Onlardan kimine Allâh hidâyet etti, onlardan kimine de sapıklık gerekli oldu. İşte yeryüzünde gezin de bakın, yalanlayanların sonu nasıl olmuş! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (Ey Muhammed) Sen onların yola gelmelerini ne kadar istesen de Allâh şaşırttığını yola getirmez ve onların yardımcıları da olmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (Onlar), yeminlerinin bütün şiddetiyle: "Allâh ölen kimseyi diriltmez!" diye Allah’a yemin ettiler. Hayır diriltecektir, bu, O’nun gerçek olarak verdiği sözdür. Ama insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Diriltecektir ki) Hakkında ihtilâf ettikleri gerçeği onlara açıklasın ve inkâr edenler de yalancı olduklarını bilsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz bir şeyi(n olmasını) istediğimiz zaman, söyleyeceğimiz söz, sadece ona "ol" dememizdir, derhal oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kendilerine zulmedildikten sonra Allâh uğrunda göç edenleri, dünyâda güzelce yerleştireceğiz, (onlara vereceğimiz) âhiret mükâfâtı ise daha büyüktür. Keşke bilseler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar ki sabrettiler ve Rablerine dayanmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Biz senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını elçi göndermedik. Sorun, Zikir ehline; eğer bilmiyorsanız: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Açık kanıtları ve Kitapları. Sana da o Zikr’i indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın, tâ ki düşünüp öğüt alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kötülükler yapmayı kuranlar, Allâh’ın, kendilerini yer(in dibin)e geçirmeyeceğinden, yahut hiç ummadıkları bir yerden kendilerine azâbın gelmeyeceğinden emin midirler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yahut dönüp dolaşırlarken onun, kendilerini yakalamayacağından (emin midirler)? Kendileri buna engel olacak değillerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yahut (azâbın) kendilerini bir korku üzerinde yakalamayacağından (emin midirler)? Doğrusu Rabbiniz, çok şefkatli, çok acıyandır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Allâh’ın yarattığı şeylerin gölgelerinin dahi nasıl sağdan, soldan sürünüp Allah’a secde ederek döndüğünü görmediler mi? (Her şeyin gölgesi yerde uzanıp kısalarak hep Allah’a secde etmektedir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Göklerde ve yerde bulunan canlıların, meleklerin hepsi Allah’a secde ederler, onlar asla büyüklük taslamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve emredildikleri şeyi yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allâh: "İki tanrı tutmayın. O, ancak tek Tanrıdır. Yalnız benden korkun!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Kulluğun da yalnız O’na yapılması lâzımdır. Siz, Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Size ulaşan her ni’met Allah’tandır. Sonra size bir sıkıntı dokunduğu zaman da yalnız O’na yalvarırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sonra, sizden o sıkıntıyı kaldırdığı zaman içinizden bir grup, hemen Rablerine ortak koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ki kendilerine verdiğimiz (ni’metlere ve yaptığımız iyiliğ)e karşı nankörlük etsinler. Öyleyse eğlenin, yakında bileceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine verdiğimiz rızıktan, (hiçbir şey) bilmeyen(tanrı)lar(ın)a pay ayırıyorlar. Allah’a andolsun ki siz, bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka sorulacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O şânı yüce Allah’a kızları veriyorlar (melekleri Allâh’ın kızları sanıyorlar) da kendilerine hoşlandıkları(erkek çocukları)nı (alıyorlar). (Kız çocuklarından arlanıyorlar. Peki ama neden arlandıkları şeyleri Allah’a lâyık görüyorlar?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlardan birine dişi (çocuğu olduğu) müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. (Şimdi ne yapsın) onu, hakaretle tutsun mu yoksa onu toprağa mı gömsün! Bak, ne kötü hüküm veriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Âhirete inanmayanların durumu, kötüdür. En yüce durum, Allâh’ındır. O, üstün hüküm ve hikmet sâhibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Eğer Allâh, insanları, yaptıkları (her) haksızlıkla cezâlandırsaydı, yeryüzünde tek canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir süreye kadar erteler. Süreleri geldiği zaman da bir sâ’at dahi ne geri kalırlar, ne de ileri geçerler (derhal mahvolup giderler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Kendilerinin hoşlanmadıkları şeyi Allah’a veriyorlar, üstelik de dilleri, "En güzel sonuç, kendilerinin olacak" diye yalan söylüyor. Onlara mutlaka ateş vardır ve onlar ona sürüleceklerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah’a andolsun ki senden önceki milletlere de elçi gönderdik; şeytân onlara yaptıkları işleri süsledi. (Bu yüzden peygamberleri yalanladılar). O, bugün de onların dostudur. Onlar için acı bir azâb vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz sana Kitabı indirdik ki, hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara açıklayasın ve (o Kitap), inanan bir kavim için yol gösterici ve rahmet olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Allâh, gökten bir su indirdi, onunla yeri ölümünden sonra diriltti, şüphesiz bunda işiten bir millet için ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Hayvanlarda da sizin için ibret vardır. Size onların karınlarından, fışkı ile kan arasından (çıkardığımız) hâlis, içenlere (içimi) kolay süt içiriyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hurma ağaçlarının meyvalarından ve üzümlerden de sarhoşluk ve güzel rızık elde edersiniz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbin, bal arısına şöyle vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve kurdukları çardaklardan evler edin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Sonra her çeşit meyvalardan ye de Rabbinin yollarında boyun eğerek yürü!" Onun karınlarından, renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir millet için ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Allâh sizi yarattı, sonra öldürür; içinizden kimi de ömrün en reziline (bebeklik çağı gibi güçsüz ihtiyarlık çağına) itilir ki, biraz bilgiden sonra hiçbir şeyi bilmez olsun! Doğrusu Allâh bilendir. (O, her şeye) kâdirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Allâh, rızıkta kiminizi kiminizden üstün kıldı. (Rızıkça) üstün kılınanlar, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını verip de hepsi rızıkta eşit olmuyorlar. Allâh’ın ni’metini mi inkâr ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Allâh size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve eşlerinizden de size oğullar ve torunlar yarattı ve sizi güzel rızıklarla besledi. Böyle iken onlar, bâtıla inanıp da Allâh’ın ni’metine nankörlük mü ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Allah’tan başka, göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızık veremeyecek ve bunu asla yapamayacak olan şeylere mi tapıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Allah’a meseller vermeğe (benzetmeler yapmağa) kalkmayın! Çünkü Allâh (benzetme yapmayı) bilir, siz ise bilmezsiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allâh, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile; kendisine güzel rızık verdiğimiz, o rızıktan gizli ve açık harcayan kimseyi misal olarak anlattı. Hiç bunlar bir olurlar mı? Hamd Allah’a mahsustur, fakat çokları bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Ve Allâh şu iki adamı da misal olarak anlattı: Birisi dilsizdir, hiçbir şey yapamaz, efendisinin üzerine bir yüktür. (Efendisi) onu nereye gönderse bir hayır getirmez (bir iş beceremez). Şimdi bu (adam), doğru yolda giderek adâleti emreden kimse gibi olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir. O sâ’atin işi, bir göz açıp yumma gibi, yahut daha yakın(kısa)dır. Şüphesiz Allâh, her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Allâh sizi, (hiçbir şey bilmediğiniz durumda) annelerinizin karınlarından çıkardı, size işitme (duyusu), gözler ve gönüller verdi ki şükredesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Göğün boşluğunda, O’nun emrine boyun eğdirilmiş olan kuşlara bakmadılar mı? Onları Allah’tan başka tutan yoktur. Şüphesiz bunda inanan bir kavim için âyetler (Allâh’ın büyüklüğüne işâretler) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Allâh size, evlerinizi oturma yeri yaptı ve size hayvan derilerinden, göç gününüzde (yolculukta) ve ikâmet gününüzde (oturma zamanlarınızda) kolayca kullanacağınız hafif evler (çadırlar, portatif evler) ve yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar (kullanacağınız) giyilecek, döşenecek eşya ve geçimlik (ticaret malı) yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allâh, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve sizin için dağlarda oturulacak barınaklar (mağaralar) var etti ve sizi sıcaktan koruyan elbiseler ve savaşta sizi koruyan elbiseler (zırhlar) var eyledi. Allâh size ni’metini böyle tamamlıyor ki siz müslüman olup esenliğe eresiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Eğer yine yüz çevirirlerse, artık senin üzerine düşen sadece açık bir şekilde duyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Allâh’ın ni’metini bilirler (bu ni’metleri Allâh’ın yarattığını kabul ederler), sonra da (bunları kendilerine verenden başkasına taparak) bu ni’metleri inkâr ederler, çokları da (nankördürler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Her ümmetten bir şâhid getirdiğimiz gün, artık ne nankörler(in konuşmaların)a izin verilir, ne de onların özür dilemeleri istenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Zulmedenler azâbı gördükleri zaman artık azâb onlardan ne hafifletilir, ne de onlara fırsat verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Ortak koşanlar, ortak koştukları şeyleri gördükleri zaman: "Rabbimiz, işte senden başka yalvar(ıp tap)dığımız ortaklarımız!" derler. (Onlar da bunlara): "Siz tamamen yalancılarsınız!" diye söz atarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. O gün (ortak koşanlar) Allah’a teslim olmuşlar ve uydurup durdukları şeyler kendilerinden sapıp gitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Nankörlük edip Allâh’ın yoluna engel olan kimselerin, -bozgunculuklarından dolayı- azâplarının üstüne azâb katmışızdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Her ümmet içinde, kendi aralarından, aleyhlerine bir şâhid getireceğimiz gün, seni de bunların aleyhine şâhid getirmiş olacağız. Sana bu Kitabı, her şeyi açıklayan ve müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Allâh adâleti, ihsanı, akrabâya vermeyi emreder, fahşâ(edepsizlikten)dan, münker(fenâlık)den ve bağy(azgınlık)den meneder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Andlaşma yaptığınız zaman Allâh’ın ahdini tam yerine getirin (verdiğiniz sözü tutun), pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Çünkü Allâh’ı üzerinize kefil (şâhid) yaptınız. Allâh yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Bir topluluk, diğer bir topluluktan (sayıca ve malca) daha çok olduğu için, yeminlerinizi aranızda bozucu bir vasıta yaparak, ipliğini kuvvetli büktükten sonra çözen kadın gibi olmayın! Çünkü Allâh, sizi bununla dener. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyâmet günü size açıklayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Allâh dileseydi, hepinizi, bir tek ümmet yapardı, fakat (O), dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Ve siz, mutlaka yaptığınız şeylerden sorulacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Yeminlerinizi aranızı bozan bir şey yapmayın, sonra sağlam basmış olan ayak, kayar ve Allâh’ın yoluna engel olduğunuzdan dolayı kötülüğü(n cezâsını) tadarsınız ve büyük bir azâba uğrarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Allah’a verdiğiniz sözü (peygambere yaptığınız bey’atı) az bir paraya satmayın. Zira bilirseniz Allâh’ın yanında olan, sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sizin yanınızda bulunan (dünyâ malı) tükenir. Allâh’ın yanında bulunan ise kalıcıdır. Biz sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Erkek ve kadından her kim inanmış olarak iyi bir iş yaparsa, onu (dünyâda) hoş bir hayâtla yaşatırız, onların ücretini yaptıklarının en güzeliyle veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Kur’ân, oku(mak iste)diğin zaman kovulmuş şeytândan Allah’a sığın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Çünkü inananlara ve Rablerine dayananlara o(şeytâ)nın bir gücü yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Onun gücü, sadece kendisini dost tutanlara ve Allah’a ortak koşanlaradır (o, sadece onları etkileyebilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz bir âyetin yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman, -Allâh ne indirdiğini bilirken- "Sen (Allah’a) iftirâ ediyorsun (bu sözleri kendin uydurup Allâh’ın üstüne atıyorsun)" derler. Hayır, onların çokları bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. De ki: "İnananları sağlamlaştırmak ve müslümanlara yol gösterici ve müjde olmak üzere onu, Ruhu’l-Kudüs (Cebrâil) Rabbinden gerçek (bilgi) olarak indirdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Biz onların, "Ona bir insan öğretiyor!" dediklerini biliyoruz. Hak’tan saparak kendisine yöneldikleri adamın dili a’cemi (yabancıdır, açık değildir), bu ise apaçık Arapça bir dildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Allâh’ın âyetlerine inanmayanları Allâh doğru yola iletmez, onlar için acı bir azâb vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Yalanı ancak Allâh’ın âyetlerine inanmayanlar uydurur; yalancılar, işte onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. İnandıktan sonra Allah’a nankörlük eden, -kalbi imanla yatışmış olduğu halde (inkâra) zorlanan değil- fakat küfre göğüs açan, (küfürle sevinç duyan) kimselere Allah’tan bir gazab iner ve onlar için büyük bir azâb vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Bu, onların dünyâ hayâtını âhirete tercih etmelerinden ve Allâh’ın, inkâr eden kavmi doğru yola iletmeyeceğinden ötürü böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Onlar, Allâh’ın kalblerini kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte gâfiller onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Elbette onlar, âhirette ziyana uğrayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Sonra Rabbin, şunların şu işkenceye uğratıldıktan sonra göç eden, sonra savaşan ve sabredenlerin yanındadır. Elbette (bütün) bun(lar)dan sonra Rabbin bağışlayan, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. O gün herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının tam karşılığı verilir, onlara asla haksızlık edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Allâh şöyle bir kenti misal olarak anlattı: Güven, huzûr içinde idi; her yerden rızkı bol bol kendisine geliyordu. Fakat Allâh’ın ni’metlerine nankörlük etti, bunun üzerine (halkının) yaptıklarından ötürü Allâh ona açlık ve korku elbisesi taddırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Andolsun, onlara, kendilerinden bir elçi geldi, onu yalanladılar. Bunun üzerine onlar zulümlerine devam ederken azâb onları yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Allâh’ın size verdiği rızıktan helâl, hoş olarak yeyin de Allâh’ın ni’metine şükredin; eğer O’na kulluk ediyorsanız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Allâh size ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen(hayvanlar)ı harâm kıldı. Kim mecbur kalırsa (başkasının hakkına) saldırmadan, sınırı da aşmadan (bunlardan) yiyebilir. Şüphesiz Allâh, bağışlayan, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü "Şu helâldir, şu harâmdır," demeyin, sonra Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah’a karşı yalan uyduranlar ise iflâh olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Azıcık yaşama(nın ardından), onlara acı bir azâb gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Yahûdi olanlara da, bundan önce sana anlattıklarımızı harâm kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Sonra Rabbin şunlardan yanadır ki, cehâletle kötülük işlediler, sonra onun ardından tevbe ettiler, uslandılar. Bütün bunlardan sonra Rabbin, elbette bağışlayandır, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. İbrâhim Allâh’ı birleyerek O’na itâ’at eden bir ümmet (her iyiliği kendinde toplayan bir önder) idi, ortak koşanlardan değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. O’nun ni’metlerine şükredici idi. (Allâh) onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Ona dünyâda iyilik vermiştik. O, âhirette de iyilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Sonra sana: "Allâh’ı birleyerek İbrâhim’in yoluna uy; o, ortak koşanlardan değildi" diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Cumartesi (gününü ta’til ve ibâdet günü yapmak), onda ayrılığa düşen(yahûdi)lere (farz) kılındı. Rabbin, elbette ayrılığa düştükleri şey hakkında kıyâmet günü aralarında hükmünü verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel biçimde mücâdele et. Kuşkusuz Rabbin, işte yolundan sapanları en iyi bilen O’dur ve O, yola gelenleri de en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Eğer azâb edecekseniz, size yapılan azâb kadar azâb edin. Ama sabrederseniz, andolsun ki o, sabredenler için daha iyidir. (Hz. peygamber, Uhud Savaşında, amcası Hamza’yı kâfirler tarafından burnu ve kulakları kesilmiş, ciğeri çıkartılmış bir durumda görünce; "Allah’a andolsun ki, eğer Allah bana zafer verirse, senin yerine, onlardan yetmiş kişiyi böyle yapacağım!" demişti. Fakat yemînine keffâret vererek bu sözünü uygulamamış, Mekke’nin Fethinde düşmanlarını affetmiştir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Sabret, sabrın ancak Allâh(ın yardımı) iledir. Onlara üzülme, kurdukları tuzaklardan da sıkıntıya düşme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Çünkü Allâh, korunanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster