مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا
Makisıne fıhi ebeda
Kelime
Anlamı
Kökü
مَاكِثِينَ
kalacaklardır
فِيهِ
onun içinde
أَبَدًا
sürekli olarak

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  O mükâfât yurdunda ebedî kalacaktır onlar.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İçinde sonsuza kadar kalacakları cennetleri müjdelemek için.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Onlar orada ebedî kalacaklarlardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Ki (bu iman edenler) onun içinde sonsuza dek kalacaklardır.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onlar orda ebedi olarak kalıcıdırlar.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ebediyyen orada (cennet’de) kalacaklardır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (2-4) Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki Allah`ın katından gelecek şiddetli azaba karşı uyarsın; iyi işler yapan müminlere de, kendileri için, içinde süreli bulunacakları güzel bir ödül olduğunu müjdelesin ve “Allah çocuk edindi” diyenleri de uyarsın.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (1-4) Hamd Allah’a muhsustur ki, kendi katindan siddetli bir baskini haber vermek ve yararli is yapan muminlere, icinde temelli kalacaklari guzel bir mukafati mujdelemek ve : «Allah cocuk edindi» diyenleri uyarmak icin kuluna egri bir taraf birakmadigi dosdogru Kitap’i indirmistir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (1-2-3-4) Hamd O Allah’a ki, (inkarcı sapıkları) kendi katından şiddetli bir azâb ile korkutmak; iyi-yararlı amellerde bulunan mü’minleri, içinde devamlı kalacakları güzel bir mükâfatla müjdelemek ve «Allah çocuk edindi» diyenleri uyarmak için kulu (Muhammed’e) kitabı indirdi ve onda hiçbir eğrilik meydana getirmedi; onu dosdoğru sapasağlam tuttu.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (2-4) (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, faydalı eylemlerde bulunan mü`minleri, içlerinde ebedi kalacakları güzel mükâfat yurdu olan (cennet) ile müjdelemek ve “Allah, bir çocuk edindi” diyenleri de (korkutup) uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (2-4) (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü’minleri, içlerinde ebedî olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek ve "Allah, bir çocuk edindi" diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (1-4) Hamd olsun Allah’a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed’e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab’ı indirdi.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ki orada sürekli kalacaklardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Onlar orada sürekli kalacaklardır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Mü’minler o ödül yerinde (cennette) sürekli kalacaklardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (Onlar) Orada ebediyen kalıcıdırlar.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onlar orada ebedî kalacaklardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (1-2-3-4) (Kâfirleri) cânib (-i ilâhîsi) nden en çetin bir azâb ile korkutmak, güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunan mü’minlere de içinde ebedî kalacakları güzel bir ecr (ve mükâfat) ı müjdelemek, (hele) «Allah evlâd edindi» diyenlere ma’ruz kalacakları kötü aakıbetleri haber vermek için, kendisinde hiç bir eğrilik yapmadığı, o dosdoğru kitabı (Kur’ânı) kulu (Muhammed sallellâhü aleyhi ve sellem) üzerine indiren Allaha hamd olsun.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Ki o mü`minler) orada ebedî olarak kalıcıdırlar.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Orada temelli kalacaklardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  (Onlar, verilen mükafaatlar veya azap) İçinde sürekli kalıcıdırlar.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Orada ebedî olarak kalıcıdırlar (kalacaklardır).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Onlar onda ebedi olarak kalıcıdırlar.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  içinde sonsuza kadar kalacakları (bir mutluluk esenlik halini müjdelemek için).

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  içinde ebedi kalacakları (bir karşılığı)...

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (2-3) Müstakım olarak (indirdi ki) tarafından sadır olan bir şiddetli azap ile (kâfirleri) korkutsun ve sâlih sâlih amellerde bulunan mü’minleri de tebşir eylesin, ki onlar için şüphe yok güzel bir mükâfaat vardır. Orada (o mü’minler) ebedîyyen ikamette bulunacaklardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Orada ebedî kalacaklardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Orada sonsuz kalıcıdırlar.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Mü’minler o ödül yerinde (cennette) sürekli kalacaklardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (2-4) Dosdoğru bir kitap olarak gönderdi. Ta ki Kendi nezdinde inkârcılar için hazırladığı şiddetli azabı bildirerek onları uyarsın. Makbul ve güzel işler yapan müminleri de ebediyyen içinde kalacakları güzel bir mükâfatla müjdelesin ve ta ki "Allah evlat edindi" diyenleri uyarsın.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Onlar sürekli olarak o mükâfât içinde bulunacaklardır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  (2-3) Kitabı, O’ndan gelecek şiddetli bir azabın uyarısını yapması ve doğruları yapan müminlere de içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafaatın olduğunu müjdelemesi

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onlar orda ebedi olarak kalıcıdırlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Onlar, o hal üzere sonsuza dek kalıcıdırlar.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Wherein they shall remain for ever: