1. Elif, lâm, Ra. BUNLAR Kitab’ın ve apaçık Kur’an’ın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bir zaman gelir ki, inkâr eden kimseler: ‘Ne olurdu müslüman olsaydık’ diye çok arzu ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onları bırak; yesinler, faydalanıp eğlensinler ve boş umut/emel onları oyalasın! Ama yakında bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hiçbir kenti helâk etmedik ki, yaptıkları işler bir kitapta/dosyada kaydedilmiş olmasın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (helâkı hak etmişse); hiçbir toplum sonunu ne ileri alabilir ve ne de geriye bırakabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Dediler ki: "Ey kendisine zikir/kitap indirilmiş olan kimse! Gerçekte sen bir mecnunsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bize melekleri getirsene! Eğer doğru sözlülerden isen." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz melekleri ancak gerçek ile indiririz; o zaman da göz açtırılanlardan olmazlar/iş işten geçmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Şüphesiz, (bu) Zikr’i (Kur’an’ı); Biz indirdik ve elbette onun koruyucusu da Biziz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şüphesiz senden önce geçmiş topluluklara da elçiler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kendilerine ne zaman bir elçi gelmişse, onunla alay etmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Işte böylece suçluların kalpleri katılaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ona inanmıyorlar, oysa kendilerinden öncekilerin sünneti (yasası) geçmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şayet, gökyüzünden bir kapı açmış olsaydık da, yükselerek oraya çıkmış olsalardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mutlaka: "gözlerimiz döndürüldü, aksine biz, büyülenmiş bir topluluğuz" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ant olsun, gökyüzünde yıldız kümeleri yaptık ve seyredenler için onu süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve onu taşlanarak kovulmuş her bir şeytandan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ancak kulak hırsızlığı eden olursa; onu da kıvılcımlar saçan bir ateş/alev parçası kovalar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yeryüzünü yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada herşeyden ölçülü bir şekilde bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada sizin için ve sizin beslemediğiniz kimseler için, geçimlikler meydana getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hiçbir şey yoktur ki, onun hazineleri Bizim yanımızda olmasın! Ve Biz onu ancak bilinen bir ölçüyle indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik; gökyüzünden su indirdik, onunla sizi suladık/su ihtiyacınızı giderdik. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphesiz biz yaşatırız (yaşamanıza izin veririz) ve öldürürüz (ölümünüze izin veririz). Gerçek vârisler Biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ant olsun, sizden önce gelip geçenleri biliriz. Ant olsun, kalanları da biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz rabbiniz O’dur ki, onları toplayacak. Gerçekten O; hakimdir, herşeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ant olsun insanı kuru bir çamurdan, şekil alabilen/değişken cıvık balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Cinleri de daha önce yakıp kavurucu ateşten yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bir zaman Rabbin meleklere dedi ki: "Ben bir beşer/insan yaratacağım, kupkuru çamurdan, değişken/şekil alabilen balçıktan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onu düzenlediğim ve onun ruhunu ona üfle(yerek can ver)diğim zaman, hemen onu selamlayın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Melekler topluca, hepsi birden selamladılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Iblis hariç; o, selamlayanlarla beraber olmaktan kaçındı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "ey iblis!" dedi (Allah): "Neyin var? Neden selamlayanlarla beraber olmadın?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dedi ki: "Kendisini kuru çamurdan, değişken/şekil alabilen balçıktan yarattığın, bir beşerin/insanın önünde selam durmak bana yakışmaz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Allah) "öyleyse, oradan çık" buyurdu; "Çünkü sen kovuldun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şüphesiz, ta ceza gününe kadar lânet/huzursuzluk senin üzerinedir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "beni ertele Rabbim" dedi. "Tekrar dirilecekleri güne kadar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "sen ertelenenlerdensin" buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "bilinen vaktin gününe kadar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "rabbim!" dedi. "Beni azgınlık/azgınlığım/haddi aşmam nedeniyle kovdun, yemin olsun yeryüzünde onlara kötülükleri süsleyeceğim, ve ben de onların hepsini azdıracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Içlerinden samimi olarak sana ibadet eden kulların hariç!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (Allah) buyurdu: "İşte bu, Bana ait olan dosdoğru yoldur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "şüphesiz benim iyi kullarım üzerinde, senin bir gücün olamaz, ancak sana uyanları azdırabilirsin; onlar da yoldan çıkmış olup peşine takılanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphesiz, onların tümünün buluşma yeri cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun yedi kapısı vardır; onlardan her bir grup ayrı ayrı kapıya sevk edilirler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şüphesiz korunup sakınanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "güven içinde, barış ile oraya girin" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Biz onların göğüslerinde kinden ne varsa çıkarıp atmışızdır. Tahtlar üzerinde karşı karşıya otururlar, kardeşler olarak... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Kullarima haber ver, şüphesiz Ben çok bağışlayanım, çok esirgeyenim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Şüphesiz benim azabım, çok acıklı bir azaptır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve onlara İbrahim’in konuklarından da haber ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hani onun yanına girdiler de: "Selâm!" dediler. Dedi ki: "Biz sizden çekiniyoruz". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "korkma!" dediler. "Biz sana bilgin bir oğul/çocuk müjdeliyoruz". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Dedi ki: "Bana ihtiyarlık dokunduktan sonra, siz beni müjdeliyor musunuz? Ne tuhaf bir şeyle/neye dayanarak müjdeliyorsunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. "sana gerçeği müjdeledik" dediler. "Sakın umut kesenlerden olma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Dedi ki: "Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. "ey elçiler, işiniz (gerçek göreviniz) nedir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. "biz suçlu/günahkar bir kavme gönderildik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (dediler ki:) "Lût’un ailesi (Lût’a inananlar) hariç!.. Biz muhakkak onların hepsini (Lut’a inananları) kurtaracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onun hanımı ise geride kalan kimselerden olmayı hak etti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve elçiler Lût ailesine geldiklerinde; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. "doğrusu siz tanınmamış kimselersiniz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Dediler ki: "Biz sana onların şüphe ediyor oldukları şeyi getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Sana gerçeği getirdik. Elbette biz doğru söyleyenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Gecenin bir bölümünde derhal aileni yürüt ve sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına dönüp bakmasın! Emredildiğiniz yere gidin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ona şu emri bildirdik: "Muhakkak, bunların arkası sabaha girerken kesilmiş olacaktır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şehir halki sevinerek geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Dedi ki: "Bunlar benim konuğumdur, beni mahcup etmeyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah’tan korkup sakının, beni rezil etmeyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dediler ki: "Elâlemin işine karışmaktan seni menetmemiş miydik?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Dedi ki: "İşte bunlar kızlarım! Eğer siz (evlilik) yapacaksanız, (evlenmeyi düşünüyorsanız)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ömrüne ant olsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Sonra korkunç ses onları yakaladı; güneşin doğuş zamanına/ışrak vaktine girerlerken! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onun üstünü altına getirdik, pişmiş çamurdan taşları da üzerlerine yağdırdık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Şüphesiz bunda ibretler vardır; işâretten anlayan/derin kavrayışa sahip kimseler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Ve o şehir, sabit bir yol üzerinde hâlâ durmaktadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Gerçekten bunda müminler için bir işâret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Eyke (orman) HALKI da gerçekten zalim kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Derhal onlardan intikam aldık. Ve her ikisi de işlek/açık bir yol üzerinde durmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ve ant OLSUN, Hicr halkı da gönderilen elçileri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlara ayetlerimizi/mucizelerimizi verdik. Ancak onlardan yüz çevirdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Sonra sabaha girerlerken korkunç bir ses onları yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Kazanmış oldukları şeyler, onlardan hiçbir şeyi savamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Ve unutma Kİ; gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasında bulunan şeyleri ancak bir hesap ile yarattık. Ve saat/kıyamet mutlaka gelecektir. Öyleyse, onlara karşı güzel bir davranış ile davran! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Şüphesiz rabbin; hakkıyla yaratan, en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ve ant OLSUN/GERÇEK ŞU Kİ; Biz sana ikililerden yediyi (tekrarlanan Fatiha’yı) ve büyük Kur’an’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Sakın gözlerini onlardan bazı zümrelere izin verdiğimiz dünyalık şeylere dikme! Onlara üzülme ve müminlere şefkat kanatlarını indir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. De ki: "Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Tıpkı daha öncekilerden ayetlerin bir kısmını kabul edip, bir kısmını reddedenlere indirdiğimiz gibi azabı indireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Işte yine onlardan bir topluluk; Kur’an’ın bir kısmını kabul edip bir kısmını reddediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Rabbi’nin hakkı için, mutlaka onların hepsine soracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Yapmış oldukları şeylerden! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Emrolunduğun şeyi, onlar anlayıncaya kadar açık açık söyle ve müşriklere aldırış etme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Şüphesiz biz, alay edenlere karşı sana yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Allah ile beraber başka bir ilâh/tanrı edinen kimseler, yakında bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Ant olsun ki göğsünün (psikolojinin/duygularının), onların söyledikleri yüzünden daraldığını biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Rabbini övgü ile tesbih et ve secde edenlerden ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Ve ölüm sana gelinceye kadar, Rabbine kulluk et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster