وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا
Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya
Kelime
Anlamı
Kökü
وَحَنَانًا
ve bir rahmet
مِنْ
لَدُنَّا
katımızdan
وَزَكَاةً
ve temizlik
وَكَانَ
ve oldu
تَقِيًّا
sakınan (bir kimse)

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Katımızdan ona bir kalb yumuşaklığı, bir temizlik ihsân ettik ve o, mabûdundan çekinirdi.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Tarafımızdan O’na, kalp yumuşaklığı ve arınmışlık… da vermiştik de, o günah ve fenalıkların tümünden sakınırdı.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de (verdik). O, çok sakınan bir kimse idi.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Ve ledünnümüzden bir ruhanî hayat ve bir sâfiye (zekât) verdik... Korunma konusunda çok hassastı!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Tarafımızdan ona bir gönül yumuşaklığı ve temizlik de (verdik). O sakınan biriydi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Katımız’dan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Hem de tarafımızdan bir merhamet ve günahlardan bir pâklik verdik. O çok takvâ sahibi idi.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Ona kalp yumuşaklığı ve temizliği verdik. O, çok sakınan birisi idi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (12-14) «Ey Yahya! Kitaba kuvvetle saril» deyip daha cocukken ona hikmet, katimizdan kalp yumusakligi ve safiyet verdik. O, Allah’tan sakinan ve anasina babasina karsi iyi davranan bir kimse idi, bas kaldiran bir zorba degildi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (12-13-14) Ey Yahya ! Kitaba bütün gücünle sarıl, dedik. Biz ona henüz çocuk iken hikmet (ilim ve irfan) verdik. Ayrıca kendi katımızdan bir ince kalblilik, yufka yüreklilik ve paklık sunduk. O zaten (günah ve fenalıktan) sakınan, ana - babasına çok iyi davranan idi; o zorba ve isyankâr değildi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (12-15) (Ve Yahya doğup büyüyünce kendisini peygamber yaptık ve:) “Ey Yahya! İlahi mesaja sımsıkı sarıl!” (diye ona öğüt verdik). O, daha küçük bir oğlanken biz ona doğru ve kuşatıcı düşünme yeteneği vermiştik. O, Allah`a karşı gelmekten sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. Bunun içindir ki, doğduğu gün de, öldüğü gün de, (Allah`ın) selamı onun üzerindeydi ve diriltileceği gün de (ona) selam olsun!

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (12-14) (Yahya, dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz, ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de (verdik). O, çok sakınan bir kimse idi.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ek olarak katımızdan bir şefkat ve dürüstlük… Erdemli birisiydi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Hem de katımızdan bir merhamet ve (günahlardan) paklık verdik, o çok takva sahibi idi.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Yine ona tarafımızdan sevecenlik ve kalp temizliği bağışladık. O kötülüklerden sakınan bir kimse idi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Katımızdan ona bir kalp inceliği ve temizlik de. O, çok sakınan bir kimse idi.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (12-13-14) (Yahyâyi ihsan etdik ve ona çocukluğunda:) «Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut» (dedik). Henüz sabî iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan (ona) bir kalb yumuşaklığı ve (günâhlardan) temizlik (verdik). O, çok müttekıy idi. Anasına, babasına da itaatkârdı. Bir serkeş ve aasî değildi.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Tarafımızdan (ona) bir kalb yumuşaklığı ve (günahlardan) bir temizlik de(verdik). Hem (o,) takvâ sâhibi bir kimse idi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Katımızdan bir kalb yumuşaklığı ile safiyet verdik. O, takva sahibi biri idi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Yahya’ya katımızdan (insanları) sevme ve temizleme duygusu verdik. O, gerçekten samimi olarak Rabbin den sakınan birisiydi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve katımızdan ona, sevgi ve zekât (nefs tezkiyesi) (verdik). Ve o, takva sahibi oldu.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Katımızdan ona bir merhamet ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve katımızdan bir ruh inceliği ve arınmışlık... Öyle ki, Bize karşı o (her zaman) bilinç ve duyarlık içinde idi;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve kendi katımızdan ince ruhlu bir sevecenlik ve kendini geliştirme yeteneği bahşetmiştik; dahası o, sorumluluk sahibi biriydi;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve O’na tarafımızdan bir rahmet, bir nezahet (verdik) ve çok muttakî oldu.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Nezdimizden bir merhamet ve sâfiyet verdik. O çok takvâ sahibi idi.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Katımızdan ona bir acıma duygusu ve temizlik verdik. O korunan bir kul oldu.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Yine ona tarafımızdan sevecenlik ve kalp temizliği bağışladık. O kötülüklerden sakınan bir kimse idi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (12-14) "Yahya! Kitaba var kuvvetinle sarıl!" dedik ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönül de ihsan ettik. O, Allah’ı sayıp günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı, asla zorba ve isyankâr biri değildi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Katımızdan bir rahmet (bir acıma duygusu) ve temizlik de (verdik; o günâhlardan) korunan oldu.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Katımızdan bir kalp yumuşaklığı ve arınmışlık vermiştik. O takva sahibiydi.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik.) O, çok takva sahibi biriydi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Katımızdan bir kalp yumuşaklığı, bir temizlik verdik. Korunan biriydi o.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And piety (for all creatures) as from Us, and purity: He was devout,