1. A. L. R. Bu (harfler/rakamlar) kitabın ve apaçık Kuran’ın mucizesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnkar edenler, keşke Müslüman olsaydık diye arzulayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bırak onları, yesinler, eğlensinler ve umutlarıyla oyalansınlar; mutlaka öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz hiçbir topluluğu belirlenmiş bir yazgı olmaksızın yok etmeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiçbir toplum belirlenmiş süresini ne geçebilir, ne de gerisinde kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Dediler ki: "Ey kendisine mesaj (zikr) indirilmiş olan, sen bir delisin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Doğru sözlü isen bize melekleri getirsene." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz melekleri ancak belli bir amaç için göndeririz, o zaman da kimseye süre tanınmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kuşkusuz mesajı biz, evet biz indirdik ve onu koruyacak da elbette yine biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Senden önce, geçmiş topluluklara da elçiler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlara her ne zaman bir elçi geldiyse onu alaya aldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İşte suçluların kalbine böyle (bir tavrı) sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Nitekim, onu onaylamazlar. Kendilerinden öncekilerin yasası (sünneti) de böyleydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara gökten bir kapı açsak ve onun içinde yükselecek olsalardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Gözlerimiz sarhoş edildi, büyülendik" diyeceklerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gökte galaksiler yerleştirdik ve gözleyenler için onları süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve onları her kovulmuş sapkından koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ancak onlardan kulak hırsızlığı eden olursa onu alevli bir ateş mermisi kovalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yeryüzünü genişletip içine sağlam dağlar yerleştirdik ve orada her şeyi mükemmel bir ölçüye göre bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada hem sizin için ve hem sizin beslemediğiniz yaratıklar için yaşanacak bir ortam oluşturduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri bizim yanımızda olmasın, ancak biz onu belirlenmiş bir ölçüyle indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik; gökten bir su indirip sizi onunla suladık. Oysa siz onu depo edemezdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Biz, elbette biz diriltir ve öldürürüz, sonunda her şeyin sahibi olarak kalacak olan yine biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İlerleyenlerinizi de biliriz, geride kalanları da biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onları, senin Efendin toplayacak. O Bilgedir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İnsanı, kurumuş, yıllanmış balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Cinleri de önceden, içe işleyen parlak ateşten yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Efendin meleklere, "Kurumuş, yıllanmış balçıktan bir insan yaratacağım" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Onu düzenleyip ona ruhumdan üflediğimde hemen onun için secdeye varın" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Tüm melekler topluca secde ettiler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ancak Sapkın (İblis) hariç. Secde edenlerle beraber olmayı red etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dedi ki: "Seni secde edenlerle beraber olmaktan alıkoyan şey nedir, İblis?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dedi ki: "Kurumuş, yıllanmış balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Öyleyse çık oradan; sen kovuldun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Yargı gününe kadar laneti hakettin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Efendim, dirilecekleri güne kadar beni ertele" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Dedi ki: "Tamam, sen ertelendin" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Bilinen vaktin gününe kadar…" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Dedi ki: "Efendim, beni yoldan çıkarttığın için, onları yeryüzünde ayartıp topluca saptıracağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Kendilerini sadece sana adayanlar hariç." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Dedi ki: "İşte benim değişmez yasam budur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Elbette, sadece bana hizmet edenlere karşı bir gücün yoktur. Ancak sana uyan sapıklara gücün yeter." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Cehennem hepsinin buluşma yeridir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Onun yedi kapısı vardır ve her bir kapı için onlardan belli bir pay vardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Erdemliler ise bahçeler ve pınarlar içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Oraya barış ve güvenlik içinde girin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Göğüslerindeki kötü duyguları kaldırırız; kardeşçe karşılıklı yerleştirilmiş koltuklar üzerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve oradan çıkarılacak da değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Kullarıma haber ver ki ben Bağışlayıcıyım, Rahimim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve azabım da çok acı bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlara İbrahim’in konuklarından haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onun yanına varıp, "Selam!" demişlerdi. O da, "Biz sizden korkuyoruz" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Endişelenme, biz sana bilgin bir oğul müjdesini veriyoruz" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. "İyice yaşlanmışken beni mi müjdeliyorsunuz! Beni ne ile müjdeliyorsunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. "Sana gerçeği müjdeledik, umudunu kesme" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. "Sapıtmışlardan başka Efendisinin rahmetinden kim umut keser?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. "Ey elçiler, göreviniz nedir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. "Biz, suçlu bir topluma gönderildik;" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. "Ancak Lut’un ailesi hariç. Hepsini kurtaracağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. "Yalnız karısı hariç; onun geride kalanlardan olmasını kararlaştırdık" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Elçiler Lut’un ailesine geldiklerinde Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. "Siz, bizce tanınmayan bir topluluksunuz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Dediler ki: "Onların kuşkulandıkları şeyi sana getirdik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "Sana gerçeği getirdik, biz elbette doğru konuşuyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. "Geceleyin ailenle birlikte çık. Arkalarından izle ve hiçbiriniz arkaya bakmasın. Size emredilen yere gidin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. ‘Şu halk, sabahleyin yok edilecektir’ şeklindeki emri kendisine bildirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Kent halkı neşe içinde geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Bunlar konuklarımdır, sakın beni utandırmayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "ALLAH’tan korkun, beni rezil etmeyin!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. "İnsanlarla diyalog kurmaktan seni menetmemiş miydik?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. "İşte benim kızlarım" dedi, "İlla da istiyorsanız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ne yazık ki onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Tan ağarırken onları felaketli bir gürültü yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onun altını üstüne getirdik. Üzerlerine çamurdan yapılmış sert taşlar indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Bunda, inceleyip araştıranlar için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Ve o yol üzerinde durmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Bunda, gerçeği onaylayanlar için bir işaret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Gerçekten Orman Halkı da zalimlerden idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Onlardan öc aldık. Her ikisi de belgelenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Mağara Halkı da elçileri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Kendilerine ayetlerimizi verdik, fakat ondan yüz çevirdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Sabahleyin onları da o korkunç gürültü yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Kazandıklarının hiçbiri onları kurtaramadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz, gökleri, yeri ve aralarındaki şeyleri belli bir amaç için yarattık. O an elbette gelecektir, öyleyse onlara güzel ve yumuşak davran. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Efendin elbette Yaratandır, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Biz sana yedi çifti ve büyük Kuran’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onlardan bazılarına verdiklerimizi kıskanma ve onlardan ötürü de üzülme. Gerçeği onaylayanlara kanatlarını indir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. De ki: "Ben apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Aynı şekilde o bölücülerle de ilgileneceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Onlar ki Kuran’ı parçalara ayırdılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Efendine and olsun ki, hepsinden soracağız, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Yaptıkları şeylerden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Öyleyse sana emredileni açıkça ortaya koy ve müşriklere de aldırma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Onlar ki ALLAH ile beraber başka tanrılar oluşturdular. Yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Söylediklerinden ötürü göğsünün daraldığını biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Efendini yüceltip coşkuyla an ve yerlere kapan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Efendine hizmet et ki kesin bir onaya sahip olasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster