1. Elif, Lâm, Râ, Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’an’ın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O küfredenler müslüman olmayı nice kereler dileyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onları bırak; yesinler, yararlansınlar ve onları (boş) emel oyalayadursun. İlerde bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz, kendisi için bilinen (takdir edilmiş) bir kitap olmaksızın hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiç bir ümmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar: «Ey kendisine kitap indirilen (Muhammed). Gerçekten sen cinlenmiş (bir deli)sin!» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. «Eğer doğruyu söyleyenlerden isen, bizlere melekleri getirmeli değil miydin?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hiç şüphesiz, zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Andolsun, senden önce geçmiş topluluklara da elçiler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlara herhangi bir peygamber gelmeyegörsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece biz onu (alayı), suçlu günahkârların kalblerine sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar ona (indirilen Kitaba) inanmazlar, oysaki evvelkilerin sünneti geçmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak da ordan yukarı yükselseler de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mutlaka: «Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir topluluğuz» diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun, biz gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve onu her kovulan şeytandan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yere (gelince,) onu döşeyip yaydık, onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda her şeyden ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler (varlıklar ve canlılar) için geçimlikler kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hiç bir şey yoktur ki, hazineleri bizim katımızda olmasın; ancak biz onu belirlenmiş bir miktar olarak indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve aşılayıcılar olarak rüzgârları gönderdik, böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. Oysa siz onun hazine koruyucuları değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphesiz Biz, gerçekten Biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar Biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Andolsun, sizden öne (veya önceden) geçenleri bilmişizdir; ve (yine) andolsun, geride kalanları da bilmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve şüphesiz senin Rabbin, O, onları haşredecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve Cânn’ı da daha önce ’nüfuz eden kavurucu’ ateşten yaratmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hani Rabbin meleklere demişti: «Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım,» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. «Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ederek kapanın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Böylece meleklerin tümü, topluca secde etti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ancak İblis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp dayattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dedi ki: «Ey İblis, sana ne oluyor, secde edenlerle birlikte olmadın?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dedi ki: «Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın beşere secde etmek için var değilim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Dedi ki: «Öyleyse ondan (cennetten) çık, çünkü sen kovulmuş bulunmaktasın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. «Ve şüphesiz, din gününe kadar lanet senin üzerinedir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dedi ki: «Rabbim, öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Dedi ki: «Öyleyse, sen (kendisine) süre tanınanlardansın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. «Bilinen günün vaktine kadar.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Dedi ki: «Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun, ben de yeryüzünde onlara, (sana başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp saptıracağım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. «Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (Allah) Dedi ki: «İşte bu, bana göre dosdoğru olan yoldur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. «Şüphesiz, kışkırtılıp saptırılmışlardan sana uyanlar dışında, senin benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiç bir gücün yoktur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. «Ve hiç şüphe yok, onların tümünün buluşma yeri cehennemdir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun yedi kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Oraya esenlikle ve güvenlikle girin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onların göğüslerinde kinden (ne varsa tümünü) sıyırıp çektik, kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Orada onlara hiç bir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve şüphesiz azabım; o acıklı bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlara İbrahim’in konuklarından da haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yanına girdiklerinde «Selam» demişlerdi. O da: «Biz sizden korkmaktayız» demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Dediler ki: «Korkma, biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekteyiz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Dedi ki: «Bana ihtiyarlık gelip çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdelemektesiniz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Dediler ki: «Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse umut kesenlerden olma.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Dedi ki: «Sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim umut keser?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Dedi ki: «Ey elçiler, (bunun dışında, diğer) işiniz ne?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Dediler ki: «Gerçekten biz, suçlu, günahkâr olan bir topluluğa gönderildik.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. «Ancak Lut ailesi hariçtir; biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. «Ama karısını (kurtaracaklarımız) dışında tuttuk, o, geride kalanlardandır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (Lut) Dedi ki: «Sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. «Hayır» dediler, «Biz sana onların hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle geldik.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. «Sana gerçeği getirdik, biz şüphesiz doğru söyleyenleriz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. «Hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar, sen de onların ardından git ve sizden hiç kimse arkasına bakmasın; emrolunduğunuz yere gidin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ve onlara şu emri verdik: «Sabaha çıkarlarken onların arkası mutlaka kesilecektir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şehir halkı birbirlerine müjdeler vererek geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. (Lut onlara) «Bunlar benim konuğumdur, beni utandırıp dillere düşürmeyin» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. «Allah’tan korkup sakının ve beni küçük düşürmeyin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dediler ki: «Biz seni ’herkes(in işin)e karışmaktan’ alıkoymamış mıydık?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Dedi ki: «Eğer yapmak istiyorsanız, işte bunlar, benim kızlarım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde kör sersemdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Derken, tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde onları (o korkunç ve dayanılmaz) çığlık yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Anında (yurtlarının) üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Elbette bunda ’derin bir kavrayışa sahip olanlar’ için gerçekten ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. O (şehir de) gerçekten bir yol üstünde (hâlâ) durmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Elbette, bunda iman edenler için gerçekten ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Eyke halkı da gerçekten zalim kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Bundan dolayı onlardan intikam aldık; her ikisi de açıkça (gözler) ön(ün) dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlara ayetlerimizi vermiştik de ondan yüz çevirmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Derken, onları sabah vaktine girdiklerinde, o dayanılmaz çığlık yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtarmaya) onlara yetmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakileri hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık. Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak gelmektedir; öyleyse (onlara karşı) güzel davranışlarla davran. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Çünkü Rabbin, yaratan ve bilenin ta kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kur’an’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme, onlara karşı hüzne kapılma, mü’minler için de (şefkat) kanatlarını ger. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ve de ki: «Şüphe yok, ben apaçık bir uyarıcıyım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Ki onlar Kur’anı parça parça kıldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Rabbine andolsun, onların tümüne (bunu) soracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Yapmakta oldukları şeyleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Şüphesiz o alay edenlere (karşı) biz sana yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Ki onlar, Allah ile beraber başka ilahları (ortak) kılmaktadırlar; onlar yakında bilip öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Andolsun, onların söylemekte olduklarına karşı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Ve yakîn sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster