1. Elif, Lâm, Râ, Bunlar kitabın ve herşeyi açıklayan apaçık Kur’ân’ın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gün gelecek, inkarda ısrar edenler (vahyin yol göstericiliğine) teslim olmayı yürekten temenni edecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bırak onları yesinler, yararlansınlar, emel (umut) onları oyalasın. Pek yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hiçbir kasabayı helak etmedik ki, kendisi için bilinen bir yazı (ecel) olmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiçbir millet ecelini ne öne alabilir ne de onu geriye bırakabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ’Ey kendisine zikir (kitap) indirilen! Sen muhakkak delisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da onlara göz açtırılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Şüphesiz zikri (Kur’an’ı) biz indirdik ve onun koruyucuları da elbette biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Andolsun senden önce, evvelki milletlerin içinde de elçiler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay etmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İşte onu suçluların kalplerine böyle sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ona iman etmezler. Oysa öncekiler hakkındaki uygulama geçmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Biz onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarıya çıksalar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ’Bizim gözlerimiz döndürüldü. Belki de biz büyülenmiş bir topluluğuz’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun, biz gökde burçlar oluşturduk ve onu bakanlar için süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve onu, her kovulmuş şeytandan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu da parlak bir ateş izler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yeri de yaydık, üzerine sabit dağlar yerleştirdik ve onda her şeyden belli ölçüde bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada sizin için ve sizin kendilerine rızık veremeyeceğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim katımızda olmasın. Onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Böylece gökten su indirerek onunla sizi suladık. Onun depolayıcıları siz değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gerçekten biz, (evet) elbette biz diriltir ve öldürürüz. (Onların) varisleri de biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Andolsun sizden öne geçenleri de biliriz ve andolsun geriye kalanları da biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz onları toplayacak olan da senin Rabbindir. O hakimdir, alimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Cinlerin atası) Cann’ı da daha önce dumansız şiddetli ateşten yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ’Ben kuru bir çamurdan, şekillenebilir bir balçıktan bir insan yaratacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ben ona şeklini verdiğim ve içine ruhumdan üflediğim zaman hemen onun için secdeye varın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bunun üzerine meleklerin tümü topluca secde ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yalnız İblis; secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ’Ey İblis! Neyin var ki secde edenlerle beraber olmadın?’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ’Ben kuru bir çamurdan, şekillenebilir bir balçıktan yarattığın bir insana secde edemezdim.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ’Öyleyse çık oradan, sen artık kovulmuş birisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ceza gününe kadar lanet senin üzerinedir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ’Ey Rabbim! Öyleyse onların diriltilecekleri güne kadar bana süre tanı.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. ’O halde sen süre tanınanlardansın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bilinen zamanın (dolacağı) güne kadar.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. ’Rabbim! Andolsun beni saptırdığın için onlara yeryüzünde (kötülükleri) süslü göstereceğim ve onların tümünü muhakkak saptıracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş kulların müstesna.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. ’İşte bu, bana ait dosdoğru bir yoldur.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Benim kullarımın üzerinde senin hiçbir gücün olamaz. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphesiz onların tümü için vaadedilen yer cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun yedi kapısı vardır. Her kapı için onlardan bir bölüm ayrılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Takva sahipleri cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. ’Esenlikle ve güven içinde girin oraya!.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Gönüllerinde kin adına ne varsa çıkarmışızdır. Kardeşler halinde karşı karşıya tahtlar üzerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Kullarıma bildir ki, şüphesiz ben bağışlayıcı ve rahmet ediciyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Şüphesiz azabım da pek acıklı azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlara İbrahim’in konuklarından da haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. ’Biz sizden korkuyoruz’ demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. ’Korkma! Biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. ’Bana ihtiyarlık çökmüşken mi beni (bununla) müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdeliyorsunuz?’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. ’Seni hak ile müjdeledik. Şu halde ümit kesenlerden olma’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. ’Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser?’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. ’Peki sizin işiniz nedir ey elçiler!’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. ’Biz bir günahkarlar topluluğuna gönderildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Lut ailesi hariç. Biz onların hepsini muhakkak kurtaracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Yalnız karısı hariç. Onu, muhakkak azapta kalacaklar arasında olmasını uygun gördük.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Elçiler Lut ailesine geldiklerinde; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. ’Siz tanınmayan bir topluluksunuz’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. ’Hayır, biz onların hakkında şüphe ettikleri şeyi sana getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz sana hakla geldik ve biz kesinlikle doğru söyleyenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Hemen gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar. Sen de arkalarından git. İçinizden kimse arkasına dönüp bakmasın. Emrolunduğunuz yere gidin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. ’Sabaha çıkarlarken bunların kökleri kesilecektir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şehir halkı sevinç içinde geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. ’Bunlar benim konuklarımdır. Beni rezil etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah’dan korkunuz, beni utandırmayınız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. ’Biz seni başkalarına karışmaktan menetmemiş miydik?’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. ’Eğer yapacaksanız, işte şunlar kızlarım’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Senin ömrüne yemin olsun ki, onlar sarhoşlukları (şaşkınlıkları) içinde bocalıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Derken güneşin doğma vaktine girmeleriyle birlikte onları o çığlık alıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. O an (şehirlerinin) üstünü altına getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Şüphesiz bunda iyi düşünenler için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Orası kullanılmakta olan bir yol üzerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Elbette bunda iman edenler için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Eyke ahalisi de gerçekten zalim kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Bu yüzden onlardan da intikam aldık. Her ikisi de açık bir yol üzerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Andolsun Hicr halkı da elçileri yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlara ayetlerimizi vermiştik, ama onlardan yüz çevirmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Derken onları da sabaha vardıkları sırada o çığlık alıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Kazandıkları kendilerinden bir şeyi savamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri ancak hak ile yarattık. Şüphesiz o (kıyamet) saat(i) de gelecektir. Şimdi sen güzel bir hoşgörü göster. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Şüphesiz yaratan ve bilen ancak senin Rabbindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Andolsun sana ikişerlerden yediyi ve Büyük Kur’an’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözlerini dikme, onlara karşı üzülme ve (şefkat) kanatlarını mü’minlerin üzerlerine ger. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. ’Doğrusu ben apaçık bir uyarıcıyım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. O (kitabı) parçalara ayıranlara indirdiğimiz gibi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Onlar ki, Kur’an’ı kısım kısım yaptılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Rabbine yemin olsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Yapmakta oldukları şeylerden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Sen, emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklere aldırış etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. O alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Ki onlar Allah’la birlikte başka ilah edindiler. Yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Andolsun onların söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Ve sana yakin (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster