1. Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab’ın ve apaçık bir Kur’an’ın âyetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnkâr edenler zaman zaman, keşke biz de müslüman olsaydık, diye arzu ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalayadursun. (Kötü sonucu) yakında bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Helâk ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki hakkında (bizce) bilinen bir yazgı olmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez, ve onu geciktiremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Dediler ki: "Ey kendisine Kur’an indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka bir mecnunsun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Eğer doğru söyleyenlerden idiysen, bize melekleri getirmeliydin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kur an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Andolsun, senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlara bir peygamber gelmeyedursun, hemen onunla alay ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İşte böylece biz onu, suçluların kalplerine sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Öncekilerin başına gelenlerden ders almaları gerekirken onlar hala buna (Kur’an’a) inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Gözlerimiz boyandı, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve seyr edenler için onu süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onları, taşlanmış (kovulmuş) her şeytandan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. (Biz bunları yapmasaydık) siz onu (yeterli) suyu depolayamazdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve gerçekte senin Rabbin var ya; işte O’dur onları bir araya toplayacak olan: Çünkü O her hükmünde hep isabet kaydeder, her şeyi tarifsiz bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fakat İblis hariç! O, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ey İblis! Secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Dedi ki: Öyle ise oradan çık! Artık kovuldun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (İblis:) Rabbim! Öyle ise, (varlıkların) tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah buyurdu ki: "Sen mühlet verilenlerdensin" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Allah katında bilinen vaktin gününe kadar..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (İblis) dedi ki: Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ancak onlardan ihlâslı kulların müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Dedi ki: "İşte bana varan dosdoğru yol budur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Muhakkak cehennem, onların hepsine vâdolunan yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Muttakiler cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Oraya emniyet ve selâmetle girin" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Biz, onların gönüllerindeki kini söküp attık; onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar, oradan çıkarılmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ey Muhammed! Onlara İbrahim’in misafirlerinin kıssasını da anlat. Bu misafirler, Allah’ın Lut kavmini yok etmek için gönderdiği meleklerdir. Bunlar, güzel oğlan suretinde on melek idi. Cebrail de bunlarla beraberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hani yanına girdiklerinde: "Selam" demişlerdi. O da: "Gerçekten biz sizden korkmaktayız." demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Dediler ki: "Korkma! Gerçekten biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekteyiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Dedi ki: "Bana ihtiyarlık gelip çatmışken mi müjdeliyorsunuz!? Beni ne ile müjdelemektesiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Dediler ki: "Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse sakın umut kesenlerden olma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Dedi ki: "Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit kesebilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Dedi ki: "Ey elçiler! İşiniz nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Dediler ki: "Gerçekten biz, suçlu bir kavme gönderildik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. "Ancak Lût ailesi hariçtir; biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. "Yalnız karısı müstesna. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Melek olan elçiler Lût âilesine gelince, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Dedi ki: "Hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Dediler ki: "Bilakis, biz sana, onların şüphe etmekte oldukları şeyi (azabı ve helâkı) getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Sana gerçeği getirdik; biz, hakikaten doğru söyleyenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından yürü. Sizden hiç kimse, sakın dönüp de ardına bakmasın, istenen yere gidin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ona şu hükmümüzü vahyettik: "Sabaha çıkarlarken mutlaka onların ardı kesilmiş olacaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şehir halkı, birbirlerini kutlayarak, geldiIer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Dedi ki: "Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah’tan korkun, beni rezil etmeyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. "Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Dedi ki: İşte kızlarım! Yapacaksanız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (Resûlüm!) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Böylece ülkelerinin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onlar hâla gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Andolsun, Hicr halkı da rasulleri yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Biz onlara mucizelerimizi vermiştik; fakat onlardan yüz çevirmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Onlar, dağlardan emniyet içinde kalacakları evler oyarlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat (kıyamet), mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan pek iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur’an’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme, onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. De ki: Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Nitekim biz, (Kur’an’ı) kısımlara ayıranlara azabı indirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Onlar, Kur’an’ı bölüp ayıranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Rabbin hakkı için, mutlaka onların hepsini sorguya çekeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Yaptıklarından dolayı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. (Seninle) alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Onlar Allah ile beraber başka bir tanrı edinenlerdir. (Kimin doğru olduğunu) yakında bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Onların söyledikleri şeyler yüzünden senin canının sıkıldığını andolsun biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Ve sana yakîn gelinceye kadar Rabbine ibadet et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster