1. Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab’ın ve apaçık Kur’an’ın âyetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnkâr edenler zaman zaman temenni edecekler: Keşke müslüman olaymışlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bırak onları, yesinler, arzu, boş emeller onları oyalayadursun. Yakında bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz hiçbir memleketi yok etmedik ki, onun mutlaka bilinen bir yazısı olmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiçbir millet ne süresini geçebilir, ne de ondan geri kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Dediler ki: "Ey kendisine zikir (Kur’an) indirilen kimse! Sen mutlaka cinlenmiş (delirmiş)sin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Eğer doğru söyleyenlerden isen, bize melekleri getirmeli değil misin?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz melekleri ancak hak ile indiririz. İşte o zaman onlara mühlet verilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bir zikir olan Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Andolsun ki senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlara herhangi bir peygamber geldiğinde mutlaka onunla alay ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İşte böylece biz onu (inkârı) suçluların kalplerine sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendilerinden öncekilerin sünneti (başlarına gelenler) geçmiş olduğu halde, yine de ona inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara gökten bir kapı açsak da, oradan yukarı çıksalar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yine de: "Gözlerimiz döndürüldü, biz herhalde büyülendik. " derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun ki biz gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve onu her kovulan şeytandan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş şûlesi yetişip kovalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yeri döşeyip yaydık. Orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada hem sizin için hem de rızıklarını temin edemeyeceğiniz varlıklar için geçimlikler yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hazinesi bizim katımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Biz onu ancak belli ölçüye göre indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten de su indirdik, onunla sizi suladık. Yoksa o suyu siz depolayamazdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğrusu biz hem diriltir hem de öldürürüz. Ve ancak biziz hepsine vâris olanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Andolsun ki biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz ki Rabbin onları toplayacaktır. Çünkü O hikmet sahibidir, her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Andolsun ki biz insanı pişmemiş çamurdan, işlenebilen kara balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Cinleri de daha önce şiddetli ateş alevinden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbin meleklere demişti ki: "Ben balçıktan, işlenebilen kara topraktan bir insan yaratacağım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Onu düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bunun üzerine meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fakat İblis hariç. O, secde edenlerle beraber olmaktan çekindi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah: "Ey İblis! Secde edenlerle beraber olmaktan seni alıkoyan nedir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İblis: "Ben pişmemiş çamurdan, işlenebilen kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Buyurdu ki: "Çık oradan! Sen artık kovuldun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dedi ki: "Rabbim! Tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Buyurdu ki: "Şüphesiz ki sen mühlet verilenlerdensin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Bilinen vaktin gününe kadar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Dedi ki: "Rabbim! Beni azdırdığın için, andolsun ki ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Ancak içlerinden ihlâsa erdirilmiş kulların hariç. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah buyurdu ki: "İşte bana varan dosdoğru yol budur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Benim hâlis kullarım üzerinde senin bir nüfuzun olamaz. Ancak sana uyan azgınlar bunun dışındadır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Cehennem onların hepsine vâdolunan yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O cehennemin yedi kapısı vardır. Her bir kapıya onlardan bir kısmı taksim olunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Muttakiler cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Esenlikle ve korkusuz korkusuz oraya girin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Biz onların gönüllerindeki kinleri çıkarır atarız. Artık onlar kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Resulüm! Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve merhamet edici olduğumu haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Fakat benim azabım da çok acıklı bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlara İbrahim’in misafirlerini anlat! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onun yanına girdikleri zaman "Selâm sana!" dediler. O da: "Biz sizden korkuyoruz. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Korkma! Biz sana bilgin bir oğlun olacağını müjdelemeye geldik. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. O da: "Bana ihtiyarlık çökmesine rağmen, beni müjdeliyor musunuz? Neye dayanarak müjdeliyorsunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Dediler ki: "Sana hakkı müjdeledik, sakın ümit kesenlerden olma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İbrahim dedi ki: "Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Dedi ki: "O halde işiniz nedir ey elçiler?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlar da: "Biz suçlu bir kavme gönderildik. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Lut âilesi bunun dışındadır. Biz onların hepsini kurtaracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Karısının geride kalanlardan olmasını uygun bulduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Vaktaki elçiler Lut âilesine geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Lut onlara: "Doğrusu siz tanınmamış kimselersiniz. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Dediler ki: "Biz sana onların şüphe etmekte oldukları şeyi (azabı ve helâkı) getirdik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "Sana gerçekle geldik. Biz şüphesiz ki doğru söyleyenleriz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. "Gecenin bir bölümünde âile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz sakın dönüp de ardına bakmasın, emrolunduğunuz yere doğru gidin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ona kesin olarak şu emri hükmettiğimizi bildirdik: "Sabaha çıkarken mutlaka bunların sonları kesilmiş olacak. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şehir halkı birbirine müjde vererek keyif içinde geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Lut onlara dedi ki: "Bunlar benim misafirlerimdir, onlara karşı beni mahçup edip utandırmayın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Allah’tan korkun, beni rezil etmeyin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dediler ki: "Biz seni elâlemin işine karışmaktan menetmemiş miydik?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Lut: "Alacaksanız işte benim kızlarım!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Resulüm! Senin ömrüne andolsun ki, onlar sarhoşlukları içinde serseri bir halde idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Tanyeri ağarırken o korkunç çığlık onları yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Şehirlerinin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Gerçekten bunda görebilenler için âyetler (ibretler) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. O yerler işlek yollar üzerinde hâlâ durmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şüphesiz ki bunda inananlar için âyetler (ibretler) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Eyke halkı da gerçekten zâlim idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Biz onlardan intikam aldık. Hâlâ her iki memleket de işlek bir yol üzerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Andolsun ki Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Biz onlara âyetlerimizi vermiştik, fakat onlardan yüz çevirmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Onlar emniyet içinde kalacakları dağlardan evler oyarlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Sabaha karşı o korkunç ses onları yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Kazanmakta oldukları şeyler, kendilerinden hiçbir şeyi savamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O kıyamet saati mutlaka gelecektir. Güzel bir hoşgörü ile muamele et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Şüphesiz ki Rabbin yaratan ve bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Resulüm! Andolsun ki biz sana daima tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur’an’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onlardan bazı sınıflara geçici olarak faydalanmaları için verdiğimiz şeylere sakın gözünü dikme. Onlara üzülme. Müminlere tevazu kanatlarını ger. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. De ki: "Ben şüphesiz ki apaçık bir uyarıcıyım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Biz o bölücülere (azap) indirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Onlar Kur’an’ı parça parça edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Rabbin hakkı için onlara mutlaka soracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Yaptıkları şeylerden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Resulüm! Sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Alay edenlere karşı şüphesiz ki biz sana yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Onlar Allah ile beraber başka ilâh ediniyorlar. Onlar yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Gerçekten biliyoruz ki, söyledikleri şeylerden dolayı göğsün daralıyor, için sıkılıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster