1. Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa’ya yürütenin şanı pek yücedir. Şüphesiz o duyandır, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ’Benden başka vekil edinmeyin’ diye onu İsrailoğullarına yol gösterici kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Şüphesiz o çok şükreden bir kuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ’Andolsun yeryüzünde iki kere bozgunculuk çıkaracak ve muhakkak büyük bir taşkınlık göstereceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Nitekim bu ikiden birincisinin vakti gelince üzerinize pek zorlu kullarımızı gönderdik ve onlar evlerin aralarına kadar girip (sizi) araştırdılar. Bu yerine gelecek bir vaaddi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sonra tekrar onlara karşı size yeniden imkan verdik. Sizi mallarla ve oğullarla destekledik ve sayıca daha kalabalık hale getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz o da kendi aleyhinizedir. Sonuncu vaad geldiğinde (öyle kullar göndeririz ki) yüzlerinizi kötü duruma soksunlar, ilk keresinde girdikleri gibi yeniden Mescid’e girsinler ve ele geçirdiklerini darmadağın edip bıraksınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Ama eğer siz (bozgunculuğa) dönerseniz biz de (cezaya) döneriz. Cehennemi kâfirler için kuşatıcı (bir zindan) yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Şüphesiz bu Kur’an en doğru yola yöneltir ve salih ameller işleyen mü’minleri kendileri için büyük ecir olduğunu müjdeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ahirete inanmayanlar için de acıklı bir azap hazırladığımızı (bildirir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsan hayra dua ettiği gibi şerre de dua eder. İnsan pek acelecidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Gece ile gündüzü iki ayet kıldık. Gecenin ayetini sildik; Rabbinizden lütuf aramanız ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için gündüz ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz her şeyi genişçe anlattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Her insanın kuşunu (amelini, uğurunu) kendi boynuna doladık. Kıyamet günü onun için, açılmış halde kendine ulaşacak bir kitap çıkarırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ’Oku kitabını! Bugün kendi nefsin hesap görücü olarak sana yeter.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete erer. Kim de sapıtırsa yalnız kendi aleyhine sapıtır. Hiç bir günahkar başkasının günah yükünü taşımaz. Biz peygamber göndermedikçe azap edecek değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz bir kenti helak etmek istediğimizde oranın varlıklılarına emrederiz. Onlar da (emirlerimize uymayıp) orada bozgunculuk çıkarırlar. Bunun üzerine artık söz hak olur ve orayı darmadağın ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Nuh’tan sonra nice kuşakları helak ettik. Kullarının günahlarını haber alıcı, görücü olarak Rabbin yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kim bu çabucak geçeni (dünyayı) isterse, orada istediğimiz kimseye, dilediğimizi çabucak veririz. Sonra ona cehennemi nasip ederiz. Oraya kınanmış, (rahmetten) kovulmuş olarak ulaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kim de ahireti ister ve mü’min olarak onun için gereken çabayı gösterirse işte onların çabaları kabul görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlara da bunlara da herbirine Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kesilmiş değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bak, nasıl bazılarını bazılarından üstün kıldık. Elbette ahiret dereceler yönünden de daha büyüktür, üstünlük bakımından da daha büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah’la birlikte başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız, yardımcısız bırakılmış halde oturursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rabbin kendinden başkasına kulluk etmemenizi ve ana-babaya iyilik etmenizi emretti. Biri ya da ikisi senin yanında yaşlılığa ererse onlara ’üf’ bile deme, onları azarlama ve onlara güzel söz söyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Ey Rabbim! Onlar beni küçükken eğittikleri gibi sen de onlara merhamet et’ de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Rabbiniz içlerinizdekini daha iyi bilir. Eğer salih kimseler olursanız şüphesiz O da tevbe edip kendine dönenleri bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yakına hakkını ver. Yoksula ve yolda kalmışa da. (Malını) saçıp savurma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Doğrusu saçıp savuranlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti beklerken (darlık dolayısıyla) onlara yüz çevirecek olursan, bu durumda onlara yumuşak söz söyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Elini boynuna bağlı kılma, tamamen de açıp saçma. Sonra kınanmış, hüsrana uğramış halde oturur kalırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı yayar ve (dilediğine) daraltır. Gerçekten O kullarından haberdar olan, onları görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da sizi de biz rızıklandırız. Şüphesiz onların öldürülmesi büyük bir suçtur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, açık bir kötülüktür. Yol olarak da çok kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Haklı bir sebep olmaksızın Allah’ın haram kıldığı canı öldürmeyin. Kim haksızlıkla öldürülürse onun velisine bir yetki vermişizdir. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü o gerçekten yardım görmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Erginlik çağına erişinceye kadar, en güzel bir şekil dışında yetimin malına yaklaşmayın. Sözü de yerine getirin. Çünkü verilen sözden sorulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun ve doğru bir tartıyla tartın. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından da daha güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Şüphesiz kulak, göz ve kalb; bunların tümü ondan sorumludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphesiz sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bütün bunlar kötü olmaları dolayısıyla Rabbinin katında sevilmeyen şeylerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bunlar Rabbinin sana hikmet olarak vahyettiklerindendir. Allah’la beraber başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış, kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Rabbiniz size oğulları seçti de kendisi meleklerden dişiler mi edindi? Doğrusu siz büyük bir söz söylüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Andolsun öğüt almaları için bu Kur’an’da (bunları) türlü türlü açıkladık. Ama bu onların sadece nefretlerini artırıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ’Eğer söyledikleri gibi O’nunla beraber başka ilahlar olsaydı o zaman onlar mutlaka Arş’ın sahibine bir yol ararlardı.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O, onların söylediklerinden münezzeh ve çok yücedir, uludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yedi gök, yer ve bunların içindekiler O’nu tesbih ederler. Hiç bir şey yoktur ki O’nu övgüyle tesbih etmesin. Ancak siz onların tesbihlerini anlamıyorsunuz. Şüphesiz O hilim sahibidir, bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kur’an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasına görünmez bir perde çekeriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onu anlayamamaları için kalplerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Kur’an’da Rabbini tek olarak andığın zaman nefretle arkalarını dönüverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ’Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz’ dediklerini biz çok iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Bak sana nasıl örnekler verdiler de saptılar. Artık bir yol (bulmay)a güç yetiremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. ’Kemikler ve ufalanmış toz haline geldikten sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. ’İster taş ve ister demir olun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. ’Yakında olması umulur.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Sizi çağıracağı gün O’na hamdederek çağrısına uyacak ve (dünyada) pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. ’En güzel olanı söylesinler. Şüphesiz şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder ve dilerse azab eder. Biz seni onların üzerine bir vekil olarak göndermedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Rabbin göklerde ve yerde olanları daha iyi bilir. Andolsun biz peygamberlerin bazılarını bazılarına üstün kıldık. Davud’a da Zebur’u verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. ’O’ndan başka (ilah) olduklarını sandıklarınızı çağırın. Onlar ne sizden bir sıkıntıyı giderebilirler ne de onu değiştirebilirler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onların çağırdıkları (taptıkları) da, hangileri daha yakındır diye Rabblerine vesile arar, O’nun rahmetini umar ve azabından korkarlar. Gerçekten Rabbinin azabı korkunçtur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bizim kıyamet gününden önce helak etmeyeceğimiz veya şiddetli bir azabla azaplandırmayacağımız hiç bir ülke (memleket) yoktur. Şüphesiz bu, Kitap’ta yazılıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan, öncekilerin onları yalanlamış olmasından başka bir şey değildir. Semud’a apaçık (bir mucize) olarak dişi deveyi verdik de ona zulmettiler. Oysa biz mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. ’Muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır’ demiştik. Sana gösterdiğimiz rüyayı ve Kur’an’da lanetlenmiş ağacı ancak insanlar için bir imtihan kıldık. Biz onları korkutuyoruz ama bu onlarda büyük bir azgınlıktan başka bir şeyi artırmıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. ’Ben bir çamur olarak yarattığına mı secde edeyim?’ demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. ’Şu bana üstün kıldığına bir baksana! Andolsun, eğer bana kıyamet gününe kadar süre tanırsan çok azı dışında onun soyunu kendime bağlayacağım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. ’Git. Onlardan kim sana uyarsa şüphesiz sizin cezanız cehennemdir. Eksiksiz bir ceza! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerlerinden oynat. Atlılarınla ve yayalarınla üzerlerine yaygarayı kopar, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara vaadlerde bulun.’ Şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaad etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. ’Şüphesiz benim (gerçek) kullarımın üzerinde senin bir gücün olamaz.’ Vekil olarak Rabbin yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Rabbiniz, lütfundan arayasınız diye sizin için gemileri denizde yürütendir. Şüphesiz o size karşı merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Size denizde bir darlık dokunduğunda O’ndan başka çağırdıklarınız (taptıklarınız) kaybolur. Ama sizi karaya (çıkarıp) kurtardığında yüz çevirirsiniz. Doğrusu insan pek nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. O’nun sizi kara tarafında yere geçirmeyeceğinden veya üzerinize çakıl savuran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra kendinize bir vekil de bulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yoksa O’nun bir başka kez sizi tekrar oraya (denize) döndürmeyeceğinden ve üzerinize kırıp geçiren bir rüzgar gönderip inkar etmenize karşılık sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bizim (yaptığımızın) peşine düşecek bir yardımcı da bulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Andolsun biz, Adem oğullarını yücelttik. Onları karada ve denizde (bineklerle ve araçlarla) taşıdık. Temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Her insan grubunu önderleriyle çağıracağımız gün, kimlere kitapları sağ yanlarından verilirse onlar kitaplarını okurlar ve bir iplikçik kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kim burada kör olursa ahirette de kördür ve yolca da daha şaşkındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlar neredeyse, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira etmen için seni fitneye düşürecek ve o zaman seni dost edineceklerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Andolsun, eğer seni kararlı kılmasaydık, az da olsa onlara meyledecektin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Eğer onlara yanaşsaydın sana dünya hayatının ve ölüm ötesinin azabını katlayarak tattırırdık da bize karşı kendine yardım edebilecek hiç kimse bulamazdın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Neredeyse seni bu yerden çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. O durumda kendileri de senden sonra ancak az (bir süre) kalabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Elçilerimizden senden önce gönderdiğimiz kimselere uygulanan yöntem de buydu; ve sen Bizim uyguladığımız yöntemin (niteliğinde) bir farklılaşma bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Güneşin batıya yönelmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Sabah namazını da (kıl). Şüphesiz sabah namazı şahid olunandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Gecenin bir kısmında da uyanıp sana mahsus olarak fazladan namaz kıl. Umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makama eriştirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. ’Rabbim! Beni (girdireceğin yere) doğruluk girdirişi ile girdir, (çıkaracağın yerden de) doğruluk çıkarışıyla çıkar ve bana katından yardım edici bir kuvvet ver.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. ’Hak geldi batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olucudur.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Kur’an’dan mü’minler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Zalimlerin ise zarardan başka bir şeylerini artırmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Ona bir şer dokunduğunda da ümitsizliğe kapılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. ’Herkes durumuna (yapısına ve anlayışına) göre hareket eder. Şu halde kimin en doğru yolda olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. ’Ruh Rabbimin emrindendir. Size ilimden ancak az bir şey verilmiştir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Andolsun, eğer dilersek sana vahyettiğimizi tamamen gideririz. Sonra onun için bize karşı bir vekil bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ancak (onu bırakması) Rabbinin bir rahmetidir. Şüphesiz O’nun senin üzerindeki lütfu büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. ’Andolsun, insanlar ve cinler şu Kur’an’ın bir benzerini getirmek için toplansalar ve birbirlerine yardımcı da olsalar onun bir benzerini getiremezler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Andolsun, bu Kur’an’da insanlar için her tür örneği çeşitli şekillerde açıkladık. Ama insanların çoğu inkarda ayak diretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. ’Yerden bir kaynak fışkırtmadığın sürece sana inanmayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Yahut senin hurmalardan ve üzümlerden bir bahçen olmalı ve aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Yahut ileri sürdüğün gibi göğü üzerimize parça parça düşürmeli veya Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. ’Rabbimi tenzih ederim! Ben peygamber olan bir insandan başka bir şey miyim?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. ’Allah peygamber olarak bir insanı mı gönderdi?’ demelerinden başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. ’Eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyen melekler olsaydı elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. ’Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz O kullarından haberdar olan, onları görendir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Allah kimi doğru yola iletirse o doğru yoldadır. Kimi de saptırırsa onlar için O’ndan başka dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü yüzleri üstüne, körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onlara ateşin alevini artırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. ’Kemikler ve ufalanmış toz haline geldikten sonra mı, biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?’ demelerine karşılık onların cezalarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Görmediler mi ki gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerlerini de yaratmaya güç yetirebilir? Onlar için üzerinde şüphe olmayan bir ecel belirledi. Ancak zalimler küfürde ayak direttiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. ’Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız harcama(kla tükeneceği) korkusuyla tutardınız. Gerçekten insan pek cimridir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. ’Doğrusu ey Musa, ben seni büyülenmiş sanıyorum’ demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. ’Andolsun bunları ancak göklerin ve yerin Rabbinin görülen belgeler olarak indirdiğini bilmişsindir. Ey Firavun! Ben de seni helak olmuş sanıyorum.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Derken (Firavun), onları o yerden sürüp çıkarmak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri toptan suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. ’Bu yerde siz oturun. Ahiret vaadi geldiğinde hepinizi biraraya getiririz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Biz, Kur’ân’ı, gerekçeli, hikmete dayalı, toplumda hakça bir düzen gerçekleştirecek bir kitap olarak indirdik. O, bütün hakikatleri içinde toplayarak bütün ihtiyaçları giderecek şekilde indi. Seni de, ancak rahmetimizi, merhametimizi, ihsanımızı, sevgimizi müjdeleyici ve sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatan bir uyarıcı olarak özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Onu bir Kur’an olarak, insanlara dura dura okuman için (ayet ayet) ayırdık ve onu (ihtiyaca göre) kademe kademe indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. ’Ona ister iman edin ister iman etmeyin. O, daha önce kendilerine ilim verilmiş olanlara okunduğunda çenelerinin üstüne kapanarak secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. ’Rabbimizi tenzih ederiz. Rabbimizin vaadi kesinlikle yerine gelmiştir’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Çeneleri üstüne kapanıp ağlarlar ve (Kur’an) onların gönüllerindeki derin saygıyı (huşuyu) artırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. ’İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırsanız sonuçta en güzel isimler O’nundur.’ Namazında sesini çok yükseltme çok da kısma. Bu ikisinin arasında (orta) bir yol tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. ’Çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, düşkünlük sebebiyle dosta (ihtiyacı) bulunmayan Allah’a hamdolsun’ de ve O’nu yücelttikçe yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster