1. Elif, Lâm, Râ. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur’ân’ın âyetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bir zaman gelecek ki inkâr edenler, keşke müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onları bırak yesinler, içsinler, zevk alsınlar; arzu onları oyalasın ilerde bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz hiçbir memleketi (Allah katında) bilinen bir zamanı olmaksızın helak etmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Dediler ki: «Ey kendisine Kur’ân indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka bir mecnunsun.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. «Eğer peygamberlik davanda doğru kimselerdensen, bize melekleri getirmeliydin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz o melekleri ancak, hak ile indiririz. Ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) hiç mühlet verilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hiç şüphe yok ki, Kur’ân’ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Andolsun, senden önceki milletler arasında da peygamberler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay etmiş olmasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Biz o küfrü suçluların kalbine işte böyle sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kur’âna iman etmezler, halbuki öncekilerin sünneti (inanmadıkları için başlarına gelenler) gelip geçmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. «Gözlerimiz perdelendi, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun biz, gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve göğü taşlanan bütün şeytanlardan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan hariç, onu apaçık bir alev sütunu takip eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada hikmetle ölçülmüş her şeyden bitkiler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada hem sizin için, hem de sizin rızıklarını veremediğiniz kimseler için geçim yollarını yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Fakat biz, onu ancak ihtiyaca göre, belli ölçülerde veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip sizi onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Elbette biz diriltiriz ve biz öldürürüz! Ve hepsinin varisleri de biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Andolsun ki biz, içinizden İslâm’da öne geçmek isteyenleri de biliriz, geri kalmak isteyenleri de biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz Rabbin O’dur ki, onları kıyamet gününde hesaba çekmek için toplayacaktır. O, hikmet sahibidir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Cinleri de daha önce insan vücudunun gözeneklerinden geçebilen güçlü bir ateşten yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey Peygamber! Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla: «Ben, kuru balçıktan, şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ben, onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yalnız İblis hariç. O secde edenlerle beraber olmaktan çekinmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah buyurdu ki: «Ey İblis! Ne oluyor sana da, secde edenlerle beraber olmuyorsun?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İblis şöyle dedi: «Kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde edemezdim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Allah şöyle buyurdu: «Öyle ise oradan çık! Sen, artık kovulmuş birisin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. «Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerindedir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İblis: «Rabbim! Öyle ise insanların kabirlerinden kaldırılacakları güne (kıyamete) kadar bana mühlet ver» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah buyurdu ki: «Sen mühlet verilenlerdensin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. «Allah katında bilinen vaktin gününe kadar...» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İblis şöyle dedi: «Rabbim! Beni saptırdığın için, mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. «Ancak içlerinden ihlaslı kulların müstesnâdır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah şöyle buyurdu: «İşte bana ulaşan dosdoğru yol budur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. «Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. «Şüphesiz ki onların hepsine vaad edilen yer cehennemdir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. «Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapıların herbiri için birer grup ayrılmıştır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Allahtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlara: «Selametle güven içinde oraya girin» denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Biz o cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak sevinç içinde karşılıklı koltuklara otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Orada kendilerine hiçbir yorgunluk gelmeyecek. Oradan çıkarılacak da değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet ediciyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bununla beraber azabım da çok acıklı bir azabdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Hem o kullara, İbrahim’in misafirlerinden de haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hani melekler, İbrahim’in yanına girdikleri zaman, «selam» demişler, İbrahim de onlara: «Biz sizden korkuyoruz» demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Melekler: «Korkma! Gerçekten biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İbrahim dedi ki: «Bana ihtiyarlık gelmişken, beni mi müjdeliyorsunuz, neye dayanarak beni müjdeliyorsunuz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Melekler: «Seni gerçekle müjdeliyoruz. Sakın Allah’ın rahmetinden ümidini kesenlerden olma!» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İbrahim dedi ki: «Rabbimin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. «Ey elçiler! Başka ne işiniz var?» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Melekler şöyle dediler: «Biz suçlu bir kavmi cezalandırmak için gönderildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ancak Lût ailesi müstesnâdır. Biz, onların hepsini muhakkak kurtaracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Yalnız Lût’un karısı müstesnâ, çünkü onun helak edilenlerle birlikte yok edilmesini takdir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Melek olan elçiler, Lût kavmine gelince, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Lût dedi ki: «Doğrusu siz ürkülecek bir kavimsiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Elçiler dediler ki: «Bilakis biz sana onların şüphe ettiği azabı getirdik.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. «Sana gerçeği getirdik; biz elbette doğru söylüyoruz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. «Gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar, sen de arkalarından yürü ve sizden kimse ardına bakmasın; istenen yere gidin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Biz, Lût’a şu kesin emri vahyettik: «Bu kâfirler sabaha çıkarken muhakkak kökleri kesilmiş olacaktır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şehir halkı, insan şeklindeki güzel yüzlü melekleri görünce, onlara iğrenç işlerini yapabileceklerini düşünüp sevinerek geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Lût, kavmine şöyle dedi: «Bunlar benim misafirlerimdir, beni rüsvay etmeyin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. «Allah’tan korkun! Beni mahcub etmeyin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Lût kavmi şöyle dedi: «Biz sana kimsenin koruyuculuğunu yapmamanı söylememiş miydik?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Lût şöyle dedi: «İşte kızlarım! Düşündüğünüzü yapacaksanız (onlarla evlenin). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Resulüm! Ömrüne yemin olsun ki gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Güneş doğarken o korkunç çığlık onları yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Biz, onların şehirlerinin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Gerçekten bunda, düşünen keskin anlayışlılar için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Hem o Lût kavminin bulunduğu şehir harabesi bir yol üzerinde bulunmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şüphesiz ki, bunda iman edenler için bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Eyke halkı da gerçekten zalimlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Biz Eyke halkından da intikâm aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Şüphesiz ki, Hıcr halkı da peygamberleri yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Biz, onlara âyetlerimizi vermiştik de onlar, yüz çeviriyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Onlar, dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onları da sabahleyin korkunç bir çığlık yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Kazanmakta oldukları şeyler, onlardan hiçbir zararı savmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz gökleri, yeri ve aralarındaki varlıkları ancak hak ve hikmetle yarattık ve elbette ki, kıyamet kopacaktır. (Ey Peygamber!) Şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Şüphesiz Rabbin kemaliyle yaratandır ve iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti (Fatihayı) ve yüce Kur’ân’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Sakın o kâfirlerden birtakımlarına verip de kendilerini zevklendirdiğimiz şeye (mal ve servete) heveslenip göz dikeyim deme. Onlardan dolayı üzülme. Müminlere merhamet kanatlarını indir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. De ki: «Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. (İnanmazsanız başınıza) tıpkı o taksimcilere (yahudi ve hıristiyanlara) indirdiğimiz azap gibi (bir azab inecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Onlar, Kur’ân’ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu kısım kısım böldüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. (92-93) Rabbin hakkı için biz, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (92-93) Rabbin hakkı için biz, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et. Müşriklerden yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Muhakkak ki alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Onlar Allah ile birlikte başkasını ilâh edinenlerdir. Onlar yakında bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Gerçekten biliriz ki, onların söylediklerine göğsün daralıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. O halde Rabbini hamd ile tesbih et. Ve secde edenlerden ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster