1. K. H. Y. A. S. (Kef Ha Ya Ayn Sad) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu, Efendinin, kulu Zekeriyya’ya olan rahmetini anıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Efendisine gizli bir yalvarışla seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Efendim" dedi, "Vücudumdaki kemik gevşedi, başım ağarıp tutuştu. Sana yalvarışta, Efendim, hiçbir vakit umut kesmedim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Bana bağımlı olanların benden sonraki durumundan endişeleniyorum. Karım da kısır. Katından bana bir kalıtçı bağışla." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Bana ve Yakup boyuna varis olsun. Efendim, onu beğendiğin biri yap." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Zekeriyya, sana bir oğul müjdeleriz. İsmi Yahya’dır. Onun gibisini daha önce yaratmadık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Efendim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Karım kısır, bense alabildiğine yaşlıyım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Evet öyledir" dedi, "Efendin, ’O iş bana kolaydır. Seni daha önce yaratmıştım ve sen hiçbir şey değildin’ diyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Efendim, bana bir işaret ver" dedi. "Senin işaretin, birbirini izleyen üç gece boyunca halkla konuşmamandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Tapınaktan halkının arasına çıktı ve "O’nu sabah akşam düşünüp anın" diye onlara işaretle bildirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Yahya, kitaba iyice sarıl." Çocuk yaşta kendisine bilgelik vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ek olarak katımızdan bir şefkat ve dürüstlük… Erdemli birisiydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ana babasına karşı iyi davranırdı, asla bir zorba ve isyankâr olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kitapta Meryem’i de an. Ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kendisiyle onlar arasına bir perde çekmişti. Bu durumda ona Ruhumuzu gönderdik ve önünde mükemmel bir insan olarak biçimlendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Senden Rahman’a sığınırım" dedi, "Erdemliysen…" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Denetçi:) "Ben, sana tertemiz bir erkek çocuğu vermek için görevlendirilmiş Efendinin bir elçisiyim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Bana hiçbir insan eli değmemiş ve ben iffetsizlik etmemişken nasıl olur da bir oğlum olur?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Öyledir" dedi, "Efendin, ’O iş bana kolaydır. Onu halk için bir işaret ve bizden bir rahmet kılacağız. Bu, artık kararlaştırılmış bir iştir’ diyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ona gebe kalınca onunla uzak bir bölgeye çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğum sancısı onu bir hurma dalına kadar sürükledi. "Keşke bundan önce ölseydim, unutulsaydım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Üzülme, Efendin senin altında bir su arkı hazırlamıştır" diye (ağacın) altından kendisine seslendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Hurmanın dalını kendine doğru silkele, üzerine olgun hurmalar dökülsün." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Ye, iç ve gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen, ’Ben Rahman için oruç tutmaya karar verdim. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım’ de." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onu alıp halkına getirdi. "Meryem, sen şaşılacak bir şey işledin!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Ey Harun’un kız kardeşi, baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz değildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Tanıklık için) Onu gösterdi. "Nasıl olur da beşikteki bir çocukla konuşuruz?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Çocuk:) "Ben ALLAH’ın bir kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber kıldı" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Nerede bulunursam bulunayım beni kutlu kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı ve " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "anneme karşı iyi huylu olmamı emretti. Beni baş kaldıran bir zorba yapmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Doğduğum gün, öldüğüm gün ve diri olarak kaldırılacağım gün bana selam olsun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte, Meryem oğlu İsa böyleydi. Hakkında kuşkuya düştükleri konunun gerçeği budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. ALLAH için bir çocuk edinmek söz konusu olamaz. O yücedir. Bir iş diledi mi, ona sadece "Ol!" der, o da olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "ALLAH benim de Efendim, sizin de Efendinizdir; O’na hizmet ediniz. Doğru yol budur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Mezhepler, (İsa’nın kimliği üzerinde) aralarında anlaşmazlığa düştüler. Büyük birgüne tanık olacak kafirlerin vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bize geldikleri gün onları dinle ve seyret! Zalimler, o gün apaçık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yargının noktalanacağı Pişmanlık Günü hakkında onları uyar. Onlar hâlâ aymazlık içinde gerçeği onaylamıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yer ve üzerindekiler bize kalacak; onlar bize döndürülecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kitapta İbrahim’i an; peygamber olan bir doğrucu idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Babasına, "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir yararı dokunmayan şeylere niye hizmet ediyorsun?" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Babacığım, bana, sana gelmeyen bir bilgi geldi. Beni izle de seni düzgün yola ileteyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Babacığım, sapkına hizmet etme. Sapkın, Rahman’a karşı çıkmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Babacığım, Rahman tarafından bir cezaya çarpılman ve sapkına dost olmandan korkuyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Babası:) "Sen benim tanrılarıma yüz mü çeviriyorsun İbrahim? Buna son vermezsen seni taşlarım/kovarım. Benden uzaklaş!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Sana selam (barış) olsun" dedi, "Senin bağışlanman için Efendim’e yalvaracağım; O, bana karşı çok merhametlidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Sizden ve ALLAH dışında yalvardıklarınızdan ayrılıyorum. Ben Efendime yalvarıyorum. Umarım ki Efendime yalvarmakla bahtsız olmam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onları ve ALLAH dışında hizmet ettiklerini terkedince ona İshak’ı ve Yakub’u verdik. Hepsini peygamber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlara rahmetimizden verdik. Onlara, doğru ve onurlu bir dil bağışladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kitapta Musa’yı an. O kendini tümüyle adayan biriydi. Peygamber olan bir elçiydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ona Tur dağının sağ tarafından seslendik. Konuşmak için onu yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Katımızdan bir rahmet olarak kardeşi Harun’u kendisine peygamber olarak armağan ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kitapta İsmail’i an. O sözünde duran biriydi. Aynı zamanda peygamber olan bir elçiydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ailesine namazı gözetmeyi ve zekatı vermeyi emrederdi. Rabbi tarafından beğenilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kitapta İdris’i an. O peygamber olan bir doğrucu idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onu yüce bir makama yükselttik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bunlar, ALLAH’ın nimetlendirdiği peygamberlerin bir kısmıdır. Adem’in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim’in ve İsrail’in soyundan… Doğruya ulaştırdığımız ve seçtiğimiz kimselerdir onlar. Kendilerine Rahman’ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye varırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onlardan sonra gelenler namazı yitirdiler ve heveslerine uydular. Nitekim, felakete uğrayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Tövbe eden, gerçeği onaylayan ve erdemli davrananlar hariç. Onlar en ufak bir haksızlığa uğramadan bahçeye girerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Rahman’ın kulları için söz verdiği, duyular ötesi Adn bahçelerine… O’nun sözü, kuşkusuz yerine gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada boş söz işitmezler; sadece barış… Rızıklarını da sabah akşam alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Erdemli kullarımıza vereceğimiz bahçe işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz (Denetçiler) ancak Efendinin emriyle ineriz. Geçmişimiz, geleceğimiz ve ikisi arasında ne varsa O’na aittir. Efendin unutkan değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların Rabbidir. O’na hizmet et ve O’na olan kulluğunda dirençli ol. O’na benzer birini biliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "Öldüğüm zaman diri olarak çıkarılacak mıyım?" diye soruyor insan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İnsan, önceden hiçbir şey değilken kendisini nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Efendine and olsun, onları ve sapkınları toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresine getireceğiz. Diz çökmüş halde… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her gruptan, Rahman’a karşı azgınlıkta ileri gidenleri ayıklayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Orada yanmayı en çok kimin hakettiğini elbette biz gayet iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. İçinizden oraya gelmeyecek yoktur; bu, Efendinin gerçekleştireceği kesin bir karardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra, erdemlileri kurtaracağız. Zalimleri ise orada diz üstü bırakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Kendilerine ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman inkâr edenler gerçeği onaylayanlara, "Hangimiz daha güçlü ve hangimiz sayısal üstünlüğe sahiptir?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlardan önce, daha varlıklı ve daha gösterişli nice nesilleri yok ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. De ki: "Sapıklığa dalanlara Rahman bir süre verir. Cezayı veya o anı görünceye kadar… Kötü yere ve zayıf orduya kimin sahip olduğunu öğrenecekler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. ALLAH, doğru yolu seçenlerin hidayetini arttırır. Erdemli işler, Efendinin katında ebedi olarak en iyi ödülü ve en iyi sonucu hak eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ayetlerimizi reddeden ve, "Bana mal ve çocuk verilecek!" diyeni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Geleceğin bilgisine mi sahip oldu? Yoksa Rahman’dan bir söz mü aldı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Hayır. Söylediklerini kaydedeceğiz ve cezasını arttıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Sözünü ettikleri bize kalacak ve bize yalnız gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Kendilerine destek olsunlar diye ALLAH’ın yanında tanrılar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Tam tersine! Bu hizmet etmeyi reddedeceklerdir ve onlara karşıt olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İnkarcıların üzerlerine sapkınları yolladığımızı görmez misin? Onları kışkırtıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Acele etme; biz onlar için saydıkça sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Erdemlileri, Rahman’ın huzurunda konuk grupları halinde toplayacağımız, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Ve suçluları, susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Rahman’ın yanında söz almış olanlardan başkası şefaat (aracılık) edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Hatta "Rahman çocuk edindi" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Siz, küstahça bir tez ileri sürdünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bu küstahlıktan ötürü neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak ve dağlar göçecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Rahman’a çocuk yakıştırdılar diye… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Çocuk edinmek Rahman’a yakışmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Göklerde ve yerde kim varsa, Rahman’a kul olarak gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Onları kuşatmış ve tek tek saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Onların hepsi, Diriliş günü O’na tek başına gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlara Rahman sevgi bağışlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Bunu senin dilinle kolaylaştırdık; onunla erdemlileri müjdeleyesin ve inatçı toplumu uyarasın diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Onlardan önce nice toplumları yok ettik: Hiçbirini algılıyor musun, ya da fısıltılarını işitiyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster