1. Allah’ın emri geldi, artık onu acele istemeyin. Allah onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ’Benden başka ilâh yoktur benden sakının’ diye uyarmaları için kullarından dilediğine vahiyle melekler gönderir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Onların ortak koştuklarından yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyleyken o apaçık bir hasım olup çıktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayvanları da yarattı. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve çeşitli yararlar vardır. Onlardan kimini de yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Akşamleyin (otlaktan) getirirken ve sabah salarken onlarda sizin için güzellik vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yüklerinizi iyice zorlanmadan (yahut canlarınızın yarısı tükenmeden) varamayacağınız yerlere ulaştırırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Atları, katırları ve eşekleri de üzerlerine binmeniz ve süs için (yarattı). Sizin bilmediğiniz daha nice şeyler yaratmaktadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yolun doğrusunu göstermek Allah’a aittir. (Yollardan) bazıları da eğridir. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sizin için gökten su indiren O’dur. İçecek ondandır, ağaç onunla yetişir, on(unla yetişen otlaklar)da (hayvanlarınızı) otlatırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalar, üzümler ve bütün meyvalardan bitirir. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmiş durumdadırlar. Şüphesiz bunda akıl eden topluluk için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yeryüzünde sizin için değişik renklerde yarattığı şeyleri de (sizin hizmetinize verdi). Şüphesiz bunda öğüt alan topluluk için ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İçinden taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyaları çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize sunan da O’dur. Gemilerin onun içinde (suyu) yararak gittiklerini görürsün. (Bunlar) O’nun lütfunu aramanız içindir. Ve olur ki şükredersiniz diye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sizi sarsar diye yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi; ayrıca ırmaklar ve yollar koydu. Olur ki doğru yolu bulursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Başka) işaretler de (yarattı). Yıldız(lar)la da onlar yol bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yaratan yaratmayan gibi midir? Hiç düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah’ın nimetini saymaya kalksanız sayamazsınız. Şüphesiz Allah bağışlayıcı, rahmet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah’tan başka taptıkları, bir şey yaratamazlar; onlar kendileri yaratılmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ne zaman diriltileceklerinin de farkında olamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sizin ilâhınız tek ilâhtır. O ahirete inanmayanların kalpleri inkâr içindedir ve onlar büyüklenmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphe yok ki, Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Doğrusu O büyüklenenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Öncekilerin masalları’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kıyamet günü kendi yüklerini tam olarak ayrıca bilgisizce saptırdıklarının yüklerinden bir kısmını yüklenmeleri için (böyle derler). Dikkat edin yüklendikleri şeyler ne kadar kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı da Allah’ın emri onların yapılarının temellerine gelmişti ve böylece tavan üstten tepelerine çökmüştü. Azab onlara hiç farketmedikleri bir yönden gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ’Gerçekten bugün rezillik ve kötülük kâfirlerin üzerinedir’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ’Biz bir kötülük yapmıyorduk’ derler. ’Hayır! Doğrusu Allah sizin ne yaptığınızı bilir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ’O halde, içinde sonsuza kadar kalmak üzere cehennemin kapılarından girin! Büyüklenenlerin oturacakları yer ne kadar kötüdür!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’Rabbiniz ne indirdi?’ denildi. ’İyilik’ dediler. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İçine girecekleri, altından ırmaklar akan Adn cennetleri! Orada onlar için her diledikleri var. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükâfatlandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ’Size selâm olsun. Yapmakta olduklarınıza karşılık girin cennete!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar kendilerine meleklerin gelmesinden yahut Rabbinin emrinin gelmesinden başka bir şey mi gözlüyorlar? Onlardan öncekiler de öyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi ancak onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bu yüzden yaptıklarının kötülükleri onlara ulaştı ve alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. ’Allah dileseydi ne biz ve ne de atalarımız O’ndan başkasına kulluk ederdik. O’nun (emri) dışında bir şeyi haram kılmazdık.’ Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Peygamberlere düşen apaçık bir tebliğden başka bir şey midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ’Allah’a kulluk edin ve Tağut’tan kaçının’ diye bir peygamber gönderdik. Onlardan kimini Allah hidayete erdirdi kimine de sapıklık hak oldu. Şöyle yeryüzünde bir dolaşın da yalanlayanların sonlarının nasıl olduğuna bakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sen onların hidayete ermelerini çok arzulasan da Allah saptırdığını hidayete eriştirmez. Onların yardımcıları da olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. ’Allah öleni diriltmez’ diye Allah’a yemin ettiler. Hayır, bu O’nun üzerine gerçek bir vaaddir. Ancak insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklamak ve inkâr edenlerin de yalancı olduklarını bilmeleri için (diriltecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. ’Ol’ dememizdir. O da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Zulme uğratıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzelce yerleştireceğiz. Ahiret karşılığı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar sabreden ve Rabblerine güvenen kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz adamlardan başkalarını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Apaçık delillerle ve kitaplarla (gönderdik). Sana da zikri (Kur’an’ı) indirdik ki, insanlara kendilerine indirileni açıklayasın ve olur ki düşünürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kötü planlar kuranlar Allah’ın kendilerini yerin dibine geçirmesinden yahut farketmedikleri bir yönden üzerlerine azap gelmesinden güvende midirler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yahut dönüp dolaşmaları esnasında kendilerini yakalamasından. Ki onlar (Allah’ı) aciz bırakacak değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yahut (Allah’ın) kendilerini tedrici şekilde almasından. Doğrusu sizin Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Allah’ın yarattığı bir şeyin gölgelerinin nasıl sağdan ve soldan boyun eğmiş halde, Allah’a secde ederek döndüğünü görmediler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler Allah’a secde ederler ve büyüklenmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Üstlerinden (azap göndermeye gücü yeten) Allah’tan korkarlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. ’İki ilâh edinmeyin. O ancak tek ilâhtır. O halde benden, yalnız benden korkun’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nundur; kalıcı ve sürekli olan din de yalnız O’nundur. "O halde Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Size ulaşan her nimet Allah’tandır. Sonra size bir sıkıntı dokunduğunda da yalnız O’na yalvarırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sonra O, sizden sıkıntıyı giderdiğinde içinizden bir grup hemen Rablerine ortak koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kendilerine verdiğimize karşı nankörlük etmek için (böyle yaparlar). Yararlanın bakalım. Yakında bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden o (hiçbir şey) bilmeyenlere pay ayırıyorlar. Allah’a andolsun ki, bu uydurup durduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Şanı yüce olan Allah’a kızlar isnad ediyorlar; kendilerine de hoşlandıklarını Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlardan birine kız (çocuk) müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı topluluktan gizlenir. Aşağılığa katlanıp onu tutsun mu yoksa toprağa mı gömsün? Bak ne kadar kötü hüküm veriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ahirete inanmayanların kötü örnekleri vardır. En yüce örnek ise Allah’ındır. O yücedir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Eğer Allah insanları zulümlerinden dolayı ele alsaydı (yer) üzerinde bir tek canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar ertelemektedir. Ecelleri geldiğinde artık ne bir saat geri bırakılırlar ne de öne alınırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Kendilerinin hoşlanmadıklarını Allah’a isnad ediyorlar; dilleri de en güzelin kendilerinin olacağı konusunda yalan uyduruyor. Şüphesiz onlar için ateş (cehennem) vardır ve onlar (orada) öncüdürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah’a andolsun ki, senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ancak şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Bugün de onların dostu odur ve onlara acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Sana Kitab’ı ancak, ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluluğa bir hidayet ve rahmet olsun diye indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Allah gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda duyan bir topluluk için ayet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Şüphesiz sizin için hayvanlarda da ibret vardır. Size onların karınlarından, fışkı ile kan arasından içenler için içimi kolay halis süt içiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hurma ve üzüm meyvalarından da sarhoş edici içki ve güzel rızık edinirsiniz. Şüphesiz bunda akıl eden topluluk için ayet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. ’Kendine dağlardan, ağaçlardan ve (insanların) kurdukları kovanlardan evler edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra bütün meyvelerden ye de Rabbinin senin hizmetine sunulmuş yollarına dal.’ Onların karınlarından içinde insanlar için şifa bulunan değişik renklerde bir içecek çıkar. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ayet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sizi Allah yarattı sonra canlarınızı alır. İçinizden kimi de bilgiden sonra bir şey bilmesin diye hayatın en perişan haline döndürülür. Allah bilendir, güçlüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar ellerinin altındakilere (köle ve cariyelerine) rızıklarını vermezler. Oysa onda (rızıkta) eşittirler. Öyleyken Allah’ın nimetini bile bile inkâr mı ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Allah size kendi nefislerinizden eşler varetti. Eşlerinizden de size oğullar ve torunlar varetti ve sizi güzel şeylerle rızıklandırdı. Böyleyken bâtıla inanıp da Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Allah’tan başka kendilerine göklerden ve yerden rızık olarak bir şey vermeye güç yetiremeyen ve bunu yapamayacak olan şeylere taparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Allah’a benzerler koşup durmayın. Şüphesiz Allah bilir siz ise bilmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının mülkiyeti altında olan köleyle kendisine güzel bir rızık verdiğimiz ve ondan gizli ve açık infak eden kimseyi örnek olarak vermektedir. Bunlar eşit olurlar mı? Hamd yalnız Allah’adır. Fakat onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Biri dilsizdir, bir şeye gücü yetmez, efendisinin üzerine bir yüktür ve onu nereye gönderse bir iyilik getirmez. Şimdi bununla, adaleti emreden, kendisi de doğru bir yol üzere olan kimse bir olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Hâlbuki göklerin ve yerin gaybı Allah’a âiddir. Kıyâmetin kopması ise, ancak bir göz açıp kapama gibi veya daha yakındır. Şübhesiz ki Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmez halde çıkardı ve belki şükredersiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş kuşları görmediler mi? Onları Allah’tan başkası tutmuyor. Şüphesiz bunda iman eden bir topluluk için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Allah size evlerinizi barınak yaptı. Size hayvanların derilerinden göç gününüzde de, konaklama gününüzde de kolayca taşıyabileceğiniz (hafif) evler yaptı. Yünlerinden, kıllarından ve tüylerinden de bir süreye kadar (kullanabileceğiniz) ev eşyaları ve ticaret malları (yaparsınız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler oluşturdu ve dağlarda sizin için barınaklar varetti. Yine sizi sıcaktan koruyan elbiseler ve savaşta sizi koruyacak giyecekler varetti. İşte O size nimetini böyle tamamlamaktadır; umulur ki teslim olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Ancak onlar yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onlar Allah’ın nimetini biliyor sonra onu inkâr ediyorlar. Onların çoğu kâfirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O gün, her ümmetten bir şahit getiririz. Sonra inkâr edenlere ne izin verilir ne de özür dilemeleri istenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Zulmedenler azabı gördüklerinde; artık onlardan ne azap hafifletilir ne de kendilerine bir süre tanınır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. ’Şüphesiz siz yalancısınız’ diye söz atarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. O gün Allah’a teslim olurlar ve uydurdukları şeyler de kendilerinden uzaklaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. İnkâr edip de Allah’ın yolundan alıkoyanlar (var ya); onlara bozgunculuk yapmalarına karşılık azap üstüne azap ekleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Her ümmetin üzerine kendi içlerinden bir şahit getirdiğimiz gün seni de bunların üzerlerine şahit getiririz. Sana Kitab’ı her şeyi açıklayıcı, bir yol gösterici, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı ve yakınlara vermeyi emreder, hayasızlıktan, kötülükten ve zorbalıktan da nehyeder. Olur ki öğüt alırsınız diye size öğüt veriyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Ahitleştiğiniz zaman Allah’ın ahdini yerine getirin ve pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Çünkü Allah’ı üzerinize kefil gösterdiniz. Şüphesiz Allah ne yaptığınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Bir topluluğun diğer bir topluluktan daha çok olmasından dolayı yeminlerinizi aldatma aracı yaparak ipliğini sağlamca büktükten sonra söküp bozan kadın gibi olmayın. Şüphesiz Allah onunla sizi imtihan eder. Üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size muhakkak açıklayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Allah dileseydi hepinizi tek bir ümmet yapardı. Ancak (Allah) dilediğini sapıklığa düşürür dilediğini de doğru yola eriştirir. Yapmakta olduklarınızdan mutlaka sorulacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Yeminlerinizi aranızda aldatma aracı edinmeyin. Yoksa karar kılmasından sonra ayak kayar ve Allah’ın yolundan alıkoymanıza karşılık kötülüğü tadarsınız. (O zaman) büyük bir azap da sizin içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Allah’ın ahdini az bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz Allah’ın katında olan sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sizin yanınızda olan tükenir, Allah’ın katında olan ise sonsuzdur. Sabredenlerin karşılıklarını muhakkak yaptıklarının en güzeliyle vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Erkek ve kadından kim mü’min olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz onu temiz bir hayatla yaşatacağız. Karşılıklarını da muhakkak yaptıklarının en güzeliyle vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Kur’an okuduğunda kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Onun iman eden ve Rablerine güvenenlerin üzerinde herhangi bir gücü yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Onun gücü sadece kendisini dost edinenlere ve O’na ortak koşanlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. ’Sen ancak bir iftiracısın’ derler. Hayır; onların çoğu bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. ’Onu iman edenleri kararlı kılmak üzere ve Müslümanlar için bir yol gösterici ve müjde olarak Ruhu’l-Kudüs Rabbinin katından hak gereğince indirmiştir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. ’Ona bir insan öğretiyor’ dediklerini biliyoruz. Kasdettikleri kişinin dili yabancıdır; bu ise apaçık Arapça bir dildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Allah’ın ayetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola eriştirmez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Yalanı ancak Allah’ın ayetlerine inanmayanlar uydururlar. İşte onlar yalancıların bizzat kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. İman ettikten sonra Allah’ı inkâr eden; -kalbi imanla yatışmış olduğu halde zorlanan (ve bu yüzden küfür sözü söyleyen) değil- ama göğüslerini küfre açan kimselere Allah’tan bir gadab vardır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah’ın kâfirler topluluğunu hidayete eriştirmemesinden dolayıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Onlar, Allah’ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafiller de işte onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Şüphe yok ki, ahirette hüsrana uğrayacaklar da onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Sonra Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret edenlerin sonra cihad eden ve sabredenlerin (yanındadır). Bundan sonra Rabbin elbette bağışlayandır, rahmet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. O gün herkes yalnız kendi canı için mücadele ederek gelir. Her cana yaptığının karşılığı eksiksiz verilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Güven ve huzur içindeydi. Rızkı her yerden bolca geliyordu. Ancak Allah’ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da ona yaptıklarına karşılık açlık ve korku elbisesini tattırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Andolsun onlara kendi içlerinden bir peygamber geldi ama onu yalanladılar. Onlar zulmederlerken azap kendilerini yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Allah’ın sizi rızıklandırdıklarından helal ve temiz olarak yiyin ve eğer O’na kulluk ediyorsanız Allah’ın nimetlerine şükredin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. O, size leşi, kanı, domuz etini ve Allah’dan başkasının adı anılarak kesilenleri haram kıldı. Kim zorlanırsa, taşkınlık etmeden ve aşırıya gitmeden (yiyebilir). Allah bağışlayıcıdır, rahmet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. ’Bu helaldir, bu da haramdır’ demeyin, Yoksa Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah’a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. (Onlara dünyada verilen) az bir geçimliktir. Onlar için (ahirette ise) acıklı azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Yahudilere de daha önce sana anlattıklarımızı haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik, ama onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Sonra Rabbin, bilgisizce kötülük işleyen, sonra bunun ardından tevbe eden ve durumlarını düzeltenlerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra bağışlayıcıdır, rahmet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Doğrusu İbrahim Allah’a boyun eğmiş, dosdoğru çizgideki bir ümmetti. Müşriklerden değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. (Allah’ın) nimetlerine şükredendi. (Allah) onu seçti ve doğru yola iletti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Ona dünyada güzellik verdik. Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. "Hanif (muvahhid) olan İbrahim’in dinine uy. O, müşriklerden değildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Cumartesi(ni kutsal tutmak) ancak onun hakkında ayrılığa düşenlerin üzerine farz kılındı. Muhakkak Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak Rabbin yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yola girenleri de en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Eğer cezalandıracak olursanız size uygulanan cezanın aynıyla cezalandırın. Ama eğer sabredersiniz andolsun bu, sabredenler için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Sabret. Sabrın ancak Allah(’ın yardımıy)ladır. Onlar için üzülme ve kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Şüphesiz Allah sakınan ve iyilik edenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster