1. Elif lâm râ, budur kitabın ve her şeyi açıklayan Kur’ân’ın âyetleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nice demler gelecek ki kâfirler, ne olur keşke biz de Müslüman olsaydık diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bırak onları, yesinler, geçinsinler ve isteklere düşüp oyalansınlar, yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve biz hiçbir şehri helâk etmedik ki helâk edeceğimiz zaman, malûm ve mukadder olmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiçbir ümmet, ne helâk edileceği zamânı mukadder vaktinden öne alabilir, ne de onu geciktirebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve derler ki: Ey kendisine Kur’ân indirilen sen gerçekten de delisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gerçeklerdensen neden meleklerle gelmiyorsun bize? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz melekleri, ancak hak ve gerçek olarak indiririz, indiririz ama o vakit de mühlet vermeyiz, göz açtırmayız kâfirlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Şüphe yok ki Kur’ân’ı biz indirdik ve şüphe yok ki onu mutlaka koruyacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Andolsun ki senden önce, evvelki ümmetlere de peygamberler göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hiçbir peygamber göndermedik ki alay etmesinler onunla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Biz böylece, Kur’ân’ı, yüreklerine kadar sokarız da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gene ona inanmazlar ve gerçekten, eskilerin yolu yordamı da böylece olup bitmiş, onlar da bu yüzden azâba uğrayıp gitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara gökten bir kapı açsak da melekler, o kapıdan inip çıksalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bunu görürler de gene ancak derler, gözlerimiz bağlandı bizim, hattâ büyülenmiş bir topluluğuz biz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun ki gökte burçlar halkettik ve göğü, seyredenlere bezedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve onu, bütün taşlanmış Şeytanlardan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ancak hırsızlama bir şey duymaya kalkışan olursa onun da ardından apaçık görünen bir ateş yalımıdır gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yeryüzünü, enine boyuna döşedik ve orada metîn dağlar yarattık ve oradan, taktîrimize göre, her şeyi bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada sizin için de, sizin rızıklandırmadığınız mahlûkat için de geçim sebepleri halkettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hiçbir şey yoktur ki hazîneleri, katımızda olmasın ve biz onu ancak malûm bir miktarda indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüklü rüzgârlar gönderdik de gökten yağmur yağdırdık, suya kandırdık sizi ve onu koruyup saklayan siz değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve şüphe yok ki ancak biz diriltiriz, biz öldürürüz ve biziz her şeye vâris olan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve andolsun ki önce geçip gidenlerinizi de biliriz, sonraya kalanlarınızı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve şüphe yok ki Rabbin, hepsini de haşreder; şüphe yok ki o, hüküm ve hikmet sâhibidir ve her şeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Andolsun ki biz Âdem’i, kuru, kokmuş, şekil ve sûret verilmiş balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şeytan’ıysa daha önce, yakıp öldürücü bir harâreti olan ateşten yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. An o zamanı ki Rabbin, meleklere demişti: Gerçekten de ben, kuru, kokmuş, şekil ve sûret verilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onun yaratılışını tamamlayıp kemâle getirerek ruhumdan ruh üfürünce derhal ona karşı secdeye kapanın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Meleklerin hepsi birden secde ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ancak İblis secde etmedi, secde edenlere katılmaktan çekindi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ey İblis dedi, sana ne oldu da secde edenlere katılmaktan çekindin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Kuru, kokmuş, şekil ve sûret verilmiş balçıktan yarattığın insana dedi, ben secde etmem. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Çık buradan dedi, şüphe yok ki taşlanmış, kovulmuşsun sen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ve gerçekten de din gününe dek lânet sana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Rabbim dedi, onların tekrar dirilecekleri güne dek mühlet ver, yaşat beni. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şüphe yok ki dedi, sen, mühlet verilmişlerdensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Malûm vaktin gelip çatacağı güne dek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Rabbim dedi, beni rahmetinden mahrûm ettiğin gibi bende kötülükleri, yeryüzünde onlara bezeyecek, onları isyân ettirerek hepsini de rahmetinden mahrûm edeceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ancak ihlâsa sâhip edilmiş kulların müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Tanrı, işte bu yol dedi, dosdoğru bana varan yol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Şüphe yok ki kullarıma hiçbir sûretle gücün yetmez, ancak sana uyan azgınlara yeter senin gücün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ve şüphe yok ki onların hepsine de vaadedilen yer, cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Orasının yedi kapısı var, her kapıya da onlardan bir kısmı ayrılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şüphe yok ki çekinenler, cennetlerde ve ırmak başlarındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Esenlikle emîn olarak girin cennetlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Gönüllerindeki kîni, hasedi, tâ kökünden söküp attık onların, kardeşlerdir, birbirlerine karşı tahtlar üstünde otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Orada ne bir yorgunluk duyarlar, ne de oradan çıkarılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Haber ver kullarıma, şüphe yok ki ben suçları örterim, rahîmim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve şüphe yok ki azâbım da pek elemli bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onları, İbrahîm’e gelen misâfirlerden de haberdâr et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hani, huzûruna girmişler de esenlik sana demişlerdi; o da, biz gerçekten de sizden korkuyoruz demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Korkma demişlerdi, biz sana, bilgi sâhibi bir erkek evlât müjdeliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İhtiyarlık çağımda mı demişti, bana müjde veriyorsunuz? Neye istinâden müjde vermektesiniz bana? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sana öyle bir müjde veriyoruz ki gerçektir bu, sakın ümîdini kesenlerden olma demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. O da Rabbinin rahmetinden demişti, ancak doğru yoldan sapanlardan başka kim ümit keser? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ey elçiler demişti, başka ne memûriyetiniz var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Biz demişlerdi, şüphe yok ki mücrim bir topluluğa gönderildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ancak Lût ve soyu müstesna; onların hepsini de mutlaka kurtaracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Yalnız karısını kurtarmayacağız, onun, helâk olanlarla berâber şehirde kalmasını takdîr ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Elçiler Lût âilesine geldikleri zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. O, siz dedi tanınmamış kimselersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Onlar, biz dediler, onların şüphe ettikleri şeyi getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. O gerçek haberle geldik sana ve biz doğru sözlüyüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Gece yarısından sonra âileni yola çıkar, sen de artlarına düş, hiçbiriniz arkanıza bakmayın, emrolunacak yere geçin gidin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ve bu işi ona vahyettik de hiç şüphe yok ki dedik, sabah çağı bunların kökleri kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şehir halkı, birbirlerini müjdeleyerek misâfirlerin yanına geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Lût, bunlar benim konuklarım dedi, onlara karşı utandırmayın beni. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah’tan çekinin de mahzûn etmeyin beni. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Seni konuk kabûl etmekten menetmedik miydi dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Lût, evlenecekseniz işte kızlarım, onları alın dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ömrün hakkı için onlar, gafletten âdeta sarhoştular, gaflet içinde şaşkın bir haldeydiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Güneş doğduktan sonra onları bir bağırış, helâk ediverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ülkelerinin altını üstüne getirdik, üstlerine balçıktan meydana gelmiş taşlar yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Şüphe yok ki bunda düşünenlere ibretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Ve şüphe yok ki o şehir, hâlâ herkesin yol uğrağı olan bir yerde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şüphe yok ki bunda, inananlar için bir delil var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ashâb-ı Eyke de gerçekten zâlimdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Öcaldık onlardan; iki şehir de apaçık görünmede, yol uğrağında hâlâ. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ashab-ı Hicr de peygamberini inkâr etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Delillerimizi göstermiştik onlara, fakat onlardan yüz çevirmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Ve evlerini dağlarda oyarlar, emin bir halde yaşarlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Sabah çağına erdikleri gibi bir bağırış yüzünden helâk olup gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Kazandıkları mal ve servet, azâbı defedemedi onlardan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Ve biz, gökleri ve yeryüzünü abes olarak halketmedik ve kıyâmet, mutlaka gelecektir, aldırış bile etme, bir hoşça vazgeç onlardan şimdilik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Şüphe yok ki Rabbin, her şeyi yaratandır ve her şeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Andolsun ki biz sana, tekrarlanan yedi âyeti ve pek büyük olan Kur’ân’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onlara verdiğimiz mala, evlâda göz dikme, onlar için tasalanıp gam yeme, inananlara karşı kanadını indir, onları koru, onlara karşı mütevâzı ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ve de ki: Hiç şüphe yok ki ben, gerçekten de bir korkutucuyum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Nitekim bölük bölük olanlara da indirmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Öyle kişilerdi onlar ki Kurân’ı parça parça ettiler; bir kısmına inandılar da bir kısmına inanmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Andolsun Rabbine ki onların hepsine soracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Yaptıkları şeyleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Artık sen emredildiğin şeyi açıkla ve şirk koşanlardan yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. O alaycılara karşı biz yeteriz sana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Onlar, Allah’tan başka tanrılar da kabul etmişlerdir; yakında bilip anlayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Ve andolsun biliriz ki şüphe yok, söyledikleri sözlerden yüreğin sıkılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Artık Rabbine hamd ederek tenzîh et ve secde edenlerden ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Ve ölüm gelip çatıncaya dek Rabbine ibâdet et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster