1. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve Kur’an’ı Mübin’in ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kafirler bir zaman gelir ki müslüman olmayı isteyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bırak onları; yesinler, eğlensinler ve kendilerini emel, oyalayadursun. Sonra öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz, hiç bir kasabayı bilinen bir yazısı olmaksızın helak etmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiç bir ümmetin süresi öne geçmez, geciktiremezler de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Dediler ki: Ey kendisine kitab indirilen kişi; sen, mutlaka delisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Doğru söyleyenlerden isen; bize, melekleri getirmeli değil misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz, melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da kendilerine mühlet verilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Muhakkak ki Kur’an’ı Biz indirdik Biz. Onun koruyucusu da elbet Biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Andolsun ki; senden önce çeşitli milletler içinde de peygamberler göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlara gelen her peygamberle alay ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Biz, böylece onu suçluların kalbine sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendilerinden öncekilerin uğradıkları ortada iken yine de ona inanmazlar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara gökten bir kapı açsak da çıkmaya koyulsalardı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Gözlerimiz döndü, biz herhalde büyülendik, derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun ki; Biz, gökte burçlar yaptık ve onları bakanlar için donattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve onları kovulmuş her şeytandan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa; apaçık görülen bir ateş onu kovalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yeri de döşeyip yaydık. Oraya sabit dağlar yerleştirdik. Ve orada her şeyden ölçülü olarak yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada hem sizin için, hem de rızıklarını temin edemeyecekleriniz için geçimlikler meydana getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hiç bir şey yoktur ki; hazinesi Bizim katımızda olmasın. Ve Biz, onu ancak belli bir ölçüye göre indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderdik, gökten su indirip onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğrusu Biz, hem diriltiriz, hem de öldürürüz. Hepsine varis de Biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Andolsun ki; sizden öne geçenleri de Biz biliriz, geride kalanları da Biz biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphe yok ki Rabbın, onları toplayacaktır. Gerçekten O, Hakim’dir, Alim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Andolsun ki Biz; insanı, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Daha önce de cinnleri alevli ateşten yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hani Rabbın meleklere demişti ki: Kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir insan yaratacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onu yapıp ruhumdan üflediğimde; siz derhal onun için secdeye kapanın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bunun üzerine meleklerin hepsi bütünüyle secde etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ancak İblis secde edenlerle beraber olmaktan çekinerek dayattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Buyurdu ki: Ey İblis, sen neden secde edenlerle beraber değildin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ben, dedi: Kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın insana secde etmem. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Buyurdu ki: Öyleyse çık oradan. Sen, artık kovulmuş birisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Muhakkak ki ceza gününe kadar la’net sanadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dedi ki: Rabbım; beni hiç olmazsa tekrar dirilecekleri güne kadar ertele, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Buyurdu ki: Şüphesiz sen ertelenenlerdensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bilinen gün gelene kadar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Dedi ki: Rabbım; beni azdırdığın için, andolsun ki; ben de onlara yeryüzündeki fenalıkları güzel göstereceğim ve onların hepsini azdıracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ancak içlerinden ihlas verilen kulların müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Buyurdu ki: İşte, Benim taahhüd ettiğim dosdoğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Muhakkak ki kullarımın üzerinde senin bir nüfuzun olmaz. Ancak sana uyan sapıklar müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphesiz onların hepsine vaadolunan yer, cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun yedi kapısı vardır. Ve her kapıdan onların girecekleri bir kısım vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Müttakiler ise; muhakkak ki cennetler ve pınarlar içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Selametle ve güven içinde girin oraya. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Biz, onların gönüllerindeki kini söküp attık. Artık onlar kardeş olarak sedirler üzerinde karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara orada hiç bir yorgunluk ve zahmet değmez. Oradan çıkarılacak da değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Kullarıma bildir ki: Muhakkak Benim Ben, Gafur, Rahim olan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve muhakkak ki azabım da elem verici bir azabtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Hem onlara İbrahim’in konuklarından haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onun yanına girip: Selam demişlerdi. O da: Doğrusu biz, sizden endişe ediyoruz, demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Demişlerdi ki: Korkma, biz sana bilgin bir oğlun olacağını müjdelemeye geldik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ben, kocamışken mi bana müjde veriyorsunuz? O halde neye dayanarak müjdeliyorsunuz? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Dediler ki: Seni gerçekten müjdeliyoruz, öyleyse ümidini kesenlerden olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Dedi ki: Sapıklardan başka Rabbının rahmetinden kim ümidini keser? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ey elçiler; gerçek işiniz nedir? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Dediler ki: Biz, günahkar bir kavme gönderildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şu kadar var ki Lut ailesi bunların dışındadır. Biz, onların hepsini behemehal kurtaracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Karısı müstesna. Karısının geride kalanlar arasında bulunmasını takdir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Elçiler Lut ailesine varınca; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Lut: Doğrusu siz, tanınmamış kimselersiniz, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Onlar da: Biz, sana sadece onların şüphe edip durdukları azabı getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Gerçekle geldik sana. Biz, şüphesiz doğru söyleyenleriz, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O halde geceleyin bir ara aileni yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiç biriniz arkaya bakmasın ve emrolunduğunuz yere doğru yürüyün, demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Böylece ona bunların sonlarının kesilmiş olarak sabahlayacaklarını bildirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şehir halkı sevinerek geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Dedi ki: Bunlar benim konuklarımdır, onlara karşı beni mahcub etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah’tan korkun da beni rezil etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dediler ki: Biz seni alemlerden men’etmemiş miydik? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Dedi ki: Yapacaksanız işte bunlar, benim kızlarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Senin ömrüne andolsun ki, onlar sarhoşlukları içinde muhakkak serseri bir halde idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Tan yeri ağarırken çığlık onları yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ülkelerinin üstünü altına getirdi. Üzerlerine sert taş yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Bunda görebilenler için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. O yerler, işlek yollar üzerinde hala durmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Muhakkak ki bunda, inananlar için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ormanlık yerde oturanlar da gerçekten zalim kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Bunun için onlardan öc aldık. Her ikisi de hala işlek bir yol üzerindedir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Andolsun ki Hicr ahalisi de peygamberlerini yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz halde yüz çevirmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Onlar, dağlardan emin evler yontup oyarlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Sabaha karşı çığlık onları da yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Binaenaleyh yaptıkları da kendilerine bir fayda sağlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Gökleri, yeri ve aralarındakini ancak hak ile yarattık. Kıyamet günü, muhakkak gelecektir. O halde sen yumuşak ve iyi davran. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Muhakkak ki senin Rabbın, yaratan ve bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Doğrusu sana; Biz, tekrarlanan yediyi ve şu Kur’an’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz geçimliğe gözlerini dikme ve onlara üzülme. İnananlara kanat ger. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. De ki: Ben apaçık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Tıpkı o bölüşenlere indirdiğimiz gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Onlar ki; Kur’an’ı parçalara ayırmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Rabbına andolsun ki; onların hepsine birden mutlaka soracağız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Yapmakta oldukları şeyleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Sen; emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. O alaycılara karşı muhakkak ki Biz, sana yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Onlar ki; Allah’la beraber başka bir tanrı edinirler. Onlar yakında bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Andolsun; onların söylediğinden dolayı kalbinin sıkıldığını biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Sen, hemen Rabbını hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Ve sana yakin gelinceye kadar Rabbına ibadet et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster